Thursday, December 24, 2009

နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

        နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း            
             ကၽြန္ုပ္ငယ္စဥ္က အဘြားနတ္တင္မည့္ေန႔ဆိုလွ်င္ ေပ်ာ္ခဲ့ရသည္ ။

အဘြားတစ္ေယာက္  အိမ္တြင္းနတ္မင္းၾကီးကို ပူေဇာ္ပသရန္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဆန္မုန္႔ျဖဴ ၊

ဆန္မုန္႔နီမ်ားကိုေၾကာ္ျပီး ထိုမုန္႔ျဖဴ ၊ ထိုမုန္႔နီတို႔ႏွင့္ အိမ္တြင္းနတ္ၾကီး (မင္းမဟာဂီရိ)အား

ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ပူေဇာ္ ပသေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့သည္ ။

အဘြားတစ္ေယာက္ အိမ္တြင္းနတ္ၾကီးဆီမွ ဘာဆုေတြကို ေတာင္းယူျပီး ၊ ဘာဆုေတြကို

ရယူနိုင္ခဲ့သည္ကိုေတာ့ မသိ ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ေမာင္ႏွမ တစ္ေတြမွာေတာ့ ဆန္မုန္႔ျဖဴ ၊

ဆန္မုန္႔နီေၾကာ္ေလးမ်ားကို အရသာရွိရွိ စားခဲ့ရ၍ အဘြားနတ္ တင္မည့္ေန႔ဆိုလွ်င္ ကေလးပီပီ

အေပ်ာ္ၾကီး ေပ်ာ္ခဲ့ရသည္ ။

          အသက္ရွည္ရွည္ ေနခ်င္ရွာေသာ အဘြား ၊ အႏွစ္၉၀နီးပါးေလာက္ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္

ပသခ်င္ရွာေသာ အဘြား ၊ ကၽြန္ပ္၏အဘြားဆံုးပါးသြားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြပင္ေက်ာ္လြန္

သြားခဲ့ျပီ ။ ဘာသာတရားကို အလြန္ကိုင္းရႈိင္းျပီး ၊ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတြကို ျမတ္ျမတ္နိုးနိုး

ေလးေလးစားစား ကိုးကြယ္ေသာ အဘြားတစ္ေယာက္ ဘာေၾကာင့္မ်ား အိမ္တြင္းနတ္ေတြကို

ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနရသနည္း ။ ေၾကာက္၍ပင္ေလာေျခာက္၍ပင္ေလာ ။ သို႔မဟုတ္

ဘာသာေရး အသိတရားမ်ားပဲ အားနည္းရွာ၍ေလာ

          အဘြားတစ္ေယာက္ မိသားစုဘ၀ေလးထဲမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္မွာ ရက္ေတြမ်ား

စြာ ၊ လေတြမ်ားစြာ ၊ ႏွစ္ေတြမ်ားစြာ ၾကာသြားခဲ့ျပီ ။ ေႏွာင္းအတိတ္တို႔သည္လည္း အရိပ္ပမာ

က်န္ရစ္ခဲ့ျပီ ။ အဘြားပူေဇာ္ပသခဲ့ေသာ နတ္ေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္

လည္း ႏွစ္ ၊ လ မ်ားစြာၾကာခဲ့ျပီျဖစ္၍ ကၽြန္ုပ္၏စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေမ့သေလာက္ပင္ရွိေနခဲ့ျပီ ။

သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဘာေၾကာင့္နတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနၾကသနည္းဆို ေသာ

နတ္ေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုကို အေမးခံရေတာ့မွ အဘြားပူေဇာ္ပသခဲ့ေသာ

နတ္ေတြအေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္တစ္ဖန္ျပန္ျပီး စိတ္၀င္စားလာခဲ့ျပန္သည္ ။ သိခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ၊

ေလ့လာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြလည္း ပိုျပီးျဖစ္ပြားလာခဲ့တယ္ ။ သည္ေတာ့လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွ စ၍

လက္လွမ္းမီသမွ် မိရိုးဖလာ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ သည္ ။

စာအုပ္စာေပမ်ားကိုအေတာ္အတန္ ဖတ္ရႈေလ့လာျပီးေသာအခါ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ ရာ

ေဆာင္းပါးေလး ေရးရလွ်င္ ေကာင္းမွာပဲဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အၾကံတစ္ခု စိတ္ထဲမွာ

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ ။ သို႔ေသာ္ အဓိကစဥ္းစားေနမိေသာအခ်က္ကေတာ့ ေရးနိုင္ ၊ မေရးနိုင္ ၊

ေရးသင့္မေရးသင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

            သင့္ေတာ္ေသာ အာဂမယုတၱိ ၊ သဘာ၀ယုတၱိတို႔ျဖင့္ ေရးနိုင္ ၊ မေရးနိုင္ ခ်ိန္ဆၾကည့္

ရျပန္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္သည္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသင့္ ၊ မေရးသင့္ စဥ္းစားေနမိခ်ိန္ တြင္

ကၽြန္ုပ္၏ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ အဘြားကို အမွတ္မထင္ သတိရမိျပန္သည္ ။ သည္ေတာ့ လည္း

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသင့္ ၊ မေရးသင့္ အျပီးတိုင္ မဆံုးျဖတ္မီ ကၽြန္ုပ္၏ အဘြားမ်က္ႏွာ ေလးကို

စိတ္ကူးအာရံုမွာ ျမင္နိုင္သမွ်ေသာ အစြမ္းျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကည့္မိျပန္သည္ ။ ထိုအခါ

ဘာသာေရးဗဟုသုတ မရွိရွာ၍ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ႏွင့္ နတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသ

ေနခဲ့ေသာ အဘြား၏မ်က္ႏွာေလးကို ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္ ။ အဘြားႏွင့္တူေသာ သာသနာ့

မိခင္ေတြ၏ မ်က္ႏွာေလးေတြသည္လည္း ကၽြန္ုပ္၏စိတ္ကူးအာရံုမွာ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္

ေယာက္ အစီအရီ ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္ ။ ကၽြန္ပ္၏အဘြားသည္ သက္ရွိထင္ရွား မရွိေတာ့ေသာ္

လည္း သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းမ်ားအတြက္ သဒၶါတရားေတြ ၊ ေစတနာတရားေတြႏွင့္ တစ္

နပ္စာဆြမ္းကအစ ဆြမ္းနပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ေသာ သာသနာ့မိခင္ေတြ ကို

စိတ္မွာထားျပီး ဤေဆာင္းပါးေရးဖို႔အတြက္ စိတ္ကူးအာရံုမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္မိ

ျပန္သည္ ။ ဤကဲ့သို႔ စဥ္းစားၾကည့္မိျပန္ေတာ့လည္း ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသင့္ေသာအေန

အထားဘက္က အားသာလာျပန္သည္ ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်နိုင္ခဲ့၏။

မိခင္ရင္းပမာျဖစ္ေသာ သာသနာ့မိခင္ေတြအတြက္ေရာ ဗုဒၶျမတ္စာေပဆိုင္ရာ ဘာသာေရး

ဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးရွာၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ပါ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ

အသိဥာဏ္ေတြကို မိမိမီွသမွ် ေပးေ၀ငွနိုင္ရန္ သတၱိကိုလည္းေမြး ၊ အခ်ိန္ကိုလည္းေပးျပီး ဤ

ေဆာင္းပါးကို ၾကိဳးစားျပီးေရးေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ခဲ့သည္ ။က်မ္းကိုး -

ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)


နတ္တို႔အား ကိုးကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ား

......................................................................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား