Monday, June 7, 2010

ကိေလသာဆယ္ပါးကို နားလည္ျခင္း

                 ေထရ၀ါဒအေျခခံ အယူအဆမ်ား၌ ကိေလသာဆိုသည့္ စကားတစ္လံုးကို အသံုးမ်ား ၾက၏ ။

သို႔ေသာ္ကိေလသာ၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို မသိသူကမ်ားမည္ထင္ပါသည္ ။

           ကိေလသဆိုသည့္စကားသည္ လူ႔စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ထူးျခားေသာသေဘာတရား

တစ္ခုကို ဗုဒၶမွ ထိုးထြင္း သိျမင္ထားျခင္းျဖစ္၏ ။ မေကာင္းမႈ ၊ ဒုစရိုက္ ၊ အျပစ္ဆိုသည္ကား ကံ 

( ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ) ပါမွ ျဖစ္၏ ။ ကိေလသကား စိတ္အစဥ္တြင္ ကပ္၍ပါေနသည့္ စိတ္ကို

ညစ္ညဴးေစသည့္ တရား ျဖစ္သည္ ။ ကိေလသကို ျမန္မာလိုျပန္လွ်င္ (သတၱ၀ါတို႔ကို) ပူပန္ေစတတ္ ၊

ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ တရားဟု ျပန္၏ ။ ကိေလသာဆယ္ပါးဆိုသည္မွာ -

(၁) လိုခ်င္တက္မက္မႈ (ေလာဘ )

(၂) ျပစ္မွားမႈ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ ( ေဒါသ )

(၃) အမွန္ကိုမသိမႈ ေတြေ၀မႈ ( ေမာဟ )

(၄) ငါသာလွ်င္ ျမတ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၿပီး ေထာင္လႊားမႈ ( မာန )

(၅) အျမင္အယူအဆမွားမႈ ( ဒိ႒ိ )

(၆) ယံုမွားသံသယျဖစ္မႈ ( ၀ိစိကိစ ၦာ )

(၇) စိတ္ရဲ႕ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ေက်နပ္မႈ ( ထိန )

(၈) စိတ္ရဲ႕ပ်ံ႕လြင့္မႈ ( ဥဒၶစၥ )

(၉) မေကာင္းမႈျပဳျခင္းကို မရွက္တတ္သည့္သေဘာ ( အဟိရိက )

(၁၀) ကာယဒုစရိုက္ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကို မေၾကာက္မႈ ( အေနာတၱပၸ )

           

၁ ။ လိုခ်င္တက္မက္မႈ ( ေလာဘ )

             ေလာဘသည္ လူကိုအစဥ္သျဖင့္ ပူေလာင္ေစ၏ ၊ အစဥ္သျဖင့္ ႏွိပ္စက္၏ ၊ အစဥ္သျဖင့္

နစ္မြန္းေအာင္လုပ္တတ္၏ ဆိုသည္ကို သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ႀကီးျဖင့္ထိုးထြင္းၿပီးမွ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား

ေဟာၾကားထားျခင္းသည္ အ့ံဩစရာသိပ္ေကာင္း၏ ။

            ေလာဘ၏အရင္းခံသေဘာမွာ ၊ တက္မက္ျခင္းသည္ ေလာဘ ျဖစ္၏ ။ ဤေလာဘကို

အေၾကာင္းခံၿပီးျဖစ္လာသည့္ ပူေလာင္ေစေသာတရားေတြသည္ ပုထုဇဥ္ကို မေနသာ မထိုင္သာေအာင္

ႏွိပ္စက္သည့္တရားေတြက သိပ္မ်ား၏ ။ ေလာဘေၾကာင့္ -

(၁) စြဲလမ္းျခင္းသေဘာ ( ရာဂ ) ျဖစ္လာ၏ ။

(၂) အျပင္းအထန္ စြဲလမ္းျခင္း ( သာရာဂ ) ျဖစ္လာသည့္အခါ လူ႔စိတ္သည္ အိပ္မရ ၊ စားမ၀င္ ရင္ပူနာ

     ကပ္လာ၏ ။ ေလာဘေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔၏စိတ္သည္ ျမင္ရာၾကားရာနံရာ စားရာ အာရံုအမ်ဳိးမ်ဳိး၏

     ဆြဲေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၏ ။ အာရံုဆြဲေဆာင္လာသည့္အခါ မဆန္႔က်င္နိုင္ေတာ့ေပ ။ ရုန္းမထြက္နိုင္

     ပဲ လိုက္ပါသြား၏ ။

                အာရံုျမင္လွ်င္လိုခ်င္၏ ။ ထို လိုလားသည့္သေဘာသည္ ေလာဘ၏သေဘာပင္ ျဖစ္သည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္လိုခ်င္သနည္းဆိုလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းဆိုသည့္ နႏၵီသေဘာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္၏ ။ ၎သည္

လည္း ေလာဘ၏ အျခင္းအရာပင္ ျဖစ္၏ ။ ျမင္ရာ ၊ ၾကားရာ ၊ ႏွစ္သက္ ရံုတင္မက ႏွစ္သက္သည္ကို

ေမ့ေပ်ာက္ပစ္လို႔ပင္ မရေခ် ။ စြဲလမ္းသြား၏ ။ ၎ကို (နႏၵီရာဂ) ဟုေခၚ၏ ။

             ရူးသြပ္ျခင္းဆိုသည္မ်ားမွာ ထို ( စိတၱႆသရတာ) ဆိုသည့္ စိတ္၏ ျပင္းစြာစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္

ေလာဘသည္ အာရံုမွန္သမွ်ကို လိုလား၏ ။ လိုခ်င္အားႀကီးလြန္းေသာေၾကာင့္ မိန္းေမာမႈေတာင္ ျဖစ္

၏ ။ မရလွ်င္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္ သတ္ေသပစ္ ဖို႔ ၀န္မေလးေခ် ။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ သတိသပၸဇဥ္

လံုး၀ကင္းစင္သြားေအာင္ေတာင္ လုပ္တတ္၏ ။ ဓမၼသဂၤဏီဟုေခၚသည့္အဘိဓမၼာက်မ္းတြင္ေဟာထားသည့္

တရားေတြသည္ အလြန္ပင္ နက္နဲ၏ ။

            ေလာဘသည္ အာရံုမရွိလွ်င္ မေနနိုင္ေပ ။ အာရံုမွန္သမွ်ကို ရေအာင္အားထုတ္ တတ္သည့္

သေဘာရွိ၏ ။ ျဖစ္ရာဘ၀တိုင္းတြင္လည္း ေလာဘသည္ မိမိ၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ အေဖာ္ ျဖစ္ေန၏ ။

သတၱ၀ါမ်ားအား ဘ၀သို႔ ဆြဲေဆာင္တတ္သည့္ ဘ၀ႀကိဳးႏွင့္လည္း တူ၏ ။ သို႔ျဖစ္၍ ေလာဘေၾကာင့္ 

 ခ်မ္းသာကိုမရနိုင္ ၊ အက်ဳိးမဲ့ဆင္းရဲကိုသာ ရေစတတ္၏ ။ ဆင္းရဲျခင္းကို အလြန္အမင္းျဖစ္ေစသည္လည္း

 ေလာဘပင္ ျဖစ္၏ ။

           

-         ခ်စ္ႀကိဳက္ ေပါင္းေဖာ္ ေရာေႏွာျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ငဲ့ကြက္ တြယ္တာျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ေတာင့္တျခင္း ၊ တမ္းတျခင္း ၊ လြမ္းဆြတ္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အဆင္း ၊ အနံ႔ ၊ အရသာ ၊ အသံ ၊ အေတြ႔အာရံု အားလံုးကို ေတာင့္တျခင္း ၊ ပစၥည္းဥစၥာ

ေတာင့္တမႈ ၊ သားသမီး၌ ေတာင့္တမႈ ၊ အသက္ရွင္ျခင္း၌ေတာင့္တမႈ ၊ က်န္းမာျခင္း၌

ေတာင့္တျခင္း သေဘာေတြသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ငါ့ဟာ ၊ ငါ့ဥစၥာဟု ေျပာဆိုေစတတ္သည့္ တပ္မက္မႈသေဘာ ၊ အခ်ိန္ရွိသေရြ႔ ငါ့ဟာ ငါ့ ဥစၥာ

ဟု ေျပာဆိုေစတတ္သည့္ တပ္မက္ျခင္းသေဘာသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အၿမီးႏွံ႔ေသာေခြးလိုပင္ လာဘ္လာဘ၌ တပ္မက္ တုန္လႈပ္သည့္သေဘာသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         မသင့္ေလ်ာ္ေသာအရာ၌တပ္မက္ျခင္း ၊ အဓမၼရာဂသည္လည္း ေလာဘပင္ျဖစ္၏ ။ အဆမတန္

လိုခ်င္အားႀကီးမႈ ၀ိသမေလာဘ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၊ ေတာင့္တျခင္း ၊ ခ်စ္ခင္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေစတတ္ျခင္းသေဘာ (ဩဃ)သည္လည္း တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ယွဥ္ေစတြဲေစတတ္သည့္ ေယာဂသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ဆက္စပ္ထံုးဖြဲ႔ျခင္း ဂႏၴ သည္လည္း ေလာဘ ၊

-         သတၱ၀ါမ်ားကို ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ေစတတ္သည္လည္း ေလာဘ ၊

-         စိတ္ကိုကပ္ၿပီး ညစ္ႏြမ္းေစတတ္ေသာ သေဘာသည္လည္း တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေလာဘ ၊

-         ဆင္းရဲျခင္း၏ အေျခအျမစ္ ဒုကၡမူလသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အကုသိုလ္တရားတို႔၏ မူလအေျခအျမစ္ အကုသလမူလသည္လည္း ေလာဘ ၊

  ပင္ျဖစ္သည္ ။

က်မ္းကိုး -             


ဦးဆန္းလြင္ (ရွင္အာဒိစၥရံသီ)

ဗုဒၶဘာသာအေျခခံအယူအဆမ်ား


/

.........................................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား