Monday, August 24, 2009

ဗုဒၶမေျဖေသာေမးခြန္းမ်ား -၁

 
         ဗုဒၶကိုအေနာက္နိုင္ငံသား ဒႆနဆရာေတြကစြပ္စြဲၾကတာဖတ္ရေတာ႔ အစာမေၾက

ရင္မေခ်ာင္ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ ။အေနာက္တိုင္းဒႆနဆရာေတြကဘာေတြစြပ္စြဲၾကလည္းဆို

ေတာ႔ " မဇၥ်ိမပ႑ာသ ပါဠိေတာ္ထဲက စူဠမာလုက်ပုတၱသုတ္ " ကိုစြပ္စြဲတာ ။

           မာလုက်ရဲ႔သား ရဟန္းက အခါတစ္ပါးမွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေလာကလြန္ တကၠိက

၀ါဒေမးခြန္း Meta-physical Question ေတြကို ေမးပါတယ္ ။အဲဒီေမးခြန္းေတြက ဒႆန

ပညာမွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္အေရးပါတဲ႔ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ျမတ္စြာဘုရား

က မာလုက်ပုတၱ ရဟန္းေမးတဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို မေျဖဘူး ၊အေျဖမေပးဘူး ။ဗုဒၶ က သဗၺညဳ

တဥာဏ္ ရတယ္ဆိုျပီး ဒီေမးခြန္းေတြကို မေျဖဘဲ ထားေတာ႔ ဗုဒၶ ဟာ ဒီေမးခြန္းေတြကို

မေျဖတတ္ဘူး ။ မေျဖနိုင္လို႔ မေျဖဘဲ ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္ လုပ္တာ ။ အလံုးစံုေသာတရားကို

ဆရာမကူ သယမၺဴဥာဏ္ နဲ႔ သိေတာ္မူတယ္ဆိုရင္ ေျဖနိုင္ရမယ္ေပါ႔ ။ ခုေျဖတာဟာ မေျဖ

တတ္လို႔ မေျဖတာပဲ ။ ဗုဒၶ ဥာဏ္ေလာက္နဲ႔ မေျဖနိုင္ဘူး ဆိုျပီး စြပ္စြဲေနၾကပါတယ္ ။

             အမွန္ကေတာ႔ အေနာက္နိုင္ငံသား ဒႆနဆရာေတြဟာ ဗုဒၶ ရဲ႕ အေတြးအျမင္

အယူအဆေတြကို နားလည္နိုင္တဲ႔ ဥာဏ္မရွိလို႔ ေျပာေနၾကတာပါ ။ဒီျပႆနာဟာလည္း

ခုမွေပၚေပါက္လာတဲ႔ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။မိလိႏၵမင္းၾကီးကလည္း အရွင္နာဂသိန္ ကို

ဒီျပႆနာ ေမးခဲ႔ဖူးပါတယ္ ။ " မိလိႏၵပဥွာက်မ္း "

            မိလိႏၵမင္းၾကီးဟာ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားတယ္ ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္

ႏွံ႔စပ္တယ္ ။ ျပီးေတာ႔ ေမးခြန္းေမးတာလည္းသိပ္ပိုင္တာပဲ ။ သူကဂရိလူမ်ဳိး ၊ ဒႆနပညာ

မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တယ္ ။ ယုတၱိေဗဒကိုလည္း နိုင္နင္းပါတယ္ ။မင္းၾကီးေမးပံုက---------

             မင္းၾကီးက " ျမတ္စြာဘုရားက နတၳာနႏၵ တထာဂတႆ ဓေမၼသု ၊ အာစရိယမု႒ိ"

ဆိုျပီး ေဟာေတာ္မူတယ္ ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ႔ :"အာနႏၵာ ၊ လာျခင္းေကာင္းေသာ ျမတ္စြာ

ဘုရားမွာ ဆရာစားခ်န္ျပီး ေဟာေတာ္မူတဲ႔  တရားဆိုတာမရွိဘူး " လို႔လည္းဆိုတယ္ ။ျပီး

ေတာ႔  မာလုက်ရဲ႔သား မေထရ္ကိုက်ေတာ႔ ျပႆနာေမးတဲ႔အခါမေျဖဘူး။  ဆရာစားခ်န္ထား

တယ္ ။အဲဒီေတာ႔ ဆရာစားမခ်န္ဘူး ၊ အကုန္ေဟာတယ္လည္းေျပာတယ္ ၊ မေျဖဘဲနဲ႔လည္း

ဆရာစားခ်န္ထားျပန္တယ္ ။ ဒါဟာ အစြန္းႏွစ္ဘက္ထြက္ေနပါတယ္ ။ ယုတၱိေဗဒနဲ႔ေျပာရင္

ေတာ႔ ႏွစ္စြန္းထြက္ဆင္ေျခ Dilemma ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ " အာနႏၵာ. လာျခင္းေကာင္း

ေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွာ  ဆရာစားခ်န္ထားအပ္ေသာ တရားဆိုတာမရွိဘူး " ဆိုတဲ႔ စကားမွန္

ရင္ , အဲဒီ စကားကို အမွန္ယူလို႔ရွိရင္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္ ေမးတဲ႔ ျပႆနာကို မေျဖဘဲ

ေနေတာ္မူတာဟာ " သိေတာ္မမူလို႔မ်ား မေျဖတာလား " ။ ဒါမွမဟုတ္ သိေတာ္မူပါလ်က္

တမင္မေျဖဘဲေနတယ္ဆိုရင္ " ဆရာစားခ်န္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္ " ။ အဲဒီလို အစြန္းမလြတ္

ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေမးျပီး အဲဒီျပႆနာကိုေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းပါလို႔  မင္းၾကီး က အရွင္

နာဂသိန္ကိုေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

            ဗုဒၶ ဟာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ ပဲ ။ဘယ္ျပႆနာကိုမဆို ေ၀ဖန္ပိုင္းခြဲျပီး ေျဖရွင္းနိုင္တယ္ ။

ဒီျပႆနာကိုခုမွ အေနာက္တိုင္းသားေတြ ေမးတာမဟုတ္ဘူး ။ မိလိႏၵမင္း လက္ထက္

ကတည္းက ေမးျပီးေျဖျပီးသားျပႆနာပါ ။

            မာလုက်ပုတၱ သိခ်င္တဲ႔ ျပႆနာေတြက " ေလာကဟာ ျမဲသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္

ေလာကဟာ မျမဲဘူးလား "  " ေလာကသည္ အဆံုးရွိသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆံုးမရွိဘူး

လား "  " အသက္ (အတၱလိပ္ျပာ)နဲ႔ ကိုယ္ဟာ တစ္ခုတည္းလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသက္(အတၱ

လိပ္ျပာ) နဲ႔ ကိုယ္ဟာ တစ္ျခားစီလား "   " သတၱ၀ါ ဟာ ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္ေသးလား ၊

ဒါမွမဟုတ္ သတၱ၀ါ ဟာ ေသျပီးတဲ႔ေနာက္  ဘာမွ် မျဖစ္ေတာ႔ဘူးလား "  " သတၱ၀ါ ဟာ

ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္လည္းျဖစ္တယ္ ၊ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဘူးလား  ။ ဒါမွမဟုတ္ သတၱ၀ါဟာ

ေသျပီးတဲ႔ေနာက္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဘူးလား ။"  ဆိုတဲ႔

ျပႆနာပါ ။ အဲဒီ ရုပ္ေလာက ကိုလြန္တဲ႔ တကၠိက၀ါဒ ျပႆနာေတြကို သူက ဆုပ္ကိုင္ျပီး

ျမတ္စြာဘုရား ကို ျခိမ္းေျခာက္ပါေသးတယ္ ။ သဗၺညုျမတ္စြာဘုရား က ဒီျပႆနာေတြကို

အေျဖေပးရင္ေပး ၊ မေပးရင္ ခ်က္ခ်င္း ဒီသာသနာက ေလွ်ာျပီး ငါ လူထြက္မယ္လို႔လည္း

ေျပာေသးတယ္ ။

          ေမးခြန္းကေတာ႔ အေနာက္တိုင္းသား ဒႆနဆရာေတြ တစ္သက္လံုး ေမးျပီးတိက်

တဲ႔အေျဖမရဘဲ ၀ိ၀ါဒသံသရာမွာ ခ်ာခ်ာလည္ ခံရတဲ႔  ျပႆနာေတြပါ ။

          ကဲ..... အဲဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္သူေက်နပ္ေအာင္အေျဖေပးနိုင္သလဲ ။ ဘယ္

ဒႆနဆရာကေကာ လူတိုင္း လက္ခံနိုင္တဲ႔ အေျဖကို ေပးခဲ႔နိုင္သလဲ ။ အဲဒီျပႆနာေတြကို

လူ႔ဘ၀မွာ အေျဖရွာေနရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားရင္း ဘ၀အတြက္ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ ။

ရွင္းတယ္ ။ ဘယ္သူမွ လူတိုင္း လက္ခံနိုင္တဲ႔ အေျဖကို မေပးနိုင္ဘူး ။ အဲဒါ ျမတ္ဗုဒၶ က

မေျဖတဲ႔ အေၾကာင္းပဲ ။

         ဗုဒၶကလည္း မာလုက်ပုတၱ ကိုေမးတယ္ ။ " မာလုက်ပုတၱ... အဲဒီမွားယြင္းတဲ႔ အယူ

၁၀ ခုထဲက တစ္ခုခုကိုယူထားတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီသာသနာမွာ မဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္း အက်င္႔

ေကာင္းကို က်င္႔သံုးနိုင္ပါေတာ႔မလား  , အဲဒီမိစၧာအယူ ၁၀ ခုထဲက တစ္ခုခုရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဟာ

 ဒီေမးခြန္းပုစၧာေတြကို ျမတ္စြာဘုရားက ငါ႔ကိုအေျဖမေပးသေရႊ႔ ငါဟာ ျမတ္ေသာ  ရဟန္း

အက်င္႔မက်င္႔ဘဲေနအံ႔ လို႔ ဆိုရင္ အဲဒီလိုမက်င္႔ရေသးခင္ ေသသြားတယ္ ဆိုပါစို႕ ။ ဘယ္သူ

ဆံုးရႈံးမလဲ ။ သင္ဟာ ျမားမွန္ခံထားရတဲ႔ ေယာက်္ားနဲ႔တူတယ္ ။ ျမားမွန္ခံထားရတဲ႔

ေယာက်္ား ဟာ ျမားကိုဦးစြာထုတ္ျပီး ေရာဂါေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆးကိုမကုဘဲ

ဒီျမားကို ဘယ္သူပစ္သလဲ ။ ဒီျမားပစ္တဲ႔လူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြကို ငါမသိရေသး

သေရြ႔ ျမားကိုမနႈတ္ဘူးဆိုလွ်င္ မႏႈတ္ရခင္မွာပဲ ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္သြားမွာပဲ ။ အလား

တူစြာပဲ  မာလုက်ပုတၱ ေမးတဲ႔  တကၠိက၀ါဒေမးခြန္း ျပႆနာေတြကို အေျဖေပးေနရင္၀ိ၀ါဒ

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ ၊ အျငင္းအခံုျဖစ္ရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္သြားမယ္ ။ သက္ေသခံအေထာက္အထား

တိက်စြာရွိတဲ႔ အေျဖကိုေတာ႔ မရနိုင္ ။ ထိုျပႆနာမ်ဳိးကို  ေျဖဆိုလို႔လည္း အက်ဳိးတစ္စံုတစ္

ရာ မရွိ ။ ရဟန္းကိစၥ ျပီးျခင္းအတြက္ အေထာက္အပံ႔ မျဖစ္ ။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ပုစၧာမ်ဳိး ကို

ဗုဒၶသည္ ေျဖဆိုေတာ္မမူခဲ႔ပါဘူး " ။

           ဒီလို တကၠိက၀ါဒပုစၧာမ်ဳိး ကို အေျဖရွာျခင္း၏ အက်ဳိးမဲ႔သေဘာကို ၂၀ ရာစုဒႆန

ဆရာေတြလည္း သိျမင္ခဲ႔ၾကတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ ၂၀ ရာစုမွာ တကၠိက၀ါဒ ကိုပယ္ျပီး ၀ိဘဇၨ၀ါဒ

ကိုသာ အေနာက္တိုင္းသား ဒႆနပညာရွင္ေတြလည္း လက္ခံခဲ႔တယ္ ။

          ျမတ္ဗုဒၶ ကေတာ႔ သူတို႔ထက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေစာျပီး တကၠိက၀ါဒ ကို ပယ္ခ်

ေတာ္မူခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ မိလိႏၵမင္းရဲ႔အေမးကို ရွင္နာဂသိန္ေျဖတဲ႔ အေျဖကို

လည္း ျပည္႔စံုသြားေအာင္ ေဖာ္ျပပါမယ္ ။

               ရွင္နာဂသိန္အေျဖက----------

       ရွင္နာဂေသနက မင္းၾကီး ဘုရားရွင္က " အာနႏၵာ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဘုရားရွင္တို႔

၌ ဆရာစားခ်န္ထားေသာ တရားတို႔သည္မရွိ "  ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္းလည္းမွန္၏ ။ မာလုက်

၏သား ရဟန္း ေမးအပ္ေသာ ျပႆနာကို ေျဖၾကားေတာ္မမူသည္လည္းမွန္၏ ။ ဤသို႔မေျဖ

ဘဲ ေနျခင္းသည္ မသိေသာေၾကာင္႔ မေျဖသည္လည္း မဟုတ္ ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာေၾကာင္႔

လည္းမဟုတ္ ။

          မင္းၾကီး ျပႆနာရဲ႕ သေဘာသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ၏ ။ ေလးမ်ဳိးဆိုသည္ကား--------------

          (၁) ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၂) ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၃) ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ၊
          (၄) ထပနီယ  ပဥွာ လည္းတစ္မ်ဳိး ...................ျဖစ္၏ ။

       မင္းၾကီး ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္  ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ ဆိုသည္ကား ရူပံ ၊ အနိစၥံ ၊ရူပကၡႏၶာ

သည္ အနိစၥေလာ ၊ ေ၀ဒနကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ ၊ သညကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ ၊ သခၤါရ

ကၡႏၶသည္ အနိစၥေလာ ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာသည္ အနိစၥေလာ  ဟူ၍ေမး ၾကားရာ၌ စကား

အတြင္းပင္ အေျဖ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔  ဧကံသ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ

မည္၏ ။

         ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ ဆိုသည္ကား အနိစၥတည္ေသာတရားသည္ ရူပကၡႏၶာေလာ ၊

ေ၀ဒနကၡႏၶာေလာ ၊သညကၡႏၶာေလာ ၊ သခၤါရကၡႏၶာေလာ ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာေလာ  ဟူေသာ

အေမး၌  ေ၀ဖန္ခြဲျခား၍ ေျဖအပ္ေသာ စကား အေမးအတြင္း၌ ပါေလျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔

 ၀ိဘဇၨ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ မည္၏ ။

           ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ   ဆိုသည္ကား စကၡဳ၀ိဥာဏ္ျဖင္႔ အလံုးစံုကို သိသလား

ဟူေသာ အေမး၌ စကၡဳ၀ိဥာဏ္ျဖင္႔ အလံုးစံုကို မသိနိုင္သည္ျဖစ္၍ စကၡဳ၀ိဥာဏ္ သည္ ရူပါရံု

ကိုသာ သိျခင္း လကၡဏာရွိသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု တစ္ဖန္ျပန္၍ေမး၍ ေျဖရသည္ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင္႔  ပဋိပုစၧာ ဗ်ာကရဏ ပဥွာ  မည္၏ ။

          ထပနီယ  ပဥွာ  ဟူသည္ကား ေလာကသည္ ျမဲသလား ၊ ေလာကသည္ မျမဲသလား၊

ေလာကသည္အဆံုးရွိသလား ၊ ေလာကသည္အဆံုးမရွိသလား ၊ ေလာကသည္အဆံုးလည္း

ရွိ , အဆံုးလည္းမရွိသလား ၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိသည္လည္းမဟုတ္ , ေလာကသည္

အဆံုးမရွိသည္လည္းမဟုတ္သလား ၊ အသက္နဲ႕ကိုယ္သည္ တစ္ခုတည္းလား ၊ အသက္

တစ္ျခားကိုယ္တစ္ျခားလား ၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္၏ေနာက္၌ မျဖစ္သလား ၊ သတၱ၀ါ

သည္ေသသည္၏ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ , မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္သလား-----

ဟူေသာ အေမးမ်ဳိးကိုကား ေမးေသာအတိုင္းမေျဖဘဲထားအပ္ေသာ အေမးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ

ေၾကာင္႔ ထပနီယ  ပဥွာ ဟု ဆိုအပ္၏ ။

            မင္းၾကီး ျမတ္စြာဘုရားသည္ မာလုက်၏သား ရဟန္းေမးေသာ အေမးကို ထပနီယ

ျပႆနာဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင္႔လည္းေျဖေတာ္မမူ ။ ထိုျပႆနာသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔

ထပနီယျပႆနာ မည္သနည္း ဟူမူကား  ၊ ထိုအေမးကိုေျဖအံ႔ေသာငွါ အေၾကာင္းလည္းမရွိ

ျပဳဖြယ္ကိစၥလည္းမရွိ ။  ထို႔ေၾကာင္႔ ထပနီယ  ပဥွာ မည္၏ ။ မင္းၾကီး ျမတ္စြာဘုရားအား

အေၾကာင္းျပဳဖြယ္ကိစၥ ( အေထာက္အထားမရွိ ၊အက်ဳိးမရွိ ) ေသာ ျပႆနာကို အသံေတာ္

ျဖင္႔ ျမြက္ဆိုေတာ္မူျခင္း မရွိ ဟု ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ႔သည္ ။

              အေတြးအေခၚတစ္ခုမွာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိရမယ္ ။ ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိရင္ အဲဒီဒႆနမ်ဳိးကို

ျမတ္စြာဘုရားက အက်ဳိးမရွိမွန္း သိေတာ္မူလို႔မေျဖဘူး။ အဲဒါဟာလည္း ၀ိဘဇၨ၀ါဒရဲ႕သေဘာ

လကၡဏာ တစ္ခုပဲ ။ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပိး အက်ယ္ေဆြးေႏြးဖို႔ေကာင္းတဲ႔

အေၾကာင္းေတြ ရွိပါေသးတယ္ ။ " ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡႏၶ၀ဂ္ ေပါ႒ပါဒ ပရိဗိုဇ္ " ၀တၳဳကို

ဖတ္ၾကည္႔ပါ ။ အဲဒီမွာ ဘယ္လိုဒႆနပုစၧာမ်ဳိးကို ျမတ္ဗုဒၶ အေျဖေပးေတာ္မူတယ္ဆိုတာ

ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္ ။         ။

............................................................................................................................................................

      

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား