Monday, January 11, 2010

နကၡတ္ ၊ ေဗဒင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾသ၀ါဒ               နကၡတ္ ၊ ေဗဒင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾသ၀ါဒ

            ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ နမၼားၿမိဳ႕ ၊ မဂၤလာရာမေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ က တရားစစ္

တမ္း ေဆြးေႏြးခန္းစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတိေပးေရးသားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

           ဘုရားေဟာထက္ ေဗဒင္ကိုယံုသူေတြ ၊ နမႏၱာက်မ္းကိုယံုသူေတြက မ်ားပါတယ္

တစ္ႏွစ္တစ္ခါထုတ္တဲ့ သႀကၤန္စာမွာ ျဗဟၼာမင္းႀကီးရဲ႕ ဦးေခါင္းျပတ္ႀကီးကို နတ္သမီးမ်ား တစ္

ေယာက္လက္တစ္ေယာက္ ကမ္းေနတာ ျမင္တယ္မဟုတ္လား ။ ျမတ္စြာဘုရားက နတ္ျဗဟၼာ

မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ကမၼဇရုပ္ေတြခ်ည္းမို႔ ေသလွ်င္ မီးေတာက္သဖြယ္ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္

တာလို႔ ေဟာတယ္ ။ ေဗဒင္က ယခုအထိ ေခါင္းျပတ္ႀကီး မပုပ္ေသးဘူး ။ ျမန္မာျပည္က ယံု

ၾကည္လက္ခံသမွ် ပုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႔ ။ “

            ေဗဒင္က ရက္ရာဇာႏွင့္ျပႆဒါးကို ပဓာနထားသကြဲ႔ ၊ ျမတ္စြာဘုရားက ကုသိုလ္

ႏွင့္အကုသိုလ္ကို ပဓာနထားသကြဲ႔ ။ ေဗဒင္က မဟာဘုတ္ေလးပါးကို ပဓာနထား၍ ထူသကြဲ႔

ျမတ္စြာဘုရားက သမၼတၱိေလးပါးကို အဓိကထား၍ ထူသကြဲ႔ ။ ကဲ…မဆန္႔က်င္ပါလား

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္တာကိုယံုလွ်င္ ဘုရားတရားကို မယံုရာက်တာေပါ့ ။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာတာ သေဗၺကမၼသကာ သတၱာ ၊ ကမၼံသေတၱ၀ိဘဇၨတိ တဲ့ ၊ ကဲ..ဘယ္မွာ

လည္းကြဲ႔ ။ “

          နဂါးခံတြင္းက်ရင္ ပ်က္စီးတတ္တယ္လို႔လည္း မပါ ။ မသာကို စံခ်ရင္ တစ္ေလာင္း

တည္းနဲ႔ကိစၥမၿပီးတတ္ဘူးလို႔လည္း မပါ ။ အိမ္တိုင္ထူတာ နကၡတ္မေကာင္းရင္ ပ်က္စီးတတ္

တယ္လို႔လည္း မပါ ။ မဂၤလာေဆာင္တာ ရက္မေရြးမိလို႔ ပ်က္စီးရတယ္လို႔လည္း မပါ ။ ဓမၼာ

ေသာကအင္း၀ရာဇာ က်လို႔ ပ်က္စီးတာလည္း မပါ ။ သားဦးစေနမီးလိုေမႊ ဆိုတာလည္း မပါ ။

တနဂၤေႏြ ၊ တနလၤာ ၊ အဂၤါ ဆိုတာေတြဟာ ပညတ္သေကၤတေတြပဲ ၊ လူကို ေကာင္းေအာင္ ၊

ဆိုးေအာင္ မလုပ္နိုင္ပါဘူး ။ ကုသိုလ္ကံကသာ ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္၍ အကုသိုလ္ကံကသာ

မေကာင္းေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္ ။ ဒီေတာ့ အကုသိုလ္ကံဆိုလွ်င္ ေႁမြဆိုးကင္းဆိုးကဲ့သို႔

ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ကုသိုလ္ကံကို ဣစၦာသယပတၱျမားကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ အားကိုးၾကမွ ဓမၼံ

သရဏံ ဂစၦာမိ မွာ မဟုတ္လား ။ “

         နမၼားဆရာေတာ္ နည္းတူ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း

ေၾကာက္စရာ အစစ္အမွန္ကို ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္ ။

          “ တစ္ခါတစ္ခါ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကံတရားဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ လူေတြ

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူေအာင္ စီမံထားတယ္ ။ တူတဲ့ေနရာတူေပမယ့္ မတူတဲ့ေနရာ

ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ကမၼံသေတၱ၀ိဘဇၨလို႔ ေဟာေတာ္မူတာပါပဲ ။

မိမိကိုယ္ကို မေကာင္းေအာင္လုပ္တာ ဘယ္သူလဲ ၊ မိမိအလုပ္ကိစၥမိမိကံပဲ ။ ေဘးရန္

အႏၱရာယ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူလုပ္သလဲ ၊ မိမိကံက လုပ္တာပဲ ။ ဥပမာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးရွိ

တယ္ ။ ဒီျမစ္ႀကီးက ကုန္းေပၚေနတဲ့သူကို ေရနစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ပါဘူး ။ ျမစ္ထဲဆင္းတဲ့သူကို သာ

ေရနစ္ေစနိုင္တယ္ ။ ဒီအတိုင္းပဲ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း အလုပ္ေကာင္း လုပ္သူ ၊

ကံေကာင္းရွိသူ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး ။ ကံေကာင္း မရွိသူသာ ေဘးရန္ ျဖစ္နိုင္တယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ မိမိရဲ႕ ကံညံ့ ၊ ကံယုတ္မ်ားကိုသာ

ေၾကာက္စရာလိုတယ္ ။ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ေတြ ေၾကာက္စရာ မလိုပါဘူး ။ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ရွစ္လံုး ပူးပူး

မပူးပူး ဇာတိဇရာ မရဏ စတဲ့ ေဘးရန္ေတြ သတၱ၀ါတိုင္း ေတြ႔ေနၾကရတယ္ ။ သံသရာ

က်င္လည္ခိုက္မွာ မေကာင္းမႈကံပါလာလို႔ ကပ္ႀကီးသံုးပါးေတြ႔ၾကရာ သံသရာဒုကၡခံၾကရတယ္။

             ေဘးရန္ေတြက မိမိမွာ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး ။ ကိုယ့္ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေၾကာင့္

မေကာင္းတဲ့အက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနၾကရတာ ။ အတိတ္နမိတ္ဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့

ရွိတတ္ပါရဲ႕ ။ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ရွိေနေပမယ့္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ လာမေခၚပါဘူး ။

ကိုယ့္ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကသာ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ရွိရာကို ေခၚသြားနိုင္တယ္ “

             ဆရာေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးတို႔၏ ၾသ၀ါဒဆိုလိုခ်က္အက်ဥ္းမွာ ေဗဒင္ ၊ နကၡတ္ ၊ ၿဂိဳဟ္ ၊

ေဘးရန္ေတြက ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ ။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံမ်ားသည္ သာ

ေၾကာက္စရာ အစစ္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ဒီၿဂိဳဟ္ထဲေရာက္ေနလို႔ ဒီနကၡတ္နဲ႔တည္ ေနလို႔

ဒီဆိုးက်ဳိးကို ခံစားရတာဟု ယူဆလိုက္လွ်င္ ကံ ၊ ကံ၏အက်ဳိးကိုယံုၾကည္လက္ခံေသာ

ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိအျဖစ္မွ ေသြဖယ္၍ မိစၦာဒိ႒ိအယူသို႔ သက္၀င္သြားေလၿပီ ။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ အေလးထားၿပီး မွာၾကားေနၾကျခင္း

ျဖစ္ပါသည္ ။

             ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း ဧကနိပါတ္ ၊ နကၡတၱဇာတ္တြင္ -

“ နကၡတၱံ  ပဋိမာေနႏၱံ  ၊ အေတၳာဗာလံ  ဥပစၥဂါ ။

  အေတၳာ  အတၳႆနကၡတၱံ ၊ ကိ ံကရိႆႏၱိ  တာရကာ ။ “

           နကၡတ္ေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ လူမိုက္ကို ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမ်ားက လြန္

ေျမာက္၍ သြားၾကသည္ ။ ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို စလုပ္ေသာ ေန႔သည္ပင္ ေကာင္းေသာ နကၡတ္

ျဖစ္၏ ။ ေကာင္းကင္မွာ သြားေနေသာ နကၡတ္မ်ားသည္ အဘယ္အက်ဳိးစီးပြားကိုမွ ၿပီး

ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

          ထိုဂါထာကို ေဟာၾကားျခင္းအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းအခ်ဳပ္ကို-ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ၏

မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္ စာ-၂၀၃ တြင္ရႈ -

          ဤနကၡတၱဇာတ္ေဟာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ၾကည့္လွ်င္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဗဒင္ ၊

နကၡတ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္ ။ ဗုဒၶလက္မခံေသာ္လည္း ဗုဒၶကို

ကိုးကြယ္ပါသည္ဆိုေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကား လက္ခံယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းေနဆဲပင္

ျဖစ္သည္ ။ ေဗဒင္က ရာထူးက်စရာ ရွိသည္ဟု ေဟာလိုက္လွ်င္ ဣေႁႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္

ျဖစ္ကာ ေတာင္းသမွ်ေပးၿပီး ယၾတာေခ်တတ္ၾကသည္ ။ ခႏၶာပ်က္ကိန္းရွိတယ္လို႔ ေဟာလိုက္

လွ်င္ကား ေနစရာပင္ မရွိေတာ့ ။ သေဗၺဘာယႏၱိ စၥဳေနာ ဟူေသာ ေဒသနာအရ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ်

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္လန္႔ၾကသည္ ျဖစ္၏ ။

   

က်မ္းညႊန္း -             


ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ)


မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္


...............................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား