Friday, October 23, 2009

ရယ္ျပေသာရုပ္ပြားေတာ္

                                  ရယ္ျပေသာရုပ္ပြားေတာ္

           
   ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔က အေမျငိမ္းအမည္ရွိေသာ သားဖြားဆရာမၾကီးတစ္ဦးသည္ အသိမိတ္ေဆြ

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ရယ္လည္းရယ္ ၊ မ်က္စိလည္းဖြင့္ျပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူပင့္ထားသည္ ။ ယင္းရုပ္ပြား

ေတာ္အား ဆရာေတာ္ဖူးေျမွာ္ရန္လိုက္ခဲ့ပါဟု ပင့္သျဖင့္ ဗဟုသုတရေအာင္ လိုက္သြားခဲ့၏ ။ ပင့္ထားေသာ

အိမ္ကား သူေဌးအိမ္ပင္ ျဖစ္၏ ။ ဘုရားပံုေတာ္ကိုၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဒဏၡိဏသာခါ ပံုပင္ ျဖစ္ေန၏ ။

ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား တို႔ျဖင့္ စီျခယ္ထားလိုက္သည္မွာလည္း ဘုရားပံုေတာ္ပင္ ေပ်ာက္လုခမန္း

ျဖစ္ေန၏ ။ ပင့္သူမ်ားကလည္း ထိုသို႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားမ်ားပါမွ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ သူ႔ထက္ငါ ပင့္ၾက၏ ။

                       ထို႔ေၾကာင့္ လူပင့္မ်ားေသာ ရုပ္ပြားမွန္သမွ်တြင္ ရတနာမ်ား ညႊတ္ေနေအာင္ ဆင္ထားျခင္း

ျဖစ္၏ ။ အျမင္ရအဆိုးဆံုးကား ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို ဆြဲၾကိဳးမ်ား ထပ္ေနေအာင္ ဆြဲေပးထားျခင္းျဖစ္၏ ။ ေရႊ ၊

ေငြ ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ မသံုးစြဲသလို တပည့္ရဟန္းမ်ားလည္း မသံုးစြဲရ

ပါ ။

                  ထိုသို႔ ေရႊ ၊ ေငြ ကိုပယ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားအား ေရႊ ၊ ေငြ မ်ားညႊတ္ေနေအာင္ဆင္ျခင္းသည္

မည္သို႔မွ် မသင့္ေတာ္နိုင္ေပ ။ ယခုကဲ့သို႔သိပါလ်က္ ရတနာမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ျမန္းေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္

" ဗုဒၶဂရုက - ဘုရားကိုအေလးထားျခင္း " မဟုတ္ေတာ့ ။" လာဘဂရုက - လာဘ္လာဘကိုအေလးထားျခင္း "

သာ ျဖစ္၏ ။

                      ဗုဒၶဂရုက သည္ဘုရားကိုၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါဓာတ္ ( ကုသိုလ္တရား ) သာျဖစ္၏ ။ လာဘဂရုက

ကား လာဘ္ကိုလိုခ်င္ေသာ ေလာဘဓာတ္ ( အကုသိုလ္ ) သာ ျဖစ္၏ ။ ရုပ္ပြားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေလာဘ

စေသာ ကိေလသာကင္းေသာ ဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ေလာဘကင္းေအာင္ ၾကိဳးစား သင့္

၏ ။ ေလာဘပြားေအာင္ကား မျပဳလုပ္သင့္ေပ ။

                 ရုပ္ပြားေတာ္ကို သံုးနာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ထိုင္ဖူးေသာ္လည္း ရုပ္ပြားကား ရယ္လည္းမရယ္ ၊ ျပံဳး

လည္းမျပံဳး ျပေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားႏွင့္အတူပါလာေသာ ဥပါသကာကို ေမးရ၏ ။

" ဒကာၾကီးတို႔ ရုပ္ပြားက ဘာမွလည္း လုပ္မျပပါလား "

' ဒီလိုရယ္တာ ၊ မ်က္စိဖြင့္တာက အိမ္တိုင္းမွာေတာ့ မျဖစ္ဘူးဘုရား ၊ တစ္ခ်ဳိ႕အိမ္မွာပဲ ျဖစ္တာပါဘုရား '

" ဒကာၾကီးေရ ၊ ဦးပဥၨင္းတို႔ၾကားဖူးတာက -
သံဃာညြန္ညစ္ ၊ ကၽြံနစ္ဟိႏၵဂူ
သားခ်စ္ရာဟု ၊ ေမွ်ာ္ရႈပံုတူ
ၾကည္းကုန္းထက္သို႔ ၊ ဆြဲလ်က္တင္သူ
ကၽြန္႔ထိပ္ဦး ၊ ကြန္႔ျမဴးစံေတာ္မူ.................တဲ့ ။

            ဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမွန္သမွ်ကို ရင္ေသြးရာဟုလာ ကဲ့သို႔ တစ္တန္းတစ္စားတည္း ေမတၱာ

ထားေတာ္မူတာပါ ။ ဗုဒၶကို သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တဲ့ ေဒ၀ဒတ္အေပၚမွာေတာင္ ေမတၱာပ်က္

ေတာ္မမူပါဘူး ။

               ဒီလိုစိတ္ထား မွ်တေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္က ဟိုအိမ္က်ေတာ့ မ်က္လံုးဖြင့္ျပ ၊ ဒီအိမ္က်ေတာ့ ဖြင့္မျပ

ဆိုရင္ မ်က္ႏွာလိုက္သလို ျဖစ္မေနဘူးလား ။ "

                စကားအဆံုးတြင္ ထိုသူသည္ ခ်ဳိၾကည့္လွမ္းၾကည့္လိုက္၏ ။ မျမင္ဟန္ေဆာင္ျပီး သည္းခံေနလိုက္

၏ ။ ထိုသူသည္ ခ်ဳိၾကည့္ ၾကည့္ျပီးသည္ႏွင့္ အျပင္ကို ခ်က္ခ်င္း ထြက္သြား၏ ။ ခဏၾကာလွ်င္ ဗီဒီယိုတစ္ေခြ

ကိုင္ျပီး ျပန္ေရာက္လာ၏ ။ ရင္ေကာ့ကာ စစ္ေအာင္နိုင္သူ၏ ေလသံမ်ဳိးျဖင့္ -

" ရယ္ျပတာ ၊ မ်က္စိမွိတ္ျပတာေတြကို ဗီဒီယိုရိုက္ထားတာ ရွိပါတယ္ ၊ အရင္ပင့္တဲ့အိမ္က ၾကည့္မျပီးေသး

ဘူးဆိုလို႔ ခ်က္ခ်င္း ယူမလာတာပါ ၊ အခုယူခဲ့ပါျပီ ၊ ၾကည့္ပါ "

ဟု ဆိုျပီး အေခြကိုထည့္လိုက္၏ ။ ခဏၾကာလွ်င္ ထူးမျခားနားသီခ်င္းသံႏွင့္အတူ ဘုရားဘြဲ႔ေတာ္ အပူေဇာ္ခံ

ရာျမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ ၊ အိမ္နံပါတ္ႏွင့္အတူ ရယ္ေနေသာ ဘုရားပံုေတာ္ ေပၚလာ၏ ။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္

ျပံဳးရံုသာ ျပံဳးေတာ္မူေလ့ရွိ၏ ။ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာျခင္း ၊ မ်က္ရည္ထြက္ေအာင္ ရယ္ျခင္း ၊ ေရွ႕ထိုးေနာက္

လန္ ရယ္ျခင္း ဟူေသာ လူညံ့ရယ္ျခင္းမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ် ရယ္ေတာ္မမူေပ ။

               ဗုဒၶ၏ အာေ၀ဏိကဂုစ္ေတာ္ ( ၁၈ ) ပါးတြင္ " နတၳိရ၀ါ - ျမဴးထူးရယ္ေမာျခင္း မရွိ " ဟူ၍ ျပဆိုထား

၏ ။ ယခုရယ္ေနေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ပါးစပ္သည္ကား ဦးတည္ဘြားပါးစပ္ထက္ပင္ က်ယ္ဦးမည္ ထင္သည္။

သြားၾကီးမ်ားပင္ ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏ ။ ဗီဒီယိုကို လွည့္စားျပီး ရိုက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ ။ လိမ္ေသာ

သူသည္ မပိမရိ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ ။ ျမတ္စြာဘုရား ျပံုးရံုသာ ျပံုးသည္ ဆိုသည္ကို သူတို႔တေတြ မၾကားဖူး

ေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္ျပဲျပီး ရယ္ေသာပံုကို ရိုက္ျပထားျခင္း ျဖစ္၏ ။

               မိနစ္အေတာ္ၾကာေသာအခါ မ်က္စိဖြင့္ေသာပံု ေပၚလာျပန္၏ ။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ကၠေျႏၵရရ ျဖစ္

ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဖြင့္ေသာပံု ျဖစ္သင့္၏ ။ ယခုကား ဘုရားပံုျဖစ္လ်က္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္သာ ဖြင့္ထားျပီး

တစ္ဖက္က မွိတ္လ်က္သာ ျဖစ္၏ ။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္မွိတ္ရေသာအလုပ္မွာ မည္သူက မည္သူ႕ကို လုပ္ျပျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း သိနိုင္၏ ။

                  မ်က္စိတစ္ဖက္ ဖြင့္ျပေသာ ပံုကိုရိုက္ျပလိုက္လွ်င္ မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္ျပေသာ ကေလးကလား

ဆန္ေသာပံု ျဖစ္သြားမည္ကို မုသာ၀ါဒီ ဗီဒီယိုဆရာက သတိထားမိဟန္ မတူေပ ။ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ေရာက္

ေသာအခါ ပင့္သြားသူ အေမျငိမ္းက -

" ဆရာေတာ္ ၊ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား ဘုရား "

" အံ့ၾသစရာ မေကာင္းပါဘူး ၊ စိတ္ပ်က္ဖို႔ပဲေကာင္းပါတယ္ "

" ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဘုရား "

" ဒကာမၾကီး စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ ၊ တကယ္ အစစ္အမွန္ဆိုရင္ ဦးပဥၨင္းတို႔ေရွ႕မွာတင္ ရယ္ျပ ၊ မ်က္လံုးဖြင့္ျပ

ရမွာေပါ့ ၊ အခုေတာ့ လုပ္ၾကံရိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပဲ ျပတယ္ ။ ဒီကတည္းက လိမ္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွား

ပဲ ။ ဒီလိုလိမ္တာကလည္း အလြယ္ေလးပါ ။ ရုပ္ပြားေခါင္းေတာ္ကို အရွင္သံုးမ်ဳိး လုပ္ထားရတယ္ ။"

                " တစ္မ်ဳိးက ရိုးရိုးေခါင္း ၊ တစ္မ်ဳိးက ရယ္ေနတဲ့ ေခါင္း ၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက မ်က္လံုးဖြင့္ထားတဲ့

ေခါင္းေပါ့ ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္အိမ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာေပါ့ ။ "

               " ဒါဆိုလည္း ဆရာေတာ္ ၊ အိမ္ရွင္ေတြကို လိမ္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခါတည္း ရွင္းျပခဲ့ေရာေပါ့ "

              " လိမ္စားေနတဲ့သူသာ အကုသိုလ္ ျဖစ္တာပါ ၊ အလိမ္ခံရတဲ့သူေတြကေတာ့ သဒၶါဓာတ္ေတြ ႏိုးၾကား

တက္ၾကြေနၾကေတာ့ ကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ ။ သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကုသိုလ္ေလးေတြ ခ်က္ခ်င္း ပ်က္

သြားမွာစိုးလို႔ မေျပာခဲ့ေသးတာပါ ။ေနာက္ေတာ့ဒီအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးေရးဦးမွာပါ ။ ေနာက္ျဖည္းျဖည္း

မွ ဒကာမၾကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရွင္းျပလိုက္ဦးေပါ့ "


က်မ္းကိုး -
့္

ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ )

ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ -စာ - ၃၄ မွ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္

..............................................................................................................................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား