Monday, August 24, 2009

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - နိဂံုး

 
" မိမိ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ရာ ၊ ၀ိပႆနာရႈရာ၌ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လူသာမေဏအား မေျပာရ ၊

မိမိ ဆရာသမားအား ဖြင့္ဟ ေျပာနိုင္ခြင့္ရွိသည္ ။ မိမိႏွင့္ အလားတူ တရားအားထုတ္ေနသူ

ရဟန္း အခ်င္းခ်င္း ဖြင့္ဟ ေျပာခြင့္ရွိသည္ ။

          ၀ါၾကြားလိုစိတ္ျဖင့္ မေျပာရ ၊ ထိုစကားကို ေျပာျခင္းေၾကာင့္ တရားအားထုတ္သည့္

အေဖာ္ျဖစ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြ ရဟန္းအား သဒၶါတရား ထက္သန္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္

ေျပာခြင့္ရွိသည္ " ဟု ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ၂၂၇သြယ္က်မ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

            ဒီကိစၥမွာ စဥ္းစားစရာက ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းကိုေတာ့ ေျပာနိုင္တယ္ ။ လူသာမေဏ

ကိုေတာ့ မေျပာပါနဲ႔လို႔ ပိုင္းျခားထားတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္ ။ ေရွးတုန္းက လူသာမေဏ

က ၀ိပႆနာအလုပ္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းပါတယ္ ။ ၀ိပႆနာဓူရကို ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ အခ်ဳိ႕

က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကပါတယ္ ။ အမ်ားကေတာ့ ဂႏၲဓူရကိုပဲ အားထုတ္တာမ်ားပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာအေၾကာင္းနဲ႔ မစပ္ဆိုင္သလို ျဖစ္ေနတဲ့ လူသာမန္ေတြကို ေလာကုတၱရာ

မဂ္ဥာဏ္ ၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ ၊ ၀ိဇၨာဥာဏ္ ၊ အဘိဥာဏ္ေတြ အေၾကာင္းကိုသြားေျပာရင္ ၀ါၾကြား

သလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အထင္ၾကီးေအာင္ ေျပာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ခုေခတ္မွာေတာ့

၀ိပႆနာကမၼ႒ာနာစရိယ ကလည္း လူပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္ ။ အားထုတ္တဲ့

ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေယာဂီ ေတြကလည္း လူသာမန္ေတြပဲ မ်ားပါတယ္ ။

            " ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုတ္ ၊ ေဂယ် ၊ ေ၀ယ်ာကရိုဏ္း ၊ ဂါထာ ၊

ဥဒါန္း ၊ ကၠတိ၀ုတ္ ၊ ဇာတ္၀တၳဳ အဗၻဳတဓမၼ ၊ ေ၀ဒလႅ ဟူေသာ တရားကို သင္ယူ၏ ။

ထို႔ထက္ ပိုလြန္၍ကား ထိုတရား၏ အနက္ကို ပညာျဖင့္သိ၏ ။ ထိုရဟန္းသည္ တရားႏွင့္

ေနေလ့ရွိသူ ( ဓမၼ၀ိဟာရီ ) ျဖစ္၏ " လို႔ ဘုရားက ေဟာေတာ္မူပါတယ္ ။ ဆိုလိုတာကေတာ့

စာေပက်မ္းဂန္ေတြကို ရြတ္ဖတ္ တတ္တိုင္း အနက္အဓိပၸာယ္ကို " ပညာ ျဖင့္ " မသိနိုင္ဘူး ၊

ထိုရဟန္းသည္ ဓမၼ၀ိဟာရီ ၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူျဖစ္မွသာလွ်င္ တရား၏ အနက္သေဘာ

ကို ထိုးထြင္း၍ ပညာျဖင့္ သိနိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပဋိေ၀ဓဥာဏ္ မရွိဘဲနဲ႔

ေတာ့ ပရိယတၱိမွာ ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတြရဲ႕ အနက္သေဘာ အမွန္ကို ပညာျဖင့္

မသိနိုင္ပါဘူး ။ အႏုေဗာဓဥာဏ္ပဲ ရွိမွာေပါ့ ။ ဆိုလိုတာက ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္

ေတြကို နက္နက္နဲနဲ ပညာနဲ႔ သိဖို႔ ပဋိေ၀ဓဥာဏ္ နဲ႔သိဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္ ။ အဲဒါက

ဓမၼ၀ိဟာရီေတြသာ သိနိုင္ၾကတယ္ လို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

             စတုတၳပါရာဇိကံ ။ ၀ိနီတ၀တၳဳ ျဖတ္ထံုးေတြထဲမွာ -

     တရံေရာအခါ ။ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏ ။ ထိုရဟန္းကို ရဟန္းတို႔

သည္ အရွင္ဘုရား၌ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ

စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရား ရွိပါသလား ဟုေမးၾက၏ ။

        " ငါ့ရွင္တို႔ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျဖဆိုဖို႔ရာ မခဲယဥ္းပါ " လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္ ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာ၀က တို႔သည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုနိုင္ကုန္ရာ၏ ။ ငါတမူကား

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာ၀က မဟုတ္ေခ် ။ ( အရိယာပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ေသးသည္ကို

ရည္ညႊန္းသည္ ) ငါသည္ ပါရာဇိက က်သေလာ " ဟု ထိုရဟန္းအား " သံသယကုကၠဳစၥ "

ျဖစ္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏ ။

          ရဟန္း ၊ သင္သည္ အဘယ္စိတ္ရွိသနည္း ဟု ေမးေတာ္မူ၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား

တပည့္ေတာ္သည္ ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိပါ ဟု ေလွ်ာက္ထား၏ ။

        ရဟန္း ၊ ၀ါၾကြားလိုစိတ္မရွိေသာ ရဟန္းအား အာပတ္မသင့္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

( ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ - ၁၄၄ )

          ဒီလိုပဲ ေနာက္ရဟန္းတစ္ပါး မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနတုန္း တျခား ရဟန္းေတြက

" အရွင္ဘုရားမွာ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ရွိျပီး ျပီလား " လို႔ ေမးျပန္တယ္ ။ လူနာရဟန္းက

" ငါ့ရွင္တို႔ လံု႔လ၀ီရိယရွိတဲ့ ရဟန္းသည္ ျပီးစီးအပ္ေသာ တရား ရွိတာပဲ " လို႔ေျဖတယ္ ။

ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါၾကြားလိုစိတ္ မရွိေသာ ရဟန္းအား အာပတ္မသင့္ဘူးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူ

ပါတယ္ ။

           ဒီအတိုင္း ၀ါၾကြားလိုစိတ္မရွိေသာ ရဟန္းအား အာပတ္မသင့္ဘူးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူ

ထားတဲ့ ၀တၳဳခ်ည္း ( ၁၂ ) ပုဒ္ေလာက္ပါ ပါတယ္ ။

        ေနာက္၀တၳဳတစ္ပုဒ္မွာေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးက မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနလို႔ လူနာသြားေမး

ၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို " ေတာ္ရံု ပုထုဇဥ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေ၀ဒနာကို သည္းခံနိုင္မွာ

မဟုတ္ဘူး " လို႔ေျဖတယ္ ။

           ရဟန္း ဘာစိတ္နဲ႔ေျပာတာလဲ ေမးေတာ့ ရဟန္းက ၀ါၾကြားခ်င္လို႔ ေျပာေၾကာင္း

၀န္ခံပါတယ္ ။ ဘုရားက ပါရာဇိ မက် ၊ ထုလႅစၥဥ္း အာပတ္သင့္တယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

            ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ျပိတၱာေတြကို ျမင္တဲ့ အေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာတယ္ ။ အရိုးစုျပိတၱာ ၊ အသားတံုးျပိတၱာ ၊ အေရမရွိတဲ့ ျပိတၱာ ၊ သံလ်က္

အေမႊးေပါက္ေနတဲ့ ျပိတၱာ ၊ အပ္ အေမႊးေပါက္တဲ့ ျပိတၱာ ၊ အဲဒီ ျပိတၱာေတြကို ျမင္ေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံေတာ္မူတယ္ ။ ရဟန္းတို႔က အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ

ကို ၀ါၾကြား ေျပာဆိုေနတယ္ ဆိုျပီး ရႈတ္ခ်ၾကတယ္ ။ အျပစ္ေျပာၾကပါတယ္ ။ ျမတ္စြာဘုရား

က " ေမာဂၢလာန္ ျမင္တဲ့ ျပိတၱာေတြကို ငါလည္း ျမင္ဖူးတယ္ ၊ ေမာဂၢလာန္သည္ အမွန္ကို

ေျပာဆိုေပသည္ ၊ ရဟန္းတို႔ ေမာဂၢလာန္ ကား အာပတ္မသင့္ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

သာသနာမွာ အရွင္ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ဟာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လူတို႔၏ ကမၼပထ

တရားဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္တဲ့ တရားေတြကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။

ျမတ္စြာဘုရားက  သူအမွန္ေျပာတာပဲ ၊ အာပတ္မသင့္ဘူးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။ ဒါဟာ

တစ္ၾကိမ္တည္း မဟုတ္ပါဘူး ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာခဲ့တာပါ ။

            ဒီထက္ပိုျပီး ထင္ရွားတာက အဂၤုတၳိဳရ္မွာက ကုဓ၀ဂ္ ၊ ကကုဓေထရ၀သုတ္မွာ

ကကုဓျဗဟၼာက ရွင္ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေဒ၀ဒတ္ ရဟန္းသံဃာေတြကို

သင္းခြဲဖို႔ ၾကံစည္ေနပံုကို လာျပီး သတင္းေပး ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။ အရွင္မဟာေမာ

ဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ဒီအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္

ထားပါတယ္ ။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက -

        " ေမာဂၢလာန္ ( သင္၏ ) စိတ္ျဖင့္ ကကုဓျဗဟၼာ၏စိတ္ကို သင္ပိုင္းျခား၍ သိသေလာ၊

ကကုဓျဗဟၼာ ေျပာဆိုေသာ စကားအလံုးစံုသည္ ထိုဆိုသည့္အတိုင္းသာလွ်င္  မွန္ကန္

သေလာ ၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား " ဟု ေမးေတာ္မူ၏ ။

         " အရွင္ဘုရား ၊ အကၽြန္ပ္၏ စိတ္ျဖင့္ ကကုဓျဗဟၼာ၏ စိတ္ကို အကၽြန္ပ္္   ပိုင္းျခား၍

သိပါ၏ ။ ကကုဓျဗဟၼာေျပာဆိုေသာ စကားအလံုးစံုသည္ ထိုဆိုသည့္အတိုင္း သာလွ်င္

မွန္ကန္ပါ၏ ။ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအ၇ာအားျဖင့္ လံုး၀ မျဖစ္နိုင္ပါ " ဟု ေလွ်ာက္ထား၏ ။

( အဂၤုတၳဳိရ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ - ဒုတြဲ - ၁၃၂ )

            ဥတၱရိမႏုႆဓမၼသည္ အေျပာက်ယ္ပါ၏ ။ ေလးနက္ပါ၏ ။ အနက္အဓိပၸာယ္ကို

ဥာဏ္ပညာျဖင့္သာ သိနိုင္ေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္ ။

            ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဘုရားေဟာထားတာတစ္ခု ရွိပါတယ္။

" ဘုရားက တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို မပယ္နိုင္လို႔ရွိရင္ လူတို႔ရဲ႕ ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္

လြန္ျမတ္မယ့္ စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္ ( ဥတၱရိမႏုႆဓမ ) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္ဘူး " လို႔

ေဟာထားပါတယ္ ။

တရားေျခာက္မ်ဳိးက -

၁ ။ သတိကင္းလြတ္ျခင္း

၂ ။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကင္းမဲ့ျခင္း

၃ ။ ကၠေျႏၵတို႔၌ တံခါးပိတ္ထားမႈ မရွိျခင္း

၄ ။ စားဖြယ္တို႔၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိျခင္း

၅ ။ ပလႊား ၀ါၾကြားျခင္း ႏွင့္

၆ ။ ေျမွာက္ပင့္ ရႈတ္ခ်၍ ေဟာေျပာျခင္း  "  တို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။

( အဂၤုတၳဳိရ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ - ဒုတြဲ - ၄၇၄ )

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕အဆံုးအမလကၤာေလးနဲ႔ အဆံုးသတ္

လိုက္ပါရေစ ။

" သာသနာအက်ဳိး ၊ ရြက္သယ္ပိုးက ၊

ခႏိုးခနဲ႔ ၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း ၊

မငဲ့မေစာင္း ၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို

စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ၊ ခရီးႏွင္ပါ "


ျပီးပါျပီ ။

................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား