Wednesday, November 25, 2009

ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္ရျခင္း
            ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္ရျခင္း

          ကၽြန္ုပ္တို႔ရရွိထားေသာ လူ႔ဘ၀ၾကီးသည္ကား ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ႏွစ္မ်ဳိးေရာျပြမ္းေနရာ

 ဘံုဌာနၾကီး ျဖစ္ေလသည္ ။ ထိုႏွစ္မ်ဳိးကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခံစားစံစား ေနၾကရသည့္

ဘံုဌာနၾကီး ျဖစ္ေလသည္ ။

         လူတို႔၏ ပင္ကိုယ္ဘ၀မွာလည္း ခ်မ္းသာကိုသာ ခံစားလိုၾကသည္ ။ ဆင္းရဲကိုမူ မခံစား

လိုၾကေပ ။ ၾကားလည္း မၾကားလိုၾကေပ ၊ သို႔အတြက္ မိမိတို႔ဘ၀အတြက္ ခ်မ္းသာသုခေပး

စြမ္းနိုင္မည့္ ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ ကာကြယ္ေပးနိုင္မည္ ထင္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာမွီးေနတတ္ၾက

ေပသည္ ။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကေပသည္ ။

          ယင္းသို႔ အကိုးကြယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရွာမွီးၾကရာတြင္ အားကိုးေလာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၊ ဆရာ

ေကာင္းသမားေကာင္း  ျဖစ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုေပသည္ ။ သို႔မဟုတ္ပါက “ 

ဇာတံ သရဏေတာ ဘယံ = ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္သည္ “ ဟူေသာ စကားေတာ္ ႏွင့္အညီ

မလိုလားအပ္သည့္ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔က်ေရာက္ျခင္း ၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ရျခင္း ၊ စိတ္

ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရတတ္ေပသည္ ။

         ကၽြန္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုးကြယ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာကို ေလ့လာၾကည့္ပါက

အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါးကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ရာတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အေန

အထိုင္ ၊ အက်င့္သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာကို မေလ့လာ မစူးစမ္းပဲ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ ၊ ဥပဓိ

ေကာင္းမႈ ၊ အသံေကာင္းမႈ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈ တို႔ေလာက္ကိုသာ ေလ့လာအကဲခတ္၍

ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကေပသည္ ။ ေနာင္အခါ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မေကာင္းသတင္းထြက္မႈ ၊

လူထြက္သြားမႈ စသည့္အေၾကာင္းတစ္ပါးပါး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အၾကီးအက်ယ္ ေဒါသျဖစ္တတ္ၾက

ေလသည္ ။ အျခား ရဟန္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း အထင္ေသး အျမင္ေသး ျဖစ္တတ္ၾကေလ

သည္ ။ အယူေဖာက္ျပန္တတ္ၾကေလသည္

           ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္ပံုကို သာဓကမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ---

          ရြာတစ္ရြာတြင္ ဦးဇင္းငယ္တစ္ပါး ေက်ာင္းထိုင္လ်က္ရွိ၏ ။ ထိုဦးဇင္းသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ရွိ

စာသင္တိုက္ၾကီးတစ္တိုက္တြင္ စာသင္ခဲ့ဖူး၏ ။ အေဟာအေျပာေကာင္း၏ ။ ဆရာေတာ္

ဦးဥာဏိႆရ၏ တရားတိတ္ေခြမ်ားနားေထာင္ေလ့ရွိ၏ ။ တရားေဟာရာတြင္ အသံေကာင္း ၏ ။

ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိႆရႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟုလည္း ဆိုသည္ ။

        ထိုသို႔ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈေၾကာင့္ ၄င္းမွာ ထိုေဒသတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလ်က္

ရွိ၏ ။ သာမႈနာမႈမ်ားတြင္ ၄င္းမပါလွ်င္ မျပီးသေလာက္ ျဖစ္ေန၏ ။ ၄င္းခ်ည္း ဒိုင္ခံေဟာေျပာ

ေနရသည္ ဆို၏ ။ ယင္းသို႔ အေဟာအေျပာေကာင္းမႈ ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ထိုရြာ မွ

ဒကာတစ္ဦးက သိမ္ထပ္ေပး၏ ။ သိမ္ထပ္ပြဲတြင္ ၄င္းအတြက္ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြခ်ည္း

၀ယ္လွဴ၏ ။

        ထို႔ေနာက္ ဦးဇင္းငယ္မွာ ရပ္ရြာမွ မာတုဂါမမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အေရာတ၀င္ ျဖစ္လာ

သည္ ။ မၾကာပါေခ် ၊ သိမ္ထပ္ပြဲျပီး၍ တစ္လခန္႔ၾကာေသာအခါ မာတုဂါမတစ္ေယာက္ႏွင့္

ထြက္ေျပးပါေလေတာ့သည္ ။ သိမ္ထပ္ပြဲတုန္းက လွဴလိုက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ မဂၤလာလက္

ဖြဲ႔ရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္သြားေလသည္ ။

      သိမ္ထပ္ေပးလိုက္သည့္ ဒကာမွာ သူ႔မ်က္ႏွာ အိုးမည္းသုတ္သြားရေကာင္းလားဟု အၾကီး

အက်ယ္ ေဒါပြလ်က္ရွိ၏ ။ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း “ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ , ပဲေနၾကမွာပဲ ၊

ဒီဘုန္းၾကီးေတြ လွဴေနလည္း အလကားပဲ ၊ သားစာ မယားစာ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာ ၊ မလွဴတာပဲ

ေကာင္းပါတယ္ “ စသည္ျဖင့္ ေျပာမိဆိုမိေတာ့၏ ။ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈမွား၍ စိတ္ဆင္းရဲျဖစ္

ရျခင္းႏွင့္ အယူေဖာက္ျပန္မႈ ျဖစ္ရျခင္းပါတည္း ။

           ထိုဦးဇင္းႏွင့္အလားတူ ဦးဇင္းတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏ ။ အသက္သံုးဆယ္အရြယ္တြင္

တရားပြဲေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ေနရ၍ တိုင္းသိျပည္ေက်ာ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္ ။ ၄င္းအား ဒကာ

တစ္ဦးက ၾကည္ညိဳလြန္းလွသျဖင့္ ကားတစ္စီး ၀ယ္လွဴလိုက္သည္ ။ ၄င္းလည္းမၾကာပါေခ် ။

လူထြက္သြားျပန္ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကားလွဴထားသည့္ဒကာ က သူ႔ကားကို ျပန္ေတာင္းရာ မရ

သျဖင့္ ရံုးေရာက္ ၊ ဂတ္ေရာက္ ဒုကၡေရာက္ၾကရေလ၏ ။

           ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား အသိေပးလိုသည္မွာ ယခုေခတ္ ရဟန္းေတာ္

အမ်ားစုမွာ ပုထုဇဥ္အဆင့္မွ်သာ ရွိၾကပါေသးသည္ ။ အရိယာအဆင့္ မေရာက္ၾကေသးပါ ။

ပုထုဇဥ္ဟူသည္မွာလည္း အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကဲ့သို႔ သဒၶါတရား မခိုင္ျမဲၾကေသးပါ ။ ရတနာသံုး

ပါးတို႔ ၌ အသက္စြန္႔လႊတ္၍ မၾကည္ညိဳနိုင္ၾကေသးပါ ။ သို႔အတြက္ ဘုရားရွင္သာသနာေတာ္ မွာ

တစ္သက္လံုး သကၤန္း၀တ္ဘ၀ႏွင့္ အရိုးထုတ္သြားပါမည္ဟု မည္သူမွ် အာမခံခ်က္ မေပး

နိုင္ၾကေသးပါ ။

        ပစၥည္း ၊ မာတု ၊ ဤႏွစ္ခု ၊ ဘိကၡဳေသမင္း ၊ ဓားႏွစ္စင္း “ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ

ပစၥည္းဥစၥာ ၊ မာတုဂါမ ဤအာရံုႏွစ္မ်ဳိး၏ ဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္စဥ္ ၌ သာသနာေတာ္၌ ျမဲေန

ပါလိမ့္မည္ ။ ထိုအာရံုႏွစ္မ်ဳိးဒဏ္ကို မခံနိုင္သည့္ တစ္ေန႔ ၌ သာသနာေတာ္မွ စ်ာန္ေလွ်ာသြား

တတ္ၾကေပသည္ ။ ထိုအခါ သေဘာထားၾကီးၾကီးျဖင့္ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကရေပမည္ ။

        ထို႔အျပင္ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းရာ၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္

ရာတြင္ သာသနာေတာ္ကို လွဴဒါန္းသည္ဟု အာရံုျပဳ၍သာ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသင့္သည္ ။

သံဃာေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍သာ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသင့္သည္ ။ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သင့္ၾကေပ သည္ ။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္ၾကပါက ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကဲ့သို႔ မိမိ

ၾကည္ညိဳသည့္ပုဂၢိဳလ္က လူထြက္သြားျခင္းစေသာ ဂုဏ္သိကၡာက်စရာ အေၾကာင္းတစ္ပါးပါး

ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကုသိုလ္မရဘဲ အကုသိုလ္သာ မ်ားတတ္ေပသည္ ။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ၊ ပဥၥကနိပါတ္တြင္လာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ၊ ၾကည္ညိဳျခင္းအျပစ္မ်ားကို တင္ျပ

လိုပါသည္ ။

         ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို လြန္စြာၾကည္ညိဳလ်က္ရွိ၏ ။ ထိုရဟန္းေတာ္ ကို

အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားက ႏွင္ထုတ္လိုက္သည့္ အာပတ္သင့္မႈေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္လိုက္၏ ။

သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်သည့္ေနရာတြင္ ေနေစ၏ ။ သို႔မဟုတ္ ထိုရဟန္းေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရပ္တစ္ ပါး

ေျပာင္းေရႊ႕သြား၏ ။ လူထြက္သြား၏ ။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြား၏ ။ ထိုအခါ ယင္းရဟန္းေတာ္ကို

ၾကည္ညိဳရင္းစြဲျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကား “ ငါကား ဒီရဟန္းေတာ္ကို ၾကည္ညိဳ၏ ။ ခ်စ္ျမတ္နိုး၏ ။

ငါၾကည္ညိဳသည့္ ရဟန္းေတာ္ကို ဒီကိုယ္ေတာ္ေတြက အဂတိလိုက္ျပီး ႏွင္ထုတ္ၾကတယ္

စသည္ျဖင့္ အထင္ေရာက္ စိတ္ခု၍ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားကို မၾကည္ညိဳေတာ့ေပ ။ သို႔အ တြက္

ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားထံ မဆည္းကပ္ မကိုးကြယ္ေတာ့ေပ ။

            ထိုအခါ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာယူရေတာ့ေပ ။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ

သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔မွ ဆုတ္ယုတ္ရေပေတာ့မည္ ။ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာမ်ားမွ ဆုတ္

ယုတ္ရေပေတာ့မည္ ။

        သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးပါးကို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ၾက

ရာတြင္ ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘးျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳ၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျပီးမွ ကိုးကြယ္သင့္

ၾကပါေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသတည္း ။          

 

က်မ္းညႊန္း -

တကၠသိုလ္ေသာတုဇန ( သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼစရိယ )

ပုဂၢိဳလ္ထူးဆိုလွ်င္ၾကည္ညိဳစရာလားႏွင့္ကိုးကြယ္မႈမွန္ကန္ေရးဓမၼစာစု        ..............................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား