Wednesday, November 25, 2009

ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္ရျခင္း
            ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္ရျခင္း

          ကၽြန္ုပ္တို႔ရရွိထားေသာ လူ႔ဘ၀ၾကီးသည္ကား ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ႏွစ္မ်ဳိးေရာျပြမ္းေနရာ

 ဘံုဌာနၾကီး ျဖစ္ေလသည္ ။ ထိုႏွစ္မ်ဳိးကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခံစားစံစား ေနၾကရသည့္

ဘံုဌာနၾကီး ျဖစ္ေလသည္ ။

         လူတို႔၏ ပင္ကိုယ္ဘ၀မွာလည္း ခ်မ္းသာကိုသာ ခံစားလိုၾကသည္ ။ ဆင္းရဲကိုမူ မခံစား

လိုၾကေပ ။ ၾကားလည္း မၾကားလိုၾကေပ ၊ သို႔အတြက္ မိမိတို႔ဘ၀အတြက္ ခ်မ္းသာသုခေပး

စြမ္းနိုင္မည့္ ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ ကာကြယ္ေပးနိုင္မည္ ထင္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာမွီးေနတတ္ၾက

ေပသည္ ။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကေပသည္ ။

          ယင္းသို႔ အကိုးကြယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရွာမွီးၾကရာတြင္ အားကိုးေလာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၊ ဆရာ

ေကာင္းသမားေကာင္း  ျဖစ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုေပသည္ ။ သို႔မဟုတ္ပါက “ 

ဇာတံ သရဏေတာ ဘယံ = ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္သည္ “ ဟူေသာ စကားေတာ္ ႏွင့္အညီ

မလိုလားအပ္သည့္ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔က်ေရာက္ျခင္း ၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ရျခင္း ၊ စိတ္

ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရတတ္ေပသည္ ။

         ကၽြန္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုးကြယ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာကို ေလ့လာၾကည့္ပါက

အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါးကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ရာတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အေန

အထိုင္ ၊ အက်င့္သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာကို မေလ့လာ မစူးစမ္းပဲ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ ၊ ဥပဓိ

ေကာင္းမႈ ၊ အသံေကာင္းမႈ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈ တို႔ေလာက္ကိုသာ ေလ့လာအကဲခတ္၍

ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကေပသည္ ။ ေနာင္အခါ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မေကာင္းသတင္းထြက္မႈ ၊

လူထြက္သြားမႈ စသည့္အေၾကာင္းတစ္ပါးပါး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အၾကီးအက်ယ္ ေဒါသျဖစ္တတ္ၾက

ေလသည္ ။ အျခား ရဟန္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း အထင္ေသး အျမင္ေသး ျဖစ္တတ္ၾကေလ

သည္ ။ အယူေဖာက္ျပန္တတ္ၾကေလသည္

           ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္ပံုကို သာဓကမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ---

          ရြာတစ္ရြာတြင္ ဦးဇင္းငယ္တစ္ပါး ေက်ာင္းထိုင္လ်က္ရွိ၏ ။ ထိုဦးဇင္းသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ရွိ

စာသင္တိုက္ၾကီးတစ္တိုက္တြင္ စာသင္ခဲ့ဖူး၏ ။ အေဟာအေျပာေကာင္း၏ ။ ဆရာေတာ္

ဦးဥာဏိႆရ၏ တရားတိတ္ေခြမ်ားနားေထာင္ေလ့ရွိ၏ ။ တရားေဟာရာတြင္ အသံေကာင္း ၏ ။

ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိႆရႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟုလည္း ဆိုသည္ ။

        ထိုသို႔ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈေၾကာင့္ ၄င္းမွာ ထိုေဒသတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလ်က္

ရွိ၏ ။ သာမႈနာမႈမ်ားတြင္ ၄င္းမပါလွ်င္ မျပီးသေလာက္ ျဖစ္ေန၏ ။ ၄င္းခ်ည္း ဒိုင္ခံေဟာေျပာ

ေနရသည္ ဆို၏ ။ ယင္းသို႔ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈ ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ထိုရြာ မွ

ဒကာတစ္ဦးက သိမ္ထပ္ေပး၏ ။ သိမ္ထပ္ပြဲတြင္ ၄င္းအတြက္ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြခ်ည္း

၀ယ္လွဴ၏ ။

        ထို႔ေနာက္ ဦးဇင္းငယ္မွာ ရပ္ရြာမွ မာတုဂါမမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အေရာတ၀င္ ျဖစ္လာ

သည္ ။ မၾကာပါေခ် ၊ သိမ္ထပ္ပြဲျပီး၍ တစ္လခန္႔ၾကာေသာအခါ မာတုဂါမတစ္ေယာက္ႏွင့္

ထြက္ေျပးပါေလေတာ့သည္ ။ သိမ္ထပ္ပြဲတုန္းက လွဴလိုက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ မဂၤလာလက္

ဖြဲ႔ရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္သြားေလသည္ ။

      သိမ္ထပ္ေပးလိုက္သည့္ ဒကာမွာ သူ႔မ်က္ႏွာ အိုးမည္းသုတ္သြားရေကာင္းလားဟု အၾကီး

အက်ယ္ ေဒါပြလ်က္ရွိ၏ ။ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း “ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ , ပဲေနၾကမွာပဲ ၊

ဒီဘုန္းၾကီးေတြ လွဴေနလည္း အလကားပဲ ၊ သားစာ မယားစာ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာ ၊ မလွဴတာပဲ

ေကာင္းပါတယ္ “ စသည္ျဖင့္ ေျပာမိဆိုမိေတာ့၏ ။ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈမွား၍ စိတ္ဆင္းရဲျဖစ္

ရျခင္းႏွင့္ အယူေဖာက္ျပန္မႈ ျဖစ္ရျခင္းပါတည္း ။

           ထိုဦးဇင္းႏွင့္အလားတူ ဦးဇင္းတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏ ။ အသက္သံုးဆယ္အရြယ္တြင္

တရားပြဲေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ေနရ၍ တိုင္းသိျပည္ေက်ာ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္ ။ ၄င္းအား ဒကာ

တစ္ဦးက ၾကည္ညိဳလြန္းလွသျဖင့္ ကားတစ္စီး ၀ယ္လွဴလိုက္သည္ ။ ၄င္းလည္းမၾကာပါေခ် ။

လူထြက္သြားျပန္ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကားလွဴထားသည့္ဒကာ က သူ႔ကားကို ျပန္ေတာင္းရာ မရ

သျဖင့္ ရံုးေရာက္ ၊ ဂတ္ေရာက္ ဒုကၡေရာက္ၾကရေလ၏ ။

           ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား အသိေပးလိုသည္မွာ ယခုေခတ္ ရဟန္းေတာ္

အမ်ားစုမွာ ပုထုဇဥ္အဆင့္မွ်သာ ရွိၾကပါေသးသည္ ။ အရိယာအဆင့္ မေရာက္ၾကေသးပါ ။

ပုထုဇဥ္ဟူသည္မွာလည္း အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကဲ့သို႔ သဒၶါတရား မခိုင္ျမဲၾကေသးပါ ။ ရတနာသံုး

ပါးတို႔ ၌ အသက္စြန္႔လႊတ္၍ မၾကည္ညိဳနိုင္ၾကေသးပါ ။ သို႔အတြက္ ဘုရားရွင္သာသနာေတာ္ မွာ

တစ္သက္လံုး သကၤန္း၀တ္ဘ၀ႏွင့္ အရိုးထုတ္သြားပါမည္ဟု မည္သူမွ် အာမခံခ်က္ မေပး

နိုင္ၾကေသးပါ ။

        ပစၥည္း ၊ မာတု ၊ ဤႏွစ္ခု ၊ ဘိကၡဳေသမင္း ၊ ဓားႏွစ္စင္း “ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ

ပစၥည္းဥစၥာ ၊ မာတုဂါမ ဤအာရံုႏွစ္မ်ဳိး၏ ဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္စဥ္ ၌ သာသနာေတာ္၌ ျမဲေန

ပါလိမ့္မည္ ။ ထိုအာရံုႏွစ္မ်ဳိးဒဏ္ကို မခံနိုင္သည့္ တစ္ေန႔ ၌ သာသနာေတာ္မွ စ်ာန္ေလွ်ာသြား

တတ္ၾကေပသည္ ။ ထိုအခါ သေဘာထားၾကီးၾကီးျဖင့္ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကရေပမည္ ။

        ထို႔အျပင္ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းရာ၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္

ရာတြင္ သာသနာေတာ္ကို လွဴဒါန္းသည္ဟု အာရံုျပဳ၍သာ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသင့္သည္ ။

သံဃာေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍သာ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသင့္သည္ ။ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သင့္ၾကေပ သည္ ။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္ၾကပါက ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကဲ့သို႔ မိမိ

ၾကည္ညိဳသည့္ပုဂၢိဳလ္က လူထြက္သြားျခင္းစေသာ ဂုဏ္သိကၡာက်စရာ အေၾကာင္းတစ္ပါးပါး

ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကုသိုလ္မရဘဲ အကုသိုလ္သာ မ်ားတတ္ေပသည္ ။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ၊ ပဥၥကနိပါတ္တြင္လာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ၊ ၾကည္ညိဳျခင္းအျပစ္မ်ားကို တင္ျပ

လိုပါသည္ ။

         ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို လြန္စြာၾကည္ညိဳလ်က္ရွိ၏ ။ ထိုရဟန္းေတာ္ ကို

အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားက ႏွင္ထုတ္လိုက္သည့္ အာပတ္သင့္မႈေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္လိုက္၏ ။

သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်သည့္ေနရာတြင္ ေနေစ၏ ။ သို႔မဟုတ္ ထိုရဟန္းေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရပ္တစ္ ပါး

ေျပာင္းေရႊ႕သြား၏ ။ လူထြက္သြား၏ ။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြား၏ ။ ထိုအခါ ယင္းရဟန္းေတာ္ကို

ၾကည္ညိဳရင္းစြဲျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကား “ ငါကား ဒီရဟန္းေတာ္ကို ၾကည္ညိဳ၏ ။ ခ်စ္ျမတ္နိုး၏ ။

ငါၾကည္ညိဳသည့္ ရဟန္းေတာ္ကို ဒီကိုယ္ေတာ္ေတြက အဂတိလိုက္ျပီး ႏွင္ထုတ္ၾကတယ္

စသည္ျဖင့္ အထင္ေရာက္ စိတ္ခု၍ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားကို မၾကည္ညိဳေတာ့ေပ ။ သို႔အ တြက္

ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားထံ မဆည္းကပ္ မကိုးကြယ္ေတာ့ေပ ။

            ထိုအခါ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာယူရေတာ့ေပ ။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ

သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔မွ ဆုတ္ယုတ္ရေပေတာ့မည္ ။ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာမ်ားမွ ဆုတ္

ယုတ္ရေပေတာ့မည္ ။

        သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးပါးကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ၾက

ရာတြင္ ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳ၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျပီးမွ ကိုးကြယ္သင့္

ၾကပါေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသတည္း ။          

 

က်မ္းညႊန္း -

တကၠသိုလ္ေသာတုဇန ( သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼစရိယ )

ပုဂၢိဳလ္ထူးဆိုလွ်င္ၾကည္ညိဳစရာလားႏွင့္ကိုးကြယ္မႈမွန္ကန္ေရးဓမၼစာစု        ..............................................................................................

ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းပံုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ၾသ၀ါဒ

          ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းပံုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ၾသ၀ါဒ

          ျမတ္စြာဘုရားပံုေတာ္အခ်ဳိ႕တြင္ မင္းေျမွာက္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ပံုေတြ ဖူးေတြ႔ရပါ၏ ။        

ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး၏အဆင္အရင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဗာင္းေတာ္ ၊ မကိုဋ္ေတာ္ ၊ စလြယ္ေတာ္ တို႔     

ကို ဆင္ျမန္းထားပါသည္ ။ သန္လ်က္မပါတာတစ္ခုပဲ ရွိပါေတာ့သည္ ။ ဤတြင္ အထင္ရွား

ဆံုးကိုဆိုရလွ်င္မႏၱေလးမဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားမွာဖူးျမင္နိုင္ပါသည္ ။ အား

လံုးေျပာၾကသည္မွာ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းပံုေတာ္ဟု ဆိုၾကပါသည္ ။ ဤဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းပံုေတာ္

ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ----

            ေတာင္ျမိဳ႕၊ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းပံုေတာ္နဲ႔

ပတ္သက္ျပီး ၾသ၀ါဒေပးခဲ့ဖူးပါသည္ ။ ဆရာေတာ္၏မိန္႔ၾကားခ်က္မွာ -

             ဘုရားကို သက္ေတာ္ရွိတဲ့အေနနဲ႔ စဥ္းစားလိုက္စမ္းပါ ၊ ဘုန္းၾကီးတို႔က ဘုရားဟာ

ေတာမထြက္ခင္တုန္းက နန္းသံုးေဆာင္ႏွင့္မိဖုရား အျခံအရံမ်ားစြာနဲ႔ စၾကာမင္းစည္းစိမ္တမွ်

က်က်နန ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစားစံစားလာခဲ့တယ္ ။

            ေနာက္ဒါေတြ အျပစ္ျမင္လို႔ အားလံုးကို စြန္႔ပယ္ျပီး ေတာထြက္ခဲ့တယ္ ။ ဥရုေ၀လ

ေတာမွာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အက်င့္ေတြ က်င့္လို႔ ဘုရားျဖစ္လာခဲ့တယ္ ။ အခုလို သဗၺညဳတ

ဥာဏ္ေတာ္သခင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ျဖစ္လာကာမွ ရွင္ဘုရင္ ဘ၀တုန္းက ေဗာင္း

ေတာ္ ၊ မကိုဋ္နဲ႔ဆင္ျမန္းခဲ့တဲ့စလြယ္ၾကီးတို႔ကို သံေယာဇဥ္တြယ္မက္ေမာေနဦးမလား ။စဥ္းစား

စမ္းပါ ။ “

             ျပီးေတာ့ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္အား အဲဒီ ေဗာင္းေတာ္ ၊ မကိုဋ္ၾကီးေတြ ၊

စလြယ္ၾကီးေတြကို သြားျပီး ကပ္လွဴၾကည့္စမ္းပါ ။ သေဘာက်စြာ လက္ခံထားမလား ။ လက္ခံ

ထားျပီး ေဗာင္းေတာ္ကို ေခါင္းေတာ္မွာ စြပ္၍ တရားနာလာၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကို ( ဦး

ေခါင္းေတာ္ၾကီး တညိတ္ညိတ္နဲ႔ ) ဧည့္ခံစကား ေျပာမယ္ထင္သလား ။ သဘာ၀ကို စဥ္းစား

စမ္းပါ ။

       ဘုန္းၾကီးတို႔ လူ႔ေလာကမွာ ရွင္ဘုရင္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ေပါတယ္ ။ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း

အထင္ၾကီးတယ္ ။ ျမတ္နိုးတယ္ ။ အထြတ္အျမတ္ ထားတယ္ ။ဘုရင္ကို အထြတ္အျမတ္ထား ေတာ့

သူ႔ရဲ႕ ပံုပန္း အေဆာင္အေယာင္ကိုပါ ျမတ္နိုး တန္ဖိုးထားလာေတာ့တာေပါ့ ။ အဲဒီလူ ေတြက

အထြတ္အျမတ္ထားဖို႔အတြက္ ရုပ္ထုေတာ္ထုတဲ့အခါ ရွင္ဘုရင္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ေတြပါ

တပ္ဆင္ကုန္ၾကေရာ ။ ရိုးရိုးသာမန္ လူေတြက ဤဘုရားကုသိုလ္ေၾကာင့္ ဘ၀သံသရာ မွာ

ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခ်င္ၾက ။ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ျပီးသူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ အေဆာင္

အေယာင္ေတြ တပ္ဆင္တာ သေဘာက် ။ အဲဒီက စ , လာၾကဟန္ တူပါရဲ႕ ။

          တစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာၾကျပန္တယ္ ။ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္းတဲ့ ။ ဇမၺဳပတိမင္းဟာ မာနၾကီးလြန္း လို႔

ဘုရားကလည္း သူ႔ထက္ လွပသာလြန္တဲ့ ရွင္ဘုရင္ပံု ဖန္ဆင္းျပျပီး ခၽြတ္တာတဲ့ ။ အဲဒီ

အေၾကာင္းအရာဟာ ပိဋကတ္သံုးပံု ဘယ္ပါဠိေတာ္ ၊ အ႒ကထာ ၊ ဋီကာတို႔မွာမွ မရွိပါဘူး ။

ေထရ၀ါဒသာသနာက လက္မခံတဲ့ ( ဇင္းမယ္ပ႑ာသပါဠိေတာ္ ) ထဲမွာ ပါတယ္လို႔ ဆိုၾကျပန္

တယ္ ။ ဒါလည္း မိုးကုတ္ခါေတာ္မွီဆရာေတာ္ အရွင္ပညိႏၵာဘိ၀ံသကေတာ့ “ ဇင္းမယ္ပ႑ာ

သမွာလည္း မေတြ႔ပါဘူး “ လို႔ေျပာတယ္ ။

မွတ္ခ်က္ ။       ။ အရွင္ပညိႏၵာဘိ၀ံသ ေရးသားသည့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္တမ္းစာအုပ္ ၊

စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၀ ၊ ၁၁၁-တို႔မွ “ မကိုဋ္သရဖူေဆာင္းကာ စလြယ္ဆင္ျမန္းထားသည့္ ရုပ္ပြား

ဆင္းတုေတာ္သည္ ဇမၺဳပတိမင္းကို ခၽြတ္ေတာ္မူသည့္အခါ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္ျမတ္စြာဘုရား ၏

နိမၼိတရုပ္ပံုေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္ တြင္

မလာရွိ ၊ မပါရွိေပ ။

         နီေပါႏွင့္ တိဗက္လူမ်ဳိးတို႔ ရြတ္ဆိုကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကသည့္ “ အြမ္၀ဇီရပါဏိဟြမ္ “ ဟူ ေသာ

ဂါထာမႏၱရားအရ သရဖူေဆာင္းကာ ၀တ္ရံုကိုဆင္ျမန္းလ်က္ ၀ရဇိန္လက္နက္ကို စြဲကိုင္

ထားေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ အ၀ေလာကိေတသြာရ ႏွင့္ “ အြမ္၀ဇီရပါဏိဟြမ္ “ ဟူေသာ

ဂါထာမႏၱရားအရ ပဒုမာၾကာပန္းထဲက ပတၱျမားရတနာတည္းဟူေသာ အမိတာဘာဘုရား၏

အသြင္သ႑ာန္ကို အတုယူကာ ဤကဲ့သို႔ ဆင္ျမန္းထားဟန္တူေပသည္ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူေပသည္ ။

        ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကိုးကြယ္မႈ မွန္ကန္ေရးအတြက္ ေတာင္ျမိဳ႕ ၊ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္

အရွင္ဇနာကာဘိ၀ံသ ၏ ၾသ၀ါဒမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္ ။

          ေနာက္ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ)အရွင္ဇ၀န ၏ ဇမၺဳပတိရုပ္ပြားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ၾသ၀ါဒမွာ ---

           ဟ……ဘုရားပါဆိုမွ ဒီမကိုဋ္ ၊ စလြယ္ေတြကို ၀တ္ပါ့မလား ။ ဘုရားေဟာလည္း

မရွိပါဘူး ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ယိုးဒယားဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးရဲ႕ “ ဇင္းမယ္ပ႑ာသက်မ္း “ က

လာတယ္လို႔ ဆိုတယ္ ။ ဇင္းမယ္ပ႑ာသက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္း မေတြ႔ရ ဘူး ။

ဇင္းမယ္ပ႑ာသက်မ္းကလည္း မူဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးကြဲေနတယ္ မသိဘူး ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း

တစ္မ်ဳိးဆိုျပန္တယ္ ။တစ္ခ်ဳိ႕ က ဘုရားမပြင့္တဲ့ကၽြန္းေတြကို ဗုဒၶၾကြေတာ္မူျပီး တရားေဟာတဲ့

အခါ အဲဒီ ကၽြန္းသူကၽြန္းသားေတြဟာ ဘုရားရွင္ကို သူတို႔ ရွင္ဘုရင္ၾကီးအသြင္ပဲ ျမင္ၾကတယ္ လို႔

ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ဗုဒၶေဟာၾကားခ်က္ ရွိတယ္ ။ ဒီေဟာၾကားခ်က္ကို အက်ေကာက္ျပီး

ေစာေစာကပံုမ်ဳိး ထုၾကတယ္လို႔ ဆိုျပန္တယ္ ။

         “ ဒါလည္း လံုေလာက္တဲ့ အေထာက္အထား မဟုတ္ပါဘူး ။ ဘုရားက မင္းေျမွာက္တန္

ဆာေတြ တကယ္၀တ္တာမွ မဟုတ္ဘဲ ။ ကၽြန္းသူကၽြန္းသားေတြ ‘ ပုဂၢိဳလ္ခင္မွတရားမင္ ‘ ဆို

တာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ သူတို႔မ်က္စိထဲမွာ သူတို႔ရွင္ဘုရင္အသြင္ျမင္ေစ - လို႔ အဓိ႒ာန္တာပဲ ရွိတာ ပါ ။

         တစ္ခ်ဳိ႕က မင္းေျမာက္တန္ဆာအ၀တ္နဲ႔ ပူေဇာ္ရေတာ့ ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္ေတြတက္သြားမယ္

ထင္ေနၾကတာ ။ တကယ္ေတာ့ ဂုဏ္မတက္တဲ့အျပင္ ဂုဏ္ပ်က္ပါေသးတယ္ ။ ဘာျဖစ္လို႔

လည္းဆိုေတာ့ (၃၁) ဘံုမွာအတုမရွိတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ဘာမဟုတ္တဲ့ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္နဲ႔ ႏႈိင္းတာ

ဟာ ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္ေတြ ဘယ္မွာလာတက္ေတာ့မလဲ ၊ တကယ္ေတာ့ အဲဒီ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ကို

စက္ဆုပ္လို႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့ျပီး ဘုရားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ခဲ့တာ မဟုတ္လား ။

         ဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြ ပညတ္ေတာ္မူရာမွာ

မၾကာခဏေဟာၾကားေလ့ရွိတဲ့ စကားႏွစ္ခြန္း ရွိတယ္ ။

         “ မၾကည္ညိဳေသးသူမ်ား ၾကည္ညိဳလာေစရန္ ၊

            ၾကည္ညိဳျပီးသူမ်ား တိုး၍ ၾကည္ညိဳလာေစရန္ “ တဲ့ ။

အခုကိစၥမွာလည္း မင္းေျမွာက္တန္ဆာေတြ ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ရုပ္ပြားေတြ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ျခင္း

အားျဖင့္ မၾကည္ညိဳေသးသူေတြ ၾကည္ညိဳလာေစရန္ အေၾကာင္းမရွိဘူး ၊ ေနာက္တစ္ခါ ၾကည္

ညိဳျပီးတဲ့သူေတြ တိုးျပီး ၾကည္ညိဳလာစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိဘူး ။

           အထက္ပါအခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပီး မင္းေျမာက္တန္ဆာ၀တ္တဲ့ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္း

ရုပ္ပြားေတြကို မထုလုပ္တာပဲ ေကာင္းတယ္ “ ဟု ၾသ၀ါဒေပးခဲ့ပါသည္ ။

 

က်မ္းကိုး -

မင္းဘူးအရွင္ကဥၥန - ဘာသာေရးျပႆနာအေျဖလႊာမ်ား

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) - ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္

တကၠသိုလ္ေသာတုဇန   - ပုဂၢိဳလ္ထူးဆိုလွ်င္ၾကည္ညိဳစရာလားႏွင့္ကိုးကြယ္မႈမွန္ကန္ေရးစာစု

(သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼစရိယ)

..............................................................................................

Thursday, November 19, 2009

ဆင္ခံ၊ျမင္းခံဘုရားျပႆနာ
           ဆင္ခံ၊ျမင္းခံဘုရားျပႆနာ

 

           ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ေထရ၀ါဒဗုဒၵအလို က် ဟုတ္မဟုတ္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ရွိ၏ ။

ထိုမွတ္ေက်ာက္ကား  -

“ ယင္းအျပဳအမူသည္ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ စေသာကိေလသာကုန္ေၾကာင္း ျဖစ္လွ်င္

ေထရ၀ါဒ စစ္မွန္၏ ေလာဘစေသာ ကိေလသာတိုးပြားေၾကာင္း ျဖစ္လွ်င္ ေထရ၀ါဒ

မဟုတ္ ဟု မွတ္ရမည္ ျဖစ္၏ ။

            ယခုေခတ္တြင္ ဂိုဏ္းဆရာႏွင့္ဘိုးေတာ္မ်ား၏အသစ္အဆန္းထြင္မႈေၾကာင့္

ဆင္ခံ ဘုရား ၊ ျမင္းခံဘုရားမ်ား ေပၚေပါက္လာ၏ ။ ထိုထက္ပိုျပီး ဘက္စံုၾကီးပြားခ်မ္းသာ

လိုသူမ်ား ကား ဆင္စီးျမင္းရံဘုရားမ်ားအထိ ထုလုပ္ကိုးကြယ္လာၾက၏ ။ ၾကည္ညိဳေသာ

သဒၶါစိတ္ျဖင့္ထု လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္၏ ၊ မသင့္ေတာ္၏ကို ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစား

သင့္ပါ၏ ။

            ေထရ၀ါဒႏွင့္ ညီ၏ ၊ မညီ၏ကိုလည္း ဆန္းစစ္သင့္၏ ။ ထိုပံုကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္

သူ မ်ားသည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားဘုရားရွင္ကို တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ ဆင္ေပၚ ျမင္းေပၚသို႔

 တက္ထိုင္ ခိုင္း၀ံ့သည္အထိ ဂါရ၀ ၊ နိ၀ါတ နည္းပါးနိုင္ၾကမည္ေလာ ။ ဤသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္

လိုက္လွ်င္ တိရစၦာန္ေတြအေပၚထိုင္ေနေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို မထုလုပ္သင့္ေၾကာင္း

ထင္ရွား၏ ။

             ထိုရုပ္တုကိုထုလုပ္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးထက္ စီးပြားတက္ဖို႔ျဖစ္၏ ။ စီးပြားတက္

လို ေသာစိတ္သည္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္၏ ။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္း ေလာဘျဖစ္ရသည္မွာ သဘာ၀

က်၏ ။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေလာဘ ျဖစ္ေနသည္ကား သဘာ၀

မက်ပါ ။ ဗုဒၶ သည္လူသားမ်ား ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေစရန္

အတြက္ ပြင့္ေတာ္မူ လာျခင္း ျဖစ္၏ ။

             ဤသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆင္ခံ ၊ ျမင္းခံစေသာဘုရားပံုမ်ားထုလုပ္ျခင္း

သည္ ေလာဘပြားစီးဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒႏွင့္မညီဟုလည္း သိသင့္၏

သရက္ ေတာတိုက္ ၊ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္သည္ အထက္ပါျပႆနာမ်ဳိးကို သဘာ၀

က်က် ရွင္း လင္းေပးေတာ္မူဖူး၏ ။ ဆရာေတာ္ ျပဳစုေရးသားေသာ “ သုေတသန သမၼာ

မဂၢဂၤပဥွာက်မ္း “ တြင္အက်ယ္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါ၏ ။ ဤ၌ကား အက်ဥ္းကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္ ။

              တစ္ေန႔တြင္ ဆူးေလဘုရားသို႔ ထူးျခားေသာရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ကုလား

လူမ်ဳိး တစ္ဦးက လာလွဴ၏ ။ ရုပ္ပြားပံုကား ဥေဒါင္းေပၚတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ စံေနေတာ္မူ

ေနပံု ျဖစ္၏ ။ ဆူးေလဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕၀င္လူၾကီးမ်ားသည္ ထိုပံုေတာ္မ်ဳိးကို တစ္ခါမွ

မေတြ႔ဖူးသျဖင့္ဘုရား ေပၚတြင္ အပူေဇာ္ခံထားသင့္ ၊ မထားသင့္ မဆံုးျဖတ္နိုင္ ျဖစ္ၾက၏ ။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ ထို

အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ၾက၏ ။

             ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္လည္း ထိုအခ်ိန္က ဆူးေလေစတီေတာ္

ၾသ၀ါဒါ စရိယဆရာေတာ္တစ္ပါးပင္ျဖစ္၏ ။ က်န္ဆရာေတာ္မ်ားက “ အပူေဇာ္ခံထားလိုက္

ပါ ၊တစ္ျခား ဆင္ခံဘုရား ၊ ျမင္းခံဘုရားတို႔ေတာင္ ရွိေနျပီပဲ ၊ အခု ဥေဒါင္းခံဘုရား ဆိုတာ

လည္း အထူး အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး “ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၾက၏ ။

               က်မ္းဂန္ႏွံ႔စပ္ေတာ္မူလွသည့္အျပင္ စာေရးဆရာတိုင္း လက္မလႊတ္တမ္းအသံုး

ျပဳ ေနရသည့္ “ သုေတသန သရုပ္ျပအဘိဓာန္ “ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ ၊ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာ

ေတာ္ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ ထံသို႔ ရဟန္းပရိတ္သတ္ ၊ လူပရိတ္သတ္အားလံုး၏မ်က္လံုး

မ်ားက တစ္ျပိဳင္နက္လို ေရာက္သြားၾက၏ ။

              ဆရာေတာ္ၾကီးထံမွ ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာစကားမ်ားသည္ တစ္ခြန္းခ်င္း

ထြက္ ေပၚလာ၏ ။ -

              ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ ၊ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးအတြက္ ေတြးဆစရာတစ္ခုကိုေတာ့

တင္ျပခ်င္ ပါတယ္ ။ ပိဋကတ္သံုးပံု ၊ နိကာယ္ငါးရပ္ကို ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္ စီးျပီး ခရီးသြားတယ္ဆိုတာ

ဘယ္ေနရာမွ မေတြ႔ မိပါဘူး ။

             ျမတ္စြာဘုရားဟာ ခရီးဘယ္ေလာက္ပင္ေ၀းေ၀း ေခ်ခၽြတ္ရမယ့္

ေ၀ေနယ်အတြက္ အခ်ိန္မီတယ္ဆိုရင္ ေျခလ်င္ၾကြတာပဲ မ်ားပါတယ္ ။ တိရစၦာန္ေပၚကို

တက္စီးဖို႔မေျပာနဲ႔ ၊ တိရစၦာန္ ဆြဲတဲ့ယာဥ္ကိုေတာင္ မစီးဖို႔ အာပတ္ပညတ္ထားပါတယ္ ။

မက်န္းမာျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရွိမွသာ စီးခြင့္ရွိပါတယ္ ။

            ဒီလို အာပတ္ပညတ္ျပီး တားေတာ္မူရတာက သတၱ၀ါအားလံုးေပၚမွာ

အညီအမွ်ထား ေတာ္မူတဲ့ “ မဟာကရုဏာေတာ္ “ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရိုးရိုး ကရုဏာ

မဟုတ္ပါဘူး ။ မဟာတပ္ထားတဲ့ “ ၾကီးက်ယ္တဲ့ ကရုဏာ “ ပါ ။ ဒီ မဟာကရုဏာေတာ္ၾကီး

ကို အေလးဂရု မျပဳလို႔ မရပါဘူး ။ တိရစၦာန္စီးေနတဲ့ ပံုေတာ္ေတြကို ထုလုပ္ေရးဆြဲျခင္း

အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ရဲ႕ သတၱ၀ါတိုင္းအေပၚထားတဲ့ မဟာဂရုဏာေတာ္ကို ထိခိုက္ေစာ္

ကားရာ ေရာက္ပါတယ္ ။

            ဘာသာျခားမ်ားကလည္း ဒီလိုပံုမ်ဳိးေတြကိုၾကည့္ျပီး “ ဗုဒၶ ဟာ သတၱ၀ါအားလံုး

အေပၚ မွာ သနားကရုဏာရွိတယ္လည္းေျပာေသးတယ္ ၊ တိရစၦာန္ေပၚတက္စီးတာပဲလား "

 ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးနဲ႔ ေထာက္ျပလာနိုင္ပါတယ္ ။

            ဒီဥေဒါင္းခံရုပ္ပြားကို လက္သင့္ခံျပီး ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အခါမွာ

က်ားခံတဲ့ ရုပ္ပြားမ်ဳိးေတြ ၊ သမင္ခံတဲ့ရုပ္ပြားမ်ဳိးေတြ အေတာမသတ္နိုင္ေအာင္

ေပၚလာနိုင္ပါတယ္ ။ ဒီ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဥေဒါင္းခံတဲ့ရုပ္ပြားကို ဒီအတိုင္းအပူေဇာ္ခံ

မထားဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္

              ဆရာေတာ္၏သဘာ၀က်လွေသာ ၾသ၀ါဒေၾကာင့္ ေဂါပကလူၾကီးမ်ားသည္

ဥေဒါင္း ကိုဖယ္ထားျပီး ရုပ္ပြားေတာ္ခ်ည္းသက္သက္သာလွ်င္ ယခုထက္တိုင္

အပူေဇာ္ခံထားပါသည္ ။

 

က်မ္းညႊန္း -

ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ ) - ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ စာ - ၂၂

........................................................................................

Tuesday, November 17, 2009

သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?

    ဒီအေၾကာင္းအရာ ဘယ္ကေပၚထြက္လာသလဲ - ေလ့လာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားလို႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူလိုက္ပါတယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကေနေပၚ ထြက္လာတာပါ ။

           ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ စဥ္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီဟာ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ သံုးၾကိမ္ တိုင္ေအာင္

ေလွ်ာက္ထားဖူးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား လက္မခံခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား

ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြသြားပါတယ္ ။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ဟာ

သာကီ၀င္မင္းသမီးငါးရာႏွင့္အတူ ရွင္ေတာ္ဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ မဟာ၀ုန္ေတာ

ကူဋာဂါရသာလာေက်ာင္းတိုက္သို႔ လိုက္သြားပါေေတာ့တယ္ ။ ေက်ာင္း၀င္းအျပင္မွာ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး လိုက္လာရတဲ့အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ဆီမွာ ကူ

ညီေလွ်ာက္ထားေပးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ဘုရားကလည္း ထပ္မံ ပယ္ေတာ္မူပါတယ္ ။

             အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားတာ ေၾကာင့္

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို လက္ခံက်င့္သံုးရင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးမယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူလိုက္ပါတယ္ ။

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီက ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလက္ခံတာ ေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ရသြားပါတယ္ ။

              အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ကို - 

             အာနႏၵာ - အမ်ဳိးသမီးေတြ ငါဘုရားသာသနာမွာ တကယ္လို႔ ရဟန္းျပဳခြင့္မရခဲ့ရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ တည္နိုင္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရ သြားတာေၾကာင့္

ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္ေတာ့မယ္ “ လို႔မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

               အဲဒီေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သာသနာတြင္း၀င္ေရာက္လာလို႔

သာသနာသက္တမ္း ဆုတ္ယုတ္ရပံုကို ဥပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ “

အာနႏၵာ - ေရေတြကန္ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး လွ်ံတက္မသြားဖို႔အတြက္ ပညာရွိ ေယာက်္ားဟာ

ေရကန္ၾကီးရဲ႕ကန္ေဘာင္ကို ၾကိဳတင္ဆည္ထား ၊ ဖို႔ထားရတယ္ ။ အဲဒီလိုပဲ ဘိကၡဴနီမ်ား

မက်ဴးလြန္မေဖာက္ဖ်က္ပဲ အသက္ထက္ဆံုး လိုက္နာေရးအတြက္ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ငါဘုရားၾကိဳတင္ျပီး

ပညတ္ေတာ္မူထားျခင္းျဖစ္တယ္ “ စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကို စူဠ၀ဂၢပါဠိေတာ္ မွာ

ေတြ႔နိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ သာသနာေတာ္သက္တမ္းႏွင့္ စပ္၍ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ “ မူလ “

စကားေတာ္ပါပဲ ။

               ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ စကားေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ ကို

အ႒ကထာဆရာ မေထရ္ျမတ္ ဖြင့္ျပထားတာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။

              မေထရ္ျမတ္က “ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳတင္ပညတ္မႈမရွိဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္မယ္ ။ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳ တင္ပညတ္ျပီးမွ ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာျဖစ္လို႔

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းငါးရာတည္ဦးမယ္ ။ဒါေၾကာင့္ မူလအတိုင္းပဲ သာသနာေတာ္

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တည္မယ္လို႔ ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူလိုတာ ျဖစ္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ဆိုေတာ္မူထားပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာကဆက္ျပီး “ ဘုရားရွင္မိန္႔ဆိုေတာ္မူတဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္ဆိုတာ

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ မိန္႔ဆိုတာမဟုတ္ဘူး ။ ပဋိသမၻိဒါေလးပါးကို ရရွိေတာ္မူတဲ့ ရဟႏၱာ အတြက္

ရည္ရြယ္မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ စ်ာန္မရတဲ့ရဟႏၱာအေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ ေထာင္ဆက္တည္ဦးမယ္ ။

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေန ႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ဆက္တည္ဦးမယ္ ။ အားလံုး ေပါင္းရင္ ပဋိေ၀ဓသာသနာဟာ

ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္တည္လိမ့္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ျပမိန္႔ဆိုထားပါ တယ္ ။ ဒါဟာ “ သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္

ဆိုတဲ့စကား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့မူလေနရာပါပဲ ။

               စူဠ၀ဂၢအ႒ကထာဆရာရဲ႕ ဒီဖြင့္ဆိုမႈဟာ ခႏၶကဘာဏက ( ၀ိနည္းေဆာင္ )ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕

အယူအဆကိုျပဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သာသနာသက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အဂၤုတၱရ႒-ကထာ ပါတိက၀ဂၢ႒ကထာ

ဆရာမ်ားလည္း ဖြင့္ဆိုၾကပါေသးတယ္ ။ ဒီအဖြင့္အားလံုးဟာ တရားသိျမင္မႈအပိုင္းအျခားႏွင့္ပတ္သက္လို႔

အယူအဆအနည္းငယ္ကြဲလြဲၾကေပမဲ့ ႏွစ္ငါး ေထာင္ကို အေျခခံထားျပီး ဖြင့္ျပတာခ်င္းကေတာ့ အားလံုး

တူညီၾကပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဒီေနရာမွာ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္မ်ားရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို ေႏွင္းေခတ္လူမ်ား

အမွန္အတိုင္းသိျမင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုေအာင္ေဖၚထုတ္ေပးနိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အရွင္ျမတ္မ်ားဟာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို အထူးသိျမင္နိုင္စြမ္းရွိၾကသူေတြမို႔ 

ဗုဒၶမတၱညဴ “ လို႔ေမာ္ကြန္းတင္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

            ယခုကိစၥမွာလည္း “ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက ဓမၼကထာေဒသနာေတာ္အရ သာသနာ

ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္ - လို႔မိန္႔ေတာ္မူတာဟာ ပဋိသမၻိဒါပတၱပုဂၢိဳလ္အတြက္ ရည္ရြယ္

မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ဒုတိယ ၊ တတိယ စတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ေတြမွာလည္း ဘယ္လိုတရားထူး မ်ားကို

ရရွိနိုင္ေသးတယ္ “ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုညႊန္ျပတာဟာ အ႒ကထာဆရာရဲ႕ အစြမ္းသတၱိ ပါပဲ ။

ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြဟာ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္အထားအရပါ အလြန္သင့္ေလ်ာ္တာ မို႔

ပညာရွင္မ်ားအားလံုးလက္ခံတဲ့ အဖြင့္စကားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

            သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုတာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား တိုက္ရိုက္ေဟာစကားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္ အထားအရပါအလြန္သင့္ေလ်ာ္ျပီး

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီဖြင့္ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္လို႔ ဘုရားေဟာစကားေတာ္လိုပဲ

ေလးေလးစားစား လက္ခံၾကရတဲ့ အဖြင့္စကားျဖစ္ ပါတယ္ ။

             ဒီေနရာမွာ ေမးသင့္တာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ။ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ငါးေထာင္

မေရာက္မီကြယ္သြားတာမ်ဳိး ၊ ႏွစ္ငါးေထာင္ထက္အလြန္တည္ရွိတာမ်ဳိး မျဖစ္နိုင္ဘူးလား - ဆို တဲ့ေမးခြန္းပါ ။

အလြန္ေမးသင့္ေမးထိုက္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လူငယ္လူရြယ္ေတြစိတ္၀င္ စားၾက ၊ ေမးခ်င္ၾကမယ့္

ေမးခြန္းပါပဲ ။

             ဒီအေျဖအတြက္ နည္းနည္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ -

သာသနာေတာ္ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္   ဆိုတဲ့စကားေတာ္ကို အေသအခ်ာေလ့လာ ၾကည့္ရင္ -

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို “ ႏွစ္တစ္ေထာင္ တည္ေစ “ လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့

စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ပညတ္ေတာ္ မူတဲ့အခါ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို

အမိန္႔အာဏာထားတဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ဓမၼကထာေဒသနာလို႔ေခၚတဲ့ စကားဆက္စပ္လာလို႔

အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ တဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ဣေမ စ သုဘဒၵ ဘိကၡဴ သမၼာ ၀ိဟေရယ်ဳံ ၊ အသုေညာ ေလာေကာ အရဟေႏၱဟိ

အႆ = သုဘဒၵ - ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ ။ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္

ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး အျခားသူ ေတြကို

သကဒါဂါမိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အနာဂါမ္မိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေန မယ္ ။

မဂ္ဖိုလ္ရေရးအတြက္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနသူကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့ နည္းလမ္း ေတြကိုညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ ေလာကၾကီးမွာ

ရဟႏၱာမဆိတ္သုန္းနိုင္ဘူး “ လို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူတဲ့စကားေတာ္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ မွာ

အထင္အရွားရွိပါတယ္ ။  ပဋိပတၱိစြမ္းအားကို အစြမ္းကုန္ေဖာ္ျပထား တဲ့ စကားေတာ္ပါ ။

အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္လြန္းတာမို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို နားလည္ၾက လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။

              ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြရွိေနလို႔ သာသနာေတာ္အေရး ေျမာ္ေတြးေၾကာင့္ၾကေတာ္ မူၾကတဲ့

မေထရ္ျမတ္ၾကီးမ်ားက “ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဒကာ ဒကာမပိုင္းမွ တတ္စြမ္း

သမွ်အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမယ္ ။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဘက္ကလည္း အားၾကိဳးမာန္တက္

က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ပါ တယ္ “ လို႔

အားတက္သေရာ အသိေပး မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

              ဒီေတာ့ စကားရပ္အားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “ သာသနာငါးေထာင္ “ ဆိုတဲ့ စကားဟာ

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ေပမဲ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္နဲ႔အညီ ဖြင့္ဆိုတာမို႔

ဘုရားစကားေတာ္လိုပဲ ေလးေလးစားစားလက္ခံရမယ့္စကားျဖစ္ေၾကာင္း ။အထူး သျဖင့္ ဒီစကားဟာ

ပဋိေ၀ဓကို ရည္ညႊန္းတဲ့စကား ၊ လူ႔အေရအတြက္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ရည္ရြယ္တဲ့စကားျဖစ္ေၾကာင္း -

နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုေပမယ့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူရွိေန ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္နိုင္သလို ၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူ မရွိေတာ့ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီၾကားကာလမွာပင္ ကြယ္ေပ်ာက္နိုင္ေၾကာင္း “ နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ဒီေတာ့ သာသနာေတာ္အေရးဟာ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့

အေရးျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ စြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းရင္ အားေကာင္း သေလာက္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။ စြမ္း ေဆာင္မႈအားနည္းရင္

အားနည္းသေလာက္ ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီ ကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔ တြန္း အားေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္ ။

             ဒါေၾကာင့္ “ ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု “ လို႔ရြတ္ဆိုေနရံု ေၾကြးေၾကာ္ေနရံုႏွင့္ေက်နပ္ အားရမေနဘဲ

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ပါမွ ၊ ကူညီအားေပးပါမွ သာသနာေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့

တိုးတက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သင့္ပါတယ္ ။    

 

က်မ္းကိုး -

အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ ( သာမေဏေက်ာ္ ၊ ဓမၼစရိယ ၊ မဟာဓမၼာစရိယ MA )

ဘာသာေရးအႏွစ္သာရမ်ားစာစဥ္ ( ၂ )

..........................................................................................................

ကာမဂုဏ္ကာမဂုဏ္

     ယေန႔ျမန္မာေ၀ါဟာရတြင္ ကာမဂုဏ္သည္အနက္တစ္မ်ဳိးကိုေဆာင္ေသာ္လည္း မူရင္း

ပါဠိေ၀ါဟာရတြင္ ကာမဂုဏ္သည္ “ မက္ေမာဖြယ္ရာအစုစု “ ဟူေသာအနက္ကိုေဟာ၏ ။

         ကာမဂုဏ္အရလည္း အာရံု ()ပါးကိုပင္ေဖာ္ျပ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ေဒသနာေတာ္တြင္

ကာမဂုဏ္ကို မာရ္နတ္၏ပထမတပ္မၾကီးအျဖစ္တင္စား၍ ဆိုေလ၏ ။ အမွန္အားျဖင့္

ေလာက ၏အစီးအပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမွန္သမွ်သည္ ပထမဦးစြာ မာရ္နတ္၏

ပထမတပ္မၾကီးႏွင့္ မလြဲမေသြ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္၏ ။ သူနိုင္ကိုယ္နိုင္တိုက္ခိုက္ ရမည္ျဖစ္၏ ။


           ပုဗၺဘာဂမဂ္ ေခၚေသာ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္သမၼာသကၤပၸ ( ပညာအုပ္စု ) ၊ သမၼာ၀ါယာမ

၊ သမၼာသတိႏွင့္သမၼာသမာဓိ ( သမာဓိအုပ္စု ) တို႔ျဖင့္ ဒုစရိုက္မ်ားႏွင့္မိစၦာအာဇီ၀ တို႔မွ

ေရွာင္ ၾကဥ္နိုင္သည္ႏွင့္သမွ် တိုက္စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ကနိုင္လွ်င္

ေနာက္ထပ္ မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီး (၉)တပ္ကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ရဦးမည္ျဖစ္၏ ။ အမွန္

အားျဖင့္မာရ္ နတ္မွာတပ္မၾကီး (၁၀)တပ္ရွိေလ၏ ။ ယင္းတို႔မွာ ---

၁ ။ ကာမဂုဏ္                        ( ကာမ )

၂ ။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ကိုမေတြ႔ျခင္း ( အရတီ )

၃ ။ ငတ္မြတ္ျခင္း                     ( ဥပၸိပါသ )

၄ ။ ပင္ပန္းျခင္း                       ( တႏၵီ )

၅ ။ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း                      ( ထိန မိႏၶ )

၆ ။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း                   ( ဘီရူ )

၇ ။ ယံုမွားျခင္း                          ( ၀ိစိကိစၦာ )

၈ ။ ေက်းဇူးမဲ့ျခင္း                      ( မကၡ )

၉ ။ ၾကြား၀ါျခင္း                         ( မာန )

၁၀ ။ မိမိကိုယ္ကိုအထင္ၾကီးျခင္း ၊

       သူတစ္ပါးကိုအထင္ေသးျခင္း  ( အတၱဳဣံသန ပရ၀မၻန )   တို႔ျဖစ္ၾက၏ ။

                ယင္းတပ္မၾကီး (၁၀)တပ္အနက္ ပထမတပ္မၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တြင္

ပစၥည္း ဥစၥာလည္းပါ၏ ။ ရာထူးလည္းပါ၏ ။ အရိုအေသခံရမႈလည္းပါ၏ ။ ထင္ေပၚေက်ာ္

ၾကားမႈလည္း ပါ၏ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလာက၏ အစီးအပြားအတြက္ ရြံ႕ရြံ႕ခၽြံခၽြံေဆာင္

္ရြက္ၾကသူမ်ား သည္ မာရ္နတ္၏ ပထမတပ္မၾကီး ကာမဂုဏ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုရေသာအခါ

ကိုယ္ကမနိုင္ဘဲ ယင္းတပ္မၾကီးတြင္ က်ဆံုးသည္ကမ်ားၾကေလ၏ ။

              ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက အနိုင္မရသျဖင့္ ေလာက၏အစီးအပြားအတြက္ မေဆာင္

ရြက္နိုင္ ေတာ့ပဲ မာရ္နတ္ကအနိုင္ရသျဖင့္ မာရ္နတ္၏အလိုဆႏၵအတိုင္း မာယာႏွင့္

သာေဌယ်ျဖင့္ ေလာက၏အစီးအပြားကို ကိုယ္ေယာင္ျပျပီး မိမိ၏အစီးပြားကိုသာ ေဆာင္

ရြက္မိသူျဖစ္တတ္ပါ၏ ။

              ဤသည္မွာ မိမိကရႈံး၍ မာရ္နတ္က နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါ၏ ။ ဤတြင္ “ မာယာ

ဟူသည္ မိမိတြင္မရွိေသာ “ ဂုဏ္ “ ကို ရွိဟန္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏ ။ “ သာေဌယ် “ ဟူသည္

မိမိတြင္ရွိ ေသာအျပစ္ကို မရွိဟန္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏ ။

             ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

ရာထူး ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

အင္ႏွင့္အားႏွင့္စည္း ရံုးျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျပီး

ေခါင္းေဆာင္တင္၍စည္း ရံုးျခင္းခံရသျဖင့္ အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေအာင္ လုပ္ေပးျပီးစည္းရံုး ျခင္းခံရသျဖင့့္ အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္း

ရွိ၏ ။

             သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ရႈံးၾကသူမ်ားမွာ အနတၱဒႆနကို မေလ့လာမိပဲ

အတၱဒႆနကိုသာ အားကိုးတၾကီး ေလ့လာမိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ မခိုင္မာ၍

တိုက္ စြမ္းရည္ မထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ ရႈံးၾကျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါ၏ ။

ပင္ကိုဗီဇေကာင္းပါလ်က္ စာေပပညာ အေပါင္းအေဖာ္မွားသျဖင့္အေကာင္းမွအဆိုး

ျဖစ္သြားရျခင္းျဖစ္ပါ၏ ။

            ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ရွင္အာနႏၵာအား မိတ္ေဆြေကာင္းရွိျခင္းသည္

အရာရာတိုင္း ကို ျပီးေျမာက္ေစသည္ဟူ၍ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္

ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ေသာ စာေပမ်ားသည္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္း

ကလ်ာဏမိတၱ ျဖစ္၏ ။ အမွန္ အားျဖင့္ စာေပသည္ “ ဥပါဒါန ပစၥယာ ဘေ၀ါ "အရ

  ဒိ႒ဳပါဒါန္အေနျဖင့္ ဘ၀၏ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးျပစ္ကို ဖန္တီး၏ ။

            ဗုဒၶေဒသနာအရဆိုလွ်င္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျဖဴစင္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္မထား

ေသာ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခါင္းမာမႈတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္၏ ။ တစ္ဖန္

္ေခါင္းမာမႈ အေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာ ပညာကား ပညာစစ္မဟုတ္ ။ ဗဟုသုတ သာ

ျဖစ္၏ ။ အကယ္ ၍ ဗဟုသုတကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားမႈအေပၚတြင္ မတည္ေဆာက္ပါ

က ဗဟုသုတမ်ား ေလ အမွားကို က်ဴးလြန္တတ္ေလ ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္သာရိပု-

ုတၱရာအား ပါရာဇိက က႑ပါဠိေတာ္ ေ၀ရဥၨက႑သိကၡာပဒ ပညတၱိယာဓနကထာ တြင္

္ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ လည္းရွိပါ၏ ။

             ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ မၾကိဳးစားပဲ

ပညာ တတ္ေအာင္ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ျဖတ္လမ္းျဖစ္သျဖင့္ ေလာကအတြက္ ၾကီးမားေသာ

အႏၱရာယ္ ကိုယူေဆာင္ရာ ေရာက္တတ္ပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖတ္လမ္းဟူ၍မရွိဘဲ

အစဥ္အတိုင္းသာက်င့္ရ ေသာ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္အရ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းေအာင္

ပထမဦးစြာ အေလးထား၍ က်င့္ရန္လိုေလ၏ ။

             စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာေသာအခါတြင္လည္း ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်က္ႏွာ

စာမွရပ္ တည္၍ ေလ့လာဖတ္ရႈအပ္၏ ။ ထိုအခါမွသာ မိမိတို႔၏ ဗီဇစိတ္ဓာတ္အရ

 လူအေပါင္း၏အက်ဳိး စီးပြားကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ သေဘာထားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္

္ရာေရာက္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာက၏ အက်ဳိးအစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စာေပ

မ်ားကို ေလ့လာေတာ့မည္ဆိုပါ က ဗုဒၶစာေပသည္ ေလ့လာရန္အေကာင္းဆံုး စာေပ

ျဖစ္၏ ။

      ဗုဒၶစာေပႏွင့္အျခားစာေပမ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္ရွိပါ၏ ။ ဗုဒၶစာေပကိုေဟာၾကားေတာ္

မူခဲ့ေသာ ဗုဒၶကား ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိေလသာလံုး၀မရွိ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္

လိုက္ေသာအျမင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ဟူ၍လည္း လံုး၀မရွိ ။ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္သာ ေဟာၾကား

ေတာ္မူ ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အမွားအယြင္းဟူ၍လည္း လံုး၀မရွိ ။ ဤသည္ကိုပင္

 “ အာဂမသုဒၶိ “ ဟူ၍ ဆိုရမည္ျဖစ္၏ ။

              အာဂမသုဒၶိ ဟူသည္မွာ လာရာလမ္းေၾကာင္း စင္ၾကယ္ေသာစာေပ ဟူ၍ျဖစ္

၏ ။ အျခားသူမ်ားကား စာေပမ်ားကို ကိေလသာတန္းလန္းျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၏ ။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းရွိ၏ ။ ဤျခားနားခ်က္အရလည္း ဗုဒၶစာေပသည္ ေလာက၏

အစီးအပြားအတြက္ဘက္မလိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာဖတ္ရႈေလ့လာ

သင့္ေသာစာေပ ျဖစ္ပါ ၏ ။

            ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာစာတတ္ေပတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 

္ အတၱ သမားမ်ားျဖစ္သြားသည္ႏွင့္အမွ် တိုက္စြမ္းရည္ညံ့ျပီး မာရ္နတ္၏ ပထမတပ္မ

ၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္၏ထိုးစစ္ကို မခံနိုင္၍ က်ရႈံးသူမ်ားရွိခဲ့ပါ၏ ။ လာဘ္လာဘျဖင့္

့္ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္၍ ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။

 ရာထူးျဖင့္ ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္တာကိုအဟုတ္လုပ္၍ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း

ရွိခဲ့ပါ၏ ။ အေလးအျမတ္ခံရမႈျဖင့္ ျဖားေယာင္း ခံရ၍ မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္၍

 ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာမႈျဖင့္ ျဖားေယာင္းခံရ၍ မဟုတ္တာကို

 အဟုတ္လုပ္ျပီး ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။ မာရ္နတ္၏ " လာဘ " တပ္သည္

 ထိုးစစ္တြင္ထက္ျမက္လွ၏ ။ “ သကၠာရ “ တပ္သည္လည္း ထိုးစစ္တြင္

ထက္ျမက္ လွ၏ ။ “ ကိေလသာ “ တပ္သည္လည္း ထိုးစစ္တြင္ ထက္ျမက္လွ၏ ။

ေတာ္ရံုတန္ရံုအင္အား ႏွင့္ေတာ့ မာရ္နတ္၏ ကာမဂုဏ္တပ္မၾကီးကို တြန္းလွန္ဖို႔

မလြယ္ကူေခ် ။

            ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိေခ် ။

မိမိ၏ အမ်ဳိးသား(လူမ်ဳိး)ကို မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိေခ် ။ မိမိ၏နိုင္ငံေတာ္ကို

မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွား ဖြယ္မရွိေခ် ။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲ

ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ၊ မိမိအမ်ဳိး သား(လူမ်ဳိး)ကိုမိမိႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲ

ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ၊ မိမိ၏နိုင္ငံေတာ္ကို မိမိ ႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္

မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ဓမၼေသနဂၤဗ်ဴဟာ ႏွင့္အညီ လုပ္ရန္ လိုပါ၏ ။

            လူကိုလူလိုျမင္ျပီး သူတစ္ပါးကို စေတးျပီးမွ ရမည့္အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို

မယူမိေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါ၏ ။ ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အတၱကို

ပယ္သတ္ျခင္းမည္ပါ၏ ။အတၱ ကိုပယ္သတ္ျခင္းသည္ မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီး “ ကာမဂုဏ္

ကို ဓမၼေသနဂၤဗ်ဴဟာျဖင့္နိုင္ ေအာင္တိုက္ျခင္းမည္ပါ၏ ။ သို႔ရာတြင္ အတၱကို

ပယ္သတ္ရာတြင္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာကိုသိရံုမွ် ညာတပရိညာျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးေပ ။ အနိစၥ ၊

ဒုကၡ ၊ အနတၱကိုသိရံုမွ် တီရဏပရိညာျဖင့္ မလံုေလာက္ေသး ။ တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိတို႔ကို

ပယ္သတ္နိုင္ေသာ ပဟာနပရိညာျဖင့္ အတၱကို ပယ္သတ္နိုင္၏ ။ အတၱသည္

တဒဂၤပဟာန္ျဖင့္ေသေသ ၊ ၀ိကၡမၻနပဟာန္ျဖင့္ေသေသ ၊ သမုေစၦဒပဟာန္ျဖင့္ေသေသ

အတၱေသသည္ႏွင့္အမွ် မာရ္နတ္၏ပထမတပ္မၾကီး ကာမဂုဏ္ ကိုနိုင္သည္မည္ပါ၏ ။

ကာမဂုဏ္ကိုနိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဤေလာကသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေပလိမ့္မည္ ။

             ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာကကို တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေစလိုပါက ကိုယ္က်င့္စင္ၾကယ္မႈ

စိတ္ စင္ၾကယ္မႈ အျမင္စင္ၾကယ္မႈ တို႔အေပၚ အေျခခံေသာ ပရိညာသံုးပါးျဖင့္

မာရ္နတ္၏ပထမ တပ္မၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို နိုင္ေအာင္ တိုက္အပ္ပါ၏ ။

အမွန္အားျဖင့္ အတၱကိုနိုင္လွ်င္ ကာမဂုဏ္ကို နိုင္သည္မည္ပါ၏ ။             

 

က်မ္းကိုး  -

ဦးေရႊေအာင္ - အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း


.......................................................................................