Monday, August 24, 2009

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၁

 
       ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံမွ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္ ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ

သို႔ေရာက္လာစဥ္အခါက သူတို႔ေျပာဆိုသြားေသာစကားမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါ

သည္ ။သူတို႔က မိမိတို႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ စြန္႔ခဲ့ျပီးျဖစ္၍

ယခုအခါ ဘယ္ဘာသာကိုမွ် ကိုးကြယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ဘာသာေကာင္းေအာင္ေန

သြားလွ်င္လည္း ျပီးတာပဲ မဟုတ္လားဟု ရွင္အာဒိစၥရံသီ ကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္ ။

ရွင္အာဒိစၥရံသီ က သူတို႔ကို နံရံေပၚမွာ အသင့္ပန္းခ်ီ ေဆးေရးထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္၀ိုင္းကို ျပျပီး ဤတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရ တရားျဖစ္

ေၾကာင္း ၊ ဤတရားကိုနားလည္ျပီဆိုလွ်င္ မိမိဘာသာ ေကာင္းေအာင္ ေနသြားရံုျဖင့္

သံသရာ ၀ဋ္ဒုကၡ မွ မလြတ္နိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရာ သူတို႔ကို ထိုတရားအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ျပပါဟု

ေတာင္းပန္လာၾကေလသည္ ။ ရွင္အာဒိစၥရံသီ လည္း သူတို႔နားလည္လြယ္ေအာင္ ပစၥဳပၸာန္

ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ကို ျပလိုက္ရသည္ ။ ဖႆျဖစ္လာပံုမွ ၊ ေ၀ဒနာ ၊ တဏွာ ၊ ဥပါဒါန္ ၊

ကံမၼဘ၀ ျဖစ္သြားပံု ၊ သံသရာလည္ပံု ကို ခပ္ရွင္းရွင္း ျပလိုက္ရေလသည္ ။

             ထိုအခါ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္ က " ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္ ၊

ဗုဒၶဘာသာ က ေတာ္ေတာ္ သိပၸံနည္းက်တာပဲ ၊ ယုတၱိရွိလိုက္တာ ၊ ကၽြန္မတို႔ပိုျပီး သိခြင့္ရ

ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းစကား ( message ) ေပးပါလား ၊ ဘယ္စာအုပ္

ဖတ္သင့္သလဲ " ဟုေမးေလသည္ ။

          ရွင္အာဒိစၥရံသီ လည္း ဖတ္လက္စျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ မႏုႆတၱေဗဒပါေမာကၡ

မယ္လ္ဖုဒ္၊အီးစပီရို ၊ေရး BUDDHISM AND SOCIETY ( ဗုဒၶဘာသာႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)

ဆိုေသာ စာအုပ္ကို ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းသိရေအာင္ ေပးလိုက္ရပါ

သည္ ။ သူမ က " ညပိုင္းက်ရင္ ေဆြးေႏြး လို႔ရမလား " ဟုေမးေလသည္ ။ ရွင္အာဒိစၥရံသီ

ကလည္း ည ၇ နာရီမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလိုက္သည္ ။

           ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွင့္ျပန္ဆံုေလသည္ ။ ထိုအခါ ေဒါက္တာေဟသာစပင့္

က ေအာက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပျပီး ေျပာသည္ ။

            " I know of no layman who has attained the state of insight(vipassana).

Those few monks who hinted that they had achieved such a state either would

not describe it, claiming that to do so would be in violation of their vows, or

could not described it, it is an ineffable experience. As one put it to me, "It's

like sexual intercourse; unless you have had the experience yourself, it can-

not be explained"  ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ။

          ထိုစာကိုဖတ္ျပီးေနာက္ ထိုအမ်ဳိးသမီးၾကီးက ေမးေလသည္ ။ " အရွင္ဘုရား ဒီစာ

ထဲမွာ ေျပာထားသလိုဆိုရင္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ဆိုတာကို ရတဲ့လူမရွိသေလာက္ပဲ ၊

ရထားတဲ့ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပီး မေျပာဆိုရဘူး လို႔ ဆိုထားတယ္ ၊

ဟုတ္ပါသလားဘုရား "

        " ဟုတ္တယ္ ၊ ဘုရားက ဒီတရားေတြဟာ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ျဖစ္လို႔ လူသာမန္ေတြကို

တရားရထားသူျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းဆို ရင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳရဘူးလို႔ ပညတ္

ထားတယ္ "

          " ဟာဒါဆိုရင္ေတာ့ အရွင္ဘုရားတို႔ အေနနဲ႔ တပည့္ေတာ္တို႔ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံ

ေတြကိုလာျပီး သာသနာမျပဳပါနဲ႔ ၊ အရွင္ဘုရားတို႔တရားကို ဘယ္သူကမွ လက္ခံမွာမဟုတ္

ဘူး "

        " ဘာျဖစ္လို႔လည္းဒကာမၾကီး "

    " တပည့္ေတာ္တို႔ အေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ " To be is to be perceived "

" ရွိရင္ သိကို သိရမယ္ " ၊  သိေအာင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပီး ေၾကျငာရမယ္ ၊ ဒါမွ အမ်ား

တကာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက ဟုတ္မဟုတ္ ၊ မွန္မမွန္ကို သူေပးတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာအရ စမ္းသပ္

ၾကည့္မယ္ ၊ သူတို႔က ဒီေဖာ္ျမဴလာ အတိုင္း စမ္းသပ္လို႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕သိရမွ

သာ လက္ခံမယ္ ၊  ခုဒီစာထဲမွာ ပါသလိုေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး ၊ ဒီေနရာမွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္

ထားျပီး ေလ့လာၾကမွာပဲ ၊ ပထမအဆင့္က အရွင္ဘုရား ရထားတဲ့တရားကို ဘယ္လိုစမ္း

သပ္ရင္ သိနိုင္မလဲ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမယ္ ၊ ျပီးေတာ့မွ သူတို႔ကိုလက္

ေတြ႕စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးရမယ္ ။ သူတို႔ေတြ႕ရွိတဲ့ တရားနဲ႔ အရွင္ဘုရား ရထားတဲ့တရားနဲ႔ တူ

ေၾကာင္း ထင္ရွားမွသာ လက္ခံၾကမွာပါ ၊ ဒီလို လွ်ိဴ႕၀ွက္ထားလို႔ေတာ့ တပည့္ေတာ္တို႔ဆီက

လူေတြက လက္မခံဘူး ။ တပည့္ေတာ္တို႔ဆီကို မဟာယာနဘုန္းၾကီးတစ္ပါးလာျပီး တရားရ

ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ေတြဆိုျပီး ျပဖူးတယ္၊ ဟိုက လူေတြက ရယ္ၾကတယ္ ၊

ဒီလိုမရဘူးဘုရား ၊ ကမၻာကို သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ကမၻာက လူေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထား

ကိုလည္း သိထားမွ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္ " ဟုလည္း သူက အၾကံေပးသြားသည္ ။

        ဤ ကိစၥကို ၾကားရျပီးေနာက္ပိုင္း ေခါင္းထဲတြင္ စိတ္ကူး ႏွစ္ခု ေပၚလာသည္။

(က) ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ သည္ ဘာလဲ ႏွင့္

(ခ) ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို ကမၻာ နားလည္ လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ျပီး

      သာသနာျပဳမလဲ ဆိုေသာ ပုစၧာၾကီး ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုပုစၧာေတြကို မရွင္းနိုင္ဘဲႏွင့္

   ဗုဒၶဘာသာ၏ goal ပန္းတိုင္ ျဖစ္ေသာ " နိဗၺာန္ " ကို ကမၻာက လူေတြ နားလည္ျပီး

လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္လို သက္ေသထင္ရွားျပမလဲ ဆိုေသာ ဧရာမပုစၧာၾကီး ကို ရွင္းနိုင္

မည္မဟုတ္ပါ ။

        ပထမဦးစြာ " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္

သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါသည္ ။

          ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ဆိုတာဘာလဲ ။

ပါဠိစာေပ ႏွင့္ အကၽြမ္းမ၀င္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဤ စကားလံုး ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ကို

နားလည္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ ။ ရဟန္းသံဃာမ်ား ( ပရိယတၱိကၽြမ္း၀င္ေသာ ) သံဃာေတာ္

မ်ားကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သိၾကပါလိမ့္မည္ ။ သို႔ေသာ္ သိပံုသိနည္းက တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာ

သာစီ ျဖစ္ေနေလသည္ ။ ဘယ္လို တစ္မ်ုိးတစ္ဘာသာစီ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ ။ဤ ေမးခြန္း

လည္း ေပၚေပါက္သင့္ပါ၏ ။

         ေျပာျပပါမည္ ။

        ေထရ၀ါဒ ခ်င္းတူေသာ္လည္း သီရိလကၤာ ( သီဟိုဠ္ ) သံဃာမ်ား အဓိပၸာယ္ ယူပံုႏွင့္

ျမန္မာရဟန္းသံဃာမ်ား အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံု ကြာျခားေနျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္ ။

ဤေမးခြန္းလည္းေမးသင့္၏ ။

အပိုင္း -၂ ကိုဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္
.............................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား