Monday, August 24, 2009

ဦးပိန္တံတား ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္း

 
      ဘိုင္ဆပ္၏လက္ေထာက္ ျမိဳ႔စာေရးငပိန္က ေတာင္သမန္အင္းကိုျဖတ္ကူးေသာသစ္

သားတံတားၾကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္မွာလည္း ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ျခင္း ၊ ေစတနာအရင္း

ခံျခင္းရွိဟန္မတူေခ် ။ စစ္ကိုင္းႏွင္႔အင္း၀ အရပ္တို႔ရွိ နန္းေတာ္ေဟာင္းမ်ားမွ သစ္မ်ားကို

အခမဲ႔ ဖ်က္ယူကာ တံတားေဆာက္ျခင္းျဖစ္၏ ။ ေတာင္သမန္ တစ္ဖက္တြင္ ကုလား

အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္ျဖစ္၍ ဘိုင္ဆပ္တို႔က ေရႊျမိဳ႔ေတာ္တြင္ အာဏာသိမ္းလိုေသာအခါ

အလြယ္တစ္ကူ ထိုတံတားမွ လာေရာက္ကူညီနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္ ။

( ၁၉၅၆ ခု ၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ပါ စမ္းယုေအာင္ ၏ေဆာင္းပါးမွ )

    ျမန္မာဘုရင္၏ အေရးေပးမႈကို ဘိုင္ဆပ္၏ အမ်ဳိးအဆက္ဆက္ကျပန္၍ေက်းဇူးဆပ္ၾက

သည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီ ကာလအတြင္းတြင္ ဗံုးအိုရြာမွ ဘၾကီးေတာ္မင္းတရားၾကီး

တည္ထားခဲ႔ေသာ ပုထိုးေတာ္ၾကီးေစတီ ေတာ္ထိေရာက္ေအာင္ ေျမေအာက္မွ တစ္မိုင္ေက်ာ္

ေသာ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းၾကီးေဖာက္၍ ဌာပနာမ်ားကို ခိုးယူၾကသည္ ။

          ပုထိုးေတာ္ၾကီးႏွင္႔အတူ တျခားေစတီေတာ္မ်ားမွ ဌာပနာမ်ား ကုန္သြားေသာအခါမွ

သာ ျမန္မာမ်ားကသိၾကသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ဘိုင္ဆပ္၏ ယုတ္မာရက္စက္ပံုမ်ားကို နတ္မ်ား

ကိုယ္တိုင္ အိပ္မက္ေပးမွ ပုဂံမင္း ကိုယ္တိုင္ ဘိုင္ဆပ္ႏွင္႔အေပါင္းအပါေလးဦးကို ကြပ္မ်က္

ခဲ႔ရသည္ ။

          နိုင္ငံ႔အေရးကိုမၾကည္႔ဘဲ  မိမိသား ဘုရင္ျဖစ္ေရးတစ္ခုကိုသာၾကည္႔လိုက္မိေသာ

က်ပင္းမင္းသမီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင္႔ အမရပူရတစ္ျမိဳ႔လံုး ကုလားရန္ေၾကာင္႔ၾကိမ္

မီးအံုးသလိုျဖစ္ခဲ႔ၾကရသည္ ။ နိုင္ငံႏွင္႔လူမ်ဳိးနစ္နာခဲ႔ရသည္ ။ ၾကက္တိုက္ပြဲ ၊ ဆိတ္တိုက္ပြဲ

စေသာတိရစၧာန္တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးနိုင္ရံုသက္သက္မွ်ျဖင္႔ ဘိုင္ဆပ္ ကို ျမိဳ႔၀န္

ရာထူးေပးခဲ႔သည္႔ ပုဂံမင္း၏ အမည္းကြက္ၾကီးမွာလည္း ျမန္မာ႔သမိုင္းတြင္ ေခ်ဖ်က္၍ရမည္

မဟုတ္ေတာ႔ပါ ။

       ဤအခ်က္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဘမ်ားသည္ လူရည္ခၽြန္သားသမီးမ်ား

သာသနာ႔ေဘာင္မွာ ေပ်ာ္ေနျပီဆိုလွ်င္ ျမဲေအာင္အားေပးသင္႔ပါသည္ ။ သာသနာေရးကို

မထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ စြမ္းမရွိသည္႔ သားသမီးမ်ားကိုလည္း သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ ဇြတ္ဆြဲ

၍ မသြင္းသင္႔ပါ ။

         အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သဒၵါ ၊ ပညာ မပါဘဲ သာသနာ႔ေဘာင္ေရာက္လာေသာသူ

မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ သာသနာဂုဏ္ တက္ေအာင္မလုပ္နိုင္ၾကဘဲ ဂုဏ္ပ်က္ေအာင္

သာလုပ္တတ္ေသာေၾကာင္႔ ပါတည္း ။ ဆက္စပ္မႈရွိ၍ အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခုကိုဆက္

၍ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ သံဃာေတာ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ

ေတာရြာက မိဘမ်ားေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါ၏ ။

          ျမိဳ႔မိဘမ်ား၏ အေနအထားအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ သံဃာ အဆက္ျပတ္၍

သာသနာပင္ ကြယ္ေလာက္ေပျပီ ။ ေတာရြာက မိဘမ်ားကား မိမိတို႔သား ကိုရင္၀တ္ျပီးသည္

ႏွင္႔ သာသနာ႔ေဘာင္မွာ တစ္လံုးေပ်ာ္သြားေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအားေပးၾကသည္ ။ ျမိဳ႔က မိဘ

မ်ားကားအားေပးဖို႔ေနေနသာသာ သာသနာ႔ေဘာင္မွာ ေပ်ာ္ေနေသာ သားသမီးမ်ားကိုပင္

လူမထြက္ ထြက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၾကသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။   ။ဒီအေၾကာင္းကိုဖတ္ျပီးရင္ " ယုတ္မာရက္စက္ေသာ ပုဂံမင္းႏွင္႔ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

                 ဘိုင္ဆပ္" အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈ ပါရန္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။


(ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘ၀ႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔အေတြးအျမင္မ်ား )-စာ-၉၇
............................................................................................................................................................     

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား