Sunday, December 13, 2009

အမ်ဳိးဘာသာ
အမ်ဳိးဘာသာ


လားဟူ ၊ လီေရွာ တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာ

ေအာင္ သာသနာျပဳခဲ့တဲ့ မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့

ဥာဏဒႆနကထာ က်မ္း “ အမ်ုိဳးဘာသာ " ဆိုတဲ့အခန္းမွာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ

ေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးခဲ့ပါတယ္ ။

“ အမ်ဳိးသည္ ဇာတ္တူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းမိတ္ဖက္မိရာမွ

ေပၚထြန္းလာေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေခ်၏ ။ ဘာသာေရးသည္လည္း

အျမင္တူအက်င့္တူသူတို႔ စုစည္း မိရာမွ ေပၚထြန္းလာေသာ ၀ါဒသစ္တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေခ်၏

ထိုအမ်ဳိးဘာသာသည္ အမ်ဳိးေစာင့္မင္း ၊ ဓမၼ၀ါဒီမင္းတို႔ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္

မင္းလုပ္ေသာ ကာလမ်ဳိးတြင္ ထြန္းကားတတ္ျပီး အကယ္တိတိ မ်ဳိးမခင္တြယ္ ဘာသာကို

ပစ္ပယ္တတ္ေသာ အဓမၼရာဇာမင္းတို႔ ၾကီးစိုးေသာကာလမ်ဳိးတြင္ တိမ္ေကာတတ္ေခ်၏ ။

မွိန္တစ္ခါ လင္းတစ္ လွည့္ႏွင့္လည္း အားမကုန္ေသးက ရွိေနတတ္ေသး၏ ။

ယေန႔ ငါတို႔တိုင္းျပည္တြင္ တက္လာသမွ်မင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာကို

ခ်စ္ျမတ္ နိုးၾကသည္ ။ ကမၻာၾကီး ဒိုးယိုေပါက္ေအာင္ ဘာသာစကားျဖင့္

သိမ္းသြင္းရာတြင္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း ညွပ္ဖက္၍လည္းေကာင္း ၊

ေရာေႏွာေမႊေႏွာက္ခံခဲ့ရေသာ ဤေခတ္ ၾကီးမ်ဳိးထဲတြင္ မင္းတစ္ဦးျဖစ္လည္း

မလံုေလာက္တန္ရာျပီ ။ ၀ံသာနုရကၡိတတရား လက္ကိုင္ ထားေသာ တစ္ဦးေကာင္း

တစ္ေယာက္ေကာင္းမွ်ျဖင့္လည္း မလံုေလာက္တန္ရာျပီ ။

အမ်ဳိးသားတိုင္း တာ၀န္ရွိ၍ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ေစာင့္စည္းနိုင္ပါမွ

တန္ရံုက်နိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေခ်၏ ။ မိဘတိုင္း နိုးၾကား၍ ဆရာ - ဆရာမတိုင္း

ၾကပ္မတ္ေပးမွသာ ေတာ္ရံု က်နိုင္ေသာ ကာလမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေခ်၏ ။

စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ လူမ်ဳိးစံုအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊

ဘာသာစံုအားျဖင့္လည္း ေကာင္း ဖိုမစံုအားျဖင့္လည္းေကာင္း ညွပ္ပိတ္ျပြတ္သိပ္ကာ

ေရာေမႊလ်က္ လက္သြက္သူ ဖ်က္ စတမ္း၀ိုင္းထားခ်ိန္ ၊ မိဘတို႔ဘက္က မိမိတို႔သားသမီး

အရြယ္ေရာက္လာေသာ္လည္း အရိပ္ အကဲကိုမၾကည့္ ဘာသိဘာသာေနမႈ

ဥေပကၡာျပဳထားခ်ိန္ ၊

ထိုမိဘတို႔ အရြယ္ေရာက္လာေသာ သားသမီးမ်ားအား ၀တၱရားအရ

ထိမ္းျမားေပးရန္ သင့္ေတာ္သူကို ရွာေဖြေပးျခင္းကိစၥ မျပဳလုပ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္

၊သားသမီးတို႔ အတုျမင္အတတ္ သင္စရာေတြ မိမိေရွ႕ျမင္ေတြ႔ရဖန္မ်ားလာ၍

အရြယ္မေရာက္မီကပင္ ကာမေသြးထၾကြေသာင္း က်န္းခ်ိန္ ။

ထိုအခ်ိန္မ်ဳိး၀ယ္ သည္အတိုင္းခ်ည္းသာ မိမိႏွင့္မဆိုင္သလို

သူတို႔ႏွင့္မပတ္သက္သလို သေဘာထားကာ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း

တစ္ေန႔ေန႔ “ ျမန္မာနီးရွား နိုင္ငံ “ ေပၚ ေပါက္လာမည္မွာ မုခ်တည္း ။

ျမန္မာျပည္သည္ မိမိႏွင့္နီးစပ္ပါလ်က္က ျမန္မာစစ္စစ္ရွားပါးျပီး ကျပားမ်ဳိးတို႔

ပြားလာ ေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ ကျပားဘာသာ ထြန္းကားလာမည့္

ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ “ ျမန္မာနီးရွားနိုင္ငံ “ သည္ မလြဲမေသြပင္

ေပၚေပါက္လာေခ်မည္ ။

ယေန႔ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား အမ်ဳိးဘာသာကာကြယ္ေရးအသင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ

ျမိဳ႕တိုင္း ရြာတိုင္းမွာ အကာအကြယ္မေပးေသာ္ ၊ အမ်ဳိးဘာသာကိုျမတ္နိုးေသာ

အသင္းအဖြဲ႔တိုင္းမွ ထို ကာကြယ္ေရးမ်ဳိး မၾကိဳးစားပဲ သမာရိုးက် ခရီးသြားေနေသာ္ ၊

အမ်ဳိးဘာသာကို မတိမ္ေကာေစ လိုေသာ မင္းတို႔က ဥပေဒအာဏာတို႔ျဖင့္

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မလုပ္ခဲ့ေသာ္ လက္ရွိသည္ လက္မဲ့ျဖစ္ျပီး ေျမရွင္ဘ၀က

ေျမငွားဘ၀သို႔ လွလွၾကီးေရာက္မည္မွာ ေသခ်ာျပီတည္း “ လို႔ သတိေပးထားခဲ့ပါတယ္ ။

ဒါဟာ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ လက္ရွိအမ်ဳိးဘာသာ

သာသနာေရး အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ျပီး သတိေပးခဲ့တဲ့

အမွန္စကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိဗုဒၶဘာသာေလာကမွာ အဘက္ဘက္က

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနတာေတြ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္

ေျခလွမ္းသြက္သြက္ ၾကိဳးစားေနၾကတာေတြ စတဲ့ အေျခအေန မ်ားကို

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိသူတိုင္း ဒီလိုပဲ ခန္႔မွန္းမိၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္ ။

က်မ္းညႊန္း -

ရွင္ပေညာဘာသ ( ဖိုးပေညာ-သပိတ္က်င္း )

ဒို႔အမ်ဳိးဒို႔ဘာသာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစဖို႔

....................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား