Thursday, November 19, 2009

ဆင္ခံ၊ျမင္းခံဘုရားျပႆနာ
           ဆင္ခံ၊ျမင္းခံဘုရားျပႆနာ

 

           ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ေထရ၀ါဒဗုဒၵအလို က် ဟုတ္မဟုတ္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ရွိ၏ ။

ထိုမွတ္ေက်ာက္ကား  -

“ ယင္းအျပဳအမူသည္ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ စေသာကိေလသာကုန္ေၾကာင္း ျဖစ္လွ်င္

ေထရ၀ါဒ စစ္မွန္၏ ေလာဘစေသာ ကိေလသာတိုးပြားေၾကာင္း ျဖစ္လွ်င္ ေထရ၀ါဒ

မဟုတ္ ဟု မွတ္ရမည္ ျဖစ္၏ ။

            ယခုေခတ္တြင္ ဂိုဏ္းဆရာႏွင့္ဘိုးေတာ္မ်ား၏အသစ္အဆန္းထြင္မႈေၾကာင့္

ဆင္ခံ ဘုရား ၊ ျမင္းခံဘုရားမ်ား ေပၚေပါက္လာ၏ ။ ထိုထက္ပိုျပီး ဘက္စံုၾကီးပြားခ်မ္းသာ

လိုသူမ်ား ကား ဆင္စီးျမင္းရံဘုရားမ်ားအထိ ထုလုပ္ကိုးကြယ္လာၾက၏ ။ ၾကည္ညိဳေသာ

သဒၶါစိတ္ျဖင့္ထု လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္၏ ၊ မသင့္ေတာ္၏ကို ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစား

သင့္ပါ၏ ။

            ေထရ၀ါဒႏွင့္ ညီ၏ ၊ မညီ၏ကိုလည္း ဆန္းစစ္သင့္၏ ။ ထိုပံုကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္

သူ မ်ားသည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားဘုရားရွင္ကို တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ ဆင္ေပၚ ျမင္းေပၚသို႔

 တက္ထိုင္ ခိုင္း၀ံ့သည္အထိ ဂါရ၀ ၊ နိ၀ါတ နည္းပါးနိုင္ၾကမည္ေလာ ။ ဤသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္

လိုက္လွ်င္ တိရစၦာန္ေတြအေပၚထိုင္ေနေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို မထုလုပ္သင့္ေၾကာင္း

ထင္ရွား၏ ။

             ထိုရုပ္တုကိုထုလုပ္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးထက္ စီးပြားတက္ဖို႔ျဖစ္၏ ။ စီးပြားတက္

လို ေသာစိတ္သည္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္၏ ။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္း ေလာဘျဖစ္ရသည္မွာ သဘာ၀

က်၏ ။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေလာဘ ျဖစ္ေနသည္ကား သဘာ၀

မက်ပါ ။ ဗုဒၶ သည္လူသားမ်ား ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေစရန္

အတြက္ ပြင့္ေတာ္မူ လာျခင္း ျဖစ္၏ ။

             ဤသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆင္ခံ ၊ ျမင္းခံစေသာဘုရားပံုမ်ားထုလုပ္ျခင္း

သည္ ေလာဘပြားစီးဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒႏွင့္မညီဟုလည္း သိသင့္၏

သရက္ ေတာတိုက္ ၊ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္သည္ အထက္ပါျပႆနာမ်ဳိးကို သဘာ၀

က်က် ရွင္း လင္းေပးေတာ္မူဖူး၏ ။ ဆရာေတာ္ ျပဳစုေရးသားေသာ “ သုေတသန သမၼာ

မဂၢဂၤပဥွာက်မ္း “ တြင္အက်ယ္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါ၏ ။ ဤ၌ကား အက်ဥ္းကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္ ။

              တစ္ေန႔တြင္ ဆူးေလဘုရားသို႔ ထူးျခားေသာရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ကုလား

လူမ်ဳိး တစ္ဦးက လာလွဴ၏ ။ ရုပ္ပြားပံုကား ဥေဒါင္းေပၚတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ စံေနေတာ္မူ

ေနပံု ျဖစ္၏ ။ ဆူးေလဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕၀င္လူၾကီးမ်ားသည္ ထိုပံုေတာ္မ်ဳိးကို တစ္ခါမွ

မေတြ႔ဖူးသျဖင့္ဘုရား ေပၚတြင္ အပူေဇာ္ခံထားသင့္ ၊ မထားသင့္ မဆံုးျဖတ္နိုင္ ျဖစ္ၾက၏ ။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ ထို

အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ၾက၏ ။

             ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္လည္း ထိုအခ်ိန္က ဆူးေလေစတီေတာ္

ၾသ၀ါဒါ စရိယဆရာေတာ္တစ္ပါးပင္ျဖစ္၏ ။ က်န္ဆရာေတာ္မ်ားက “ အပူေဇာ္ခံထားလိုက္

ပါ ၊တစ္ျခား ဆင္ခံဘုရား ၊ ျမင္းခံဘုရားတို႔ေတာင္ ရွိေနျပီပဲ ၊ အခု ဥေဒါင္းခံဘုရား ဆိုတာ

လည္း အထူး အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး “ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၾက၏ ။

               က်မ္းဂန္ႏွံ႔စပ္ေတာ္မူလွသည့္အျပင္ စာေရးဆရာတိုင္း လက္မလႊတ္တမ္းအသံုး

ျပဳ ေနရသည့္ “ သုေတသန သရုပ္ျပအဘိဓာန္ “ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ ၊ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာ

ေတာ္ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ ထံသို႔ ရဟန္းပရိတ္သတ္ ၊ လူပရိတ္သတ္အားလံုး၏မ်က္လံုး

မ်ားက တစ္ျပိဳင္နက္လို ေရာက္သြားၾက၏ ။

              ဆရာေတာ္ၾကီးထံမွ ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာစကားမ်ားသည္ တစ္ခြန္းခ်င္း

ထြက္ ေပၚလာ၏ ။ -

              ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ ၊ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးအတြက္ ေတြးဆစရာတစ္ခုကိုေတာ့

တင္ျပခ်င္ ပါတယ္ ။ ပိဋကတ္သံုးပံု ၊ နိကာယ္ငါးရပ္ကို ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္ စီးျပီး ခရီးသြားတယ္ဆိုတာ

ဘယ္ေနရာမွ မေတြ႔ မိပါဘူး ။

             ျမတ္စြာဘုရားဟာ ခရီးဘယ္ေလာက္ပင္ေ၀းေ၀း ေခ်ခၽြတ္ရမယ့္

ေ၀ေနယ်အတြက္ အခ်ိန္မီတယ္ဆိုရင္ ေျခလ်င္ၾကြတာပဲ မ်ားပါတယ္ ။ တိရစၦာန္ေပၚကို

တက္စီးဖို႔မေျပာနဲ႔ ၊ တိရစၦာန္ ဆြဲတဲ့ယာဥ္ကိုေတာင္ မစီးဖို႔ အာပတ္ပညတ္ထားပါတယ္ ။

မက်န္းမာျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရွိမွသာ စီးခြင့္ရွိပါတယ္ ။

            ဒီလို အာပတ္ပညတ္ျပီး တားေတာ္မူရတာက သတၱ၀ါအားလံုးေပၚမွာ

အညီအမွ်ထား ေတာ္မူတဲ့ “ မဟာကရုဏာေတာ္ “ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရိုးရိုး ကရုဏာ

မဟုတ္ပါဘူး ။ မဟာတပ္ထားတဲ့ “ ၾကီးက်ယ္တဲ့ ကရုဏာ “ ပါ ။ ဒီ မဟာကရုဏာေတာ္ၾကီး

ကို အေလးဂရု မျပဳလို႔ မရပါဘူး ။ တိရစၦာန္စီးေနတဲ့ ပံုေတာ္ေတြကို ထုလုပ္ေရးဆြဲျခင္း

အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ရဲ႕ သတၱ၀ါတိုင္းအေပၚထားတဲ့ မဟာဂရုဏာေတာ္ကို ထိခိုက္ေစာ္

ကားရာ ေရာက္ပါတယ္ ။

            ဘာသာျခားမ်ားကလည္း ဒီလိုပံုမ်ဳိးေတြကိုၾကည့္ျပီး “ ဗုဒၶ ဟာ သတၱ၀ါအားလံုး

အေပၚ မွာ သနားကရုဏာရွိတယ္လည္းေျပာေသးတယ္ ၊ တိရစၦာန္ေပၚတက္စီးတာပဲလား "

 ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးနဲ႔ ေထာက္ျပလာနိုင္ပါတယ္ ။

            ဒီဥေဒါင္းခံရုပ္ပြားကို လက္သင့္ခံျပီး ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အခါမွာ

က်ားခံတဲ့ ရုပ္ပြားမ်ဳိးေတြ ၊ သမင္ခံတဲ့ရုပ္ပြားမ်ဳိးေတြ အေတာမသတ္နိုင္ေအာင္

ေပၚလာနိုင္ပါတယ္ ။ ဒီ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဥေဒါင္းခံတဲ့ရုပ္ပြားကို ဒီအတိုင္းအပူေဇာ္ခံ

မထားဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္

              ဆရာေတာ္၏သဘာ၀က်လွေသာ ၾသ၀ါဒေၾကာင့္ ေဂါပကလူၾကီးမ်ားသည္

ဥေဒါင္း ကိုဖယ္ထားျပီး ရုပ္ပြားေတာ္ခ်ည္းသက္သက္သာလွ်င္ ယခုထက္တိုင္

အပူေဇာ္ခံထားပါသည္ ။

 

က်မ္းညႊန္း -

ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ ) - ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ စာ - ၂၂

........................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား