Monday, August 24, 2009

အိမ္သံုးမဂၢင္ ရွစ္ပါး

                                                                         မဂၢင္ရွစ္ပါး

သမၼာဒိ႒ိ                     = ေကာင္းေသာ အလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ

သမၼာသကၤပၸ               = ေကာင္းေသာ အၾကံအစည္

သမၼာ၀ါစာ                   = ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုျခင္း

သမၼာကမၼႏၲ                  = ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္း

သမၼာအာဇီ၀                = ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း

သမၼာ၀ါယာမ                = ေကာင္းေသာ အားထုတ္ျခင္း

သမၼာသတိ                   = ေကာင္းေသာ အမွတ္ရျခင္း

သမၼာသမာဓိ                = ေကာင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ။

( အျပစ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ၾကိယာႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ကို " အေကာင္း " ဟု ဆိုလိုသည္ ။ )

             ဒုကၡမ်ားစြာ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္၍ နိဗၺာန္ ေရာက္ဖို႔ရာ တဏွာေလာဘကို တစ္စတစ္စ ပယ္ရွားလ်က္

မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ လမ္းေကာင္းၾကီးကိုသာ လိုက္သြားမိေအာင္ သတိတရား ေကာင္းစြာထား၍ ၾကိဳးစား

သင့္ၾကသည္ ။ ထိုသို႔ ၾကိဳးစားရာ၌ တစ္ကယ္တမ္း အားတက္သေရာ မလိုက္နိုင္ေသးလွ်င္ အိမ္သံုးမဂၢင္ မ်ားကို

ၾကိဳးစားပါ ။

                                                                   အိမ္သံုးမဂၢင္ရွစ္ပါး

သမၼာဒိ႒ိ ။               ။ ဘယ္ကိစၥ၌မဆို ျပဳသမွ်ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ကံေတြသည္ ငါ၏ သႏၲာန္၌ အဖတ္တင္ရစ္

သည္ ။ ေနာင္ အခါအခြင့္သင့္သလို ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကို ေတြ႕ၾကံဳရမည္ဟု ကံႏွင့္ကံ၏အက်ဳိးကို

နားလည္ေသာဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ကား ရုပ္ နာမ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္၍ လူဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ

ခႏၶာကိုယ္၏ ဒုကၡမ်ားစြာႏွင့္ မကင္းပံုကို ဆင္ျခင္၍ ခႏၶာကိုယ္၌ အျပစ္ျမင္ေအာင္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ ။

သမၼာသကၤပၸ ။                   ။ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ ၊ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္သေဘာၾကီးၾကီးထားလ်က္ အျပစ္မရွိ

ဘဲ အက်ဳိးမ်ားမည့္ အၾကံကိုသာၾကံပါ ။ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးသြားမည့္အၾကံ ၊ ဆင္းရဲသြားမည့္ အၾကံမ်ားကို မၾကံမိ

ပါေစႏွင့္ ။ ေမတၱာ ၊ ကရုဏာထား၍ သနားပါ ၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါ ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ကား " လူ႔လုပ္ငန္း ကိစၥစုကို ျဖတ္

၍ သင့္ေတာ္ရာအရပ္၌ ( ဥပုသ္ရက္ရွည္ေစာင့္ကာ ) ဆိတ္ဆိတ္ျငိမ္ျငိမ္ တရားက်င့္မည္ " ဟု ၾကံပါ ။

သမၼာ၀ါစာ ။                ။ မိမိမွာျဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးမွာျဖစ္ေစ အက်ဳိးမ်ားမည့္ စကားကိုသာ ေျပာပါ ။ မုသားစကား ၊

ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ၊ အပ်က္အေခ်ာ္ အေျပာင္အေလွာင္ စကားႏွင့္ ရန္တိုက္စကားတို႔ကို မေျပာမိပါေစႏွင့္ ။

အိပ္ရာ၀င္ အိပ္ရာထေသာအခါတို႔၌ မိမိက်က္မွတ္ထားေသာ ဘုရားႏႈတ္ထြက္ေတာ္ တရားစာမ်ားကို ရြတ္နိုင္

လွ်င္ သာ၍ ေကာင္းပါသည္ ။

သမၼာကမၼႏၲ ။                ။
မိမိမွာျဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးမွာျဖစ္ေစ  အက်ဳိးရွိေသာ အလုပ္မ်ားကိုသာ ဤခႏၶာကိုယ္ျဖင့္

ျပဳလုပ္မိပါေစ ။ သတ္မႈ ၊ ခိုးမႈ စေသာ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ မေကာင္းမႈမ်ားကို မျပဳမိပါေစႏွင့္ ။ အိပ္ရာ၀င္ ၊ အိပ္ရာ

ထ၌ ဘုရားကိစၥ ( ေရလဲ ၊ ပန္းကပ္ ) စသည္ကို ေန႔စဥ္ ျပဳမိပါေစ ။

သမၼာအာဇီ၀ ။              ။ မိမိ၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ပစၥည္းရွာေဖြရာ၌ အျပစ္ကင္းပါေစ ။ သူတစ္ပါး

မ်က္ရည္က်မွ မိမိ၀မ္း၀မည့္ အလုပ္ကို တစ္သက္လံုး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။ စြမ္းနိုင္လွ်င္ ေရာင္းေရး ၊ ၀ယ္ေရး၌ ဆင္းရဲ

သူမ်ားကို ညွာနိုင္သမွ် ညွာပါ ။

သမၼာ၀ါယာမ ။               ။ စီးပြားရွာရာ၌ျဖစ္ေစ ၊ ကုသိုလ္ကိစၥ၌ျဖစ္ေစ ၀ီရိယအျမဲရွိပါေစ ။ ေလာကီစီးပြားေရး

ျဖစ္ေစ ၊ သံသရာၾကီးပြားေရး ျဖစ္ေစ ၊ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ရဖို႔ အေရးျဖစ္ေစ ၊ " ေအးေအးစက္စက္ႏွင့္ ကံစီမံသလို

ျဖစ္လိမ့္မည္ " ဟု ကံတစ္ခုကို အားကိုးလို႔ ရနိုင္ရိုး မရွိပါ ။ ေရလာေျမာင္းေပး ဆိုသလို ၀ီရိယျဖင့္ ကူညီေပးမွ

ေရွးကံေတြ အခြင့္သာ၍ သင့္ရာအက်ဳိးကို ေပးပါသည္ ။

သမၼာသတိ ။               ။ ေန႔စဥ္ ျပဳစုေနၾကျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကိစၥကို မေမ့ပါႏွင့္ ၊ အျမဲသတိရပါေစ ။ ေသခါနီးတိုင္

ေအာင္ ကုသိုလ္ကိစၥ သတိရေနလွ်င္ ဂတိေကာင္းကို မုခ် ရပါေတာ့မည္ ။

သမၼာသမာဓိ ။              ။ စိတ္ေနစိတ္ထား တည္ၾကည္ပါေစ ၊ ႏႈတ္အေျပာလည္း စဥ္းစဥ္းစားစား သတိထားလ်က္

တည္ၾကည္စြာ ေျပာပါ ။ မ်က္ႏွာ အေနအထားႏွင့္ ကိုယ္အသြားအလာ အေနအထိုင္ ျငိမ္သက္ တည္ၾကည္ေန

လွ်င္ ျမင္သူ လူအမ်ားက ခန္႔ညားၾကည္ညိဳ လ်က္ ( မ်က္ႏွာအေန မတင္းသည့္အတြက္လည္း ) တစ္မ်ဳိး

က်က္သေရတိုးကာ ခ်စ္ခင္စရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္ ။

                    ဤသို႔လွ်င္ အိမ္မွာပင္ ေနထိုင္ရင္း ျဖစ္နိုင္ေသာ မဟာကုသိုလ္အၾကမ္းစား အိမ္သံုးမဂၢင္ရွစ္ပါးမွ

အဆင့္ဆင့္တက္၍ စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္ မဂၢင္မ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္ သမၼာသတိ ၾကီးစြာထားလ်က္ သမၼာ၀ါယာမျဖင့္

ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားထုတ္ေနၾကသူတို႔မွာ အိပ္ရာ၀င္ ၊ အိပ္ရာထ၌ ဘုရားအာရံုျပဳျခင္း ၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း ၊ ေရေတာ္

ပန္းေတာ္ ဆီမီးေတာ္ကပ္ရင္း ဗုဒၶါ ႏုႆတိကမၼ႒ာန္း ျဖစ္၍ ထိုကမၼ႒ာန္းတြင္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ပါ၀င္ေနပံုကို ဆက္

လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္ ။
............................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား