Wednesday, August 26, 2009

ရွင္မဟာကႆပရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ေတာ္

               ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရွင္မဟာကႆပရဲ႕အေလာင္းေတာ္ရွိရာ ဂူဆိုျပီးေတာ့တည္ရွိပါတယ္ ။

လူအမ်ားကလည္း လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါတယ္ ။

               ရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ကို အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္က သျဂိဳဟ္မည္ဆိုတာ

ဟုတ္လား ၊ မဟုတ္ဘူးလားဟု ေ၀ဖန္သံေတြလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ 

ပတ္သက္ျပီး ထီးခ်ဳိင့္ျမိဳ႕တည္ေတာဆရာေတာ္ ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ ကို တင္ျပပါမယ္ ။

                " ေရွးေရွးတုန္းက အရိေမေတၱယ်အေလာင္းက ဆင္ထိန္းျဖစ္ျပီး အရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕

အေလာင္းက ဆင္ျဖစ္သတဲ့ ။ ဆင္ထိန္းဟာ ဆင္ကို ပန္းပဲဖိုအနီးမွာ လႊတ္ထားတယ္ ။ ဖိုသူၾကီးက

ဆင္ကို ဖိုတဲအနီး မလႊတ္ပါႏွင့္ လို႔ေျပာတယ္ ။ ဆင္ထိန္းက ငါ့ဆင္ဟာ လူစကားကို နားလည္တဲ့ ဆင္

ယဥ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဖိုတဲအနီးမွာ ေနေပမယ့္ ဘာအႏၲရာယ္မွ ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး လို႔ေျပာတယ္ ။

ဖိုသူၾကီးက ဆင္ဆိုတာ တိရစၧာန္မို႔ ယဥ္သည္ျဖစ္ေစ ၊ ရိုင္းသည္ျဖစ္ေစ စိတ္မခ်ရဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္

ေ၀းေ၀းမွာ လႊတ္ထားပါလို႔ေျပာတယ္ ၊ ဆင္ထိန္းက ကိစၥမရွိပါဘူး ၊ က်ဳပ္ဆင္ကို က်ဳပ္တာ၀န္ယူပါ

တယ္ ။ မပူပါႏွင့္လို႔ ေျပာတယ္ ။ ဒီေတာ့ ပန္းပဲသူၾကီးက ခင္ဗ်ားဆင္ အမွန္တစ္ကယ္ လူစကား နား

လည္လွ်င္ သံေတြခဲကို အကိုင္ခိုင္းလို႔ ျဖစ္ပါ့မလား လို႔ေျပာတယ္ ။ ဆင္ထိန္းက ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ

တာေၾကာင့္ သံေတြခဲကို မီးဖုတ္ျပီး ဆင္ကို အကိုင္ခိုင္းသတဲ့ ၊ ဆင္ဟာ အလြန္ပူတဲ့ သံေတြခဲကို

ႏွာေမာင္းျဖင့္ ကိုင္တဲ့ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသလြန္ရွာသတဲ့ ။ အဲဒီ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ဟာ ရွင္မဟာကႆပ ရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို လက္၀ါးျပင္ေပၚမွာတင္ျပီး

မီးသျဂိဳဟ္ျပဳရာမွ လက္၀ါးေတာ္ကို မီးစြဲျပီး ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရလိမ့္လို႔ သမိုင္းမွာဆိုတယ္ ။ သမိုင္း

ေဟာင္းတစ္ခုမွာ ဆိုတာက ဆင္ထိန္းဟာ ဆင္ကို သံေတြခဲ အကိုင္ခိုင္းရံုမွ်မက အျမိဳခိုင္းတဲ့အတြက္

အဖန္ငါးရာ၀ိပါက္လိုက္ျပီး အက်ဳိးၾကြင္းအားျဖင့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားျဖစ္တဲ့အခါ ရွင္မဟာကႆပ

အေလာင္းေတာ္ကို လက္၀ါးျပင္ေပၚတင္ျပီး မီးသျဂိဳဟ္ ရာက လက္ေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ေလာင္

ျပီး ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ ။

                 သည္အဆိုမ်ားဟာ ခိုင္မာတဲ့ အဆိုမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး ။ ပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

ပံုျပင္ဆိုတာ အမွန္တစ္ကယ္မဟုတ္ ၊ တစ္ေထာင့္တစ္ညပံုျပင္လို နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ ေျပာ

ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္မဟုတ္ပါဘူး ၊ အမွန္မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပ

ပါဦးမယ္ ။"

                 " သည္ကမၻာေျမၾကီးဟာ ဘုရားတစ္ဆူနဲ႔ တစ္ဆူၾကား တစ္ယူဇနာ ေျမသားတက္ေၾကာင္း

( ဧတၱာ၀တာ ကိရ ဒိြႏၷံ ဗုဒၶါနံ အႏၲေရ ေယာဇနံ ပထ၀ီ ဥႆႏၷံ ) လို႔ နိဒါန၀ဂၢ႒ကထာ - ၁၄၉ မွာ ဖြင့္ျပ

ထားတယ္ ၊ သည္အဖြင့္အရ ဆိုလွ်င္ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွင္မဟာကႆပ

ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ဟာ ေျမအတြင္း တစ္ယူဇနာေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနျပီ ၊ ေျမအတြင္းက ေဖာ္

ထုတ္ယူလို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ ။ ေဖာ္ထုတ္လို႔ မျဖစ္နိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ အဲသည္အခ်ိန္မွာ

အေလာင္းေတာ္ဟာ ေဆြးျမည့္ျပီး ေျမၾကီးၾသဇာဓါတ္ ျဖစ္သြားေလာက္ျပီမို႔ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အေလာင္း

လည္း ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး ။ ေျပာစရာ ရွိေသးတာက ရွင္မဟာကႆပက သူ႔ရဲ႕အေလာင္းဟာ

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ လက္ထက္တိုင္ေအာင္ မေပ်ာက္မပ်က္ တည္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့လွ်င္

အဓိ႒ာန္အေလ်ာက္ တည္မည္ဆို တည္ေနနိုင္တာေပါ့ ၊ သို႔ေသာ္ လည္း အေလာင္းေတာ္ မပ်က္မစီး

တည္ေနပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္တာက ဘယ္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးလို႔လည္း လို႔ ၊ အဓိ႒ာန္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္း

ကို ေထာက္ေမွ်ာ္ၾကည့္သင့္ေသးတယ္ ။ သည္ေနရာမွာ ဘုရားရွင္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူစဥ္

အဓိ႒ာန္ျပဳေတာ္မူပံုကို ေျပာျပရဦးမယ္ ။ "

                   " ေဂါတမဘုရားရွင္ဟာ သက္ေတာ္အလြန္တိုေတာ္မူတယ္ ။ ဘုရားျဖစ္သည္ကစျပီး

၄၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မေနမနား တရားေဟာျပေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ဟာ မပ်ံ႕ႏွံ႕

ေသးဘူး ။ ကၽြတ္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ေနေသးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ငါ ပရိနိဗၺာန္

၀င္စံျပီးသည့္ေနာက္ ငါ့ရဲ႕ခႏၶာေတာ္ဟာ ဓာတ္ေတာ္ အစိတ္စိတ္ျဖစ္ျပီး ငါ့ရဲ႕သာသနာေတာ္

အကြယ္သမွ် လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူတယ္ ။

အဲသည္ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေၾကာင့္ မုန္ညင္းေစ့မွ် ရွိ၍ ျမတ္ေလးငံု အဆင္းရွိတဲ့ အငယ္စားဓာတ္ေတာ္

ေျခာက္ျပည္သား ၊ ဆန္က်ဳိးခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ပုလဲအဆင္းရွိေသာ အလတ္စား ဓာတ္ေတာ္ ငါးျပည္

သား ၊ ပဲေနာက္ေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိ၍ ေရႊအဆင္းရွိေသာ အၾကီးစားဓာတ္ေတာ္ ငါးျပည္သား ၊ ေပါင္း

ဓာတ္ေတာ္ ၁၆ ျပည္သား က်န္ရစ္ေတာ္မူတယ္ ။  ( သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ ) ၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဓာတ္

ေတာ္မ်ားဟာ အဓိ႒ာန္ေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္မည့္သူရွိရာ ဌာန လွည့္လည္ျပီး သာသနာေတာ္

မကြယ္သမွ် ကာလပတ္လံုး တည္ေတာ္မူေနၾကမယ္ ။ သာသနာေတာ္ကြယ္လို႔ ကိုးကြယ္မည့္သူမရွိ

တဲ့အခါမွာ ဓာတ္ေတာ္အားလံုး ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူၾကမယ္ ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဓိ႒ာန္ေတာ္

မူခ်က္ဟာ အခုေျပာျပီးတဲ့အတိုင္း အေၾကာင္းရွိတယ္ ။ ဓာတ္ေတာ္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္

လည္း လူနတ္ျဗဟၼာေတြမွာ အက်ဳိးရွိတယ္ ။
ရွင္မဟာကႆပ ဟာမိမိခႏၶာေတာ္ကို မပ်က္မစီး

တည္ရစ္ပါေစလို႔ အဓိ႒ာန္ခဲ့လွ်င္ အဓိ႒ာန္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းက ဘာလဲ ၊ ဘုရားရွင္လို ခႏၶာေတာ္ကို

ဖူးၾကရတဲ့ လူနတ္ျဗဟၼာေတြ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားၾကပါေစဆိုတဲ့ အေၾကာင္းလား ။

သည္အေၾကာင္းမွန္ခဲ့လွ်င္ ခႏၶာေတာ္ကို လူသားမ်ား ၀င္ေရာက္ မဖူးေျမာ္နိုင္တဲ့ ေတာင္ေခါင္း

အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ထားခဲ့ရသလဲ ။ လူမေရာက္ေသာ ေတာင္ေခါင္အတြင္း ခႏၶာေတာ္ကို ခ်ထား

တဲ့အတြက္ ခႏၶာေတာ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းဟာ လူသားမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘူး လို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္

ပါတယ္ ။ "

           " လူသားမ်ားအတြက္ မဟုတ္လွ်င္ ဆင္ဘ၀ က သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေသာ ဆင္ထိန္း အရိေမေတၱယ်

ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ ဆိုရေအာင္ကလည္း ရဟႏၲာ မွာ သည္သေဘာ လံုး၀ မျဖစ္သင့္

လို႔ သည္စကားကိုလည္း အတည္ယူလို႔ မျဖစ္ပါဘူး ။ ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္မွန္သမွ် သူတစ္ပါး လံု႔လ

ေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရိုး မရွိပါဘူး ။ ( ဗုဒၶါနံ ဇီ၀ိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု ) လို႔

ဓာရဏပရိတ္မွာ ရွိတယ္ မဟုတ္လား ။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္ဘ၀က ရန္ျငိဳးေၾကာင့္ ခႏၶာေတာ္က မီး

အရိေမေတၱယ်ဘုရားကို ကူးစက္ေလာင္ျပီး အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံရမယ္လို႔ ဆိုတာက

လည္း အာဂမယုတၱိ - သဘာ၀ ယုတၱိ မရွိပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္မဟာကႆပအေလာင္းေတာ္

ေတာင္ေခါင္းအတြင္း တည္ရွိျခင္း ၊ အေလာင္းေတာ္ဟာ အရိေမေတၱယ် လက္ထက္ေတာ္အထိ

တည္ေနနိုင္ျခင္း ၊ အေလာင္းေတာ္ကို အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္က လက္ေတာ္ေပၚ တင္ျပီး

မီးသျဂိဳဟ္ျခင္း ၊ ထိုမီးက ကူးစက္၍ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ လက္ေတာ္ကို ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ၊

ထိုမီးဒဏ္ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူျခင္း ဆိုတာေတြဟာ နားၾကား

သူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္တယ္ ၊ အာဂမယုတၱိ - သဘာ၀ယုတၱိ ႏွင့္

ညွိလိုက္ေတာ့ ဘယ္ ယုတၱိ ႏွင့္မွ် မကိုက္ဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း "  ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

ခဲ့ပါတယ္ ။

                     ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ကိစၥမဆို မ်က္စိမွိတ္ ယံုၾကည္လို႔ မရပါဘူး ။ ေျပာ

တိုင္းယံု ျပီး အကန္း ယံုၾကည္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ မရွိပါဘူး ၊ ဘာသာျခားေတြမွာပဲ ရွိတယ္

ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။


 
                       


.....................................................................................................................................................................
     

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား