Tuesday, November 17, 2009

သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?

    ဒီအေၾကာင္းအရာ ဘယ္ကေပၚထြက္လာသလဲ - ေလ့လာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားလို႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူလိုက္ပါတယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကေနေပၚ ထြက္လာတာပါ ။

           ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ စဥ္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီဟာ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ သံုးၾကိမ္ တိုင္ေအာင္

ေလွ်ာက္ထားဖူးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား လက္မခံခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား

ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြသြားပါတယ္ ။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ဟာ

သာကီ၀င္မင္းသမီးငါးရာႏွင့္အတူ ရွင္ေတာ္ဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ မဟာ၀ုန္ေတာ

ကူဋာဂါရသာလာေက်ာင္းတိုက္သို႔ လိုက္သြားပါေေတာ့တယ္ ။ ေက်ာင္း၀င္းအျပင္မွာ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး လိုက္လာရတဲ့အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ဆီမွာ ကူ

ညီေလွ်ာက္ထားေပးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ဘုရားကလည္း ထပ္မံ ပယ္ေတာ္မူပါတယ္ ။

             အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားတာ ေၾကာင့္

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို လက္ခံက်င့္သံုးရင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးမယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူလိုက္ပါတယ္ ။

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီက ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလက္ခံတာ ေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ရသြားပါတယ္ ။

              အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ကို - 

             အာနႏၵာ - အမ်ဳိးသမီးေတြ ငါဘုရားသာသနာမွာ တကယ္လို႔ ရဟန္းျပဳခြင့္မရခဲ့ရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ တည္နိုင္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရ သြားတာေၾကာင့္

ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္ေတာ့မယ္ “ လို႔မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

               အဲဒီေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သာသနာတြင္း၀င္ေရာက္လာလို႔

သာသနာသက္တမ္း ဆုတ္ယုတ္ရပံုကို ဥပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ “

အာနႏၵာ - ေရေတြကန္ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး လွ်ံတက္မသြားဖို႔အတြက္ ပညာရွိ ေယာက်္ားဟာ

ေရကန္ၾကီးရဲ႕ကန္ေဘာင္ကို ၾကိဳတင္ဆည္ထား ၊ ဖို႔ထားရတယ္ ။ အဲဒီလိုပဲ ဘိကၡဴနီမ်ား

မက်ဴးလြန္မေဖာက္ဖ်က္ပဲ အသက္ထက္ဆံုး လိုက္နာေရးအတြက္ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ငါဘုရားၾကိဳတင္ျပီး

ပညတ္ေတာ္မူထားျခင္းျဖစ္တယ္ “ စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကို စူဠ၀ဂၢပါဠိေတာ္ မွာ

ေတြ႔နိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ သာသနာေတာ္သက္တမ္းႏွင့္ စပ္၍ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ “ မူလ “

စကားေတာ္ပါပဲ ။

               ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ စကားေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ ကို

အ႒ကထာဆရာ မေထရ္ျမတ္ ဖြင့္ျပထားတာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။

              မေထရ္ျမတ္က “ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳတင္ပညတ္မႈမရွိဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္မယ္ ။ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳ တင္ပညတ္ျပီးမွ ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာျဖစ္လို႔

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းငါးရာတည္ဦးမယ္ ။ဒါေၾကာင့္ မူလအတိုင္းပဲ သာသနာေတာ္

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တည္မယ္လို႔ ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူလိုတာ ျဖစ္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ဆိုေတာ္မူထားပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာကဆက္ျပီး “ ဘုရားရွင္မိန္႔ဆိုေတာ္မူတဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္ဆိုတာ

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ မိန္႔ဆိုတာမဟုတ္ဘူး ။ ပဋိသမၻိဒါေလးပါးကို ရရွိေတာ္မူတဲ့ ရဟႏၱာ အတြက္

ရည္ရြယ္မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ စ်ာန္မရတဲ့ရဟႏၱာအေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ ေထာင္ဆက္တည္ဦးမယ္ ။

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေန ႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ဆက္တည္ဦးမယ္ ။ အားလံုး ေပါင္းရင္ ပဋိေ၀ဓသာသနာဟာ

ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္တည္လိမ့္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ျပမိန္႔ဆိုထားပါ တယ္ ။ ဒါဟာ “ သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္

ဆိုတဲ့စကား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့မူလေနရာပါပဲ ။

               စူဠ၀ဂၢအ႒ကထာဆရာရဲ႕ ဒီဖြင့္ဆိုမႈဟာ ခႏၶကဘာဏက ( ၀ိနည္းေဆာင္ )ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕

အယူအဆကိုျပဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သာသနာသက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အဂၤုတၱရ႒-ကထာ ပါတိက၀ဂၢ႒ကထာ

ဆရာမ်ားလည္း ဖြင့္ဆိုၾကပါေသးတယ္ ။ ဒီအဖြင့္အားလံုးဟာ တရားသိျမင္မႈအပိုင္းအျခားႏွင့္ပတ္သက္လို႔

အယူအဆအနည္းငယ္ကြဲလြဲၾကေပမဲ့ ႏွစ္ငါး ေထာင္ကို အေျခခံထားျပီး ဖြင့္ျပတာခ်င္းကေတာ့ အားလံုး

တူညီၾကပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဒီေနရာမွာ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္မ်ားရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို ေႏွင္းေခတ္လူမ်ား

အမွန္အတိုင္းသိျမင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုေအာင္ေဖၚထုတ္ေပးနိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အရွင္ျမတ္မ်ားဟာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို အထူးသိျမင္နိုင္စြမ္းရွိၾကသူေတြမို႔ 

ဗုဒၶမတၱညဴ “ လို႔ေမာ္ကြန္းတင္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

            ယခုကိစၥမွာလည္း “ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက ဓမၼကထာေဒသနာေတာ္အရ သာသနာ

ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္ - လို႔မိန္႔ေတာ္မူတာဟာ ပဋိသမၻိဒါပတၱပုဂၢိဳလ္အတြက္ ရည္ရြယ္

မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ဒုတိယ ၊ တတိယ စတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ေတြမွာလည္း ဘယ္လိုတရားထူး မ်ားကို

ရရွိနိုင္ေသးတယ္ “ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုညႊန္ျပတာဟာ အ႒ကထာဆရာရဲ႕ အစြမ္းသတၱိ ပါပဲ ။

ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြဟာ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္အထားအရပါ အလြန္သင့္ေလ်ာ္တာ မို႔

ပညာရွင္မ်ားအားလံုးလက္ခံတဲ့ အဖြင့္စကားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

            သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုတာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား တိုက္ရိုက္ေဟာစကားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္ အထားအရပါအလြန္သင့္ေလ်ာ္ျပီး

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီဖြင့္ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္လို႔ ဘုရားေဟာစကားေတာ္လိုပဲ

ေလးေလးစားစား လက္ခံၾကရတဲ့ အဖြင့္စကားျဖစ္ ပါတယ္ ။

             ဒီေနရာမွာ ေမးသင့္တာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ။ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ငါးေထာင္

မေရာက္မီကြယ္သြားတာမ်ဳိး ၊ ႏွစ္ငါးေထာင္ထက္အလြန္တည္ရွိတာမ်ဳိး မျဖစ္နိုင္ဘူးလား - ဆို တဲ့ေမးခြန္းပါ ။

အလြန္ေမးသင့္ေမးထိုက္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လူငယ္လူရြယ္ေတြစိတ္၀င္ စားၾက ၊ ေမးခ်င္ၾကမယ့္

ေမးခြန္းပါပဲ ။

             ဒီအေျဖအတြက္ နည္းနည္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ -

သာသနာေတာ္ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္   ဆိုတဲ့စကားေတာ္ကို အေသအခ်ာေလ့လာ ၾကည့္ရင္ -

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို “ ႏွစ္တစ္ေထာင္ တည္ေစ “ လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့

စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ပညတ္ေတာ္ မူတဲ့အခါ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို

အမိန္႔အာဏာထားတဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ဓမၼကထာေဒသနာလို႔ေခၚတဲ့ စကားဆက္စပ္လာလို႔

အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ တဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ဣေမ စ သုဘဒၵ ဘိကၡဴ သမၼာ ၀ိဟေရယ်ဳံ ၊ အသုေညာ ေလာေကာ အရဟေႏၱဟိ

အႆ = သုဘဒၵ - ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ ။ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္

ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး အျခားသူ ေတြကို

သကဒါဂါမိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အနာဂါမ္မိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေန မယ္ ။

မဂ္ဖိုလ္ရေရးအတြက္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနသူကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့ နည္းလမ္း ေတြကိုညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ ေလာကၾကီးမွာ

ရဟႏၱာမဆိတ္သုန္းနိုင္ဘူး “ လို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူတဲ့စကားေတာ္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ မွာ

အထင္အရွားရွိပါတယ္ ။  ပဋိပတၱိစြမ္းအားကို အစြမ္းကုန္ေဖာ္ျပထား တဲ့ စကားေတာ္ပါ ။

အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္လြန္းတာမို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို နားလည္ၾက လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။

              ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြရွိေနလို႔ သာသနာေတာ္အေရး ေျမာ္ေတြးေၾကာင့္ၾကေတာ္ မူၾကတဲ့

မေထရ္ျမတ္ၾကီးမ်ားက “ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဒကာ ဒကာမပိုင္းမွ တတ္စြမ္း

သမွ်အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမယ္ ။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဘက္ကလည္း အားၾကိဳးမာန္တက္

က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ပါ တယ္ “ လို႔

အားတက္သေရာ အသိေပး မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

              ဒီေတာ့ စကားရပ္အားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “ သာသနာငါးေထာင္ “ ဆိုတဲ့ စကားဟာ

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ေပမဲ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္နဲ႔အညီ ဖြင့္ဆိုတာမို႔

ဘုရားစကားေတာ္လိုပဲ ေလးေလးစားစားလက္ခံရမယ့္စကားျဖစ္ေၾကာင္း ။အထူး သျဖင့္ ဒီစကားဟာ

ပဋိေ၀ဓကို ရည္ညႊန္းတဲ့စကား ၊ လူ႔အေရအတြက္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ရည္ရြယ္တဲ့စကားျဖစ္ေၾကာင္း -

နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုေပမယ့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူရွိေန ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္နိုင္သလို ၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူ မရွိေတာ့ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီၾကားကာလမွာပင္ ကြယ္ေပ်ာက္နိုင္ေၾကာင္း “ နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ဒီေတာ့ သာသနာေတာ္အေရးဟာ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့

အေရးျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ စြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းရင္ အားေကာင္း သေလာက္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။ စြမ္း ေဆာင္မႈအားနည္းရင္

အားနည္းသေလာက္ ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီ ကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔ တြန္း အားေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္ ။

             ဒါေၾကာင့္ “ ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု “ လို႔ရြတ္ဆိုေနရံု ေၾကြးေၾကာ္ေနရံုႏွင့္ေက်နပ္ အားရမေနဘဲ

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ပါမွ ၊ ကူညီအားေပးပါမွ သာသနာေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့

တိုးတက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သင့္ပါတယ္ ။    

 

က်မ္းကိုး -

အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ ( သာမေဏေက်ာ္ ၊ ဓမၼစရိယ ၊ မဟာဓမၼာစရိယ MA )

ဘာသာေရးအႏွစ္သာရမ်ားစာစဥ္ ( ၂ )

..........................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား