Wednesday, December 23, 2009

ေရေသာက္ျမစ္ပမာ မ်ဳိးျမန္မာ

        ေရေသာက္ျမစ္ပမာ မ်ဳိးျမန္မာ  ေရေသာက္ျမစ္ပမာ မ်ဳိးျမန္မာ ေရေသာက္ျမစ္ပမာ မ်ဳိးျမန္မာ        

            ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုင္း အမ်ဳိးသားေရး ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာရင္ ေနရာတိုင္းမွာ စိတ္

ေကာင္းေစတနာေကာင္းေတြ ထားမေနသင့္ပါဘူး ။ လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခားေတြဟာ ျမန္မာလူ

မ်ဳိးေတြရဲ႕စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းကို အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးခ်ေနၾကတာကို သတိ

ထားသင့္ပါတယ္

           မိမိတို႔ရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္ကာ ကၽြန္ျပဳအုပ္

ခ်ဴပ္ခဲ့တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕မ်က္ႏွာျဖဴကို မိမိတို႔ရဲ႕အဘိုးအဘြားေတြဟာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း

ေတြထားျပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္ ေမတၱာပို႔ေနမယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔အခုခ်ိန္အထိ ကၽြန္ဘ၀မွ

လြတ္ေျမာက္ေသးမွာ မဟုတ္ဘူး ။  မိမိတို႔ယခုၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လူမ်ဳိးျခား ၊ ဘာသာျခားေတြရဲ႕

အႏၱရာယ္ဟာ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕အႏၱရာယ္ထက္ပိုျပီး ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ။

ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ျပီး မိမိတို႔ဘိုးဘြားေတြကို

သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကို ေပ်ာက္ေအာင္

မလုပ္နိုင္ခဲ့သလို ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ခဲ့ပါဘူး ။

           လူမ်ဳိးနဲ႔ဘာသာ ေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုေတာ္လွန္ဖို႔

အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြ ေပၚလာျပီး ေတာ္လွန္ဆင္ႏႊဲနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒီေနာက္ ကိုယ့္မင္း

ကိုယ့္ခ်င္းနဲ႔လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

                ဒီလို လြတ္လပ္ေရး ျပန္ရေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဗိတိသွ်ေတြရဲ႕လက္ခ်က္

ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆံုးရ႔ႈံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ ယာယီဆံုးရံႈးမႈသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ထာ၀ရဆံုးရံႈးမႈ

မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး ။

             လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခားေတြကေတာ့ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြလို နိုင္ငံကို လက္နက္ေတြနဲ႔

သိမ္းပိုက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ လူကေနလူကိုျမိဳျပီး လူမ်ဳိးေရာဘာသာပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြား

ေအာင္ သိမ္းပိုက္ေနပါတယ္ ။ လူမ်ုိးျခားဘာသာျခားေတြရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးနဲ႔ဘာသာ

ေပ်ာက္သြားျပီဆိုရင္ နိုင္ငံလည္း အလိုလို ေပ်ာက္သြားနိုင္ပါတယ္ ။

          ဒီေနရာေလးမွာ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ဥပမာေလးတစ္ခုနဲ႔ ရွင္းျပပါ့မယ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ

ဆိုတာ ေျမေပၚမွာ ထင္ထင္ရွားရွားေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးနဲ႔တူပါတယ္ ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက

ေတာ့ အဲဒီသစ္ပင္ၾကီး ရွင္သန္ေနဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေျမေအာက္က ေရေသာက္

ျမစ္ေတြနဲ႔တူပါတယ္ ။ လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခားေတြကေတာ့ ေရေသာက္ျမစ္ေတြကို ကိုက္ျဖတ္

စားေသာက္ေနတဲ့ ပိုးေတြနဲ႔တူပါတယ္ ။

            ျဗိတိသွ်ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးကို ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုတဲ့ အျမစ္ကိုေတာ့ ပ်က္ေအာင္ မဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ပါဘူး ။ အဲသည္လို

ပ်က္ေအာင္ မဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုတဲ့ အျမစ္ေတြကေန ျမန္မာနိုင္ငံဆိုတဲ့

သစ္ပင္ၾကီးလည္း ျပန္လည္ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

           လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခားေတြကေတာ့ ျဗိတိသွ်ေတြလို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးကို ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒီသစ္ပင္ၾကီးကို ရွင္

သန္ၾကီးထြားဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေျမေအာက္က ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုတဲ့ အျမစ္ေတြကို

လူမသိသူမသိေအာင္ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ေနတဲ့ ပိုးေတြနဲ႔တူပါတယ္

           ဒီပိုးေကာင္ေတြရဲ႕ ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္မႈကို မကာကြယ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး

ဆိုတဲ့ အျမစ္ေတြ ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္းကုန္ခန္းသြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ။ အဲဒီအခါ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုတဲ့

သစ္ပင္ၾကီးလည္း အလိုအေလ်ာက္ ျပိဳလဲပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

           ဒီတစ္ခါ ျပိဳလဲပ်က္စီးသြားရင္ေတာ့ အျမစ္ရင္းပါမက်န္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့အတြက္

ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္လည္ရွင္သန္နိုင္စြမ္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ တစ္ခဏျပိဳလဲ

ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရျပိဳလဲပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္မို႔ လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခား

ေတြရဲ႕အႏၱရာယ္ဟာ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ထက္ပိုျပီး ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔

ေျပာရတာျဖစ္ပါတယ္ ။

            အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုတဲ့ သစ္ပင္ၾကီးကို အျပင္ပန္းကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

အေကာင္းပကတိအတိုင္း စိမ္းလန္းေ၀ဆာေနတယ္လို႔ ျမင္ၾကမွာပါပဲ ။ ဒီလိုျမင္ေနရတဲ့ အတြက္

" တို႔အပင္ၾကီးကေတာ့ ဘာအႏၱရာယ္မွ မရွိပါဘူး ။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း လဲက်ပ်က္စီး သြားမွာ

မဟုတ္ပါဘူး “ ဆိုျပီး အႏၱရာယ္ကို အထင္ေသးအျမင္ေသးတဲ့ အေတြးစိတ္ေတြ ၀င္ေနရင္ေတာ့

အမွားၾကီးမွားၾကပါလိမ့္မည္ ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒီအပင္ၾကီးအတြက္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္တဲ့

ေျမေအာက္က ေရေသာက္ျမစ္ေတြကို ပိုးေကာင္ေတြက အရွိန္ျပင္းျပင္း ၊ ၀ီရိယေကာင္းေကာင္း ၊

ဇြဲလံု႔လရွိရွိနဲ႔ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးေနၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

             ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ထင္ပိုျပီး အႏၱရာယ္ၾကီးမားတဲ့

ဒီပိုးေကာင္ေတြကို အျမဲတမ္း သတိထား ကာကြယ္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ က်ားဆိုတဲ့

သတၱ၀ါဟာ သားေကာင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ သနားမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ အခ်ိန္ရွိတိုင္း သားေကာင္ ကို

ဖမ္းအုပ္ဖို႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနပါတယ္ ။

             က်ားေတြ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတဲ့ သားေကာင္ဟာ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြဆိုတဲ့ ယုန္

သူငယ္မေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ယုန္သူငယ္မေလးေတြဟာ သူတို႔အတြက္ မဟာစည္းစိမ္ၾကီး

ျဖစ္သလို သူတို႔လူမ်ဳိး ၊ သူတို႔ဘာသာ ၾကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း မဟာလက္နက္ၾကီး

ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ယုန္သူငယ္မေတြကိုပဲ က်ားေတြက အဓိကအျဖစ္ ဖမ္းယူၾကပါတယ္။

          ယုန္သူငယ္မေတြအေနျဖင့္ ဒီက်ားေတြကို ကိုယ္ကပဲသတိထားျပီး လြတ္ေအာင္ေရွာင္ ဖို႔

အေရးၾကီးပါတယ္ ။ လြတ္ေအာင္ေရွာင္နိုင္ရင္ေရွာင္ မေရွာင္နိုင္ရင္ေတာ့ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္

ကြယ္သြားေအာင္ ဖမ္းယူျပီး စားပစ္၀ါးပစ္ၾကပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါကို ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုင္း သတိထား

ေစခ်င္ပါတယ္


   ရွင္ပေညာဘာသ

 ( ဖိုးပေညာ - သပိတ္က်င္း )         

ဒို႔အမ်ဳိးဒို႔ဘာသာမကြယ္ေပ်ာက္ေစဖို႔


/

...............................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား