Wednesday, August 26, 2009

ရွင္မဟာကႆပရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ေတာ္

               ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရွင္မဟာကႆပရဲ႕အေလာင္းေတာ္ရွိရာ ဂူဆိုျပီးေတာ့တည္ရွိပါတယ္ ။

လူအမ်ားကလည္း လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါတယ္ ။

               ရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ကို အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္က သျဂိဳဟ္မည္ဆိုတာ

ဟုတ္လား ၊ မဟုတ္ဘူးလားဟု ေ၀ဖန္သံေတြလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ 

ပတ္သက္ျပီး ထီးခ်ဳိင့္ျမိဳ႕တည္ေတာဆရာေတာ္ ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ ကို တင္ျပပါမယ္ ။

                " ေရွးေရွးတုန္းက အရိေမေတၱယ်အေလာင္းက ဆင္ထိန္းျဖစ္ျပီး အရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕

အေလာင္းက ဆင္ျဖစ္သတဲ့ ။ ဆင္ထိန္းဟာ ဆင္ကို ပန္းပဲဖိုအနီးမွာ လႊတ္ထားတယ္ ။ ဖိုသူၾကီးက

ဆင္ကို ဖိုတဲအနီး မလႊတ္ပါႏွင့္ လို႔ေျပာတယ္ ။ ဆင္ထိန္းက ငါ့ဆင္ဟာ လူစကားကို နားလည္တဲ့ ဆင္

ယဥ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဖိုတဲအနီးမွာ ေနေပမယ့္ ဘာအႏၲရာယ္မွ ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး လို႔ေျပာတယ္ ။

ဖိုသူၾကီးက ဆင္ဆိုတာ တိရစၧာန္မို႔ ယဥ္သည္ျဖစ္ေစ ၊ ရိုင္းသည္ျဖစ္ေစ စိတ္မခ်ရဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္

ေ၀းေ၀းမွာ လႊတ္ထားပါလို႔ေျပာတယ္ ၊ ဆင္ထိန္းက ကိစၥမရွိပါဘူး ၊ က်ဳပ္ဆင္ကို က်ဳပ္တာ၀န္ယူပါ

တယ္ ။ မပူပါႏွင့္လို႔ ေျပာတယ္ ။ ဒီေတာ့ ပန္းပဲသူၾကီးက ခင္ဗ်ားဆင္ အမွန္တစ္ကယ္ လူစကား နား

လည္လွ်င္ သံေတြခဲကို အကိုင္ခိုင္းလို႔ ျဖစ္ပါ့မလား လို႔ေျပာတယ္ ။ ဆင္ထိန္းက ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ

တာေၾကာင့္ သံေတြခဲကို မီးဖုတ္ျပီး ဆင္ကို အကိုင္ခိုင္းသတဲ့ ၊ ဆင္ဟာ အလြန္ပူတဲ့ သံေတြခဲကို

ႏွာေမာင္းျဖင့္ ကိုင္တဲ့ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသလြန္ရွာသတဲ့ ။ အဲဒီ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို လက္၀ါးျပင္ေပၚမွာတင္ျပီး

မီးသျဂိဳဟ္ျပဳရာမွ လက္၀ါးေတာ္ကို မီးစြဲျပီး ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရလိမ့္လို႔ သမိုင္းမွာဆိုတယ္ ။ သမိုင္း

ေဟာင္းတစ္ခုမွာ ဆိုတာက ဆင္ထိန္းဟာ ဆင္ကို သံေတြခဲ အကိုင္ခိုင္းရံုမွ်မက အျမိဳခိုင္းတဲ့အတြက္

အဖန္ငါးရာ၀ိပါက္လိုက္ျပီး အက်ဳိးၾကြင္းအားျဖင့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားျဖစ္တဲ့အခါ ရွင္မဟာကႆပ

အေလာင္းေတာ္ကို လက္၀ါးျပင္ေပၚတင္ျပီး မီးသျဂိဳဟ္ ရာက လက္ေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ေလာင္

ျပီး ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ ။

                 သည္အဆိုမ်ားဟာ ခိုင္မာတဲ့ အဆိုမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး ။ ပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

ပံုျပင္ဆိုတာ အမွန္တစ္ကယ္မဟုတ္ ၊ တစ္ေထာင့္တစ္ညပံုျပင္လို နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ ေျပာ

ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္မဟုတ္ပါဘူး ၊ အမွန္မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပ

ပါဦးမယ္ ။"

                 " သည္ကမၻာေျမၾကီးဟာ ဘုရားတစ္ဆူနဲ႔ တစ္ဆူၾကား တစ္ယူဇနာ ေျမသားတက္ေၾကာင္း

( ဧတၱာ၀တာ ကိရ ဒိြႏၷံ ဗုဒၶါနံ အႏၲေရ ေယာဇနံ ပထ၀ီ ဥႆႏၷံ ) လို႔ နိဒါန၀ဂၢ႒ကထာ - ၁၄၉ မွာ ဖြင့္ျပ

ထားတယ္ ၊ သည္အဖြင့္အရ ဆိုလွ်င္ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွင္မဟာကႆပ

ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ဟာ ေျမအတြင္း တစ္ယူဇနာေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနျပီ ၊ ေျမအတြင္းက ေဖာ္

ထုတ္ယူလို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ ။ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မျဖစ္နိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ အဲသည္အခ်ိန္မွာ

အေလာင္းေတာ္ဟာ ေဆြးျမည့္ျပီး ေျမၾကီးၾသဇာဓါတ္ ျဖစ္သြားေလာက္ျပီမို႔ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အေလာင္း

လည္း ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး ။ ေျပာစရာ ရွိေသးတာက ရွင္မဟာကႆပက သူ႔ရဲ႕အေလာင္းဟာ

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ လက္ထက္တိုင္ေအာင္ မေပ်ာက္မပ်က္ တည္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့လွ်င္

အဓိ႒ာန္အေလ်ာက္ တည္မည္ဆို တည္ေနနိုင္တာေပါ့ ၊ သို႔ေသာ္ လည္း အေလာင္းေတာ္ မပ်က္မစီး

တည္ေနပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္တာက ဘယ္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးလို႔လည္း လို႔ ၊ အဓိ႒ာန္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္း

ကို ေထာက္ေမွ်ာ္ၾကည့္သင့္ေသးတယ္ ။ သည္ေနရာမွာ ဘုရားရွင္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူစဥ္

အဓိ႒ာန္ျပဳေတာ္မူပံုကို ေျပာျပရဦးမယ္ ။ "

                   " ေဂါတမဘုရားရွင္ဟာ သက္ေတာ္အလြန္တိုေတာ္မူတယ္ ။ ဘုရားျဖစ္သည္ကစျပီး

၄၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မေနမနား တရားေဟာျပေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ဟာ မပ်ံ႕ႏွံ႕

ေသးဘူး ။ ကၽြတ္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ေနေသးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ငါ ပရိနိဗၺာန္

၀င္စံျပီးသည့္ေနာက္ ငါ့ရဲ႕ခႏၶာေတာ္ဟာ ဓာတ္ေတာ္ အစိတ္စိတ္ျဖစ္ျပီး ငါ့ရဲ႕သာသနာေတာ္

အကြယ္သမွ် လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူတယ္ ။

အဲသည္ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ မုန္ညင္းေစ့မွ် ရွိ၍ ျမတ္ေလးငံု အဆင္းရွိတဲ့ အငယ္စားဓာတ္ေတာ္

ေျခာက္ျပည္သား ၊ ဆန္က်ဳိးခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ပုလဲအဆင္းရွိေသာ အလတ္စား ဓာတ္ေတာ္ ငါးျပည္

သား ၊ ပဲေနာက္ေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ေရႊအဆင္းရွိေသာ အၾကီးစားဓာတ္ေတာ္ ငါးျပည္သား ၊ ေပါင္း

ဓာတ္ေတာ္ ၁၆ ျပည္သား က်န္ရစ္ေတာ္မူတယ္ ။  ( သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ ) ၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဓာတ္

ေတာ္မ်ားဟာ အဓိ႒ာန္ေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္မည့္သူရွိရာ ဌာန လွည့္လည္ျပီး သာသနာေတာ္

မကြယ္သမွ် ကာလပတ္လံုး တည္ေတာ္မူေနၾကမယ္ ။ သာသနာေတာ္ကြယ္လို႔ ကိုးကြယ္မည့္သူမရွိ

တဲ့အခါမွာ ဓာတ္ေတာ္အားလံုး ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူၾကမယ္ ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဓိ႒ာန္ေတာ္

မူခ်က္ဟာ အခုေျပာျပီးတဲ့အတိုင္း အေၾကာင္းရွိတယ္ ။ ဓာတ္ေတာ္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္

လည္း လူနတ္ျဗဟၼာေတြမွာ အက်ဳိးရွိတယ္ ။
ရွင္မဟာကႆပ ဟာမိမိခႏၶာေတာ္ကို မပ်က္မစီး

တည္ရစ္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ခဲ့လွ်င္ အဓိ႒ာန္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းက ဘာလဲ ၊ ဘုရားရွင္လို ခႏၶာေတာ္ကို

ဖူးၾကရတဲ့ လူနတ္ျဗဟၼာေတြ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားၾကပါေစဆိုတဲ့ အေၾကာင္းလား ။

သည္အေၾကာင္းမွန္ခဲ့လွ်င္ ခႏၶာေတာ္ကို လူသားမ်ား ၀င္ေရာက္ မဖူးေျမာ္နိုင္တဲ့ ေတာင္ေခါင္း

အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ထားခဲ့ရသလဲ ။ လူမေရာက္ေသာ ေတာင္ေခါင္အတြင္း ခႏၶာေတာ္ကို ခ်ထား

တဲ့အတြက္ ခႏၶာေတာ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းဟာ လူသားမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘူး လို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္

ပါတယ္ ။ "

           " လူသားမ်ားအတြက္ မဟုတ္လွ်င္ ဆင္ဘ၀ က သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေသာ ဆင္ထိန္း အရိေမေတၱယ်

ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ ဆိုရေအာင္ကလည္း ရဟႏၲာ မွာ သည္သေဘာ လံုး၀ မျဖစ္သင့္

လို႔ သည္စကားကိုလည္း အတည္ယူလို႔ မျဖစ္ပါဘူး ။ ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္မွန္သမွ် သူတစ္ပါး လံု႔လ

ေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရိုး မရွိပါဘူး ။ ( ဗုဒၶါနံ ဇီ၀ိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု ) လို႔

ဓာရဏပရိတ္မွာ ရွိတယ္ မဟုတ္လား ။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္ဘ၀က ရန္ျငိဳးေၾကာင့္ ခႏၶာေတာ္က မီး

အရိေမေတၱယ်ဘုရားကို ကူးစက္ေလာင္ျပီး အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံရမယ္လို႔ ဆိုတာက

လည္း အာဂမယုတၱိ - သဘာ၀ ယုတၱိ မရွိပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္မဟာကႆပအေလာင္းေတာ္

ေတာင္ေခါင္းအတြင္း တည္ရွိျခင္း ၊ အေလာင္းေတာ္ဟာ အရိေမေတၱယ် လက္ထက္ေတာ္အထိ

တည္ေနနိုင္ျခင္း ၊ အေလာင္းေတာ္ကို အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္က လက္ေတာ္ေပၚ တင္ျပီး

မီးသျဂိဳဟ္ျခင္း ၊ ထိုမီးက ကူးစက္၍ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ လက္ေတာ္ကို ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ၊

ထိုမီးဒဏ္ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူျခင္း ဆိုတာေတြဟာ နားၾကား

သူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္တယ္ ၊ အာဂမယုတၱိ - သဘာ၀ယုတၱိ ႏွင့္

ညွိလိုက္ေတာ့ ဘယ္ ယုတၱိ ႏွင့္မွ် မကိုက္ဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း "  ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

ခဲ့ပါတယ္ ။

                     ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ကိစၥမဆို မ်က္စိမွိတ္ ယံုၾကည္လို႔ မရပါဘူး ။ ေျပာ

တိုင္းယံု ျပီး အကန္း ယံုၾကည္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ မရွိပါဘူး ၊ ဘာသာျခားေတြမွာပဲ ရွိတယ္

ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။


 
                       


.....................................................................................................................................................................
     

Monday, August 24, 2009

အိမ္သံုးမဂၢင္ ရွစ္ပါး

                                                                         မဂၢင္ရွစ္ပါး

သမၼာဒိ႒ိ                     = ေကာင္းေသာ အလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ

သမၼာသကၤပၸ               = ေကာင္းေသာ အၾကံအစည္

သမၼာ၀ါစာ                   = ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုျခင္း

သမၼာကမၼႏၲ                  = ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္း

သမၼာအာဇီ၀                = ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း

သမၼာ၀ါယာမ                = ေကာင္းေသာ အားထုတ္ျခင္း

သမၼာသတိ                   = ေကာင္းေသာ အမွတ္ရျခင္း

သမၼာသမာဓိ                = ေကာင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ။

( အျပစ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ၾကိယာႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ကို " အေကာင္း " ဟု ဆိုလိုသည္ ။ )

             ဒုကၡမ်ားစြာ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္၍ နိဗၺာန္ ေရာက္ဖို႔ရာ တဏွာေလာဘကို တစ္စတစ္စ ပယ္ရွားလ်က္

မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ လမ္းေကာင္းၾကီးကိုသာ လိုက္သြားမိေအာင္ သတိတရား ေကာင္းစြာထား၍ ၾကိဳးစား

သင့္ၾကသည္ ။ ထိုသို႔ ၾကိဳးစားရာ၌ တစ္ကယ္တမ္း အားတက္သေရာ မလိုက္နိုင္ေသးလွ်င္ အိမ္သံုးမဂၢင္ မ်ားကို

ၾကိဳးစားပါ ။

                                                                   အိမ္သံုးမဂၢင္ရွစ္ပါး

သမၼာဒိ႒ိ ။               ။ ဘယ္ကိစၥ၌မဆို ျပဳသမွ်ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ကံေတြသည္ ငါ၏ သႏၲာန္၌ အဖတ္တင္ရစ္

သည္ ။ ေနာင္ အခါအခြင့္သင့္သလို ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကို ေတြ႕ၾကံဳရမည္ဟု ကံႏွင့္ကံ၏အက်ဳိးကို

နားလည္ေသာဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ကား ရုပ္ နာမ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္၍ လူဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ

ခႏၶာကိုယ္၏ ဒုကၡမ်ားစြာႏွင့္ မကင္းပံုကို ဆင္ျခင္၍ ခႏၶာကိုယ္၌ အျပစ္ျမင္ေအာင္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ ။

သမၼာသကၤပၸ ။                   ။ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ ၊ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္သေဘာၾကီးၾကီးထားလ်က္ အျပစ္မရွိ

ဘဲ အက်ဳိးမ်ားမည့္ အၾကံကိုသာၾကံပါ ။ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးသြားမည့္အၾကံ ၊ ဆင္းရဲသြားမည့္ အၾကံမ်ားကို မၾကံမိ

ပါေစႏွင့္ ။ ေမတၱာ ၊ ကရုဏာထား၍ သနားပါ ၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါ ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ကား " လူ႔လုပ္ငန္း ကိစၥစုကို ျဖတ္

၍ သင့္ေတာ္ရာအရပ္၌ ( ဥပုသ္ရက္ရွည္ေစာင့္ကာ ) ဆိတ္ဆိတ္ျငိမ္ျငိမ္ တရားက်င့္မည္ " ဟု ၾကံပါ ။

သမၼာ၀ါစာ ။                ။ မိမိမွာျဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးမွာျဖစ္ေစ အက်ဳိးမ်ားမည့္ စကားကိုသာ ေျပာပါ ။ မုသားစကား ၊

ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ၊ အပ်က္အေခ်ာ္ အေျပာင္အေလွာင္ စကားႏွင့္ ရန္တိုက္စကားတို႔ကို မေျပာမိပါေစႏွင့္ ။

အိပ္ရာ၀င္ အိပ္ရာထေသာအခါတို႔၌ မိမိက်က္မွတ္ထားေသာ ဘုရားႏႈတ္ထြက္ေတာ္ တရားစာမ်ားကို ရြတ္နိုင္

လွ်င္ သာ၍ ေကာင္းပါသည္ ။

သမၼာကမၼႏၲ ။                ။
မိမိမွာျဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးမွာျဖစ္ေစ  အက်ဳိးရွိေသာ အလုပ္မ်ားကိုသာ ဤခႏၶာကိုယ္ျဖင့္

ျပဳလုပ္မိပါေစ ။ သတ္မႈ ၊ ခိုးမႈ စေသာ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ မေကာင္းမႈမ်ားကို မျပဳမိပါေစႏွင့္ ။ အိပ္ရာ၀င္ ၊ အိပ္ရာ

ထ၌ ဘုရားကိစၥ ( ေရလဲ ၊ ပန္းကပ္ ) စသည္ကို ေန႔စဥ္ ျပဳမိပါေစ ။

သမၼာအာဇီ၀ ။              ။ မိမိ၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ပစၥည္းရွာေဖြရာ၌ အျပစ္ကင္းပါေစ ။ သူတစ္ပါး

မ်က္ရည္က်မွ မိမိ၀မ္း၀မည့္ အလုပ္ကို တစ္သက္လံုး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။ စြမ္းနိုင္လွ်င္ ေရာင္းေရး ၊ ၀ယ္ေရး၌ ဆင္းရဲ

သူမ်ားကို ညွာနိုင္သမွ် ညွာပါ ။

သမၼာ၀ါယာမ ။               ။ စီးပြားရွာရာ၌ျဖစ္ေစ ၊ ကုသိုလ္ကိစၥ၌ျဖစ္ေစ ၀ီရိယအျမဲရွိပါေစ ။ ေလာကီစီးပြားေရး

ျဖစ္ေစ ၊ သံသရာၾကီးပြားေရး ျဖစ္ေစ ၊ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ရဖို႔ အေရးျဖစ္ေစ ၊ " ေအးေအးစက္စက္ႏွင့္ ကံစီမံသလို

ျဖစ္လိမ့္မည္ " ဟု ကံတစ္ခုကို အားကိုးလို႔ ရနိုင္ရိုး မရွိပါ ။ ေရလာေျမာင္းေပး ဆိုသလို ၀ီရိယျဖင့္ ကူညီေပးမွ

ေရွးကံေတြ အခြင့္သာ၍ သင့္ရာအက်ဳိးကို ေပးပါသည္ ။

သမၼာသတိ ။               ။ ေန႔စဥ္ ျပဳစုေနၾကျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကိစၥကို မေမ့ပါႏွင့္ ၊ အျမဲသတိရပါေစ ။ ေသခါနီးတိုင္

ေအာင္ ကုသိုလ္ကိစၥ သတိရေနလွ်င္ ဂတိေကာင္းကို မုခ် ရပါေတာ့မည္ ။

သမၼာသမာဓိ ။              ။ စိတ္ေနစိတ္ထား တည္ၾကည္ပါေစ ၊ ႏႈတ္အေျပာလည္း စဥ္းစဥ္းစားစား သတိထားလ်က္

တည္ၾကည္စြာ ေျပာပါ ။ မ်က္ႏွာ အေနအထားႏွင့္ ကိုယ္အသြားအလာ အေနအထိုင္ ျငိမ္သက္ တည္ၾကည္ေန

လွ်င္ ျမင္သူ လူအမ်ားက ခန္႔ညားၾကည္ညိဳ လ်က္ ( မ်က္ႏွာအေန မတင္းသည့္အတြက္လည္း ) တစ္မ်ဳိး

က်က္သေရတိုးကာ ခ်စ္ခင္စရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္ ။

                    ဤသို႔လွ်င္ အိမ္မွာပင္ ေနထိုင္ရင္း ျဖစ္နိုင္ေသာ မဟာကုသိုလ္အၾကမ္းစား အိမ္သံုးမဂၢင္ရွစ္ပါးမွ

အဆင့္ဆင့္တက္၍ စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္ မဂၢင္မ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္ သမၼာသတိ ၾကီးစြာထားလ်က္ သမၼာ၀ါယာမျဖင့္

ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားထုတ္ေနၾကသူတို႔မွာ အိပ္ရာ၀င္ ၊ အိပ္ရာထ၌ ဘုရားအာရံုျပဳျခင္း ၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း ၊ ေရေတာ္

ပန္းေတာ္ ဆီမီးေတာ္ကပ္ရင္း ဗုဒၶါ ႏုႆတိကမၼ႒ာန္း ျဖစ္၍ ထိုကမၼ႒ာန္းတြင္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ပါ၀င္ေနပံုကို ဆက္

လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္ ။
............................................................................................................................................................................

ဗုဒၶါႏုႆတိ မဂၢင္ရွစ္ပါး

                                                                    
                                                           ဗုဒၶါႏုႆတိ မဂၢင္ရွစ္ပါး

     " အမ်ဳိးသား ၊ အမ်ဳိးသမီး လူၾကီးသူမတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားကို ပန္း ၊ ေရခ်မ္းတို႔ျဖင့္ ရႊင္လန္းၾကည္ျဖဴ ပူေဇာ္

ကန္ေတာ့ေနသည္ " ဟု ဆိုၾကပါစို႔ ။ ထိုအခ်ိန္မွာ ထိုသူေတာ္ေကာင္း၏ စိတ္၀ယ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္း

ေကာင္း မဂၢင္ရွစ္ပါးလံုး ပါ၀င္ေနပံုကား --------

သမၼာဒိ႒ိ ။               ။ ဘုရားရွင္သည္ ငါတို႔လို သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ ေမတၱာ ကရုဏာ ၾကီးမားေတာ္မူေသာ

ေၾကာင့္ ၄၅ ၀ါ ကာလၾကာေအာင္ မေနမနား တရားေတာ္မ်ားကိုလည္း ေဟာျပ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေပ၏ ။ ငါသည္

ထိုတရားေတာ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၾကားေနရသျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳ

တတ္ေပသည္ ။  ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ငါသည္ အပါယ္ ၄ ပါးမွ လြတ္၍ ေကာင္းရာ ဘ၀

ႏွင့္ နိဗၺာန္ကို အမွန္ရေတာ့မည္ ။ ဘုရားရွင္သည္ ငါ၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အစစ္ေပတည္း ။ ငါ့ေက်းဇူးရွင္ကို

ရည္မွန္း၍ ငါသည္ ပန္း ၊ ေရခ်မ္း တို႔ကို လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ေနပါတကား ။ ဤသို႔ စိတ္ထဲ၌ အသိဥာဏ္ ျဖစ္ေနျခင္း

သည္ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္တည္း ။

သမၼာသကၤပၸ စသည္ ။              ။ ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို စဥ္းစားၾကံစည္၍ ေနျခင္း

သည္ မိမိ၏စိတ္၌ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ျဖစ္ေန၏ ။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဆိုရွိခိုးေနျခင္းသည္ သမၼာ၀ါစာမဂၢင္

ျဖစ္ေန၏ ။ ပန္း ၊ ေရခ်မ္း ၊ အေမႊးတိုင္ ၊ ဆီမီးတို႔ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ၊ သားနားေအာင္ ၊ လွပေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း

သည္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ ျဖစ္ေန၏ ။ ဘုရားကိစၥကို ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၀ယ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ မေကာင္း

ေသာ စီးပြားရွာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ သမၼာအာဇီ၀မဂၢင္လည္း ျဖစ္ေနသည္ ဟု ဆိုသင့္ေပ၏ ။ ဘုရားကိစၥကို ျပဳလုပ္

အားထုတ္ေနျခင္းသည္ပင္ သမၼာ၀ါယာမမဂၢင္ ျဖစ္ေန၏ ။ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို သတိရ

ေနျခင္းသည္ ( ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားေနျခင္းသည္ ) သမၼာသတိ မဂၢင္ ျဖစ္ေန၏ ။ ( တစ္ျခားကိစၥကို

အမွတ္မရေတာ့ပဲ ) ဘုရားကိစၥ တစ္ခု၌သာ စိတ္တည္ေနျခင္းသည္ သမၼာ သမာဓိ မဂၢင္ ျဖစ္ေန၏ ။

                     ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားကို ရွိခိုး ကန္ေတာ့ေသာအခါ ပန္း ၊ ဆီမီး စသည္ျဖင့္ ပူေဇာ္ေနေသာအခါ ဘုရား

ကို အာရံုျပဳ၍
ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္း  စီးျဖန္း ပြားမ်ားလ်က္ ေနေသာအခါ တို႔၌ ထိုသူေတာ္ေကာင္း၏ စိတ္တြင္

မဂၢင္ရွစ္ပါးကား နိဗၺာန္ကို ( မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရသလို ) မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းအမွန္ပင္ ျဖစ္၏ ။

မွန္ေသာလမ္းကို မွန္မွန္သြားေနသူသည္ ထိုအလမ္းအဆံုးတြင္ နိဗၺာန္ကို ျမင္ရေတာ့မည္သာ ။ ဤေနရာ၀ယ္

ဘုရားအာရံုျပဳေသာ မဂၢင္လမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္ျမင္ရေသာ " ဖုႆေဒ၀ " ရဟန္းေတာ္၏ ၀တၳဳကို သတိျပဳပါ ။

..................................................................................................................................................................................

ဦးပိန္တံတား ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္း

 
      ဘိုင္ဆပ္၏လက္ေထာက္ ျမိဳ႔စာေရးငပိန္က ေတာင္သမန္အင္းကိုျဖတ္ကူးေသာသစ္

သားတံတားၾကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္မွာလည္း ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ျခင္း ၊ ေစတနာအရင္း

ခံျခင္းရွိဟန္မတူေခ် ။ စစ္ကိုင္းႏွင္႔အင္း၀ အရပ္တို႔ရွိ နန္းေတာ္ေဟာင္းမ်ားမွ သစ္မ်ားကို

အခမဲ႔ ဖ်က္ယူကာ တံတားေဆာက္ျခင္းျဖစ္၏ ။ ေတာင္သမန္ တစ္ဖက္တြင္ ကုလား

အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္ျဖစ္၍ ဘိုင္ဆပ္တို႔က ေရႊျမိဳ႔ေတာ္တြင္ အာဏာသိမ္းလိုေသာအခါ

အလြယ္တစ္ကူ ထိုတံတားမွ လာေရာက္ကူညီနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္ ။

( ၁၉၅၆ ခု ၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ပါ စမ္းယုေအာင္ ၏ေဆာင္းပါးမွ )

    ျမန္မာဘုရင္၏ အေရးေပးမႈကို ဘိုင္ဆပ္၏ အမ်ဳိးအဆက္ဆက္ကျပန္၍ေက်းဇူးဆပ္ၾက

သည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီ ကာလအတြင္းတြင္ ဗံုးအိုရြာမွ ဘၾကီးေတာ္မင္းတရားၾကီး

တည္ထားခဲ႔ေသာ ပုထိုးေတာ္ၾကီးေစတီ ေတာ္ထိေရာက္ေအာင္ ေျမေအာက္မွ တစ္မိုင္ေက်ာ္

ေသာ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းၾကီးေဖာက္၍ ဌာပနာမ်ားကို ခိုးယူၾကသည္ ။

          ပုထိုးေတာ္ၾကီးႏွင္႔အတူ တျခားေစတီေတာ္မ်ားမွ ဌာပနာမ်ား ကုန္သြားေသာအခါမွ

သာ ျမန္မာမ်ားကသိၾကသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ဘိုင္ဆပ္၏ ယုတ္မာရက္စက္ပံုမ်ားကို နတ္မ်ား

ကိုယ္တိုင္ အိပ္မက္ေပးမွ ပုဂံမင္း ကိုယ္တိုင္ ဘိုင္ဆပ္ႏွင္႔အေပါင္းအပါေလးဦးကို ကြပ္မ်က္

ခဲ႔ရသည္ ။

          နိုင္ငံ႔အေရးကိုမၾကည္႔ဘဲ  မိမိသား ဘုရင္ျဖစ္ေရးတစ္ခုကိုသာၾကည္႔လိုက္မိေသာ

က်ပင္းမင္းသမီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင္႔ အမရပူရတစ္ျမိဳ႔လံုး ကုလားရန္ေၾကာင္႔ၾကိမ္

မီးအံုးသလိုျဖစ္ခဲ႔ၾကရသည္ ။ နိုင္ငံႏွင္႔လူမ်ဳိးနစ္နာခဲ႔ရသည္ ။ ၾကက္တိုက္ပြဲ ၊ ဆိတ္တိုက္ပြဲ

စေသာတိရစၧာန္တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးနိုင္ရံုသက္သက္မွ်ျဖင္႔ ဘိုင္ဆပ္ ကို ျမိဳ႔၀န္

ရာထူးေပးခဲ႔သည္႔ ပုဂံမင္း၏ အမည္းကြက္ၾကီးမွာလည္း ျမန္မာ႔သမိုင္းတြင္ ေခ်ဖ်က္၍ရမည္

မဟုတ္ေတာ႔ပါ ။

       ဤအခ်က္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဘမ်ားသည္ လူရည္ခၽြန္သားသမီးမ်ား

သာသနာ႔ေဘာင္မွာ ေပ်ာ္ေနျပီဆိုလွ်င္ ျမဲေအာင္အားေပးသင္႔ပါသည္ ။ သာသနာေရးကို

မထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ စြမ္းမရွိသည္႔ သားသမီးမ်ားကိုလည္း သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ ဇြတ္ဆြဲ

၍ မသြင္းသင္႔ပါ ။

         အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သဒၵါ ၊ ပညာ မပါဘဲ သာသနာ႔ေဘာင္ေရာက္လာေသာသူ

မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ သာသနာဂုဏ္ တက္ေအာင္မလုပ္နိုင္ၾကဘဲ ဂုဏ္ပ်က္ေအာင္

သာလုပ္တတ္ေသာေၾကာင္႔ ပါတည္း ။ ဆက္စပ္မႈရွိ၍ အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခုကိုဆက္

၍ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ သံဃာေတာ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ

ေတာရြာက မိဘမ်ားေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါ၏ ။

          ျမိဳ႔မိဘမ်ား၏ အေနအထားအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ သံဃာ အဆက္ျပတ္၍

သာသနာပင္ ကြယ္ေလာက္ေပျပီ ။ ေတာရြာက မိဘမ်ားကား မိမိတို႔သား ကိုရင္၀တ္ျပီးသည္

ႏွင္႔ သာသနာ႔ေဘာင္မွာ တစ္လံုးေပ်ာ္သြားေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအားေပးၾကသည္ ။ ျမိဳ႔က မိဘ

မ်ားကားအားေပးဖို႔ေနေနသာသာ သာသနာ႔ေဘာင္မွာ ေပ်ာ္ေနေသာ သားသမီးမ်ားကိုပင္

လူမထြက္ ထြက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၾကသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။   ။ဒီအေၾကာင္းကိုဖတ္ျပီးရင္ " ယုတ္မာရက္စက္ေသာ ပုဂံမင္းႏွင္႔ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

                 ဘိုင္ဆပ္" အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈ ပါရန္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။


(ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘ၀ႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔အေတြးအျမင္မ်ား )-စာ-၉၇
............................................................................................................................................................     

ေကာင္းတာလည္းေက်ာင္းပို႔ပါ

 
        " မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ " ဟူေသာစကားသည္ ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ ထင္ရွားလြန္း

သည္ ။ ပစၥည္းေရာ ၊ လူပါ မေကာင္းမွ ေက်ာင္းပို႔တတ္ၾကသည္ ။ ေကာင္းတာပို႔သည္႔ပုဂၢိဳလ္

ရွိေတာ႔ရွိသည္ ။ သို႔ေသာ္နည္းေနသည္ ။ မေကာင္းပစၥည္း ေက်ာင္းပို႔မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍မွတ္မိ

ေနသည္မွာ........

        " ပရိသတ္မ်ား မေကာင္းရင္ဘာတဲ႔တုန္း "

       "  ေက်ာင္းပို႔ပါဘုရား "

       " အင္း......လုပ္ေနၾကဆိုေတာ႔ ၊ မေျပာဘဲသိေနျပီ ။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုက လူတစ္

ေယာက္ေသသြားျပီးဆိုရင္ ေက်ာင္းကိုလာလွဴၾကပါတယ္ ။ အသုဘျပင္တဲ႔ကုတင္ရယ္ ၊

ေသသူ၀တ္သြားတဲ႔ ပုဆိုးေတြ ၊ ထမီေတြကိုခ်ဳပ္ထားတဲ႔ လိုက္ကာေတြ ၊ ေနရာထိုင္ေတြရယ္

ေပါ႔ ။ ေလွ်ာက္ပံုေလးကေတာ႔သင္းပါတယ္ ။"

        " ေသသူကုသိုလ္ရေအာင္ အလွဴခံေတာ္မူပါ ဘုရားတဲ႔ ။ တကယ္က်ေတာ႔ အဲဒီ

ကုသိုလ္ရဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ေၾကာက္လို႔လွဴတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပိုမ်ားတယ္ ။ေသသူ

ကုသိုလ္ရေအာင္ သူအသံုးျပဳသြားတာေလးေတြ လွဴမယ္ဆိုရင္ ပရိတ္သတ္မ်ားေရ ေသသူ

ဟာ လက္စြတ္၀တ္ရင္းေရာ မေသဘူးလား ။"

          " ေသပါတယ္ဘုရား "

           " လက္ေကာက္၀တ္ရင္းေရာမေသဘူးလား "

        "ေသပါတယ္ဘုရား "

           " ဆြဲၾကိဳး၀တ္ရင္းေရာ မေသဘူးလား "

            "ေသပါတယ္ ဘုရား "

           "  ေသသူကုသိုလ္ရေအာင္ဆိုျပီး အဲဒီ လက္စြပ္တို႔ ၊ လက္ေကာက္တို႔ ၊ ဆြဲၾကိဳးတို႔

က်ေတာ႔ ေက်ာင္းကို ဘယ္သူမွ မလွဴၾကဘူး ။ ဟုတ္လား ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဒကာဒကာမအမ်ား

စုက လူမေျပာနဲ႔ ပစၥည္းေတာင္ မေကာင္းမွ ေက်ာင္းပို႔တာ "

           ဤေနရာ၌ သာသနာေရးကိုၾကည္႔ျပီး ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုအေနျဖင္႔ လူေတာ္လူခၽြန္

သားလိမၼာမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းကိုပို႔ေပးၾကပါဟု တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္ ။ သာသနာ႔ေဘာင္

မွာျမဲေအာင္ အားေပးေစခ်င္သည္ ။ ယခုအမ်ားစုျဖစ္ေနၾကသည္မွာ လူ႔ဘ၀မွာ သံုးမရေသာ

အ, အ ၊ အ,န သားသမီးမ်ားကိုသာ သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းေပးေနၾကသည္ ။

           သားသမီးမ်ား အေနေခ်ာင္ ၊ အစားေခ်ာင္ ေရးတစ္ခုကိုသာၾကည္႔ျပီး သာသနာ႔

မ်က္ႏွာ ၊ ဘုရားမ်က္ႏွာ ကို မၾကည္႔ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏ ။ လူ႔ဘ၀မွာ သံုးမရေသာ သူမ်ားသည္

ရဟန္းဘ၀မွာလည္း သံုးမရသည္သာျဖစ္ပါ၏ ။  သံုးမရေသာရဟန္းေတြျဖင္႔ မ်ားျပားေန

သည္ကို အေတြးအေခၚမရွိသူ အခ်ဳိ႔က သာသနာစည္ကားတိုးတက္ေနသည္ဟု ခ်ီးက်ဴး

ေျပာၾကားတတ္သည္ ။

           အမွန္ကား သာသနာစည္ကားတိုးတက္ျခင္းမဟုတ္ ။ ေပါက္ကြဲထြက္ျပီး သူတစ္ပါး

တံေတြးခြက္ထဲ ပက္လက္ေမ်ာဖို႔ ပုပ္ျပီးေယာင္ကားေနျခင္းသာျဖစ္ပါ၏ ။ သဒၵါပဗၺဇိတ

လူခၽြန္လူမြန္ ရဟန္းေတာ္တစ္ခ်ဳိ႔ ရွိေန၍သာ  သာသနာေတာ္ၾကီး ယခုအခ်ိန္တိုင္ေအာင္

သက္တမ္းရွည္ နိုင္ျခင္းျဖစ္၏ ။

( ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘ၀ႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔အေတြးအျမင္မ်ား )-စာ-၉၄

.............................................................................................................................................................

      

ယုတ္မာရက္စက္ေသာ ပုဂံမင္းႏွင္႔ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဘိုင္ဆပ္

 
         သာယာ၀တီမင္းသည္ ေဆးခတ္ခံရျပီး စိတၱဇေ၀ဒနာ စြဲကပ္ေနသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္

ထီးေမြနန္းေမြခံနိုင္မည္႔သားေတာ္ ၆ ပါးႏွင္႔ တူေတာ္တစ္ပါးရွိေနသည္ ။ စစ္ကိုင္းမင္း ေခၚ

ဖလ္နန္းရွင္ေခၚ ဘၾကီးေတာ္မင္းတရား၏သားေတာ္ စၾကာမင္းေလး ေခၚ ေညာင္ရမ္း

မင္းသားေလး မွာ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ မင္းအျဖစ္ကို မတန္မရာၾကံစည္သည္

ဟူေသာ ဂံုးစကားအရ သာယာ၀တီမင္းကိုယ္တိုင္ ေရခ်ျပီး သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ႔သည္ ။

          သို႔အတြက္ အလယ္နန္းမိဖုရားကဖြားေသာ ျပည္မင္းသားႏွင္႔ ပခန္းမင္းသား ၊

ေတာင္နန္းမိဖုရားေခါင္  က်ပင္းမင္းသမီးမွ ဖြားေသာ ပုဂံမင္းသား ၊ ေတာင္ေဆာင္ေတာ္

မိဖုရားမွဖြားေသာ  မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင္႔ ကေနာင္မင္းသား ၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တစ္ဦးမွ

ဖြားေသာ  တရုတ္ေမာ္မင္းသား  စုစုေပါင္း  ၆ ဦးရွိသည္ ။

           ထို ၆ ဦး ထဲတြင္ ထီးနန္းႏွင္႔ မထိုက္တန္ဆံုးမင္းသားကား ပုဂံမင္းသားျဖစ္၏ ။

ေက်ာက္ရူးေရာဂါ ရွိသည္႔အျပင္ ၾကက္ငွက္တိရစၧာန္တိုက္ပြဲမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ၊

အေပ်ာ္အပါးေလာင္းကစားလုပ္ျခင္း ျဖင္႔သာ အခ်ိန္ကိုကုန္လြန္ေစသူျဖစ္သည္ ။ က်ပင္း

မင္းသမီးကား နိုင္င႔အတြက္မၾကည္႔ ၊ သူ႔သားအာဏာရဖို႔ တစ္ခုသာၾကည္႔ျပီး က်န္သည္႔

မင္းသားတို႔ကိုသတ္၍ မ်ဳိးဖ်က္သားကိုနန္းတင္ခဲ႔သည္ ။

             မင္းတုန္းမင္းသားႏွင္႔ကေနာင္မင္းသားတို႔ပင္ အေရွာင္ေကာင္း၍လြတ္သြားၾက

ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပုဂံမင္းနန္းရသည္ႏွင္႔ သံု႔ပန္းမူဆလင္ကုလားမ်ားထားရာ ဗုန္းအိုရြာမွ

ဘိုင္ဆပ္ကို  အမရပူရျမိဳ႔၀န္ ခန္႔လိုက္သည္ ။ သူခိုးကို ေရႊတိုက္စိုးခန္႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္နည္း ကာမရာဂေသာင္းက်န္းသူကို လိင္စိတ္ၾကြေဆးေကၽြးလိုက္ျခင္းပါတည္း ။

          ဘိုင္ဆပ္ အမရပူရျမိဳ႔၀န္ျဖစ္သည္ႏွင္႔ သူ႔တပည္႔လူမိုက္ ေလးဦး ကို ရာထူးေကာင္း ၊

ေနရာေကာင္းမ်ား ေပးထားပံုမွာ ---

 ( ၁ )   ျမိဳ႔စာေရး ေမာင္ပိန္

 ( ၂ )   တံခါးနီမွဴး ေရႊေဘာ္

 ( ၃ )   ေစ်းေခါင္း ငမႈံ

 ( ၄ )   ထန္းေခါင္း ငရွင္ကေလး

           တို႔ျဖစ္သည္ ။ သူတို႔ေလးေယာက္သည္ ဘိုင္ဆပ္ေျခေတာ္တင္ ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ပ်ဳိေလးမ်ားကို တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မရိုးရေအာင္ ရွာေဖြေပးၾကရ

သည္ ။ သူတို႔အဖြဲ႔က ေငြလိုခ်င္ေငြ ၊ ေရႊလိုခ်င္ေရႊ ၊ သမီးပ်ဳိလိုခ်င္ သမီးပ်ဳိကို ေပးၾကရ

သည္ ။ အသာတၾကည္မေပးလွ်င္ ထိုအိမ္ထဲသို႔  ဘိန္းထုပ္ပစ္ခ်၍ အမႈဆင္ဖမ္းကာ လိုတာ

ရေအာင္ ညွင္းဆဲၾကသည္ ။

          ထို႕ေၾကာင္႔ ဘိုင္ဆပ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာခဏ စာခ်ဳိးၾကသည္

မွာ ---

                "  မ်ဳိးႏြယ္မတူ ၊ ဘယ္ကလူ
                   ျပည္သူပြက္ေအာင္ ထားပါလိမ္႔
                   ခ်ဳိးၾကက္တည္ရာ  ေတြ႔ခဲ႔ပါ
                   ျပည္ေတာ္ဘယ္မွာ  သာပါလိမ္႔  "

           အမရပူရ ျမိဳ႔သူမ်ားမွာလည္း ဘိုင္ဆပ္တို႔အဖြဲ႔ မသိေအာင္ အိမ္တြင္းပုန္းၾကရသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕ ျမိဳ႕ေတာ္မွပင္ ေရွာင္တိမ္းသြားၾကရသည္ ။ ေျခက္ႏွစ္ နီးပါးမွ် ျမိဳ႕၀န္ရာထူးရခဲ႔ေသာ

ဘိုင္ဆပ္အေနျဖင္႔ သူဖ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ သမီးပ်ဳိေလးမ်ားမွာ ရာႏွင္႔ခ်ီ၍

ရွိခဲ႔ေပလိမ္႔မည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း --

                "  အမရပူရ ၊ ျပည္ဌာန ၊
                   သည္အလွခက္တယ္ ၊
                   ကုလားကအားရမွ ၊
                   လႊတ္ေတာ္မူတယ္ ၊
                   မလႊတ္သူ ေရွးကံအေၾကာင္း "

           ဟူ၍ ထိုေခတ္မွီသူမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ၾကသည္ ။ ဘိုင္ဆပ္ ျမိဳ႕၀န္ျဖစ္ခ်ိန္

အတြင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေျခေတာ္တင္ရံုတင္မက ျမန္မာအမ်ဳိးသား သံုးေထာင္ခန္႔

ကိုလည္းညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္ ။               ( ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္ - စာ- ၃၁၇ )

            ဘိုင္ဆပ္သည္ မည္မွ်လူလည္က်သနည္းဆိုလွ်င္ သူ၏နာမည္ကိုပင္ သူမ်ားအေပၚ

စီးစီးပိုးပိုးျဖစ္ေအာင္ မွည္႔ထားသည္ ။ ဘိုင္ ဆိုသည္မွာ ဆရာ  ၊ ဆပ္ဆိုသည္မွာ အရွင္သခင္

ထို႔ေၾကာင္႔ ဘိုင္ႏွင္႔ဆပ္ေပါင္းေသာအခါ ဆရာသခင္ ဟု ျမန္မာလို အဓိပၸာယ္ရ၏ ။ သူ႔နာမည္

ရင္း မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ မသိခဲ႔ၾက ။

          တစ္ကယ္ဆိုလွ်င္ သူ႔နာမည္ရင္းသည္ အီစြတ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မာမြတ္ ေသာ္

လည္းေကာင္း ၊ ဒူလဇစ္ ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ ကုလားနာမည္မ်ားမွ တစ္ခုခုျဖစ္ရေပ

လိမ္႔မည္ ။ ျမန္မာတို႔အေပၚ နာမည္ႏွင္႔ပါ ႏွိပ္စက္ခဲ႔ေသာ ကုလားတစ္ေယာက္ပါေပ ။


မွတ္ခ်က္ ။     ။  ဒီအေၾကာင္းဖတ္ျပီးရင္ " ဦးပိန္တံတားေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း " ဆက္၍

                    ဖတ္ပါရန္ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။ ဒီအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကဆက္စပ္ေနလို႔ပါ။


( ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘ၀ႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔အေတြးအျမင္မ်ား )စာ-၉၅


...............................................................................................................................................................

      

ဗုဒၶမေျဖေသာေမးခြန္းမ်ား -၁

 
         ဗုဒၶကိုအေနာက္နိုင္ငံသား ဒႆနဆရာေတြကစြပ္စြဲၾကတာဖတ္ရေတာ႔ အစာမေၾက

ရင္မေခ်ာင္ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ ။အေနာက္တိုင္းဒႆနဆရာေတြကဘာေတြစြပ္စြဲၾကလည္းဆို

ေတာ႔ " မဇၥ်ိမပ႑ာသ ပါဠိေတာ္ထဲက စူဠမာလုက်ပုတၱသုတ္ " ကိုစြပ္စြဲတာ ။

           မာလုက်ရဲ႔သား ရဟန္းက အခါတစ္ပါးမွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေလာကလြန္ တကၠိက

၀ါဒေမးခြန္း Meta-physical Question ေတြကို ေမးပါတယ္ ။အဲဒီေမးခြန္းေတြက ဒႆန

ပညာမွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္အေရးပါတဲ႔ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ျမတ္စြာဘုရား

က မာလုက်ပုတၱ ရဟန္းေမးတဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို မေျဖဘူး ၊အေျဖမေပးဘူး ။ဗုဒၶ က သဗၺညဳ

တဥာဏ္ ရတယ္ဆိုျပီး ဒီေမးခြန္းေတြကို မေျဖဘဲ ထားေတာ႔ ဗုဒၶ ဟာ ဒီေမးခြန္းေတြကို

မေျဖတတ္ဘူး ။ မေျဖနိုင္လို႔ မေျဖဘဲ ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္ လုပ္တာ ။ အလံုးစံုေသာတရားကို

ဆရာမကူ သယမၺဴဥာဏ္ နဲ႔ သိေတာ္မူတယ္ဆိုရင္ ေျဖနိုင္ရမယ္ေပါ႔ ။ ခုေျဖတာဟာ မေျဖ

တတ္လို႔ မေျဖတာပဲ ။ ဗုဒၶ ဥာဏ္ေလာက္နဲ႔ မေျဖနိုင္ဘူး ဆိုျပီး စြပ္စြဲေနၾကပါတယ္ ။

             အမွန္ကေတာ႔ အေနာက္နိုင္ငံသား ဒႆနဆရာေတြဟာ ဗုဒၶ ရဲ႕ အေတြးအျမင္

အယူအဆေတြကို နားလည္နိုင္တဲ႔ ဥာဏ္မရွိလို႔ ေျပာေနၾကတာပါ ။ဒီျပႆနာဟာလည္း

ခုမွေပၚေပါက္လာတဲ႔ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။မိလိႏၵမင္းၾကီးကလည္း အရွင္နာဂသိန္ ကို

ဒီျပႆနာ ေမးခဲ႔ဖူးပါတယ္ ။ " မိလိႏၵပဥွာက်မ္း "

            မိလိႏၵမင္းၾကီးဟာ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားတယ္ ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္

ႏွံ႔စပ္တယ္ ။ ျပီးေတာ႔ ေမးခြန္းေမးတာလည္းသိပ္ပိုင္တာပဲ ။ သူကဂရိလူမ်ဳိး ၊ ဒႆနပညာ

မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တယ္ ။ ယုတၱိေဗဒကိုလည္း နိုင္နင္းပါတယ္ ။မင္းၾကီးေမးပံုက---------

             မင္းၾကီးက " ျမတ္စြာဘုရားက နတၳာနႏၵ တထာဂတႆ ဓေမၼသု ၊ အာစရိယမု႒ိ"

ဆိုျပီး ေဟာေတာ္မူတယ္ ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ႔ :"အာနႏၵာ ၊ လာျခင္းေကာင္းေသာ ျမတ္စြာ

ဘုရားမွာ ဆရာစားခ်န္ျပီး ေဟာေတာ္မူတဲ႔  တရားဆိုတာမရွိဘူး " လို႔လည္းဆိုတယ္ ။ျပီး

ေတာ႔  မာလုက်ရဲ႔သား မေထရ္ကိုက်ေတာ႔ ျပႆနာေမးတဲ႔အခါမေျဖဘူး။  ဆရာစားခ်န္ထား

တယ္ ။အဲဒီေတာ႔ ဆရာစားမခ်န္ဘူး ၊ အကုန္ေဟာတယ္လည္းေျပာတယ္ ၊ မေျဖဘဲနဲ႔လည္း

ဆရာစားခ်န္ထားျပန္တယ္ ။ ဒါဟာ အစြန္းႏွစ္ဘက္ထြက္ေနပါတယ္ ။ ယုတၱိေဗဒနဲ႔ေျပာရင္

ေတာ႔ ႏွစ္စြန္းထြက္ဆင္ေျခ Dilemma ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ " အာနႏၵာ. လာျခင္းေကာင္း

ေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွာ  ဆရာစားခ်န္ထားအပ္ေသာ တရားဆိုတာမရွိဘူး " ဆိုတဲ႔ စကားမွန္

ရင္ , အဲဒီ စကားကို အမွန္ယူလို႔ရွိရင္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္ ေမးတဲ႔ ျပႆနာကို မေျဖဘဲ

ေနေတာ္မူတာဟာ " သိေတာ္မမူလို႔မ်ား မေျဖတာလား " ။ ဒါမွမဟုတ္ သိေတာ္မူပါလ်က္

တမင္မေျဖဘဲေနတယ္ဆိုရင္ " ဆရာစားခ်န္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္ " ။ အဲဒီလို အစြန္းမလြတ္

ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေမးျပီး အဲဒီျပႆနာကိုေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းပါလို႔  မင္းၾကီး က အရွင္

နာဂသိန္ကိုေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

            ဗုဒၶ ဟာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ ပဲ ။ဘယ္ျပႆနာကိုမဆို ေ၀ဖန္ပိုင္းခြဲျပီး ေျဖရွင္းနိုင္တယ္ ။

ဒီျပႆနာကိုခုမွ အေနာက္တိုင္းသားေတြ ေမးတာမဟုတ္ဘူး ။ မိလိႏၵမင္း လက္ထက္

ကတည္းက ေမးျပီးေျဖျပီးသားျပႆနာပါ ။

            မာလုက်ပုတၱ သိခ်င္တဲ႔ ျပႆနာေတြက " ေလာကဟာ ျမဲသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္

ေလာကဟာ မျမဲဘူးလား "  " ေလာကသည္ အဆံုးရွိသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆံုးမရွိဘူး

လား "  " အသက္ (အတၱလိပ္ျပာ)နဲ႔ ကိုယ္ဟာ တစ္ခုတည္းလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသက္(အတၱ

လိပ္ျပာ) နဲ႔ ကိုယ္ဟာ တစ္ျခားစီလား "   " သတၱ၀ါ ဟာ ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္ေသးလား ၊

ဒါမွမဟုတ္ သတၱ၀ါ ဟာ ေသျပီးတဲ႔ေနာက္  ဘာမွ် မျဖစ္ေတာ႔ဘူးလား "  " သတၱ၀ါ ဟာ

ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္လည္းျဖစ္တယ္ ၊ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဘူးလား  ။ ဒါမွမဟုတ္ သတၱ၀ါဟာ

ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဘူးလား ။"  ဆိုတဲ႔

ျပႆနာပါ ။ အဲဒီ ရုပ္ေလာက ကိုလြန္တဲ႔ တကၠိက၀ါဒ ျပႆနာေတြကို သူက ဆုပ္ကိုင္ျပီး

ျမတ္စြာဘုရား ကို ျခိမ္းေျခာက္ပါေသးတယ္ ။ သဗၺညုျမတ္စြာဘုရား က ဒီျပႆနာေတြကို

အေျဖေပးရင္ေပး ၊ မေပးရင္ ခ်က္ခ်င္း ဒီသာသနာက ေလွ်ာျပီး ငါ လူထြက္မယ္လို႔လည္း

ေျပာေသးတယ္ ။

          ေမးခြန္းကေတာ႔ အေနာက္တိုင္းသား ဒႆနဆရာေတြ တစ္သက္လံုး ေမးျပီးတိက်

တဲ႔အေျဖမရဘဲ ၀ိ၀ါဒသံသရာမွာ ခ်ာခ်ာလည္ ခံရတဲ႔  ျပႆနာေတြပါ ။

          ကဲ..... အဲဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္သူေက်နပ္ေအာင္အေျဖေပးနိုင္သလဲ ။ ဘယ္

ဒႆနဆရာကေကာ လူတိုင္း လက္ခံနိုင္တဲ႔ အေျဖကို ေပးခဲ႔နိုင္သလဲ ။ အဲဒီျပႆနာေတြကို

လူ႔ဘ၀မွာ အေျဖရွာေနရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားရင္း ဘ၀အတြက္ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ ။

ရွင္းတယ္ ။ ဘယ္သူမွ လူတိုင္း လက္ခံနိုင္တဲ႔ အေျဖကို မေပးနိုင္ဘူး ။ အဲဒါ ျမတ္ဗုဒၶ က

မေျဖတဲ႔ အေၾကာင္းပဲ ။

         ဗုဒၶကလည္း မာလုက်ပုတၱ ကိုေမးတယ္ ။ " မာလုက်ပုတၱ... အဲဒီမွားယြင္းတဲ႔ အယူ

၁၀ ခုထဲက တစ္ခုခုကိုယူထားတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီသာသနာမွာ မဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္း အက်င္႔

ေကာင္းကို က်င္႔သံုးနိုင္ပါေတာ႔မလား  , အဲဒီမိစၧာအယူ ၁၀ ခုထဲက တစ္ခုခုရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဟာ

 ဒီေမးခြန္းပုစၧာေတြကို ျမတ္စြာဘုရားက ငါ႔ကိုအေျဖမေပးသေရႊ႔ ငါဟာ ျမတ္ေသာ  ရဟန္း

အက်င္႔မက်င္႔ဘဲေနအံ႔ လို႔ ဆိုရင္ အဲဒီလိုမက်င္႔ရေသးခင္ ေသသြားတယ္ ဆိုပါစို႕ ။ ဘယ္သူ

ဆံုးရႈံးမလဲ ။ သင္ဟာ ျမားမွန္ခံထားရတဲ႔ ေယာက်္ားနဲ႔တူတယ္ ။ ျမားမွန္ခံထားရတဲ႔

ေယာက်္ား ဟာ ျမားကိုဦးစြာထုတ္ျပီး ေရာဂါေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆးကိုမကုဘဲ

ဒီျမားကို ဘယ္သူပစ္သလဲ ။ ဒီျမားပစ္တဲ႔လူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြကို ငါမသိရေသး

သေရြ႔ ျမားကိုမနႈတ္ဘူးဆိုလွ်င္ မႏႈတ္ရခင္မွာပဲ ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္သြားမွာပဲ ။ အလား

တူစြာပဲ  မာလုက်ပုတၱ ေမးတဲ႔  တကၠိက၀ါဒေမးခြန္း ျပႆနာေတြကို အေျဖေပးေနရင္၀ိ၀ါဒ

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ ၊ အျငင္းအခံုျဖစ္ရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္သြားမယ္ ။ သက္ေသခံအေထာက္အထား

တိက်စြာရွိတဲ႔ အေျဖကိုေတာ႔ မရနိုင္ ။ ထိုျပႆနာမ်ဳိးကို  ေျဖဆိုလို႔လည္း အက်ဳိးတစ္စံုတစ္

ရာ မရွိ ။ ရဟန္းကိစၥ ျပီးျခင္းအတြက္ အေထာက္အပံ႔ မျဖစ္ ။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ပုစၧာမ်ဳိး ကို

ဗုဒၶသည္ ေျဖဆိုေတာ္မမူခဲ႔ပါဘူး " ။

           ဒီလို တကၠိက၀ါဒပုစၧာမ်ဳိး ကို အေျဖရွာျခင္း၏ အက်ဳိးမဲ႔သေဘာကို ၂၀ ရာစုဒႆန

ဆရာေတြလည္း သိျမင္ခဲ႔ၾကတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ ၂၀ ရာစုမွာ တကၠိက၀ါဒ ကိုပယ္ျပီး ၀ိဘဇၨ၀ါဒ

ကိုသာ အေနာက္တိုင္းသား ဒႆနပညာရွင္ေတြလည္း လက္ခံခဲ႔တယ္ ။

          ျမတ္ဗုဒၶ ကေတာ႔ သူတို႔ထက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေစာျပီး တကၠိက၀ါဒ ကို ပယ္ခ်

ေတာ္မူခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ မိလိႏၵမင္းရဲ႔အေမးကို ရွင္နာဂသိန္ေျဖတဲ႔ အေျဖကို

လည္း ျပည္႔စံုသြားေအာင္ ေဖာ္ျပပါမယ္ ။

               ရွင္နာဂသိန္အေျဖက----------

       ရွင္နာဂေသနက မင္းၾကီး ဘုရားရွင္က " အာနႏၵာ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဘုရားရွင္တို႔

၌ ဆရာစားခ်န္ထားေသာ တရားတို႔သည္မရွိ "  ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္းလည္းမွန္၏ ။ မာလုက်

၏သား ရဟန္း ေမးအပ္ေသာ ျပႆနာကို ေျဖၾကားေတာ္မမူသည္လည္းမွန္၏ ။ ဤသို႔မေျဖ

ဘဲ ေနျခင္းသည္ မသိေသာေၾကာင္႔ မေျဖသည္လည္း မဟုတ္ ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာေၾကာင္႔

လည္းမဟုတ္ ။

          မင္းၾကီး ျပႆနာရဲ႕ သေဘာသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ၏ ။ ေလးမ်ဳိးဆိုသည္ကား--------------

          (၁) ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၂) ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၃) ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၄) ထပနီယ  ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ...................ျဖစ္၏ ။

       မင္းၾကီး ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္  ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ ဆိုသည္ကား ရူပံ ၊ အနိစၥံ ၊ရူပကၡႏၶာ

သည္ အနိစၥေလာ ၊ ေ၀ဒနကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ ၊ သညကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ ၊ သခၤါရ

ကၡႏၶသည္ အနိစၥေလာ ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ  ဟူ၍ေမး ၾကားရာ၌ စကား

အတြင္းပင္ အေျဖ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔  ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ

မည္၏ ။

         ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ ဆိုသည္ကား အနိစၥတည္ေသာတရားသည္ ရူပကၡႏၶာေလာ ၊

ေ၀ဒနကၡႏၶာေလာ ၊သညကၡႏၶာေလာ ၊ သခၤါရကၡႏၶာေလာ ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာေလာ  ဟူေသာ

အေမး၌  ေ၀ဖန္ခြဲျခား၍ ေျဖအပ္ေသာ စကား အေမးအတြင္း၌ ပါေလျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔

 ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ မည္၏ ။

           ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ   ဆိုသည္ကား စကၡဳ၀ိဥာဏ္ျဖင္႔ အလံုးစံုကို သိသလား

ဟူေသာ အေမး၌ စကၡဳ၀ိဥာဏ္ျဖင္႔ အလံုးစံုကို မသိနိုင္သည္ျဖစ္၍ စကၡဳ၀ိဥာဏ္ သည္ ရူပါရံု

ကိုသာ သိျခင္း လကၡဏာရွိသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု တစ္ဖန္ျပန္၍ေမး၍ ေျဖရသည္ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင္႔  ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ  မည္၏ ။

          ထပနီယ  ပဥွာ  ဟူသည္ကား ေလာကသည္ ျမဲသလား ၊ ေလာကသည္ မျမဲသလား၊

ေလာကသည္အဆံုးရွိသလား ၊ ေလာကသည္အဆံုးမရွိသလား ၊ ေလာကသည္အဆံုးလည္း

ရွိ , အဆံုးလည္းမရွိသလား ၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိသည္လည္းမဟုတ္ , ေလာကသည္

အဆံုးမရွိသည္လည္းမဟုတ္သလား ၊ အသက္နဲ႕ကိုယ္သည္ တစ္ခုတည္းလား ၊ အသက္

တစ္ျခားကိုယ္တစ္ျခားလား ၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္၏ေနာက္၌ မျဖစ္သလား ၊ သတၱ၀ါ

သည္ေသသည္၏ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ , မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္သလား-----

ဟူေသာ အေမးမ်ဳိးကိုကား ေမးေသာအတိုင္းမေျဖဘဲထားအပ္ေသာ အေမးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ

ေၾကာင္႔ ထပနီယ  ပဥွာ ဟု ဆိုအပ္၏ ။

            မင္းၾကီး ျမတ္စြာဘုရားသည္ မာလုက်၏သား ရဟန္းေမးေသာ အေမးကို ထပနီယ

ျပႆနာဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင္႔လည္းေျဖေတာ္မမူ ။ ထိုျပႆနာသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔

ထပနီယျပႆနာ မည္သနည္း ဟူမူကား  ၊ ထိုအေမးကိုေျဖအံ႔ေသာငွါ အေၾကာင္းလည္းမရွိ

ျပဳဖြယ္ကိစၥလည္းမရွိ ။  ထို႔ေၾကာင္႔ ထပနီယ  ပဥွာ မည္၏ ။ မင္းၾကီး ျမတ္စြာဘုရားအား

အေၾကာင္းျပဳဖြယ္ကိစၥ ( အေထာက္အထားမရွိ ၊အက်ဳိးမရွိ ) ေသာ ျပႆနာကို အသံေတာ္

ျဖင္႔ ျမြက္ဆိုေတာ္မူျခင္း မရွိ ဟု ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ႔သည္ ။

              အေတြးအေခၚတစ္ခုမွာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိရမယ္ ။ ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိရင္ အဲဒီဒႆနမ်ဳိးကို

ျမတ္စြာဘုရားက အက်ဳိးမရွိမွန္း သိေတာ္မူလို႔မေျဖဘူး။ အဲဒါဟာလည္း ၀ိဘဇၨ၀ါဒရဲ႕သေဘာ

လကၡဏာ တစ္ခုပဲ ။ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပိး အက်ယ္ေဆြးေႏြးဖို႔ေကာင္းတဲ႔

အေၾကာင္းေတြ ရွိပါေသးတယ္ ။ " ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡႏၶ၀ဂ္ ေပါ႒ပါဒ ပရိဗိုဇ္ " ၀တၳဳကို

ဖတ္ၾကည္႔ပါ ။ အဲဒီမွာ ဘယ္လိုဒႆနပုစၧာမ်ဳိးကို ျမတ္ဗုဒၶ အေျဖေပးေတာ္မူတယ္ဆိုတာ

ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္ ။         ။

............................................................................................................................................................

      

သရဏဂံုပ်က္ျခင္းအေၾကာင္း

 
         ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ မွတစ္ပါး  အျခားေသာ ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ ၊ အတြင္း (၃၇) ၊

အျပင္ (၃၇) မင္းစေသာ နတ္စိမ္းတို႔ ေရွ႕၌ အကၽြန္ုပ္၏ အသက္ႏွင္႔ ခႏၶာကိုယ္ကို အရွင္ၾကီး

အရွင္ေကာင္းတို႔အား အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္း ကိုးကြယ္ပါ၏ ဟု ဆို၍ ဦးခ်လိုက္လွ်င္ သရဏဂံု

ပ်က္၏ ။ ဤကဲ႔သို႕ ပ်က္ျခင္းသည္ အျပစ္လည္းရွိ၏ ။ အကုသိုလ္လည္းျဖစ္၏ ။ တစ္ျခား

ဘာသာသို႔ေျပာင္း၍ သရဏဂံု ပ်က္ျခင္း၌ အျပစ္ရွိပံု ၊ အကုသိုလ္ ျဖစ္ပံုကား ေျပာဘြယ္

ရာပင္ မလိုေတာ႔ေပ ။

            ရတနာသံုးပါး၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို  က်က်နန မသိၾကသူအမ်ားစုသည္ တစ္ခဏ

တာ စီးပြားေရးအဆင္ေျပမႈ ၊ ရာထူးတက္မႈေလးကို မက္ျပီး သရဏဂံုအပ်က္ခံတတ္ၾက၏ ။

ျပိတၱာအႏြယ္၀င္  နတ္စိမ္းမ်ဳိးစံု ၊ ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ မ်ုိးစံုကို ကိုးကြယ္ၾကသည္ ။

နတ္ကနား ေပးၾကသည္ ။

           ဘိုးေတာ္ ။ မယ္ေတာ္ ကိုးကြယ္တိုင္း ၊ နတ္ကနားေပးတိုင္း ၊ စီးပြားေရးေျပလည္

သည္လည္းမဟုတ္ပါ ။ ရာထူးတက္သည္လည္းမဟုတ္ပါ ။ ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္

ျဖစ္ျပီး စီးပြားေရး ေျပလည္သြား ၊ ရာထူးတက္သြားသည္လည္း တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္

ေတာ႔ရွိပါလိမ္႔မည္ ။ တစ္ရာႏွင္႔ တစ္ေယာက္ကား စာဖြဲ႔ေလာက္သည္ေတာ႔မဟုတ္ ။

         သို႔ေသာ္ အဖိုးတန္ ေတြးအေခၚ တစ္ခုကို စာရႈသူတို႔အားေပးရန္အတြက္ ဘိုးေတာ္ ၊

မယ္ေတာ္ ၊ နတ္စိမ္းတို႔ကို ကိုးကြယ္လိုက္လွ်င္  စီးပြားေရးအဆင္ေျပသည္ ၊ ရာထူးတက္

သည္ပဲ ထားလိုက္ပါ ။

              ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ ။ နတ္စိမ္းတို႔ကို ကိုးကြယ္လိုက္သည္႔ အတြက္ ေပါမ်ား

ေသာ စီးပြားဥစၥာသည္ တစ္ခဏတာ သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆံုးတစ္ဘ၀သာ သံုးရမည္ျဖစ္၏ ။

အပ္၀င္ပုဆိန္ထြက္ ဟူေသာ စကားအတိုင္း ထိုကဲ႔သို႔တစ္ဘ၀တာ သံုးစြဲစရာ ဥစၥာေငြေၾကး

ေလးရလာျခင္းသည္ အပ္တစ္ေခ်ာင္း၀င္လာတာႏွင္႔တူ၏ ။

           ထိုသူသည္ သရဏဂံုပ်က္သြားသည္႔အတြက္ (၉၁) ကမၻာအပါယ္မလားရျခင္း ၊

အၾကိမ္(၈၀) သိၾကားမင္းျဖစ္ရျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား မရရွိေတာ႔ျခင္းသည္ မိမိထံ

မွ ပုဆိန္တစ္ေခ်ာင္း ထြက္သြားသည္ႏွင္႔တူလွ၏ ။ ေလာကအလိုၾကည္႔လွ်င္ပင္ အပ္ေလး

တစ္ေခ်ာင္း၀င္လာဖို႔အတြက္ ပုဆိန္တစ္ေခ်ာင္း အထြက္ခံရျခင္းသည္ အင္မတန္ နစ္နာ

လွ၏ ။

            ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ဘ၀တာ ခ်မ္းသာမႈေလးကို ၾကည္႔ျပီး သရဏဂံုပ်က္သူမ်ားမျဖစ္

ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္ ။

ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘသႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြးအျမင္မ်ားအတြဲ(၂) --စာ--၅၅

.......................................................................................................................................................

လူတိုင္းနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ "အာဇီ၀႒မက သီလ " မိတ္ဆက္

 
  ဤအာဇီ၀႒မကသီလ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အိမ္ေထာင္က်ျပီး စီးပြားေရးနွင့္ ရုန္းကန္

ေနသူမ်ားအတြက္ အလြန္သင္႔ေလ်ာ္လွေပသည္ ။ သီလထဲကတစ္ပါးက်ဳိးေပါက္သြားရင္

အကုန္လံုးမက်ဳိးေပါက္ပါဘူး ။ အဲဒီ က်ဳိးေပါက္သြားတဲ့ တစ္ပါးကို ပဲ ျပန္တည္ေဆာက္ ရင္

သီလျပန္တည္တယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

        ဤအာဇီ၀႒မကသီလသည္ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ ေဆာက္တည္ျပီးျဖစ္လွ်င္ အသက္ေမြး

စင္ၾကယ္သမွ်  ပိသုဏ၀ါစာ စသည္ကို မေျပာဆိုသမွ် သီလမပ်က္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္

ေဆာက္တည္ဖြယ္ မလို ။ အျခားေသာ ၅ပါး ၈ပါးသီလမ်ားလည္း မက်ဳိးမပ်က္သမွ် ထပ္၍

ေဆာက္တည္ဖြယ္ မလို ။ သို႔ေသာ္ ထပ္၍ ေဆာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ကား အျပစ္မျဖစ္ပါ ။

အာဇီ၀႒မက ။     ။  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြရေသာ အလုပ္

အကိုင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ဟူသမွ်ကို ပါဠိလို " အာဇီ၀ " ဟုေခၚ၏ ။ မတရားေသာ ပစၥည္း

ရွာေဖြမႈကို " မိစၧာဇီ၀ " ဟုေခၚ၏ ။ ထိုမိစၧာဇီ၀ မွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ တရားသျဖင့္ ပစၥည္းရ

ေအာင္ ရွာေဖြမႈကို " သမၼာအာဇီ၀ " ဟုေခၚ၏ ။ ၈ပါး ေျမာက္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ ကို ပါဠိလို

" အ႒မ " ဟုေခၚ၏ ။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိမွစ၍ ေရတြက္လွ်င္ မိစၧာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိသည္

၈ပါး ေျမာက္ သိကၡာပုဒ္တည္း ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိစၧာဇီ၀မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈလွ်င္ ၈ပါးေျမာက္ရွိေသာ

သီလကို " အာဇီ၀႒မကသီလ " ဟုေခၚသည္ ။

           ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ လြန္က်ဴး

လွ်င္အျပစ္ရွိသကဲ့သို႔ ဤ အာဇီ၀႒မကသီလ ကိုလည္း ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ ၊

မေဆာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ လြန္က်ဴးမိလွ်င္ အျပစ္ရွိ၏ ။ ငါးပါးသီလသည္ သူေတာ္ေကာင္း

တို႔ အျမဲေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကိုယ္က်င့္သီလ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤ အာဇီ၀႒မကသီလလည္း

အထက္တန္း သူေတာ္စင္တို႔ အျမဲထိန္းရမည့္ ကိုယ္က်င့္သီလ ျဖစ္သည္ ။ ဤအာဇီ၀႒မက

သီလ လံုျခံဳမွ မဂ္ဖိုလ္ ကို ရနိုင္၏ ။ အာဇီ၀႒မကသီလ မလံုျခံဳလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ မရနိုင္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ " ဤ အာဇီ၀႒မကသီလ သည္ မဂ္ ဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အစ အေျခခံ

သီလ ျဖစ္သည္ " ဟုမွတ္ပါ ။ ( အရွင္ဇနာကာဘိ၀ံသ ၏ ပထမက်မ္းစာ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ )

                                 အာဇီ၀႒မကသီလ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ၊ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ ၊

သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ ၊

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ၊ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ

ကတြာ ၊ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ ၊

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ၊ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ

ကတြာ ၊ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ ၊

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ

ဂစၧာမိ ၊

၁ ။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၂ ။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၃ ။ ကာေမသုမိစၧာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၄ ။ မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၅ ။ ပိသုဏ၀ါစာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၆ ။ ဖရုသ၀ါစာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၇ ။ သမၹပၸလာပ၀ါစာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ၊

၈ ။ မိစၧာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။

                          ( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸာယ္ )

 အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ( တပည့္ေတာ္မ ) သည္ ၊ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အာဇီ၀႒မက

သီလ ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္အက်င့္ကို ေတာင္းပါ၏ ။

၁ ။ ပါဏာတိပါတာ  = သူတစ္ပါး အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၂ ။ အဒိႏၷာဒါနာ      = သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာ ကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၃ ။ ကာေမသုမိစၧာစာရာ  = သူတစ္ပါးသားမယား ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၄ ။ မုသာ၀ါဒါ          = မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၅ ။ ပိသုဏ၀ါစာ       = ေခ်ာပစ္ ကုန္းတိုက္မႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၆ ။ ဖရုသ၀ါစာ         = အယုတ္တမာဆဲဆိုမႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၇ ။ သမၹပၸလာပ၀ါစာ  = ျပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၈ ။ မိစၧာဇီ၀ါ             = မတရားေသာဥစၥာပစၥည္းရွာေဖြမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

သတိျပဳရန္ ။           ။ ရဟန္းမ်ားထံ သီလမေတာင္းဘဲ မိမိဘာသာ ရုပ္ပြားေတာ္ ၊ ေစတီ

                             ေရွ႕၀ယ္ ေဆာက္တည္ၾကရာ၌ " အဟံ ဘေႏၲ " စေသာ သီလ

                             ေတာင္းမ်ားကို ဆိုစရာမလိုပါ ။ " ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ " ကစ၍

                             " မိစၧာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိ " တိုင္ေအာင္ ဆိုပါေလ ။

အာဇီ၀႒မကသီလ ကိုု အသက္ထက္ဆံုး ေဆာက္တည္နိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္

 ျဖစ္ပါေစသတည္း ။

.........................................................................................................................................................   

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၁

 
       ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံမွ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္ ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ

သို႔ေရာက္လာစဥ္အခါက သူတို႔ေျပာဆိုသြားေသာစကားမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါ

သည္ ။သူတို႔က မိမိတို႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ စြန္႔ခဲ့ျပီးျဖစ္၍

ယခုအခါ ဘယ္ဘာသာကိုမွ် ကိုးကြယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ဘာသာေကာင္းေအာင္ေန

သြားလွ်င္လည္း ျပီးတာပဲ မဟုတ္လားဟု ရွင္အာဒိစၥရံသီ ကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္ ။

ရွင္အာဒိစၥရံသီ က သူတို႔ကို နံရံေပၚမွာ အသင့္ပန္းခ်ီ ေဆးေရးထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္၀ိုင္းကို ျပျပီး ဤတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရ တရားျဖစ္

ေၾကာင္း ၊ ဤတရားကိုနားလည္ျပီဆိုလွ်င္ မိမိဘာသာ ေကာင္းေအာင္ ေနသြားရံုျဖင့္

သံသရာ ၀ဋ္ဒုကၡ မွ မလြတ္နိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရာ သူတို႔ကို ထိုတရားအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ျပပါဟု

ေတာင္းပန္လာၾကေလသည္ ။ ရွင္အာဒိစၥရံသီ လည္း သူတို႔နားလည္လြယ္ေအာင္ ပစၥဳပၸာန္

ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ကို ျပလိုက္ရသည္ ။ ဖႆျဖစ္လာပံုမွ ၊ ေ၀ဒနာ ၊ တဏွာ ၊ ဥပါဒါန္ ၊

ကံမၼဘ၀ ျဖစ္သြားပံု ၊ သံသရာလည္ပံု ကို ခပ္ရွင္းရွင္း ျပလိုက္ရေလသည္ ။

             ထိုအခါ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္ က " ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္ ၊

ဗုဒၶဘာသာ က ေတာ္ေတာ္ သိပၸံနည္းက်တာပဲ ၊ ယုတၱိရွိလိုက္တာ ၊ ကၽြန္မတို႔ပိုျပီး သိခြင့္ရ

ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းစကား ( message ) ေပးပါလား ၊ ဘယ္စာအုပ္

ဖတ္သင့္သလဲ " ဟုေမးေလသည္ ။

          ရွင္အာဒိစၥရံသီ လည္း ဖတ္လက္စျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ မႏုႆတၱေဗဒပါေမာကၡ

မယ္လ္ဖုဒ္၊အီးစပီရို ၊ေရး BUDDHISM AND SOCIETY ( ဗုဒၶဘာသာႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)

ဆိုေသာ စာအုပ္ကို ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းသိရေအာင္ ေပးလိုက္ရပါ

သည္ ။ သူမ က " ညပိုင္းက်ရင္ ေဆြးေႏြး လို႔ရမလား " ဟုေမးေလသည္ ။ ရွင္အာဒိစၥရံသီ

ကလည္း ည ၇ နာရီမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလိုက္သည္ ။

           ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွင့္ျပန္ဆံုေလသည္ ။ ထိုအခါ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္

က ေအာက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပျပီး ေျပာသည္ ။

            " I know of no layman who has attained the state of insight(vipassana).

Those few monks who hinted that they had achieved such a state either would

not describe it, claiming that to do so would be in violation of their vows, or

could not described it, it is an ineffable experience. As one put it to me, "It's

like sexual intercourse; unless you have had the experience yourself, it can-

not be explained"  ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ။

          ထိုစာကိုဖတ္ျပီးေနာက္ ထိုအမ်ဳိးသမီးၾကီးက ေမးေလသည္ ။ " အရွင္ဘုရား ဒီစာ

ထဲမွာ ေျပာထားသလိုဆိုရင္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ဆိုတာကို ရတဲ့လူမရွိသေလာက္ပဲ ၊

ရထားတဲ့ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပီး မေျပာဆိုရဘူး လို႔ ဆိုထားတယ္ ၊

ဟုတ္ပါသလားဘုရား "

        " ဟုတ္တယ္ ၊ ဘုရားက ဒီတရားေတြဟာ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ျဖစ္လို႔ လူသာမန္ေတြကို

တရားရထားသူျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းဆို ရင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳရဘူးလို႔ ပညတ္

ထားတယ္ "

          " ဟာဒါဆိုရင္ေတာ့ အရွင္ဘုရားတို႔ အေနနဲ႔ တပည့္ေတာ္တို႔ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံ

ေတြကိုလာျပီး သာသနာမျပဳပါနဲ႔ ၊ အရွင္ဘုရားတို႔တရားကို ဘယ္သူကမွ လက္ခံမွာမဟုတ္

ဘူး "

        " ဘာျဖစ္လို႔လည္းဒကာမၾကီး "

    " တပည့္ေတာ္တို႔ အေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ " To be is to be perceived "

" ရွိရင္ သိကို သိရမယ္ " ၊  သိေအာင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပီး ေၾကျငာရမယ္ ၊ ဒါမွ အမ်ား

တကာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက ဟုတ္မဟုတ္ ၊ မွန္မမွန္ကို သူေပးတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာအရ စမ္းသပ္

ၾကည့္မယ္ ၊ သူတို႔က ဒီေဖာ္ျမဴလာ အတိုင္း စမ္းသပ္လို႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕သိရမွ

သာ လက္ခံမယ္ ၊  ခုဒီစာထဲမွာ ပါသလိုေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး ၊ ဒီေနရာမွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္

ထားျပီး ေလ့လာၾကမွာပဲ ၊ ပထမအဆင့္က အရွင္ဘုရား ရထားတဲ့တရားကို ဘယ္လိုစမ္း

သပ္ရင္ သိနိုင္မလဲ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမယ္ ၊ ျပီးေတာ့မွ သူတို႔ကိုလက္

ေတြ႕စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးရမယ္ ။ သူတို႔ေတြ႕ရွိတဲ့ တရားနဲ႔ အရွင္ဘုရား ရထားတဲ့တရားနဲ႔ တူ

ေၾကာင္း ထင္ရွားမွသာ လက္ခံၾကမွာပါ ၊ ဒီလို လွ်ိဴ႕၀ွက္ထားလို႔ေတာ့ တပည့္ေတာ္တို႔ဆီက

လူေတြက လက္မခံဘူး ။ တပည့္ေတာ္တို႔ဆီကို မဟာယာနဘုန္းၾကီးတစ္ပါးလာျပီး တရားရ

ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ေတြဆိုျပီး ျပဖူးတယ္၊ ဟိုက လူေတြက ရယ္ၾကတယ္ ၊

ဒီလိုမရဘူးဘုရား ၊ ကမၻာကို သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ကမၻာက လူေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထား

ကိုလည္း သိထားမွ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္ " ဟုလည္း သူက အၾကံေပးသြားသည္ ။

        ဤ ကိစၥကို ၾကားရျပီးေနာက္ပိုင္း ေခါင္းထဲတြင္ စိတ္ကူး ႏွစ္ခု ေပၚလာသည္။

(က) ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ သည္ ဘာလဲ ႏွင့္

(ခ) ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို ကမၻာ နားလည္ လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ျပီး

      သာသနာျပဳမလဲ ဆိုေသာ ပုစၧာၾကီး ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုပုစၧာေတြကို မရွင္းနိုင္ဘဲႏွင့္

   ဗုဒၶဘာသာ၏ goal ပန္းတိုင္ ျဖစ္ေသာ " နိဗၺာန္ " ကို ကမၻာက လူေတြ နားလည္ျပီး

လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္လို သက္ေသထင္ရွားျပမလဲ ဆိုေသာ ဧရာမပုစၧာၾကီး ကို ရွင္းနိုင္

မည္မဟုတ္ပါ ။

        ပထမဦးစြာ " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္

သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါသည္ ။

          ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ဆိုတာဘာလဲ ။

ပါဠိစာေပ ႏွင့္ အကၽြမ္းမ၀င္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဤ စကားလံုး ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ကို

နားလည္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ ။ ရဟန္းသံဃာမ်ား ( ပရိယတၱိကၽြမ္း၀င္ေသာ ) သံဃာေတာ္

မ်ားကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သိၾကပါလိမ့္မည္ ။ သို႔ေသာ္ သိပံုသိနည္းက တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာ

သာစီ ျဖစ္ေနေလသည္ ။ ဘယ္လို တစ္မ်ုိးတစ္ဘာသာစီ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ ။ဤ ေမးခြန္း

လည္း ေပၚေပါက္သင့္ပါ၏ ။

         ေျပာျပပါမည္ ။

        ေထရ၀ါဒ ခ်င္းတူေသာ္လည္း သီရိလကၤာ ( သီဟိုဠ္ ) သံဃာမ်ား အဓိပၸာယ္ ယူပံုႏွင့္

ျမန္မာရဟန္းသံဃာမ်ား အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံု ကြာျခားေနျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္ ။

ဤေမးခြန္းလည္းေမးသင့္၏ ။

အပိုင္း -၂ ကိုဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္
.............................................................................................................................................................

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၂

 
   ေထရ၀ါဒခ်င္း တူေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံု ကြာျခားရသနည္းဟုဆို

ေသာ္ " ဥတၱရိ မႏုႆဓမၼ " ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ အနက္ႏွစ္မ်ဳိးထြက္နိုင္သည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ " ဥတၱရိ " ဆိုေသာ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ ကို မႏုႆ ဆိုေသာ နာမ္

ႏွင့္ တြဲလွ်င္ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိး ၊ ဓမၼ ဆိုေသာ နာမ္ႏွင့္ တြဲလွ်င္ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါ

သည္ ။ တြဲပံုမွာ ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္ ။

၁ ။ ဥတၱရိ + မႏုႆဓမၼ  ဆိုလွ်င္ ဓမၼ ( တရား ) နာမ္ကို အထူးျပဳျပီး

၂ ။ ဥတၱရိမႏုႆ + ဓမၼ  ဆိုလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္နာမ္ကို အထူးျပဳပုဒ္ ျဖစ္သြားပါသည္ ။

ဤအေၾကာင္းကို မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး အရွင္ဇနာကာဘိ၀ံသ ၏ ပါတိေမာက္

ဘာသာဋီကာ ႏွင့္ ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ ၊ ဘာသာဋီကာ ( တတိယတြဲ ) တြင္ ဤသို႔

ေလ့လာ ေတြ႕ရွိနိုင္ပါ၏ ။

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ = " ဥတၱရိ - ျမတ္ကုန္ေသာ ၊ မႏုႆ - လူတို႔တည္း ၊ ဥတၱရိမႏုႆ -

" ျမတ္ေသာလူ " ဟူသည္ ရိုးရိုးပုထုဇဥ္ လူမ်ားထက္ သာလြန္ေသာ စ်ာယီ ( စ်ာန္ရသူ )

ႏွင့္ အရိယာ ( မဂ္ဖိုလ္၇သူ ) မ်ားတည္း ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ သည္ " ထိုသူတို႔

တရား " ဟု အနက္ရသည္ ။ " ထိုသူတို႔၏တရား " ဟူသည္ ထိုသူတို႔ သႏၲာန္၌ ထင္ရွားရွိ

ေသာ ( ထိုသူတို႔အပိုင္ျဖစ္ေသာ ) စ်ာန္တရား ၊ မဂ္ဖိုလ္တရားမ်ားတည္း ။ ဤတရားကား

" အလမရိယဥာဏဒႆနံ " လည္း ျဖစ္၏ ။ ( အလံ - စြမ္းနိုင္ေသာ - အရိယံ - ကိေလသာ

တို႔မွ စင္ၾကယ္ေသာ ၊ ဥာဏ - ကသိုဏ္းစေသာ ၊ အာရံု ၊ သစၥာေလးပါးအာရံုကိုသိတတ္ +

ဒႆန - မ်က္စိ ျဖင့္ ျမင္သကဲ့သို႔ ထိုအာရံုမ်ားကိုျမင္တတ္ေသာ ဥာဏ္ ။ ဤပုဒ္အေပါင္း

ကို ဗဟုဗၺီဟိသမာသ္တြဲ ၍ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကိုရေစသည္ ) အလံအရ " စြမ္းနိုင္ " ဟူသည္

ကိေလသာ ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥ၌ စြမ္းနိုင္ျခင္းတည္း ။ ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းနိုင္ေသာ တရားဟူ

သည္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥာဏ္တည္း ။ ( ထို စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ တို႔က ကိေလသာကို

ဖ်က္ဆီးျခင္း၌ စြမ္းနိုင္ပံုကို အဘိဓမၼာေလ့လာ သူတိုင္း သိနိုင္ပါသည္ ။ ဤကား အနက္

တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ ။ ( အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ - ပါတိေမာက္ဘာသာဋီကာ - ႏွာ ၅၀ - ၅၁ )

             ဤ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကိုပင္ ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ ဘာသာဋီကာ တြင္ ဤသို႔

ျပေတာ္မူပါသည္ ။

            ဥတၱရတိ + ဧေတာနာတိဥတၱရိ ၊ ဥ  ပုဗၺတရဓာတ္ ကၠပစၥည္း ဟု ၾကံပါ ။

( ပါပနက - ဟူေသာ ကာရိတ္ အဖြင့္ကို ၾကည့္၍ ဥတၱရိ ကို ကရဏသာဓ္ ၾကံသည္ )

" မႏုေႆ + ဥတၱရိ ( မႏုႆဥတၱရိ ဟု ဆိုလိုလ်က္ ေရွ႕ေနာက္ျပန္၍ ) " ဥတၱရိမႏုေႆာ "

ဟူ၍ျဖစ္၏ ။ " ဥတၱရိမႏုေႆစ + ေသာ + ဓေမၼာ ဓာတိ ဥတၱရိမႏုႆဓေမၼာ " ဟုျပဳ ၊

မႏုႆကိုလြန္ပံုျပလို၍ " မႏုေႆ ၊ ေပ ၊ အေတၳာ " အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပသည္ ။ " လူတို႔ကို

လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားဟုေပး ။

        တစ္ဖန္ ေတာင္ျမိဳ႕ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို ဤသို႔လည္း

ဖြင့္ျပျပန္သည္ ။

           ဥတၱရိသဒၵါသည္ ေသ႒အနက္ေဟာ နိပါတ္ပုဒ္တည္း ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥတၱရိကို ေသ႒

ဟု ဖြင့္သည္ ။ " မႏုႆ " အရ ေယာက်္ား ၊ မိန္းမအားလံုး ကို ရေသာ္လည္း ပဓာနနည္း

အားျဖင့္ ပုရိသာနံ ဟုဖြင့္သည္ ။ ဥတၱရိမႏုႆနံ ကို " စ်ာယီနဥၥ ၊ အရိယာနဥၥ " ဟုသရုပ္

ေဖာ္ ထုတ္ျပသည္ ။ " ဥတၱရိစ + ေတ + မႏုႆဓာတိ ဥတၱရိမႏုႆ ၊ ဥတၱရိမႏုႆနံ +

ဓေမၼာ ၊ ဥတၱရိမႏုႆ ဓေမၼာ " ဟု ျပဳ ၊ ျမတ္ေသာလူဟူေသာ စ်ာယီအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏

စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားဟုေပး ။

          ဤကား ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ ၊ ဘာသာဋီကာ ၊ စတုတၳပါရာဇိက အဖြင့္၏

ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ ။ စတုတၳပါရာဇိကကိုဖြင့္ဆိုပံု၌ -

     " ဥတၱရိမႏုႆ ဓမၼႆာတိ -ကား ၊ မႏုေႆ - လူတို႔ကို ၊ ဥတၱိဏၰဓမၼႆ ၊ လြန္ေျမာက္

ေၾကာင္းတရား၏ ၊ မႏုေႆ - လူတို႔ကို ၊ အတိကၠမိတြာ - ေက်ာ္လြန္၍ ၊ ျဗဟၼတၱံ၀ါ - ျဗဟၼာ

၏အျဖစ္သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ( စ်ာန္တရားကို ရည္ရြယ္သည္ ) နိဗၺာနံ၀ါ - နိဗၺာန္သို႔ ေသာ္

လည္းေကာင္း ( မဂ္တရားကို ရည္ရြယ္သည္ ) ပါပနကဓမၼႆ - ေရာက္ေစတတ္ေသာ

တရား၏ ။ ( ၀ဏၰံ - ကို ၊ ဘာသိႆမန္စို႔ ) ကၠတိအေတၳာ - နက္ ၊ ၀ါ - တစ္နည္းဥတၱမပုရိ

သာနံ - ျမတ္ေသာလူျဖစ္ကုန္ေသာ ၀ါ - လူထူးလူျမတ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေသ႒ပုရိသာနံ - ျမတ္

ေသာေယာက်္ား ျဖစ္ကုန္ေသာ ၊ စ်ာယီနဥၥ - စ်ာန္၀င္စားနိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏လည္းေကာင္း

၀ါ - စ်ာန္ရ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လည္းေကာင္း ၊ အရိယာနဥၥ - မဂ္ရဖိုလ္ရ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏လည္းေကာင္း

ဓမၼႆ - တရားျဖစ္၏ ။

        ဤကား ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ၏ အနက္ရပံုျဖစ္၏ ။ ျမန္မာက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဆိုသည္

ကား ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အနက္ျပန္ရာ၌ ဥတၱရိ + မႏုႆဓမၼ ဟူေသာ အနက္ကို အစဥ္

အလာအားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။

         ထိုအနက္ျဖင့္ယူလွ်င္ ဥတၱရိ + မႏုႆဓမၼ သည္ လူပုဂၢိဳလ္ ကိုအထူးမျပဳဘဲ ( ဓမၼ )

တရားကိုသာ အထူးျပဳ ေျပာဆိုေသာ ပုဒ္ျဖစ္သြား၏ ။

          ဆရာၾကီးဦးဟုတ္စိန္ ၏ ပဒတၳမဥၹဴသာ ေခၚ ပါဠိ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ဥတၱရိမႏုႆ

ဓမၼကို " လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးကို လြန္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား " ဟုျပ

ထား၏ ။ ဤအနက္ကိုပင္ စာသင္သား အမ်ားလည္း နားလည္ထားၾက၏ ။

           ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘု၇ားၾကီး ၏ ၀ိနယ၀ိနိစၧယ သဂၤဟက်မ္း ၊

ႏွာ - ( ၁၈၇ ) တြင္လည္း ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို -

           " ဥတၱရိမႏုႆဓေမၼာ - လူတို႔၏ သာမန္ကုသိုလ္ထက္ လြန္ကဲေသာ တရားထူး

တရားျမတ္ကို ( ၀ါ ) လူျမတ္တို႔၏ တရားထူးတရားျမတ္ကို နဥလႅ ပိတေဗၺာ - ၀ါၾကြား၍

မေျပာအပ္ ဟု ျပထားပါ၏ ။ တရား (ဓမၼ ) ကိုပင္ အထူးျပဳ၍ ဖြင့္ဆိုထားပါ၏ ။ ဤစကားအရ

ဆိုလွ်င္ " မႏုႆဓမၼ " ကို ဦးစြာ အဓိပၸာယ္ ( အနက္ ) ၾကံသင့္၏ ။

          မႏုႆပုဒ္သည္ ဘာကိုေဟာသနည္း ။ ပဒတၳမဥၨဴသာ ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္

မႏုႆသည္ လူကိုပင္ေဟာ၏ ။

            အကယ္၍ လူဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ေယာက်္ား ဟူ၍လည္းေကာင္း ေဟာေသာ

အနက္ကို ယူမည္ဆိုလွ်င္ ရဟန္းဘိကၡဳ ( သာမန္ပုထုဇဥ္ရဟန္း ) ေသကၡ - က်င့္ဆဲပုဂၢိဳလ္

မ်ားအားလံုး ပါ၀င္သင့္၏ ။ ထိုသို႔ပါ၀င္လွ်င္ မႏုႆဓမၼ သည္ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား

ဆယ္ပါးထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔နိုင္မည္ ထင္ပါ၏ ။ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါး (၀ါ )

ပုညၾကိယာတရားဆယ္ပါး ဆိုသည္ကား -

၁ ။ ဒါန

၂ ။ အပစာယ

၃ ။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ

၄ ။ သီလ

၅ ။ ပတၱိဒါန

၆ ။ ပတၱႏုေမာဒနာ

၇ ။ ဓမၼေဒႆနာ

၈ ။ ဘာ၀နာ

၉ ။ ဓမၼသ၀န

၁၀ ။ ဒိ႒ိဇုကမၼ   တို႔ျဖစ္၏ ။

        အနာဂတ ဘယသုတ္ ( အဂၤုတၳိဳရ္ ) တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ က သာသနာေတာ္ ၏ အနာဂတ္

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ျမင္၍ အနာဂတ ဘယသုတ္ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ၾကီး ကို ေလးပိုင္း

ခြဲျပီး ေဟာၾကားဆံုးမထားေတာ္မူပါသည္ ။ ဤေဟာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ယခုေလ့လာေန

ေသာ ကိစၥတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားအပ္ေသာေၾကာင့္ ဤတြင္ မူရင္းအတိုင္း ထုတ္ႏႈတ္

ေဖာ္ျပရလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသျဖင့္ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပအံ့ ။

 

အပိုင္း - ၃ ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

........................................................................................................................................................

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၃

 
  အနာဂတ ဘယသုတ္ ( အဂၤုတၳိဳရ္ ) တြင္ ျမတ္ဗုဒၶက သာသနာေတာ္၏ အနာဂတ္ ေဘး

အႏၲရာယ္မ်ားကို ျမင္၍ အနာဂတ ဘယသုတ္ ေဒသနာေတာ္ၾကီးကို ဤသို႔ေဟာေတာ္မူ၏ ။

( ၁ )  ရဟန္းတို႔ ၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြားမ်ားသူ ၊ စိတ္သမာဓိကို

မပြားမ်ားသူ ၊ ပညာကို မပြားမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ ။

        ထိုရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ား ၊ စိတ္သမာဓိကိုမပြားမ်ား ၊ ပညာ

ကို မပြားမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ၊ သူတစ္ပါးကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ပဥၨင္းခံ ေပးၾကလိမ့္

မည္ ။ ( ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ပဥၨင္းခံေပးေသာ ) ထိုဆရာတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ ၊

လြန္ျမတ္ေသာစိတ္ ၊ လြန္ျမတ္ေသာပညာ၌ ဆံုးမျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

( ဤသို႔ေသာ ဆရာတို႔ထံ ပဥၨင္းခံၾကကုန္ေသာ ) ထိုတပည့္ရဟန္းတို႔ သည္လည္း ကိုယ္ကို

မပြားသူ ၊ သီလကိုမပြားသူ ၊ စိတ္ကိုမပြားသူ ၊ ပညာကိုမပြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေပလိမ့္မည္။

          ထိုတပည့္ျဖစ္သူ ရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြား ၊ စိတ္ကိုမပြား ၊ ပညာ

ကိုမပြားမ်ားၾကကုန္သည္ျဖစ္ပါလ်က္ တျခားလူတို႔ကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ပဥၨင္းခံ ေပးၾကလိမ့္

ဦးမည္ ။

          ထိုရဟန္းတို႔သည္ လြန္ျမတ္ေသာ သီလ ၊ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္ ။ လြန္ျမတ္ေသာ

ပညာ၌ ဆံုးမျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

           ထိုတပည့္ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကိုမပြားသူ ၊ သီလကိုမပြားသူ ၊ စိတ္ကိုမပြား

သူ ၊ ပညာကိုမပြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္ဦးမည္ ။

          ရဟန္းတို႔ ၊ ဤပထမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မေပၚေသး ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္

ေပၚလိမ့္ဦးမည္ ။ ထိုေဘးကို သင္တို႔သိရမည္ ။ သိျပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္

အားထုတ္ရမည္ ။

( ၂ ) ရဟန္းတို႔ ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကိုမပြား

သူမ်ား ၊ သီလကိုမပြားသူမ်ား ၊ စိတ္ကိုမပြားသူမ်ား ၊ ပညာကိုမပြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

                ထိုရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ား ၊ သီလကိုမပြားမ်ား ၊ စိတ္ကို

မပြားမ်ား ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အျခားသူတို႔အား နိႆရည္း ေပး

ၾကလိမ့္ဦးမည္ ။

               ထိုရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ားသူ ၊ သီလကိုမပြားမ်ားသူ ၊

စိတ္ကိုမပြားမ်ားသူ ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါကုန္လ်က္ တျခားသူတို႔ကို

နိႆရည္း ေပးၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္ ။

             ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ ၊ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္ ၊ လြန္ျမတ္

ေသာပညာ၌ ဆံုးမျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

             ထိုတပည့္ရဟန္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကိုမပြားသူ ၊ သီလကိုမပြားသူ ၊ စိတ္ကို

မပြားသူ ၊ ပညာကိုမပြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေပလိမ့္ဦးမည္ ။

            ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ၀ိနည္းပ်က္စီး၏ ။ ၀ိနည္းပ်က္စီး

ျခင္းေၾကာင့္ တရားပ်က္စီး၏ ။

          ရဟန္းတို႔ ၊ ဤဒုတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မေပၚေသး ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္

ေပၚလိမ့္ဦးမည္ ။ ထိုေဘးကို သင္တို႔သိရမည္ ။ သိျပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္

အားထုတ္ရမည္ ။

( ၃ )    ရဟန္းတို႔ ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကိုမပြား

သူ ၊ သီလကိုမပြားသူ ၊ စိတ္ကိုမပြားသူ ၊ ပညာကိုမပြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္ ။

            ရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ား ၊ သီလကိုမပြားမ်ား ၊ စိတ္ကိုမပြား

မ်ား ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ( သီလစေသာ ) အဘိဓမၼကထာ ႏွင့္

ေ၀ဒလႅကထာ တို႔ကို ေျပာေဟာၾကကုန္လ်က္ ၊ မည္းညစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔

သက္ေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ သိျမင္နိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္

တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ၀ိနည္းပ်က္စီး၏ ။ ၀ိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရား ပ်က္စီး၏ ။

        ရဟန္းတို႔ ၊ ဤတတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မေပၚေသး ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္

ေပၚလိမ့္ဦးမည္ ။ ထိုေဘးကို သင္တို႔သိရမည္ ။ သိျပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္

အားထုတ္ရမည္ ။

( ၄ )    ရဟန္းတို႔ ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကိုမပြား

မ်ား ၊ သီလကိုမပြားမ်ားသူ ၊ စိတ္ကိုမပြားမ်ားသူ ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္

လိမ့္မည္ ။

            ထိုရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ား ၊ သီလကိုမပြားမ်ား ၊ စိတ္ကို

မပြားမ်ား ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္

ကုန္ေသာ ၊ နက္နဲကုန္ေသာ ၊ နက္နဲေသာအနက္ရွိကုန္ေသာ ၊ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္

ေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ ( သတၱမွ ) ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ၊ သုတၱန္တရားတို႔ကို

ေဟာအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။ နားေထာင္ၾကလိမ့္

မည္ မဟုတ္ကုန္ ။ သိနားလည္လိုစိတ္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။ ထိုသုတၱန္တရားတို႔ကို

သင္ယူအပ္ အဖန္တလဲလဲ ေလ့လာအပ္၏ ဟူ၍ မွတ္ထင္ ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

            ကဗ်ာဆရာတို႔ ျပဳအပ္ကုန္၍ ကဗ်ာဆရာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ

အကၡရာ သဒၵါပုဒ္ဗ်ည္း ရွိကုန္လ်က္ ( သာသနာေတာ္မွ ) အပ ျဖစ္ကုန္၍ ( သာသနာပဆရာ

တို႔၏ ) တပည့္ေဟာ သုတၱန္ပါဠိ တို႔ကို ေဟာကုန္အပ္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူကုန္

ၾကလိမ့္မည္ ။ နားေထာင္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ။ ထိုသုတၱန္တရားတို႔ကို သင္ယူအပ္ ၊ အဖန္တလဲ

လဲ ေလ့လာအပ္၏ ဟူ၍ မွတ္ထင္ ၾကလိမ့္မည္ ။

              ရဟန္းတို႔ ၊ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ၀ိနည္းပ်က္စီး၏ ။ ၀ိနည္း

ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရား ပ်က္စီး၏ ။

         ရဟန္းတို႔ ၊ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မေပၚေသး ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္

ေပၚလိမ့္ဦးမည္ ။ ထိုေဘးကို သင္တို႔သိရမည္ ။ သိျပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္

အားထုတ္ရမည္ ။

( ၅ )  ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္  ကိုယ္ကိုမပြားမ်ားသူ ၊

စိတ္ကိုမပြားမ်ားသူ ၊ ပညာကိုမပြားမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္ဦးမည္ ။

             ထိုရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုမပြားမ်ား ၊ စိတ္ကိုမပြားမ်ား ၊ ပညာကို

မပြားမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ မေထရ္ၾကီး ရဟန္းၾကီးတို႔သည္ ပစၥည္းမ်ားရန္သာ

က်င့္ၾကလိမ့္မည္ ။ ( သိကၡာကို ) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့သာ က်င့္ၾကလိမ့္မည္ ။ ေအာက္သို႔

သက္ေစတတ္ေသာတရား ေရွ႕သြားျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ။ ဥပဓိ၀ိေ၀က ( နိဗၺာန္ ) ၌ တာ၀န္

မဲ့ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ။

          မေရာက္ေသးေသာ ( စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ) သို႔ေရာက္ရန္ ၊ မရေသးသည့္ ( စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ )

ကို ရရန္ ၊ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ ( နိ ဗၺာန္ ) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လ၀ီရိယကို

အားထုတ္ကုန္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

              ေနာင္လာေနာက္သား လူအမ်ားတို႔သည္ ျမင္ရေသာ ဆရာ့အျပဳအမူသို႔ အစဥ္

တစိုက္ လို္က္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ။ ထိုေနာင္လာေနာက္သား လူအမ်ားသည္လည္း ပစၥည္း

ေပါမ်ားရန္သာ က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ။ ေအာက္သို႔ သက္ေစေသာ တရား ႏွင့္ ေရွ႕သြား

ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ ။ မေရာက္ေသးေသာ ( စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ) သို႔ေရာက္ရန္ ။ မရေသးသည့္

( စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ) ကိုရရန္ ၊ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ ( နိဗၺာန္ ) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္

လံု႔လ၀ီရိယကို အားထုတ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ။

            ရဟန္းတို႔ ၊ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ၀ိနည္းပ်က္စီး၏ ။ ၀ိနည္းပ်က္

စီးျခင္းေၾကာင့္ တရားပ်က္စီး ၏ ။

           ရဟန္းတို႔ ၊ ဤပဥၥမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မေပၚေသး ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္

ေပၚလိမ့္ဦးမည္ ။ ထိုေဘးကို သင္တို႔သိရမည္ ။ သိျပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္

အားထုတ္ရမည္ ။ ( အဂၤုုတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ - ဒု - တြဲ - ႏွာ - ၁၁၃ - ၁၁၅ )

          ဒါကေတာ့ သာသနာေတာ္မွာ အနာဂတ္ကာလ၌ ဆိုက္ေရာက္လာမည့္ေဘးမ်ားကို

ျမတ္စြာဘုရား သဗၺညဳတဥာဏ္ ၌ သိျမင္ေတာ္မူျခင္းကို ၾကိဳတင္၍ ေဟာေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္

ပါ၏ ။ သာသနာေတာ္ အႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္လာေသာ ကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရား ၾကိဳတင္

သိျမင္ျပီး ၊ သတိေပးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဘးမ်ား ယခုအခါ ဆိုက္ေရာက္လ်က္

ရွိျပီ ျဖစ္ပါ၏ ။

             စတုတၳပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္သည္ " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သိကၡာ

ပုဒ္ ျဖစ္၏ ။ က်မ္းဂန္၌မူ -

           ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္ ၊ သကဒါဂါမ္ ျဖစ္သည္ ၊ အနာဂါမ္ ျဖစ္သည္ ၊

ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာလွ်င္လည္းေကာင္း ၊ ၀ိဇၨာသံုးပါး ၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ၊

သမၼပၸဓာန္ေလးပါး ၊ ကၠဒၶိပါဒ္ေလးပါး ၊ ကၠေျႏၵငါးပါး ၊ ဗိုလ္ငါးပါး ၊ ေဗာဇၥ်င္ ၇ ပါး ၊ မဂၢင္ ၈

ပါး ကို ရသည္ ။ ၀င္စားနိုင္သည္ ၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည္ ဟု -

( က ) မဟုတ္မမွန္ ( ၀ါၾကြားလိုေသာ ပါပစၧတ အလိုဆိုးျဖင့္ ) ေျပာဆိုလွ်င္ သူေျပာဆိုေသာ

        စကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို နားေထာင္သူက " ခ်က္ျခင္းနားလည္လွ်င္ " ပါရာဇိက

         က်၏ ။

( ခ )   နားေထာင္သူက ခ်က္ျခင္း နားမလည္ ၊ မသိ ၊ ေနာက္မွ မိမိဘာသာ ျဖစ္ေစ ၊ သူ

         မ်ားေျပာမွ ျဖစ္ေစ ၊ နားလည္ပါက ပါရာဇိက မက် ၊ တုလႅစၥဥ္း အာပတ္ သာ သင့္၏ ။

         ဤစကားအသြားအလာကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို ရဟန္း

သံဃာမ်ား ( လူမ်ားမပါ ) သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားအပ္သည္ ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္သည္

ေပၚလြင္လ်က္ရွိ၏ ။

            

          ေရွးအခါကကမူ ေရွးလူၾကီး ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားကား အစဥ္အလာ ကိစၥမ်ား၌

ေစာဒကမတက္ ၊ လြယ္လြယ္ကူကူ လက္ခံတတ္ၾက၏ ။

           ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ား ၊ သိပၸံပညာ ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၾသဇာခံမ်ားက

မူ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးစံကို ေလးစားလိုက္နာလိုစိတ္ ေလ်ာ့ပါးလာၾက၏ ။ ဓေလ့ထံုးစံ

မ်ားကို ယုတၱိမရွိ ၊ ေခတ္မမီ ၊ ေခတ္ကုန္သြားျပီ ( Out of Date ) ဟု သေဘာထားလာၾက

ပါ၏ ။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားကိုကား ေျပာဖြယ္မရွိေပ ။ ထိုေခတ္ ပညာတတ္ အေနာက္

တိုင္းၾသဇာခံ လူငယ္ လူလတ္ အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ သင္

ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနၾကေသာ ၊ မိရိုးဖလာမို႔သာ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံေနၾက

ရေစကာမူ မိမိကိုယ္ မိမိ ဘာမွန္းမသိသူမ်ား ၊ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ၊ ပညတ္ ပရမတ္ ၊

သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာကိုပင္ မခြဲျခားတတ္သူမ်ား ၊ ေခတ္ကာလသားမ်ားကမူ " ယုတၱိမရွိ "

ဆိုေသာ စကားကို လက္ကိုင္ဓား အျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကေလသည္ ။ ထိုသူတို႔ကို ဗုဒၶ ဓမၼ

မ်ားကို နားလည္ျပီး သက္၀င္ ယံုၾကည္လာေအာင္ တရားေဟာ ၊ တရားျပ လုပ္ေသာအခါ

က်မ္းဂန္ထဲက ပါဠိေတာ္ေတြကို ရြတ္ဖတ္ျပျပီး ယံုၾကည္ေအာင္ ေျပာ၍ မရပါ ။ " ယုတၱိ " ကို

( သဘာ၀ယုတၱိ ၊ အာဂမၼယုတၱိ ၊ သာဓကယုတၱိ ) ကိုျပျပီး ေျပာမွ ရပါ၏ ။

       " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ားနားလည္ေနၾကတဲ့ အဓိပၸာယ္က

လူတို႔ရဲ႕ကုသိုလ္ ကမၼပထတရား ၁၀ ပါး ထက္ လြန္ျမတ္တဲ့ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို ေျပာတာ

ဒီတရားကို ရဟန္းက ရလို႔ရွိရင္ မိမိမွာ ဒီတရားရေၾကာင္းကို ၀ါၾကြားလိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ( ၀ါ )

အလိုဆိုးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရဘူးလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက စတုတၳပါရာဇိက သိကၡာ

ပုဒ္မွာ ပညတ္ေတာ္မူတယ္ ။ ဒါကလည္း ေယဘုယ်ကိုေျပာတာ ၊ လံုး၀ မေျပာရဘူး ၊ေျပာ

ရင္ ပါရာဇိကက်တယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး ။ ေျပာနိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၊ ေျပာပံု

ေျပာနည္းအေပၚတည္ျပီး ဘာ အာပတ္မွ မသင့္တာလည္း ရွိတယ္ ။ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို

ေျပာရာမွာ အဂၤါ ငါးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုမွလည္း အာပတ္ သင့္တာပါ ။

          ဒီေနရာမွာ အက်ယ္ေတာ့ မေရးေတာ့ပါဘူး ၊ ဖတ္ျပီးနားလည္နိုင္တဲ့ စာအုပ္ရွိပါ

တယ္ ၊ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန ကထုတ္တဲ့ " ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ၂၂၇ သြယ္ " ဆိုတဲ့က်မ္းကို

ရွာဖတ္နိုင္ရင္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပလိမ့္မယ္ ။

          ပါရာဇိက အဂၤါငါးပါးကို  အပိုင္း -၄ တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

.........................................................................................................................................................