Monday, August 24, 2009

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၇

 
  ေက်းဇူးရွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ရဲ႕ အဆံုးအမကိုလည္း ေဖာ္ျပပါမယ္ ။

         " မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက အမွန္ေတာ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ အပယ္ဆင္းရဲမွ

လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ ၊ မဂ္ဖိုလ္တရားအစစ္ တရားမွန္ကို ရခ်င္လို႔ မိမိကို ယံုၾကည္အားကိုးျပီး

လာေရာက္ အားထုတ္ၾကတဲ့သူမ်ားကို မဂ္ဖိုလ္တရားထူး အစစ္အမွန္ရသြားေအာင္ ညႊန္ျပ

ေပးဖို႔ဟာ အလြန္ အေရးၾကီးတယ္ " လို႔ ၀ိနယ၀ိနိစၧယ သဂၤဟ က်မ္းမွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

                ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ေစတနာကေတာ့ မြန္ျမတ္ပါတယ္ ။ ဒီေန႔ေခတ္လူေတြ

က ဒါနသီလကိုထက္ ၀ိပႆနာ ၊ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ကို အားသန္ေနၾကတာ အမွန္ပါပဲ ။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရင္ထဲမွာ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ဆိုတာကို လက္ေတြ႕ မ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔က်ေတာ့

အလွမ္းေ၀းသလို ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ့ နိုင္ငံျခားသားရဟန္းတစ္ပါး ေျပာသလို

မဂ္ဖိုလ္ဆိုတာ စာထဲမွာပဲ ေတြ႕ရျပီး ၊ ခႏၶာမွာ မေတြ႕ရဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒီလို လက္ေတြ႕

မျဖစ္ဘဲ စာထဲကဟာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ကေတာ့ ဒီေခတ္ကလူေတြက ယံုရခက္ၾကီး

ျဖစ္ေနၾကရတာေပါ့ ။

          တရားနာပရိသတ္က တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ကို မယံုၾကည္ဘူး ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္လည္း

ကိုယ္တိုင္မသိဖူး ၊ မေတြ႕ဖူးတာေတြကို လာျပီး ျဖီးျဖန္းေနတယ္လို႔ ထင္ေနလို႔ကေတာ့

ဘယ္ေတာ့မွ ဒီတရားကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒီေတာ့ ၀ိပႆနာဆရာမ်ား အေနနဲ႔

ပရိသတ္ယံုၾကည္ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေအာင္ သက္ေသ အေထာက္အထား နဲ႔ ျပျပီး ေဟာမွ

ရမွာပါ ။

              ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာကို လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ယထာဘူတက်က်

အသံုးမခ်တတ္ ၊ အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ဆိုတတ္လို႔ လြဲေခ်ာ္ေနၾကရပါတယ္ ။ ျမတ္ဗုဒၶ ရဲ႕ တရား

ဓမၼေတြထဲမွာ အႏွစ္သာရက ဘာလဲဆိုေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားမႈ ပါပဲ ။

ဘယ္တရားကိုမွ ေလွနံဓားထစ္ ၊ တရားေသ မမွတ္ရပါဘူး ။ ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ

ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုျခင္း ဆႏၵအလ်ဥ္းမရွိပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိနည္းေတာ္ေတြဟာလည္း မလႈပ္သာ

မလွဲသာေအာင္ တုတ္ေႏွာင္ခ်ည္ဖြဲ႔ထားတဲ့ တရားေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး ။ အေရးအၾကီးဆံုး

ျဖစ္တဲ့ ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ေတြကို ပညတ္ရာမွာေတာင္ မိမိ ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္

ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ပဓာနထားပါတယ္ ။ ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ေတြကို စက္ျပတ္ " ခ႑စက္ "

စက္၀ိုင္း ၊ " ဗဒၶစက္ " ေဟာၾကားေတာ္မူရာမွာပင္လွ်င္ " အေၾကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ " ဆိုတဲ့

စကားကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးစြဲျပီး ေဟာေတာ္မူပါတယ္ ။ အေၾကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ဥတၱရိ

မႏုႆဓမၼကို သိလ်က္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာေသာရဟန္းအား ( နားေထာင္သူက ) သိနားလည္

မွ ပါရာဇိက က်တယ္ ။ နားေထာင္သူက ခ်က္ခ်င္း နားမလည္ ( ေနာက္မွ စဥ္းစားျပီး နား

လည္ရင္ေတာင္ ) ပါရာဇိက မက်ဘူး ။ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္ပဲ သင့္တယ္လို႔ ျခြင္းခ်က္ထားျပီး

ေဟာေတာ္မူတယ္ ။ ျပီးေတာ့ အဓိမာန အနာပတ္ ၊ အႏုလႅပနာဓိပၸါယအနာပတ္  ဆိုျပီး

လည္း အာပတ္မက်တဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြလည္းရွိတယ္ ။ ၾကြားလိုစိတ္ မရွိရင္လည္း ေျပာအပ္

ေသာစကားမွာ မရေသးတဲ့ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာသလိုျဖစ္ေနေသာ္လည္း မရေသးေသာ

အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျပီဟု ေျပာသည္မဟုတ္  ဆိုျပီး မဂ္ဖိုလ္နဲ႔စပ္တဲ့ စကားေတြကို ေျပာရတဲ့

ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ မစြပ္စြဲနိုင္ေအာင္ ျခြင္းခ်က္ေတြထားျပီး ေဟာေတာ္မူတယ္ ။

ဒီလိုပဲ စကားပရိယာယ္နဲ႔ " သင္၏ေက်ာင္းမွာေနတဲ့ ရဟန္းသည္ ပထမစ်ာန္ကို ၀င္စားခဲ့ျပီ "

လို႔ သြယ္၀ိုက္ျပီး ေျပာလို႔ရွိရင္ နားေထာင္သူက ဒါ သူ႕ကိုယ္သူ ေျပာတာပဲလို႔ နားလည္ရင္

ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္သင့္တယ္ ။ နားမလည္ရင္ေတာ့ ဒုကၠဋ္အာပတ္ပဲသင့္တယ္ ။ ဒါကိုေတာ့

က်မ္းဂန္မွာ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ စက္ျမွဳပ္ဆိုျပီး ျပထားပါတယ္ ။ " ျပီးေတာ့လည္း အထင္ၾကီး

ျခင္း " ရႏိုးျခင္း " ျဖင့္ မ၀ါၾကြားလိုေသာ ရဟန္း ( သည္းေျခပ်က္၍ ) ရူးေသာ ရဟန္း ၊

( ဘီလူးဖမ္း၍ ) စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ ရဟန္း ၊ ေ၀ဒနာ ဖိစီးေသာ ရဟန္း ၊ အစလက္ဦး လြန္

က်ဴးေသာ ရဟန္းအား အာပတ္ မသင့္ဘူး " လို႔လည္း ျခြင္းခ်က္မ်ား ထားေတာ္မူပါတယ္ ။

( ပါရာဇိကဏ္ဘာသာဋီကာ - ႏွာ - ၄၅၈ )

            အာပတ္မက်ေၾကာင္း ဘုရားခြင့္ျပဳေတာ္မူထားတဲ့ " ၀ိနီတ ၀တၳဳ ျဖတ္ထံုးမ်ား " ရွိ

ပါတယ္ ။

         တရံေရာအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ အထင္ၾကီးျခင္း " ရႏိုးျခင္း " ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္

ကို ေျပာဆိုမိ၏ ။ " ျမတ္စြာဘုရားသည္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ပညတ္ေတာ္မူအပ္ျပီ ။ ငါသည္

ပါရာဇိကက်ေလသလား " ဟု ထိုရဟန္းအား ေတြးေတာမႈ " သံသယကုကၠဳစၥ " ျဖစ္၏ ။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏ ။ " ရဟန္း

အထင္ၾကီးျခင္း ၊ ရနိုးျခင္းျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ ရဟန္းအား အာပတ္မသင့္ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

       တရံေရာအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ " ဤသို႔ေနလွ်င္ ငါ့ကို လူအမ်ားသည္ ခ်ီးမြမ္းမည္ "

ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတ၍ ေတာ၌ေန၏ ။ ထိုရဟန္းကို လူအမ်ားသည္ ခ်ီးမြမ္းေျမွာက္စား

၏ ။ ထိုရဟန္းအား ေတြးေတာမႈ " သံသယကုကၠဳစၥ " ျဖစ္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤ

အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏ ။  ရဟန္း ၊ ပါရာဇိကအာပတ္မသင့္ ။ သို႔ေသာ္လည္း

ရဟန္းတို႔ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတ၍ ေတာ၌မေနအပ္ ၊ ေနေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္

သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

            ဒီမွာ သိပ္ျပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္ ။

          " တစ္ရံေရာအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို " ငါ့ရွင္ ၊ ငါတို႔၏ ဥပဇၥ်ာယ္

ဆရာ၏ အတူေနတပည့္တို႔သည္ ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္ " ဟု ေျပာဆို၏ ။ ထိုရဟန္း

အား ေတြးေတာမႈ " သံသယကုကၠဳစၥ " ျဖစ္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို

ေလွ်ာက္ထား၏ ။

- ရဟန္း ၊ သင္သည္ အဘယ္စိတ္ရွိသနည္း ။ ( ဟုေမးေတာ္မူရာ )

   ျမတ္စြာဘုရား ၊ တပည့္ေတာ္သည္ ၀ါၾကြားလိုစိတ္ရွိပါသည္ ဟုေလွ်ာက္ထား၏ ။

-  ရဟန္း ၊ ပါရာဇိကအာပတ္မသင့္ ၊ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္ သင့္၏ ဟု ( မိန္႔ေတာ္မူ၏ ) ။

   "  ဒီမွာ ၀ါၾကြားခ်င္လို႔ ေျပာမိတာပါလို႔ ၀န္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတာင္ ပါရာဇိက အာပတ္မက် ၊

စိတ္ထားေစတနာကို ဘုရားက ပထမစံုစမ္းပံုကို သတိျပဳ ရမွာပါ ။ ဒါေပမဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး

ဟာသြယ္၀ိုက္မေျပာဘဲ ကိုယ္နဲ႔ ကပ္ျပီး ဥတၱရိမႏုႆဓမၼကို " ငါ့ရွင္ ၊ ငါလည္း သံေယာဇဥ္

ကို ပယ္အပ္ျပီ" လို႔ ေျပာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ပါရာဇိက က်ျပီ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္ ။

           တစ္ခါကေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ဆိတ္ကြယ္ရာသို႔ ကပ္၍ လူတို႔၏ ကုသိုလ္

ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို " ၀ါၾကြားေျပာဆို " ၏ ။

သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိေသာရဟန္းသည္ ထိုရဟန္းကို ငါ့ရွင္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို

မေျပာဆိုပါလင့္ ၊ သင့္မွာ ထိုတရားမ်ဳိး မရွိဟု ေမာင္းမဲ၏ ။ထိုရဟန္းစိတ္မွာ သံသယကုကၠဳစၥ

ျဖစ္ျပီး ၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ရဟန္း ၊ ပါရာဇိကအာပတ္

မသင့္ ။ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

       "  ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိလွ်င္ အာပတ္မသင့္ဘူး ဆိုတဲ့ ၀တၳဳေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ "

တရံေရာအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏ ။ ထိုရဟန္းကို ရဟန္းတို႔သည္

" အရွင္ဘုရား၌ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္

ဖိုလ္တရား ရွိပါသေလာ " ဟုေမးၾကကုန္၏ ။

            " ငါ့ရွင္တို႔ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျဖဆိုဖို႔ရာ မခဲယဥ္းပါ " ဟု ေျဖဆို၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား

၏ တပည့္သာ၀ကတို႔သည္သာ ဤသို႔ေျပာဆိုနိုင္ကုန္၏ ။ ငါတစ္မူကား ျမတ္စြာဘုရား ၏

တပည့္သာ၀က မဟုတ္ေခ် ။ ( ထိုမက်န္းမာေသာ ရဟန္း၏ စိတ္ထဲတြင္ အရိယာပုဂၢိဳလ္

သာလွ်င္ ဘုရားတပည့္ ျဖစ္သည္ဟု အယူရွိသည္ ) ငါသည္ ပါရာဇိက က်သေလာ ဟု

ရဟန္းအားေတြးေတာမႈ သံသယကုကၠဳစၥ ျဖစ္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို

ေလွ်ာက္ထား၏ ။

           ရဟန္း ၊ သင္သည္ အဘယ္စိတ္ရွိသနည္း ဟု ေမးေတာ္မူရာ ၊" ျမတ္စြာဘုရား

တပည့္ေတာ္မွာ ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိပါ " ဟု ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ရဟန္း ၊ ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိ

ေသာ ရဟန္းအား အာပတ္မသင့္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

            " ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိေသာ ရဟန္းအား အာပတ္ မသင့္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေတြ

အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ "

             လူေတြက ရဟန္းကိုၾကည္ညိဳလို႔  ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားလို႔ ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုလွ်င္

လည္း ဘုရားက အာပတ္မသင့္ပါဘူး လို႔ မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္ ။

        အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ နဲ႔ အရွင္လကၡဏ တို႔ဟာ ၀ိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္မွာ သီတင္းသံုးေန

ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီးတင္းသံုးေန

ေတာ္မူတယ္ ။ တစ္ေန႔  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို

ဖူးေျမာ္ဖို႔ ေတာင္ေပၚက ဆင္းလာေတာ့ ၊  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက

ျပံဳးရယ္ေတာ္မူတယ္ ။ အရွင္လကၡဏ က ကိုယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ျပံဳးရယ္တာလဲလို႔ ေမး

ေတာ့ ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကိုေရာက္မွ ေမးပါလို႔မိန္႔တယ္ ။  အရွင္လကၡဏ က

လည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ေရာက္မွ ေမးတယ္ ။  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္  က ေကာင္းကင္မွာ

သြားလာေနတဲ့ အရိုးစု ျပိတၱာ ကိုျမင္ပံု ၊ က်ီးငွက္ စြန္ရဲ တို႔က နံရိုးၾကားမွ အသားေတြကို

ထိုးဆိတ္ေနၾကလို႔ ျပိတၱမ်ား နာက်င္ျပီး ေအာ္ဟစ္ေနေၾကာင္းကို ေျပာတယ္ ။ ရဟန္းမ်ား

က  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္  သည္ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထ ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္တဲ့

စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ( အဘိဥာဥ္တရား ) ကို ၀ါၾကြားေျပာဆိုတယ္ဆိုျပီး ကဲ့ရဲ႕ၾကတယ္ ။ အျပစ္ဆို

ၾကပါတယ္ ။ ျမတ္စြာဘုရားက  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္  ေျပာတဲ့ ျပိတၱာကို ငါလည္း ျမင္ဖူး

ျပီ ၊  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္  သည္ အမွန္ကို ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။ အာပတ္မသင့္ဘူး လို႔

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာလည္း  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ က ျမင္တာ ၾကားတာကို

သာမန္ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတြက မျမင္မၾကား လို႔ ၀ါၾကြားတယ္ ထင္ၾကပါတယ္ ။ ဘုရားက

သက္ေသခံလို႔သာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္ ။  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ က အမွန္

ကို ေျပာလို႔ အာပတ္မသင့္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

( ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ - ႏွာ - ၁၄၂ - ၁၅၃ )

         ကဲ ... ဗဟုသုတေတြ နဲ႔အတူ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားစရာေတြ ရေလာက္ျပီလို႔ ထင္ပါတယ္ ။

ဗုဒၶဘာသာကို ေလ့လာတဲ့အခါ ဥာဏ္သိနဲ႔ ေလ့လာတတ္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ တံုးတိယူလို႔ မရပါ

လားဆိုတာကို သိျမင္လာမွာပါ ။

         ၀ိဘဇၨ၀ါဒဆိုတာ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ သံုးသပ္ျပီးမွ ယထာဘူတက်တယ္ ။ သမၼာဒိ႒ိ

အျမင္ကို ရနိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္ ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ပိတ္ဆို႔ထားတာ ၊ ကြယ္၀ွက္ထားတာ

မရွိပါဘူး ၊ နက္နဲလို႔ မိမိ ဥာဏ္မမီတာေတာ့ ရွိနိုင္ပါတယ္ ။


အပိုင္း - ၈ ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

............................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား