Friday, October 23, 2009

ရယ္ျပေသာရုပ္ပြားေတာ္

                                  ရယ္ျပေသာရုပ္ပြားေတာ္

           
   ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔က အေမျငိမ္းအမည္ရွိေသာ သားဖြားဆရာမၾကီးတစ္ဦးသည္ အသိမိတ္ေဆြ

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ရယ္လည္းရယ္ ၊ မ်က္စိလည္းဖြင့္ျပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူပင့္ထားသည္ ။ ယင္းရုပ္ပြား

ေတာ္အား ဆရာေတာ္ဖူးေျမွာ္ရန္လိုက္ခဲ့ပါဟု ပင့္သျဖင့္ ဗဟုသုတရေအာင္ လိုက္သြားခဲ့၏ ။ ပင့္ထားေသာ

အိမ္ကား သူေဌးအိမ္ပင္ ျဖစ္၏ ။ ဘုရားပံုေတာ္ကိုၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဒဏၡိဏသာခါ ပံုပင္ ျဖစ္ေန၏ ။

ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား တို႔ျဖင့္ စီျခယ္ထားလိုက္သည္မွာလည္း ဘုရားပံုေတာ္ပင္ ေပ်ာက္လုခမန္း

ျဖစ္ေန၏ ။ ပင့္သူမ်ားကလည္း ထိုသို႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားမ်ားပါမွ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ သူ႔ထက္ငါ ပင့္ၾက၏ ။

                       ထို႔ေၾကာင့္ လူပင့္မ်ားေသာ ရုပ္ပြားမွန္သမွ်တြင္ ရတနာမ်ား ညႊတ္ေနေအာင္ ဆင္ထားျခင္း

ျဖစ္၏ ။ အျမင္ရအဆိုးဆံုးကား ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို ဆြဲၾကိဳးမ်ား ထပ္ေနေအာင္ ဆြဲေပးထားျခင္းျဖစ္၏ ။ ေရႊ ၊

ေငြ ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ မသံုးစြဲသလို တပည့္ရဟန္းမ်ားလည္း မသံုးစြဲရ

ပါ ။

                  ထိုသို႔ ေရႊ ၊ ေငြ ကိုပယ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားအား ေရႊ ၊ ေငြ မ်ားညႊတ္ေနေအာင္ဆင္ျခင္းသည္

မည္သို႔မွ် မသင့္ေတာ္နိုင္ေပ ။ ယခုကဲ့သို႔သိပါလ်က္ ရတနာမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ျမန္းေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္

" ဗုဒၶဂရုက - ဘုရားကိုအေလးထားျခင္း " မဟုတ္ေတာ့ ။" လာဘဂရုက - လာဘ္လာဘကိုအေလးထားျခင္း "

သာ ျဖစ္၏ ။

                      ဗုဒၶဂရုက သည္ဘုရားကိုၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါဓာတ္ ( ကုသိုလ္တရား ) သာျဖစ္၏ ။ လာဘဂရုက

ကား လာဘ္ကိုလိုခ်င္ေသာ ေလာဘဓာတ္ ( အကုသိုလ္ ) သာ ျဖစ္၏ ။ ရုပ္ပြားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေလာဘ

စေသာ ကိေလသာကင္းေသာ ဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ေလာဘကင္းေအာင္ ၾကိဳးစား သင့္

၏ ။ ေလာဘပြားေအာင္ကား မျပဳလုပ္သင့္ေပ ။

                 ရုပ္ပြားေတာ္ကို သံုးနာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ထိုင္ဖူးေသာ္လည္း ရုပ္ပြားကား ရယ္လည္းမရယ္ ၊ ျပံဳး

လည္းမျပံဳး ျပေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားႏွင့္အတူပါလာေသာ ဥပါသကာကို ေမးရ၏ ။

" ဒကာၾကီးတို႔ ရုပ္ပြားက ဘာမွလည္း လုပ္မျပပါလား "

' ဒီလိုရယ္တာ ၊ မ်က္စိဖြင့္တာက အိမ္တိုင္းမွာေတာ့ မျဖစ္ဘူးဘုရား ၊ တစ္ခ်ဳိ႕အိမ္မွာပဲ ျဖစ္တာပါဘုရား '

" ဒကာၾကီးေရ ၊ ဦးပဥၨင္းတို႔ၾကားဖူးတာက -
သံဃာညြန္ညစ္ ၊ ကၽြံနစ္ဟိႏၵဂူ
သားခ်စ္ရာဟု ၊ ေမွ်ာ္ရႈပံုတူ
ၾကည္းကုန္းထက္သို႔ ၊ ဆြဲလ်က္တင္သူ
ကၽြန္႔ထိပ္ဦး ၊ ကြန္႔ျမဴးစံေတာ္မူ.................တဲ့ ။

            ဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမွန္သမွ်ကို ရင္ေသြးရာဟုလာ ကဲ့သို႔ တစ္တန္းတစ္စားတည္း ေမတၱာ

ထားေတာ္မူတာပါ ။ ဗုဒၶကို သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တဲ့ ေဒ၀ဒတ္အေပၚမွာေတာင္ ေမတၱာပ်က္

ေတာ္မမူပါဘူး ။

               ဒီလိုစိတ္ထား မွ်တေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္က ဟိုအိမ္က်ေတာ့ မ်က္လံုးဖြင့္ျပ ၊ ဒီအိမ္က်ေတာ့ ဖြင့္မျပ

ဆိုရင္ မ်က္ႏွာလိုက္သလို ျဖစ္မေနဘူးလား ။ "

                စကားအဆံုးတြင္ ထိုသူသည္ ခ်ဳိၾကည့္လွမ္းၾကည့္လိုက္၏ ။ မျမင္ဟန္ေဆာင္ျပီး သည္းခံေနလိုက္

၏ ။ ထိုသူသည္ ခ်ဳိၾကည့္ ၾကည့္ျပီးသည္ႏွင့္ အျပင္ကို ခ်က္ခ်င္း ထြက္သြား၏ ။ ခဏၾကာလွ်င္ ဗီဒီယိုတစ္ေခြ

ကိုင္ျပီး ျပန္ေရာက္လာ၏ ။ ရင္ေကာ့ကာ စစ္ေအာင္နိုင္သူ၏ ေလသံမ်ဳိးျဖင့္ -

" ရယ္ျပတာ ၊ မ်က္စိမွိတ္ျပတာေတြကို ဗီဒီယိုရိုက္ထားတာ ရွိပါတယ္ ၊ အရင္ပင့္တဲ့အိမ္က ၾကည့္မျပီးေသး

ဘူးဆိုလို႔ ခ်က္ခ်င္း ယူမလာတာပါ ၊ အခုယူခဲ့ပါျပီ ၊ ၾကည့္ပါ "

ဟု ဆိုျပီး အေခြကိုထည့္လိုက္၏ ။ ခဏၾကာလွ်င္ ထူးမျခားနားသီခ်င္းသံႏွင့္အတူ ဘုရားဘြဲ႔ေတာ္ အပူေဇာ္ခံ

ရာျမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ ၊ အိမ္နံပါတ္ႏွင့္အတူ ရယ္ေနေသာ ဘုရားပံုေတာ္ ေပၚလာ၏ ။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္

ျပံဳးရံုသာ ျပံဳးေတာ္မူေလ့ရွိ၏ ။ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာျခင္း ၊ မ်က္ရည္ထြက္ေအာင္ ရယ္ျခင္း ၊ ေရွ႕ထိုးေနာက္

လန္ ရယ္ျခင္း ဟူေသာ လူညံ့ရယ္ျခင္းမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ် ရယ္ေတာ္မမူေပ ။

               ဗုဒၶ၏ အာေ၀ဏိကဂုစ္ေတာ္ ( ၁၈ ) ပါးတြင္ " နတၳိရ၀ါ - ျမဴးထူးရယ္ေမာျခင္း မရွိ " ဟူ၍ ျပဆိုထား

၏ ။ ယခုရယ္ေနေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ပါးစပ္သည္ကား ဦးတည္ဘြားပါးစပ္ထက္ပင္ က်ယ္ဦးမည္ ထင္သည္။

သြားၾကီးမ်ားပင္ ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏ ။ ဗီဒီယိုကို လွည့္စားျပီး ရိုက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ ။ လိမ္ေသာ

သူသည္ မပိမရိ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ ။ ျမတ္စြာဘုရား ျပံုးရံုသာ ျပံုးသည္ ဆိုသည္ကို သူတို႔တေတြ မၾကားဖူး

ေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္ျပဲျပီး ရယ္ေသာပံုကို ရိုက္ျပထားျခင္း ျဖစ္၏ ။

               မိနစ္အေတာ္ၾကာေသာအခါ မ်က္စိဖြင့္ေသာပံု ေပၚလာျပန္၏ ။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ကၠေျႏၵရရ ျဖစ္

ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဖြင့္ေသာပံု ျဖစ္သင့္၏ ။ ယခုကား ဘုရားပံုျဖစ္လ်က္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္သာ ဖြင့္ထားျပီး

တစ္ဖက္က မွိတ္လ်က္သာ ျဖစ္၏ ။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္မွိတ္ရေသာအလုပ္မွာ မည္သူက မည္သူ႕ကို လုပ္ျပျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း သိနိုင္၏ ။

                  မ်က္စိတစ္ဖက္ ဖြင့္ျပေသာ ပံုကိုရိုက္ျပလိုက္လွ်င္ မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္ျပေသာ ကေလးကလား

ဆန္ေသာပံု ျဖစ္သြားမည္ကို မုသာ၀ါဒီ ဗီဒီယိုဆရာက သတိထားမိဟန္ မတူေပ ။ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ေရာက္

ေသာအခါ ပင့္သြားသူ အေမျငိမ္းက -

" ဆရာေတာ္ ၊ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား ဘုရား "

" အံ့ၾသစရာ မေကာင္းပါဘူး ၊ စိတ္ပ်က္ဖို႔ပဲေကာင္းပါတယ္ "

" ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဘုရား "

" ဒကာမၾကီး စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ ၊ တကယ္ အစစ္အမွန္ဆိုရင္ ဦးပဥၨင္းတို႔ေရွ႕မွာတင္ ရယ္ျပ ၊ မ်က္လံုးဖြင့္ျပ

ရမွာေပါ့ ၊ အခုေတာ့ လုပ္ၾကံရိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပဲ ျပတယ္ ။ ဒီကတည္းက လိမ္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွား

ပဲ ။ ဒီလိုလိမ္တာကလည္း အလြယ္ေလးပါ ။ ရုပ္ပြားေခါင္းေတာ္ကို အရွင္သံုးမ်ဳိး လုပ္ထားရတယ္ ။"

                " တစ္မ်ဳိးက ရိုးရိုးေခါင္း ၊ တစ္မ်ဳိးက ရယ္ေနတဲ့ ေခါင္း ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက မ်က္လံုးဖြင့္ထားတဲ့

ေခါင္းေပါ့ ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္အိမ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာေပါ့ ။ "

               " ဒါဆိုလည္း ဆရာေတာ္ ၊ အိမ္ရွင္ေတြကို လိမ္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခါတည္း ရွင္းျပခဲ့ေရာေပါ့ "

              " လိမ္စားေနတဲ့သူသာ အကုသိုလ္ ျဖစ္တာပါ ၊ အလိမ္ခံရတဲ့သူေတြကေတာ့ သဒၶါဓာတ္ေတြ ႏိုးၾကား

တက္ၾကြေနၾကေတာ့ ကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ ။ သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကုသိုလ္ေလးေတြ ခ်က္ခ်င္း ပ်က္

သြားမွာစိုးလို႔ မေျပာခဲ့ေသးတာပါ ။ေနာက္ေတာ့ဒီအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးေရးဦးမွာပါ ။ ေနာက္ျဖည္းျဖည္း

မွ ဒကာမၾကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရွင္းျပလိုက္ဦးေပါ့ "


က်မ္းကိုး -
့္

ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ )

ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ -စာ - ၃၄ မွ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္

..............................................................................................................................................................................................................................................






Thursday, October 22, 2009

ေက်းဇူးၾကီးသူမ်ား

                                  ေက်းဇူးၾကီးသူမ်ား

ကမၻာ့သမိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ဤကာလ၀န္းက်င္တြင္ တရုတ္ျပည္မွကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္လာအိုဇီ တို႔သည္ ေပၚေပါက္

ခဲ့၏ ။
ါရွားမွ ဇိုရိုစတားသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ ေခါမတြင္ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ သည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ အိႏၵိယတြင္

မဟာ၀ီရ ႏွင့္ ဗုဒၶသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ ဘာသာေရးအျမင္အရ သူတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

အတိမ္အနက္ခ်င္းျခားနားေစကာမူ သမိုင္း
ျမင္အရဆိုလွ်င္ ဤပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္

အသိဥာဏ္အေကြ႔အေျပာင္းတစ္ခုကို တကယ္ပင္ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါ၏ ။ ယေန႔တိုင္

ေအာင္ပင
္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုက္နာလ်က္

ပင္ရွိျခင္းက
ထိုအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံလ်က္ ရွိ၏ ။ လိုက္နာေလာက္ေအာင္လည္း တကယ္ပင္

ေကာင္းမြန္ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ၾက၏ ။သို႔ရာတြင္လိုက္နာသည္ဆိုေသာ္လည္းတစ္ေခတ္ထက္တစ္ေခတ္

ေမာဟအေမွာင္ပို၍ပို၍ ဖံုးလႊမ္းလာေသာေၾကာင့္ ေလာဘရမၼက္ပို၍ပို၍သိပ္သည္းလာကာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ

ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးခ်တတ္ေအာင္ မလိုက္နာေသာေၾကာင့္သာ

ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ယေန႔တြင္ သက္မဲ့ရုပ္ၾကြင္းအဆင့္နီးနီးသာ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္၏ ။ဲ့

        အမွန္အားျဖင့္ အသိဥာဏ္အေကြ႔အေျပာင္းတစ္ခုကို တင္ျပျခင္းသည္လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ေပ ။

မူလရွိေနႏွင့္ျပီးသား ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေတာ္လွန္ျပီးမွ တင္ျပရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္၏ ။ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ

ကိုေဆာင္သ
ျဖင့္အလြန္လည္းအတိုက္အခံမ်ားပါ၏ ။အလြန္လည္းအႏၱရာယ္ၾကီးပါ၏ ။ အသက္ကိုပင္စြန္႔ရ

သည္အထိ အႏၱရာယ္ၾကီးပါ၏ ။ထို႔ေၾကာင့္
ေလာကအေပၚသာမညကရုဏာ ထားနိုင္ရံုႏွင့္လည္းမျဖစ္ေပ ။

မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္းသာမညဥာဏ္ပညာအဆင့္ရွိရံုမွ်ႏွင့္လည္း မျဖစ္ေပ ။ အလြန္ၾကီးမားေသာကရုဏာ

ႏွင့္အလြန္ၾကီးမားေသာ
ဥာဏ္ပညာရွိသူမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၏ ။ အလြန္ၾကီးမားေသာ

ကရုဏာ၊အလြန္ၾကီးမားေသာဥာဏ္ပညာရွင္ ျဖစ္ျပီဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ၾကီးမ်ားအတြက္မလုပ္သင့္သည္

က
မလုပ္ဘဲေနရဲေသာသတၱိႏွင့္လုပ္သင့္သည္ကိုလုပ္ရဲေသာသတၱိတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏သႏၱာန္တြင္

အလိုအေလ်ာက္အျမစ္တြယ္၍ ကိန္းေအာင္းျပီးသားျဖစ္ေခ်၏ ။

              
ထိုသတၱိမ်ဳိးသည္ မဂၢင္ထိုက္ေသာသီလ ၊မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာတို႔အေပၚ

လံုေလာက္စြာအေျခခံမရေစကာမူ ထူးျခားေသာတန္ခိုး ၊ ထူးျခားေသာကၠဒၶိပါဒ္ကိုျဖစ္ေစနိုင္၏ ။

မဂၢင္ထိုက္ေသာသီလ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာဟူသည္ေလာဘ ( သမုဒယသစၥာ )

ကို
အဆင့္ဆင့္ ပယ္သတ္နိုင္ေသာသီလ ၊သမာဓိ ၊ပညာတို႔ျဖစ္၏ ။ အကယ္၍ထိုသတၱိမ်ဳိးသည္ မဂၢင္ထိုက္

ေသာ
သီလ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာတို႔အေပၚတြင္ လံုေလာက္စြာ အေျခခံရလွ်င္မူ

အတိုင္းမသိနိုင္ေသာ တန္ခိုး ၊ အတုိုင္းမသိနိုင္ေသာကၠဒၶိပါဒ္တို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္မည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ

ေခ် ။
ထိုသတၱိ ၊ တန္ခိုး ၊ကၠဒၶိပါဒ္တို႔ေၾကာင့္သာ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ဤကမၻာေျမ

ျပင္တြင
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ကိုထူေထာင္နိုင္

ေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္ရန္ ယေန႔အထိပင္ တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။

             
အမွန္အားျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ဤကမၻာေျမျပင္တြင္အသက္ရွင္လႈပ္ရွားၾကျခင္းမွာ သူတို႔

အတြက္မဟုတ္ ၊
ေလာကအတြက္ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ဘ၀ကိုထူေထာင္ျပီး ၊ သူတို႔၏ဘ၀

ကိုေလာကအတြက္
အသံုးခ်သြားသူမ်ားျဖစ္ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။ သူတို႔အတြက္အသံုးခ်သြားသူမ်ားကား မဟုတ္ၾက

ေခ် ။
ဤကမၻာေျမျပင္တြင္လူတို႔အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္

အသက္
ရွင္ေနထိုင္သြားတတ္ေအာင္အခ်ိန္ျပည့့္္သြန္သင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏ ။ သို႔ျဖစ္၍သာ ထို

ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္အႏႈိင္းမဲ့ျမင့္ျမတ္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရျခင္းျဖစ္၏ ။

ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔၏ေက်းဇူးသည္ေလာကအေပၚ အတိုင္းမသိၾကီးမားပါ၏ ။

                     
ထိုသို႔ၾကီးမားေသာ္လည္း ေလာကတြင္သူတို႔၏ေက်းဇူးကိုသိတတ္ သူမ်ားကားနည္းပါးလွ၏ ။

အမွန္အားျဖင့္ သူတို႔၏ ေက်းဇူးကိုသိမွသူတို႔၏ဂုဏ္ကို သိရာေရာက္၏ ။ အစပထမတြင္မူ သူတို႔၏ၾသ၀ါဒကို

တိတိက်က်လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ေပွ်ာ္ရႊင္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးကို လက္ေတြ႔အား

ျဖင့္
ထူေထာင္နိုင္ၾကေလေသာေၾကာင့္သူတို႔၏ေက်းဇူးကိုသိသူအမ်ားအျပားရွိနိုင္ပါ၏ ။

               
သို႔ရာတြင္ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘာသာေရးကိုပစၥဳပၸန္၏ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္မေကာက္ယူ

ေတာ့ပဲ
မလြန္ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ေကာက္ယူျပီး ယင္း၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလြဲမွားစြာ အသံုးျပဳေလ

ေတာ့၏ ။
ပစၥကၡခ်မ္းသာေရးအတြက္လူသား တို႔အေပၚတြင္ထက္သန္ေသာ သဒၶါ ၊ ေစတနာတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔

၏ရက္ေရာမႈမ်ားကို မျပေတာ့ပဲ တမလြန္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားအေပၚတြင္သာ မိမိ

တို႔၏ ရက္ေရာမႈမ်ားကို ျပေလ၏ ။ ထိုအခါမွစ၍ ဘာသာတရားမ်ားသည္
္ဤကမၻာေျမျပင္တြင္လူတို့အတြက္

ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀မ်ားကို ထူေထာင္မေပးနိုင္ေတာ့ပဲ ဘာသာတစ္ခု

ႏွင့္တစ္ခု အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုရာ ၊ အားျပိဳင္ရာ ၊ ရန္လိုရာ ၊ ႏွိပ္ကြပ္ရာ အမွတ္အသားျဖစ္ခဲ့ပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္

ပင္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ျပင္းထန္စြာဆင္ႏႊဲၾကေသာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိရျခင္း ျဖစ္ေလ၏ ။




က်မ္းကိုး -
့္

ဦးေရႊေအာင္

ဗုဒၶ - ေလာကသားတို႔၏အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္

..............................................................................................................................................................................................................................................






Tuesday, October 13, 2009

အရွင္ဥပဂုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္

                                အရွင္ဥပဂုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္

            သာမန္လူအမ်ားစုသည္ရွင္ဥပဂုတ္မေထရ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မာရ္နတ္လိုတန္ခိုးၾကီးနတ္ကိုပင္ ခါးပန္းၾကိဳး

ႏွင့္ ေတာင္နံရံတြင္ ကပ္ခ်ည္ထားနိုင္ေလာက္ေအာင္တန္ခိုးၾကီးေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တစ္ပါးဟု ယူဆၾက၏ ။

သမုဒၵရာအလယ္ ျပႆဒ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ယေန႔တိုင္ သီတင္းသံုးေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏ ။ အလွဴအတန္း

ကိစၥ ၊ ပြဲလမ္းသဘင္ကိစၥမ်ားတြင္ မိုးတားေပးရန္အတြက္ ပြဲထိုးျပီး ေလွ်ာက္ေသာအခါ မေထရ္ျမတ္ ၾကြေရာက္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူသည္ စသည္ျဖင့္ ယံုၾကည္ၾက၏ ။

                အရွင္ဥပဂုတ္အေၾကာင္း ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးအခ်ဳိ႕လည္း လူအမ်ား ေမးေလွ်ာက္ၾကသျဖင့္ မၾကာခဏ

ေျဖဆိုေတာ္မူေနၾကရဟန္တူေလ၏ ။ မံုေရြးေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက သမႏၲစကၡဳဒီပနီက်မ္းတြင္ ေျဖဆို

ခဲ့သည္မွာ သဒၵါက်မ္းမ်ား၌ ေ၀ါဟာရစကားလံုးတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေၾကာင္း မိလိႏၵပဥွာ၌ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျဖဆို၏ ။

သို႔ရာတြင္ မိလိႏၵပဥွာပါဠိေတာ္၌ အလ်ဥ္းမပါရွိေခ် ။ ယိုးဒယားမူ၌ရွိေလဟန္ ဆိုၾကျပန္ေလ၏ ။ " ေနာက္ဆံုး

ေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက အရွင္ဥပဂုတ္၏ အတၳဳပၸတၱိ ၀တၳဳထံုးစံမ်ားကို ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့ ဒဠီကမၼဥာပကျပဳ၍

မွတ္သားေလာက္ေအာင္ က်မ္းဂန္ မေတြ႕ဖူးေခ် " ဟု ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့၏ ။ ( မွတ္ခ်က္  - က်မ္းဂန္ဆိုသည္မွာ

သဂၤါယနာတင္ ဆရာအစဥ္အဆက္ အေလးမူေသာ က်မ္းဂန္ကို ဆိုလိုေပ၏ )

                  ပါဠိ ၊ အ႒ကထာ ၊ ဋီကာက်မ္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္တြင္ မည္သည့္ေနရာ၌မွ် အရွင္ဥပဂုတ္အေၾကာင္း

အရိပ္အျမြက္မွ်ပင္ မပါရွိပဲ ၀ိနည္းဋီကာ ၀ဇီရဗုဒၶိ ( ၆၃ - ေ၀ရဥၨာခန္းအဆံုး ) ၌သာ အရိပ္အျမြက္ေတြ႕ရေပရာ

အလြန္အံ့ၾသမိေလ၏ ။ ဋီကာဆရာ မူလေရးရင္းမွ ဟုတ္ပါေလစဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရွိ၏ ။ မံုေရြးေဇတ၀န္

စေသာ အလြန္က်မ္းဂန္ႏွံ႕စပ္သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ထိုမွ်ထင္ရွားေသာ က်မ္းမွာပါသည္ကို မေတြ႕ဘဲမရွိ

တန္ေလရာ ဟု ထင္မိ၏ ။

              ဋီကာဖြင့္ျပထားသည္မွာလည္း
ေ၀ရဥၨာက႑ဆံုးခါအလြတ္ ( ပါဠိပုတၱက ) သေဘာမ်ဳိး ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္၏ ။

ဖြင့္ျပသည့္အဓိပၸာယ္မွာ ျမတ္စြာဘုရား
ေ၀ရဥၨာျပည္၌ ၀ါကပ္လွ်င္ မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္သည္ကို ဖ်က္ဆီးနိုင္

ေသာ အစြမ္းမရွိသေလာ ။ ရွိပါ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ကာလ ဥပဂုတ္လက္ထက္၌ သာသနာၾကည္ညိဳမႈရရန္

အေၾကာင္းရွိ၍ သည္းခံေတာ္မူသည္ဟု ဖြင့္ျပသည္မွာ အလြန္မဆီမဆိုင္လြန္းလွ၏ ။

                  ယင္းဋီကာစာမ်က္ႏွာ ( ၃၁ ) ၌ပင္
ေ၀ရဥၨာျပည္ ၀ါကပ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ျပရာတြင္

အရွင္ေမာဂၢလာန္ ၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ ၏ ၀ိနည္းပညတ္ရန္ အၾကံျဖစ္ေပၚမႈျပရန္ ၊
ေ၀ရဥၨာ

ပုဏၰားၾကီးအား ခ်ီးေျမွာက္ရန္ ၊ သာသနာ၀င္အစဥ္အဆက္ အာဟာရအေပၚသည္းခံနိုင္မႈသင္ခန္းစာ ျဖစ္ေစရန္

စေသာ ေရွ႕နားမွာ ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုပါ ေပါ့ပ်က္သြားေစ၏ ။ အကယ္၍ မာရ္နတ္အေၾကာင္း

ဖြင့္ျပလိုလွ်င္လည္း ေရွ႕နားကပင္လွ်င္ ဖြင့္ျပသင့္၏ ။ ယခုမူ ျပီးမွ ျပန္၍ ေျပာေနျခင္းမွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္၏ ။

                ယင္းဋီကာ၏ မွီရာ ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ ( ၁ - ၁၄၇ ) ၌ အ႒ကထာဆရာၾကီးကိုယ္တိုင္
ေ၀ရဥၨာျပည္

ၾကြေရာက္၀ါကပ္ရာ၌ မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္မည္ကို မသိရာသေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္က - မသိ၍မဟုတ္ ၊ ထို

အခ်ိန္က မာရ္နတ္သည္ အလြန္ရန္ျငိဳးၾကီးေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား တာ၀တိ ံသာ သို႔ ၀င္ၾကြ၍ ၀ါကပ္ေသာ္

လည္း ေႏွာင့္ယွက္မည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ျပထားေသာ စကားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပန္ေသာ္ ဋီကာဆရာ၏စကားသည္

ပို၍ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေပ၏ ။

                 ဋီကာဆရာေျပာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ယခုအခါ လူအမ်ားထင္မွတ္ေနၾကသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ၊

အရွင္ဥပဂုတ္လို တန္ခိုးၾကီးေသာ ရဟႏၲာၾကီးတစ္ပါး တတိယသဂၤါယနာေခတ္က အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါ

လွ်င္ ၊ သို႔မဟုတ္ ေထရ၀ါဒ၌ အမွန္တကယ္ စံျပဳေလာက္ေသာ တကယ့္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးသာ ဟုတ္ရိုးမွန္ခဲ့ပါလွ်င္

အ႒ကထာဆရာၾကီးမ်ားသည္ တစ္ေနရာရာ၌ မလြဲမေသြ ေဖာ္ျပသင့္ခဲ့ေပ၏ ။

                 အထူးသျဖင့္ တတိယသဂၤါယနာတင္ခန္း၌ကား မေဖာ္ျပပဲ မေနသင့္ေပ ။ တစ္ဖန္ တန္ခိုးကၠဒၶိပါဒ္ၾကီး

မားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စံတင္ညႊန္းျပရာတြင္လည္း သီဟိုဠ္ေခတ္က ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားကိုပင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသးရာ

အရွင္ဥပဂုတ္အား မည္သို႔မွ် ေမ့ေလ်ာ့ေနရန္ ၊ ျခြင္းခ်န္ခဲ့ရန္အေၾကာင္း မရွိပါေခ် ။ ၀ဇီရဗုဒၶိဋီကာဆရာသည္

( မူလေရးရင္း အမွန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ) အ႒ကထာဆရာၾကီးမ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ရာ က်ေပ၏ ။

               စင္စစ္ အရွင္ဥပဂုတ္သည္ သာသနာေစာင့္မေထရ္ၾကီးမ်ား အဆက္ဆက္ အေလးမူေသာ က်မ္းဂန္မ်ား

တြင္ အလာမရွိ ။  သာသနာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအယူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ပါဠိိလိုေရးထားေသာ္လည္း

ဆရာအစဥ္အဆက္ အေလးမမူေသာ ေလာကပညတၱိက်မ္းတြင္သာ ရွိ၏ ။

         ရာဇ၀င္ၾကီးကိုျပဳစုေသာဆရာမ်ားႏွင့္ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္သည္ အဆိုပါသေဘာကို အေလးအနက္

မသံုးသပ္ပဲ သဒၶါတရားျဖစ္ပြားေစရန္ေလာက္ကိုသာ ရည္ရြယ္၍ ဆရာအစဥ္အဆက္ဆက္ အေလးမမူေသာ

ေလာကပညတၱိက်မ္းမွယူ၍ မွန္နန္းရာဇ၀င္ၾကီးဇိနတၳပကာသနီ ႏွင့္မဟာ၀င္၀တၳဳမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့မိၾကေလ

၏ ။

         ျမန္မာစာေပအေနျဖင့္ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ စီရင္ေတာ္မူေသာ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းႏွင့္ ဦးကုလား

မဟာရာဇ၀င္ၾကီး တို႔တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား၏ ။ပါဠိစာေပအေနျဖင့္ ၀ဇီရဗုဒၶိဋီကာဆရာေတာ္အရွင္၀ဇီရဗုဒၶိ

မေထရ္၏ဋီကာက်မ္းတြင္ " အရွင္ဥပဂုတ္၏တန္ခိုးသည္ ၀ိကုဗၺနိဒၶိ မဟုတ္ ၊ အဓိ႒ာနိဒၶိသာ ျဖစ္ေၾကာင္း "

အက်ဥ္းမွ် ထည့္သြင္းမိန္႔ဆိုထား၏ ။ ကစၥည္းသဒၵါက်မ္း၌လည္း " ဥပဂုေတၱန မာေရာ ဗေႏၶာ " ဆိုျပီး သဒၵါျပယုဂ္

ထုတ္ျပထား၏ ။ ေနာက္ မဟာ၀ံသဋီကာ၌လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာကိုပင္ ျပဆိုထား၏ ။

              
မဟာ၀ံသဋီကာ သည္ အရွင္ဥပဂုတ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုရာဇ၀င္က်မ္း၌လည္း ထည့္

သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္သည္ ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားေသာ ဦးကုလားရာဇ၀င္၌ ေတြ႕ရေလ၏ ။ ျမန္မာစာေပ

တြင္ အရွင္ဥပဂုတ္မေထရ္အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပၾကရာ၌ မဟာ၀ံသဋီကာ တြင္ျပဆိုထားျခင္း ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ အစဥ္အဆက္ ေဖာ္ျပၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္နိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္၏ ။

                သို႔ရာတြင္
မဟာ၀ံသဋီကာ ၌ျပဆိုထားေသာ အရွင္ဥပဂုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္

က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ " ဒိဗ်ာ၀ဒါန " က်မ္းလာ စကားရပ္အား အေျခခံထားေၾကာင္း ၊ ထို ဒိဗ်ာ၀ဒါနက်မ္း

သည္လည္း သူ႔ထက္ ေရွးက်ေသာ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ " ကလၸနာ ဟ႑ီတိကာ" က်မ္းမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပတာျဖစ္

ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ထားၾကျပီးျဖစ္၏ ။ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ဥပဂုတ္အေၾကာင္းအရာေတြ

သည္ ဘယ္ကဆင္းသက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္နိုင္၏ ။

             က်ီသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ၾကီးကား ၁၉၂၁ - ခုႏွစ္က ပံုႏွိပ္ေသာ ၀ိမတိေစၧဒနီက်မ္း ( ၉၃ ) ၌ပင္ အဂၤလိပ္

ေလာကဓာတ္ဆရာမ်ား ပင္လယ္အတြင္း၌ ေၾကးျပာႆဒ္ၾကီးကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ၁၂၂၅ - ခုႏွစ္ သတင္းစာ

ပါ သတင္းကိုပင္ေဖာ္ျပထားေသး၏ ။ထိုအခါမွစ၍ ျမန္မာျပည္ ေထရ၀ါဒသာသနာ၀င္တို႔ ေလာက၌ အလွဴမ႑ပ္

ထိုးရာမွအစ အရွင္ဥပဂုတ္သည္ ကန္ေတာ့ပြဲတစ္ပြဲ ရေတာ္မူေလ၏ ။

                   သီးျခားေက်ာင္းေဆာင္ ေရကန္ႏွင့္ သမင္လည္ျပန္ ကာယိေျႏၵမဲ့ေသာ ရုပ္တု ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၾက၏ ။

အထက္ပါက်မ္းမ်ားသည္ အသံုးတြင္က်ယ္ေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္၍ မူရင္း မဟာ၀င္၌ ပါေလဟန္ ပါဠိအ႒ကထာ

လာ ျဖစ္ေလဟန္ ထင္မွားကုန္ၾကေလ၏ ။

                     ေနာက္ဆံုး ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခုရွိ၏ ။ ယင္းမွာ ေထရ၀ါဒ

ဗုဒၶဘာသာ၏ ေက်ာရိုးသည္ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္
သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ကို ဦးတည္ေသာ

ကိုးကြယ္မႈသာလွ်င္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ကိုးကြယ္မႈ ၊ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးအား

သယ္ပိုးေပးမည့္ ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္၏ ။  ကၽြန္ုပ္တို႔ရရွိထားေသာ လူ႔တစ္ဘ၀သည္ အခ်ိန္တိုေတာင္းလြန္းလွ၏ ။

သက္တမ္းတစ္ရာဆိုေသာ္လည္း ထိုတစ္ရာျပည့္ေအာင္ ေနနိုင္သူကား အလြန္ရွားပါးလြန္း၏ ။ အခ်ိန္တိုေတာင္း

လြန္းသည့္အျပင္ စားေရး ၊ ၀တ္ေရး ၊ ေနေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး အစရွိေသာ အေရးေပါင္းမ်ားစြာအတြက္

အခ်ိန္ဖဲ့ေပးရသည္ျဖစ္၍ ဘာသာေရးအတြက္ အခ်ိန္သည္ အထူးနည္းပါးလြန္းလွ၏ ။ အထူးနည္းပါးေသာအခ်ိန္

အား အႏွစ္သာရ ရရွိတာေသခ်ာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးခ်သြားနိုင္ျခင္းသည္သာ အေရးၾကီးဆံုး

ျဖစ္၏ ။                    ။



က်မ္းကိုး --

        
ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) သညာသိႏွင့္ပညာသိ
အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ
( သာမေဏေက်ာ္ ၊ ဓမၼာစရိယ ၊
မဟာဓမၼာစရိယ MA ) 
ဘာသာေရးအႏွစ္သာရမ်ား စာစဥ္ ( ၂ )

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Saturday, October 10, 2009

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

           ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

   ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒအား ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကရာ၌ ယေန႔အေနာက္နိုင္ငံ ပညာရွင္တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းပံုႏွင့္ ဗုဒၶတရား၏ ေလးနက္မွန္ကန္ပံုကို ေရးသားၾက၏ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ

ဘုရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခ်က္တရားေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လည္းေကာင္း ေအာက္ပါပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားကိုလည္းသိသင့္သျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


ပါေမာကၡေဒါက္တာရိုင္းစ္ေဒးဗစ္
ကၽြန္ုပ္သည္ ကမၻာ့ဘာသာ၀ါဒၾကီး အားလံုးကို ေလ့လာခဲ့ရာ
ယင္းတို႔တြင္ ဗုဒၶ၏ မဂၢင္ရွစ္ပါး ႏွင့္ သစၥာေလးပါးထက္ ပိုမို
ေလးနက္ေသာ တရားမ်ားကို မေတြ႕ရေခ် ။ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶ
၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္သြားရန္ ကၽြန္ုပ္ဆံုးျဖတ္
ထားျပီးျဖစ္၏ ။

အိႏၵိယနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီး
မဟတၱမဂႏၵီ
ဗုဒၶေဟာေသာ အေျခခံတရားမ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၏အဓိက
တရားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိ၏ ။ မိမိ၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔
လႊတ္မႈႏွင့္ ဘ၀သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈျဖင့္ ဟိႏၵဴဘာသာအား ဗုဒၶ
က မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ျခင္းကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားက ဘယ္
အခါမွ , မေမ့သင့္ေခ် ။
ျဗိတိသွ်ဒႆနပညာရွင္
ဘာထရန္ရပ္ဆယ္
အသိဥာဏ္ပညာ ၊သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားနယ္၌ သခင္ခရစ္ေတာ္
သည္ သမိုင္း၀င္ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္သာသည္ဟု ကၽြန္ုပ္ မထင္ပါ ။
ဤေနရာ၌ ဗုဒၶကို ေရွ႕တန္းတင္သင့္သည္ဟု ကၽြန္ုပ္ထင္ပါသည္ ။
ဂ်ာမန္စာေပပညာရွင္
ပါေမာကၡမက္စ္မူလာ
ဗုဒၶသည္ မိမိေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္သူျဖစ္၏ ။ သူ၏ဆံုးမခ်က္
မ်ားသည္ သူ၏ အျပဳအမူ၌ ထင္ရွား၏ ။ သူ၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္အခါမွ
မေတြ႕ရေခ် ။ သူ၏ကိုယ္က်င့္ နီတိသည္ ကမၻာေပၚ၌ အျမင့္မားဆံုး နီတိ
ျဖစ္၏ ။
နာမည္ေက်ာ္ျပင္သစ္သခ်ၤာပညာရွင္
Blaise Pascal
လူသတၱ၀ါသည္ သဘာ၀အင္အားစု၏ ဖိႏွိပ္မႈကိုခံရေသာ္
လည္း ၄င္းတို႔ကို သိျမင္နားလည္ေသာေၾကာင့္ ပိုမို၍
အင္အားၾကီးမား၏ ။ ဗုဒၶဘာသာတရားမွ ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိရ
ေသာအခ်က္မွာ လူသားသည္ မိမိ၏ အသိပညာျဖင့္မိမိ၏
ဘ၀အေျခအေနကို ထိန္းကြပ္နိုင္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ သို႔ျဖစ္ လူ
သည္ သဘာ၀ဓမၼအင္အားစု၏ ဖိႏွပ္မႈကိုမခံဘဲ ၄င္းတို႔၏
အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ေသာအတတ္ပညာျဖင့္ မိမိ၏
ဘ၀ကို ျမွင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္၏ ။
ဂၽြန္ေ၀ါလ္တာ
သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) သည္ အၾကီးျမတ္ဆံုးေသာ လူသား ျဖစ္၏ ။
စိန္႔ဟီးလဲယား
သီလအားလံုး၏ ပံုစံမွန္မ်ားကို သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျပီး ၊
သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) ၏ ဘ၀တြင္လည္း ၄င္းသီလမ်ားအေပၚ အစြန္းအထင္းမရွိ
( ၄င္းသီလမ်ား မက်ဳိးမေပါက္ ) ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ ။
ေဖာက္စ္ေဘာ
ကၽြန္ုပ္သူ႔ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) အေၾကာင္းကို သိေလေလ ၊ ကၽြန္ုပ္သူ႔ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ )
ကို ပို၍ ၾကည္ညိဳေလေလ ျဖစ္သည္ ။
သီဟိုဠ္ မွ နာရဒေထရ္
ေဖာက္စ္ေဘာက အထက္ပါအတိုင္းေျပာလွ်င္ ဗုဒၶ၏ေနာက္လိုက္မ်ား ဗုဒၶဘာ
သာ၀င္မ်ားက " ကၽြန္ုပ္ သူ႔အေၾကာင္းကို သိေလေလ ၊ သူ႔ကိုပို၍ ၾကည္ညိဳေလ
ေလ ၊ သူ႔ကို ပိုၾကည္ညိဳေလေလ သူ႔အေၾကာင္းကို ပို၍ သိေလေလ " ဟု ဆိုၾက
မည္ျဖစ္၏ ။
ရွရီရာဒါကရစၥနား
ေဂါတမဗုဒၶတြင္ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားမွ ႏွစ္ေယာက္မရွိ ၊ ျပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ လူ႔
ေဘာင္ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဘ၀ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားအေပၚတြင္
ၾသဇာသက္ေရာက္ရာ၌ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ( သို႔ ) ဘုရားတစ္ဆူဟုေခၚ
ေလာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိေတာ္မူ၍ အျခားေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ေအာက္မွ် မေလ်ာ့နည္းေသာ နက္နဲက်ယ္၀န္းသည့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈတစ္
ခုကို စတင္တည္ေထာင္သူအေနျဖင့္ အားလံုးေသာ လူအေပါင္း၏အေလး
အျမတ္ျပဳျခင္းကို ခံယူရသူ ျဖစ္ေပသည္ ။ သူသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ
ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်ဳိးေထာင္မႈႏွင့္ ၀ိပႆနာဥာဏ္အျမင္ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ယဥ္ေက်း
ေသာ လူအားလံုး၏ အေထြေထြအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ေသာ ကမၻာ့
အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားသမိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးလည္းျဖစ္၏ ။
သူသည္ သမိုင္းတြင္ အၾကီးျမတ္ဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္သည္မွာ ယံုမွား
ဖြယ္မရွိေပ ။
နာမည္ေက်ာ္ျဗိတိသွ်စာေရးဆရာ
အိပ္ခ်္ဂ်ီ၀ဲလ္
ဗုဒၶျမတ္စြာတြင္ ေယာက်္ားေကာင္းပီသျခင္း ၊ ရိုးေျဖာင့္ျခင္း ၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ပီသျခင္း ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္အလင္း
အတြက္ ၾကိဳးစားျခင္း ၊ လူသားဆန္ေသာ ထင္ရွားျမင့္ျမတ္
သည့္စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း ၊ အေတြးအေခၚသမား မဟုတ္ဘဲ လက္
ေတြ႕ကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံသူျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္ ။
၄င္းအျပင္ သူသည္ လူသားမ်ားအား အေထြေထြစာရိတၱျပဳျပင္
ေရးတရားမ်ားကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ ကၽြန္ုပ္
တို႔၏ ေခတ္သစ္၌ အေကာင္းဆံုးေသာ အေတြးအေခၚစိတ္ကူး
မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္အတြင္း၌ ပါ၀င္
ညီညြတ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။အားလံုးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္
ေရာင့္ရဲနိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း
ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အတၱစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ျငိမ္းေအးမႈ ( နိဗၺာန္ )
မရမီ သူသည္ အာရံု , ကာမဂုဏ္ခံစားမႈ , ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္မႈ
( သို႔ ) အတၱစြဲမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရမည္ ။ ထိုအခါသူသည္
ၾကီးမားျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာနိုင္ေတာ့
သည္ ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူသားမ်ားကို ဗုဒၶျမတ္စြာက အျခား
ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ မတူေသာအားျဖင့္ အတၱစြဲျပဳတ္ေစရန္
( သို႔ ) အနတၱအျမင္ရွိေစရန္ ခရစ္မေပၚမီႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀
ကတည္းကပင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ တစ္နည္း
အားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္တကြ ကၽြန္ုပ္တို႔၏
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပို၍နီးစပ္သူလည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ သူသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေရးၾကီးေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာၾကားရာ
တြင္ ခရစ္ေတာ္ထက္ ပို၍ ရွင္းလင္းသည့္အျပင္ ၊ မေသနိုင္မႈ
( အျမဲထာ၀ရ တည္နိုင္မႈ ) ကို ရွင္းျပရာ၌လည္း ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိ
ဟုေရးသားခဲ့သည္ ။
ကမၻာေက်ာ္သိပၸံ
ပညာရွင္
Albert Einstein    

အနာဂါတ္ဘာသာတရားသည္ စၾက၀ဠာဘာသာတရား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ၄င္း
သည္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေက်ာ္လြန္
၍ သဘာ၀ႏွင့္ေလာကုတၱရာတရားမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ အေပၚ၌ တည္ေသာ
ဘာသာတရားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထိုအဂၤါမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာတရား ျဖစ္၏ ။ ေနာင္တြင္ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဘာသာ
တစ္ခုသာလွ်င္ လူ႔ေလာကတြင္ တည္ရွိလာရမည္ျဖစ္၏ ။
တီအိတ္ခ်္ဟတ္စေလ
ဗုဒၶဘာသာသည္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔အျမင္တြင္ ေပၚလြင္ေနေသာ
ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို မသိေသာ ၊ လူတြင္ အတၱ (အသက္, လိပ္ျပာ,၀ိဥာဥ္)
ေကာင္ရွိသည္ကို ျငင္းဆိုေသာ ယင္းအတၱ ေကာင္၏ မပ်က္မစီး အျမဲတည္
ေနသည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကို မိုက္မဲေသာ ယံုၾကည္မႈ အျဖစ္ ေရတြက္
ေသာ ၊ ဆုေတာင္းမႈ ၊ ယဇ္ပူေဇာ္မႈ ျဖင့္ အလိုဆႏၵ ျပည့္၀နိုင္သည္ဟူေသာ
အယူအဆကို ျငင္းပယ္ေသာ ၊ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
လံု႔လစိုက္ထုတ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ပါး အျခား ဘာကမွ် ေဆာင္ရြက္
ေပးနိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို လူသားမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပေသာ ၊ ပင္ကိုယ္
သန္႔ရွင္းျဖဴစင္မႈျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံျခင္း ျဖစ္ေသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ဳိးကို
မသိသည့္အျပင္ ကယ္တင္ျခင္း အကူအညီကိုလည္း ရွာေဖြမႈ မရွိေသာ
ဘာသာေရး ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာ့ထက္၀က္သို႔ လ်င္
ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႕သြားျပီး ထိုကမၻာ ထက္၀က္၌ ရွိရင္း ကိုးကြယ္မႈမ်ားအေပၚ
လႊမ္းမိုးျပီးတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း
ကို ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏ ။
ေဒါက္တာဆာမရီဆင္ဂိုး
သိပၸံပညာ၏ ခ်ီတက္မႈသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ ေအာင္ပြဲရမႈပင္ ျဖစ္သည္ ။ သိပၸံ
ပညာ၏အသစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ အား အေကာင္းဆံုးသက္
ေသျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္၏ ။
           ဤအခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာတရားကို ေလ့လာ၍ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒကို ခ်ီးက်ဴးေရးသားခဲ့ေသာ

အေနာက္နိုင္ငံ အသိပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္၏ ။



က်မ္းကိုး --
 
ဦးေအးေမာင္ - ပိဋကတ္မွ ဗုဒၶႏွင့္ဓမၼ
ဦးစိန္ထြန္း ( မာမကသုေတသီ ) - ကမၻာပတ္၍ဘုရားရွာျခင္း
............................................................................................     

Monday, October 5, 2009

အ႒ကထာ ဆိုသည္မွာ

                                 အ႒ကထာ ဆိုသည္မွာ


                ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအသိအလြန္ပင္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္

ကို ေတြ႔ေနျမင္ေနရပါသည္ ။အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ဘာသာေရးအေၾကာင္းေျပာၾကရာတြင္ " အ႒ကထာ "

က ဒီလိုဖြင့္ျပတယ္ ၊ " အ႒ကထာ " က ဒီလိုဆိုတယ္ စသည္အားျဖင့္ ရွင္းျပ ေျပာဆိုမိတဲ့အခါမွာ လူငယ္

အမ်ားစုမွာ " အ႒ကထာ " ဆိုတာ ဘာကိုေျပာမွန္း သိနားလည္ၾကျခင္း မရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ " အ႒ကထာ " ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ဤေနရာမွ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါ

သည္ ။

             ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပါဠိေတာ္တြင္ အရိပ္အျမြက္မွ် ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အနက္

အဓိပၸာယ္ အသိခက္ ကြယ္၀ွက္ တိမ္ျမဳပ္ေနသည္ကို သိလြယ္ျမင္လြယ္ရန္ အနက္အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ေအာင္

ေဖာ္ျပေသာ စကားကို " အ႒ကထာ " ဟု ေခၚသည္ ။

        ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္တြင္ " ယံ ရူပံ နိႆယ မေနာဓာတု စ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၱိ " တြင္ " ယံ ရူပံ "

ဟု သာမန္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို အ႒ကထာဆရာက " အၾကင္ ဟဒယ ၀တၳဳရုပ္ " ဟု ဖြင့္ျပသည္ ။

             ပါဠိေတာ္လာ ေလာက၀ိဒူဂုဏ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေလာကကို အ႒ကထာဆရာက သတၱေလာက

ၾသကာသေလာက ၊ သခၤါရေလာက ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးစလံုးကို ယူရမည္ဟု ဖြင့္ျပသည္ ။ ဤသို႔ ေလာကသံုးပါးကို

ယူရမည္ဟု ဖြင့္ျပေသာ အ႒ကထာဆရာသည္ သတၱေလာကျဖစ္ေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔၏ ေနထိုင္ရာ

ၾသကာသေလာကဆိုင္ရာ ကမၻာၾကီးႏွင့္တကြ ၄င္းကမၻာၾကီး ျဖစ္ပံု ၊ ပ်က္ပံု ၊ တည္ပံု ၊ ရာသီဥတု ၊ ေန , လ ၊

နကၡတ္ ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ဖြင့္ျပရျပန္သည္ ။

               ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼပဒ ကို ပါဠိေတာ္ ဟုေခၚသည္ ။

ဂါထာသက္သက္ျဖင့္ ေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ယင္း ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ယူ

ျပီး အ႒ကထာဆရာက " ေဇာတိကမေထရ္ " စသျဖင့္ ၀တၳဳမ်ားကို ေရးသားေတာ္ မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ဤသို႔ ေရးသားရာတြင္ " ေဇာတိကမေထရ္ " ၏ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအရာ အတၳဳပတၱိကိုေရာ ၊အတိတ္

အေၾကာင္းအရာ အတၳဳပတၱိ ကိုပါ ေဖာ္ျပ ေရးသားခဲ့ရသည္ ။

                    အ႒ကထာ ကား အိႏၵိယတြင္ သဂၤါယနာသံုးတန္တင္ခဲ့ေသာ အ႒ကထာ သာသနာသကၠရာဇ္

( ၂၃၅ )  တတိယသဂၤါယနာတင္ျပီးေနာက္ ကိုးတိုင္း ၊ ကိုးဌာနသို႔ သာသနာျပဳရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေစလႊတ္

၍ သီဟိုဠ္သို႔ သာသနာေရာက္ရွိျပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သီဟိုဠ္အ႒ကထာ ႏွင့္ သာသနာ

သကၠရာဇ္ ( ၉၀၀ ) ႏွင့္ ( ၁၀၀၀ ) အတြင္း ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ စေသာ မေထရ္ျမတ္တို႔ ျပဳစုခဲ့ေသာ

အ႒ကထာသစ္မ်ား ဟူ၍ ရွိသည္ ။

                တတိယသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္တြင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာကို အျမစ္ပါလွန္ရန္ ပူးသတ္ေနၾကေသာ

အယူ၀ါဒအမ်ားအျပား ေပၚေနျပီျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထရ၀ါဒသာသနာ အိႏၵိယမွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရ

သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ။ အထူးသျဖင့္ ျဗဟၼဏ ႏွင့္ မဟာယာန တို႔၏ သကၠတစာေပသာ ေနာက္ပိုင္းတြင္

ျပန္႔ပြားထြန္းကားလ်က္ ရွိၾကသည္ ။ ျဗဟၼဏ ႏွင့္ မဟာယာန တို႔၏ သကၠတစာေပလာ အဆိုမ်ားမွာ အမႊမ္း

တင္မႈ လြန္ကဲေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ စာေပ ျဖစ္သည္ ။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းသို႔ သာသနာ

ေရာက္ျပီးေနာက္ ေထရ၀ါဒ ႏွင့္အျပိဳင္ မဟာယာနဂိုဏ္းမ်ားလည္း အစုအဖြဲ႕ၾကီးမားစြာ ရွိခဲ့သည္ကို

အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သီဟိုဠ္ကၽြန္းျဖစ္ အ႒ကထာမ်ားတြင္ ယင္း မဟာယာန တို႔၏ လြန္

ကဲေသာ အဆိုအမိန္႔မ်ား အရိပ္အေငြ႕ကင္းနိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆနိုင္သည္ ။

                သာသနာသကၠရာဇ္ ၉၀၀ - ၁၀၀၀ အၾကား ေအဒီ - ၅ - ရာစုအတြင္း သီဟိုဠ္ကၽြန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ

ေသာ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ရွင္ဗုဒၶတၳ စေသာ အ႒ကထာသစ္က်မ္းျပဳ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ သီဟိုဠ္တြင္

ရွိရင္း အ႒ကထာမ်ားကိုပင္ အေျခခံ၍ အ႒ကထာသစ္မ်ားကို ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ရသျဖင့္ ယင္းအ႒ကထာသစ္

မ်ားတြင္ ယင္းမဟာယာန တို႔၏ လြန္ကဲေသာ အမႊမ္းတင္ အဆိုအမိန္႔ အရိပ္အေငြ႕မ်ားလည္း ပါ၀င္လာရ

ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ယူဆနိုင္ျပန္သည္ ။ ယေန႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အသံုးျပဳ ကိုးကား ေန

ၾကေသာ အ႒ကထာမ်ားမွာ အ႒ကထာသစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဋီကာ မ်ားကား အလြန္ေနာက္က်မွ

ေပၚလာေသာ က်မ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ။

အ႒ကထာသစ္မ်ား

သီဟိုဠ္ကၽြန္းတြင္  --

၁ ။ မဟာ၀ိဟာရ၀ါသီ        ( ေထရ၀ါဒ )
၂ ။ အဘယဂီရိ၀ါသီ           ( မဟာယာန )
၃ ။ ေဇတ၀န၀ါသီ               ( ဟီနယာန )      ဟူ၍ ဂိုဏ္းၾကီးသံုးဂိုဏ္း ကြဲျပားတည္ရွိေနခ်ိန္တြင္ သာသနာႏွစ္

၉၇၆ ၊ ေအဒီ - ၄၄၂ တြင္ သီဟိုဠ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တရုတ္ရဟန္းေတာ္အရွင္ဖာဟိယန္ သည္

အဘယဂီရိ၀ါသီဂိုဏ္းသို႔ၾကြ၍ မဟာယာန စာေပမ်ားကို ကူးယူျပီး တရုတ္ျပည္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားသကဲ့သို႔

သာသနာသကၠရာဇ္ - ၉၆၅ - ေအဒီ - ၄၂၁ တရုတ္ရဟန္းေတာ္ဖာဟိယန္ ထက္ ( ၁၁ ) ႏွစ္ ေစာ၍ သီဟိုဠ္သို႔

ေရာက္ရွိေတာ္မူလာေသာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ မေထရ္ျမတ္္သည္ မဟာ၀ိဟာရ၀ါသီဂိုဏ္းသို႔ ၾကြ၍

ေထရ၀ါဒဗုဒၶစာေပမ်ားကို ကူးယူျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သယ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္ ။

              ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသမေထရ္ျမတ္သည္ သီဟိုဠ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူျပီးေနာက္ ေရွးဦးစြာ သီဟိုဠ္

ဘာသာကို သင္ယူေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ၄င္းေနာက္ သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္ ရွိေနေသာ ပိဋကစာေပမ်ားကို မာဂဓ

ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို ကူးေရးေတာ္မူသည္ ။ သီဟိုဠ္သို႔ သာသနာျပဳ ရွင္မဟိႏၵမေထရ္ျမတ္တို႔ သယ္ေဆာင္၍

သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ၊  စတုတၳသဂၤါယနာတင္ခဲ့ေသာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား သည္ မာဂဓ

ဘာသာျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုတည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ဓမၼကထိကရဟန္းတစ္ပါးက သီဟိုဠ္ဘာသာသို႔

ေျပာင္းလဲျပန္ဆိုခဲ့သျဖင့္ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသီဟိုဠ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားမွာ သီဟိုဠ္ဘာသာ

ျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္ ။

               ထို႔ေၾကာင့္
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ သည္ ေရွးဦးစြာ သီဟိုဠ္ဘာသာကို သင္ယူျပီး ပါဠိေတာ္နည္းျဖင့္

ျပန္လည္ကူးေရးေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ပါဠိေတာ္နည္း ဟူသည္ မာဂဓဘာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သာရတၳက်မ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္ ။ သီဟိုဠ္အ႒ကထာၾကီးမ်ားကို အေျခခံ၍ အ႒ကထာသစ္မ်ားကိုလည္း ေရးသားေတာ္မူ

ခဲ့သည္ ။
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ေရးသားေတာ္မူေသာ အ႒ကထာသစ္မ်ားတြင္ သီဟိုဠ္အ႒ကထာပါ အဆို

အမိန္႔မ်ား အက်ဳံး၀င္ျပီးျဖစ္၍ သီဟိုဠ္အ႒ကထာမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ မလိုေတာ့သျဖင့္
ရွင္မဟာဗုဒၶ

ေဃာသ ၏ အ႒ကထာသစ္မ်ားျဖင့္ ပါဠိေတာ္အဖြင့္မ်ား ျပီးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္သည္ ။

             
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ အ႒ကထာသစ္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ ။ -


 

၀ိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာ                     =  နိကာယ္ေလးရပ္ သုတၱႏၱပိဋက အဖြင့္

သမႏၱပါသာဒိကာ အ႒ကထာ      = ၀ိနည္း ငါးက်မ္းအဖြင့္

သုမဂၤလ၀ိလာသိနီ အ႒ကထာ     = ဒီဃနိကာယ္ ပါဠိေတာ္ သံုးက်မ္းအဖြင့္
ပပဥၥသူဒနီ အ႒ကထာ                  = မဇၥ်ိမနိကာယ္ ပါဠိေတာ္ သံုးက်မ္းအဖြင့္
သာရတၳပကာသနီ အ႒ကထာ      = သံယုတၱနိကာယ္ ပါဠိေတာ္ ငါးက်မ္းအဖြင့္
မေနာရထပူရဏီ အ႒ကထာ        = အဂၤုတၱရနိကာယ္ ပါဠိေတာ္ ( ၁၁ ) က်မ္း အဖြင့္
အဌသာလိနီ အ႒ကထာ                = အဘိဓမၼာ ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္
သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာ     = အဘိဓမၼာ၀ိဘင္း ပါဠိေတာ္ အဖြင့္
ပဥၥပကာရဏ အ႒ကထာ            = က်န္အဘိဓမၼာ ငါးက်မ္း အဖြင့္
၁၀ ကခၤါ၀ိတရဏီ အ႒ကထာ            = ၀ိနယ ပိဋက ေဒြမာတိကာ အဖြင့္
၁၁ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ                        = ခုဒၵကနိကာယ္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ အဖြင့္
၁၂ ပရမတၳေဇာတိကာ အ႒ကထာ   = ခုဒၵကပါဌ ႏွင့္ သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္

၁၃

ဇာတက အ႒ကထာ                     = ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ အဖြင့္

               
               က်မ္းအေရအတြက္အားျဖင့္ ( ၆၇ ) က်မ္းရွိျပီး ဆ႒သဂၤါယနာတင္မူ စာအုပ္အေရအတြက္အား

ျဖင့္ ( ၃၇ ) အုပ္ ရွိၾကသည္ ။ အျခားအဆိုတစ္ရပ္မွာ ပိဋကတ္သမိုင္းလာ အ႒ကထာ ( ၈၅ ) က်မ္း ရွိသည့္

အနက္ --

               ဒီဃနိကာယ္ အ႒ကထာ ( ၃ ) ၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္ အ႒ကထာ ( ၃ ) ၊ သံယုတၱနိကာယ္ အ႒ကထာ ( ၅ )

အဂၤုတၱရနိကာယ္ အ႒ကထာ ( ၁၁ )ခုဒၵကနိကာယ္ အပါအ၀င္ ဇာတ္ အ႒ကထာ ( ၃၁ ) အဘိဓမၼ အ႒က-

ထာ ( ၇ )၀ိနည္း အ႒ကထာ ( ၅ ) က်မ္းႏွင့္ ခုဒၵကပါ႒ ၊ ဓမၼပဒ ၊ သုတၱနိပါတ္ ၊ ကခၤါ၀ိတရဏီ ၊ ၀ိသုဒၶီမဂ္

အ႒ကထာ ဟူ၍ အ႒ကထာက်မ္းေပါင္း ( ၇၁ ) က်မ္းကို ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ စီရင္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟုဆို

သည္ ။

             ထိုအခ်ိန္က အ႒ကထာက်မ္းသစ္မ်ားကို စီရင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

တစ္ပါးတည္း မဟုတ္ေခ် ။
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ေခတ္ျပိဳင္ ရွင္ဗုဒၶတၳမေထရ္ျမတ္လည္း အ႒ကထာက်မ္း

သစ္ အနည္းအက်ဥ္းကို စီရင္ေတာ္မူခဲ့ပါေသးသည္ ။ ရွင္ဗုဒၶတၳ စီရင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အ႒ကထာက်မ္းမ်ား

မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ ။ --


မဓုရတၳ၀ိလာသိနီ အ႒ကထာ            = ဗုဒၶ၀င္ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္
၀ိနယ၀ိနိစၦယ အ႒ကထာ                   = ၀ိနည္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ အဖြင့္
ဥတၱရ၀ိနိစၦယ အ႒ကထာ                  = ၀ိနည္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ အဖြင့္
အဘိဓမၼာ၀တာရ အ႒ကထာ             = အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္း အက်ဥ္း

ရူပါရူပ၀ိဘာဂ အ႒ကထာ                 = ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ေ၀ဖန္ျပေသာက်မ္း


              က်မ္းအားျဖင့္ ( ၁ ) က်မ္း ၊ အုပ္ေရ ( ၁ ) အုပ္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားအဆိုတစ္ရပ္ကမူ ဤအရွင္သည္

ခုဒၵကနိကာယ္ အပါအ၀င္ ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာ ႏွင့္ သာရတၳသဂၤဟအ႒ကထာ တို႔ကို စီရင္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟု

ဆိုသည္ ။

               အ႒ကထာသစ္က်မ္းျပဳ ေခတ္ျပိဳင္ေသာ အရွင္ႏွစ္ပါး အျပင္ ၄င္း အရွင္မ်ားေနာက္မွ ေပၚေပါက္

လာေသာအ႒ကထာသစ္က်မ္းျပဳအရွင္မွာ ရွင္ဓမၼပါလမေထရ္ျမတ္ ျဖစ္သည္ ။ ဤအရွင္ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ

အ႒ကထာသစ္မွာ --

၁ ။ ဥဒါန
၂ ။ ကၠတိ၀ုတၱံက
၃ ။ ၀ိမာန၀တၳဳ
၄ ။ ေပတ၀တၳဳ
၅ ။ ေထရဂါထာ
၆ ။ ေထရီဂါထာ
၇ ။ စရိယာပိဋက
၈ ။ ေနတၱိပါဠိေတာ္      အဖြင့္ အ႒ကထာမ်ား ျဖစ္သည္ ။

            ၄င္းအားလံုးကို " ပရမတၳဒီပနီ " ဟုေခၚသည္ ။ က်မ္းအားျဖင့္ ( ၈ ) က်မ္း ၊ ဆ႒မူစာအုပ္ေရး ( ရ )

အုပ္ ရွိသည္ ။

            အျခားအရွင္ျမတ္မ်ား ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ အျခား အ႒ကထာသစ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္ ။ ၄င္းတို႔

မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ ။



သဒၶမၼပကာသနီ အ႒ကထာ  = ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ အဖြင့္ ။ အရွင္မဟာနာမ ေခၚ အရွင္မဟာဘိဓာန

                                                   စီရင္ေတာ္မူသည္ ။ က်မ္း ( ၁ ) ၊ အုပ္ေရ ( ၂ ) အုပ္ ျဖစ္သည္ ။
သဒၶမၼပေဇၨာတ အ႒ကထာ      = စူဠနိေဒၵသ မဟာနိေဒၵသ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္ ။ အရွင္ဥပေသန ျပဳစု စီရင္

                                                     ေတာ္မူသည္ ။ က်မ္း ( ၂ ) ၊ အုပ္ေရ ( ၁ ) မျပည့္ ။
၀ိသုဒၵဇန၀ိလာသိနီ အ႒ကထာ  = အပါဒါန္ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္ ။ က်မ္းျပဳအရွင္ မထင္ရွား ၊ အခ်ဳိ႕က

                                                        အဘိဓမၼာ မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ ၏ တပည့္ ျပဳစု

                                                        စီရင္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုသည္ ။ က်မ္း ( ၁ ) ၊ အုပ္ေရ ( ၂ ) အုပ္ ျဖစ္

                                                        သည္ ။

              စုစုေပါင္း အ႒ကထာက်မ္း အေရအတြက္ ( ၈၀ ) ျဖစ္ျပီး ဆ႒မူ အုပ္ေရ ( ၅၁ ) အုပ္ ရွိသည္ ။

သာသနာႏွစ္ ၁၅ - ရာစုတြင္ သီဟိုဠ္တုမူလေသာမေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေသာ အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္

ျမတ္က အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္း အက်ဥ္း ေရးသားေတာ္မူခဲ့ေသာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ( သျဂၤဳ ိဟ္ ) က်မ္းကို

လည္း အ႒ကထာက်မ္း အျဖစ္ ေရတြက္ထားသည္ ။ ေသးငယ္ေသာ က်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ " လက္သန္း

အ႒ကထာ " ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚလ်က္ရွိၾကသည္ ။

                 အ႒ကထာ ဆိုသည္ အဘယ္နည္းဟု ေဖာ္ျပရွင္းလင္းျပီးတဲ့အခါ " ဋီကာ " က်မ္းမ်ားကိုလည္း

ခ်န္ထားခဲ့၍ မရပါ ။ သို႔ျဖစ္၍ " ဋီကာ " ဟူသည္ အဘယ္နည္းဟု ဆိုေသာ္ --

              အ႒ကထာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ခက္ဆစ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္၍ ဖြင့္ျပေသာက်မ္းကို

" ဋီကာ " ဟုေခၚသည္ ။ မူလဋီကာ ဖြင့္ျပ ရွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္မႈ မျပည့္စံုေသးသျဖင့္ ထပ္မံ ဖြင့္ျပေသာက်မ္း

ကို " အနုဋီကာ " ဟုေခၚသည္ ။ အခ်ဳိ႕ကို " မဓုဋီကာ " ဟု ေခၚသည္ ။ အခ်ဳိ႕ကို ဂဏၭိ ၊ အခ်ဳိ႕ကို ေယာဇနာ

ဟု ေခၚသည္ ။ ဤဋီကာက်မ္းမ်ားကား အ႒ကထာ ေနာက္ အခ်ိန္ကာလ မ်ားစြာၾကာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း

ျဖစ္္သည္ ။ ျမန္မာျပည္ထြက္ ဋီကာက်မ္းမ်ားလည္း ရွိသည္ ။




က်မ္းကိုး  ---

မာမက ( သုေတသီ ) ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ဆိုသည္မွာ

............................................................................................................................................................................................................................................