Tuesday, September 1, 2009

နိုင္ငံျခားသားဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ ဗုဒၶဘာသာအျမင္ အေမး အေျဖမ်ား

                       ၁
        ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖထားပါသည္ ။

ေမးခြန္းအမ်ားစုမွာ အမွန္တစ္ကယ္ ေမးၾကေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕မွာမူ ထိုေမးခြန္း

မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္လ်က္ ေမးနိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုထားပါတယ္ ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

ဗုဒၶဘာသာအျမင္ကို အေမးအေျဖ ပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္ ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္ ။ အေျဖမ်ားဟာ

လံုး၀ေက်နပ္ဖြယ္ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါမည္ ။ သို႕ေသာ္လည္း အေမး အေျဖ ဗဟုသုတ ရၾကေစရန္

ႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ ဗုဒၶဘာသာအျမင္ကို ေလ့လာနိုင္ၾကေစ

ရန္ ရည္သန္၍ ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ တင္ျပထား

သျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း မက်ဘဲ အနည္းငယ္ တိမ္းယိမ္းေနေသာ အခ်က္မ်ား

ရွိနိုင္ပါသည္ ။ မူရင္းအဂၤလိပ္စာအုပ္ကိုေရးသားသူမွာ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံသားဗုဒၶဘာသာ

ဘုန္းေတာ္ၾကီး Shravasti Dhammika ဆိုသူျဖစ္သည္ ။ ေက်းဇူးရွင္  ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရား

သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ကေနဒါနိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားျမိဳ႕၌ ျမန္ဘာသာသို႔ စတင္ဘာသာ

ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္ ။

              အေမး အေျဖမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ ကိုးခုတပ္၍ ဗုဒၶဘာသာအျမင္မ်ားကို တင္ျပပါမည္ ။

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာဘာလဲ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံ အယူအဆ ၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ထာ၀ရဘုရား

အယူအဆ ၊ ငါးပါးသီလ ၊ တမလြန္ဘ၀ ၊ ကရုဏာ ႏွင့္ ပညာ ၊ သက္သတ္လြတ္၀ါဒ  ၊ ကံ ႏွင့္

ၾကမၼာ ၊ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျခင္း ။ ဤ ေခါင္းစဥ္ ကိုးခုေအာက္၌ ယင္းတို႔ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေမး အေျဖမ်ား ျဖင့္ တင္ျပမည္ျဖစ္ရာ

ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ ၊ မွတ္ခ်င္စဖြယ္ ၊ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားခ်င္စဖြယ္ တို႔ခ်ည္း ျဖစ္သျဖင့္ စာရႈသူမ်ား

အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားလိမ့္မည္ ဟု ယူဆမိပါသည္ ။

                   ၁ ။ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ ။

ေမး ။              ။ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ ။

ေျဖ ။            ။ " ဗုဒၶဘာသာ " ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ " ဗုဓိ " ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွ လာတာပါ ။ " ဗုဒၶ "

ဆိုတာ ( ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ ) " နိုးလာသူ " လို႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ နိုးၾကားေရး အေတြးအျမင္ ( ဒႆန ) ပညာ ပါပဲ ။ ဒီ ဒႆနပညာ

ကို ေဂါတမႏြယ္ဖြား သိဒၶတၳမင္းသားကေန ဘုရားျဖစ္လာတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက စတင္ေဟာ

ေျပာခဲ့ပါတယ္ ။

                  ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဟာ သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္မွာ ( ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိပ္

ေပ်ာ္ျခင္းမွ ) နိုးလာျပီးလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူပါသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ႏွစ္ေပါင္း

၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္လို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေပါင္း သန္းသံုးရာေက်ာ္ ရွိေနပါျပီ ။ လြန္ခဲ့တဲ့

ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေလာက္ အထိေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ အေရွ႕တိုင္း ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခု

အျဖစ္သာ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လဲ ယခုအခ်ိန္မွာ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကတိုက္ ရွိ နိုင္ငံ

ေပါင္း မ်ားစြာမွာလဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဦးေရ တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးပြားေနပါတယ္ ။


ေမး ။            ။ ဒီလိုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခုပဲေပါ့ ။

ေျဖ ။            ။ ဒႆနပညာဆိုတာ အဂၤလိပ္စကား Philosophy ကို ဘာသာျပန္ထားတာပါ ။

အဘိဓာန္မ်ား ဖြင့္ျပခ်က္အရ ဆိုရင္ " Philo " ဆိုတာ " ခ်စ္ခင္ျခင္း ေမတၱာ " လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

" sophy " ဆိုတာ " ပညာ " လို႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ " Philosophy " ဆိုတာ " ပညာ

ကို ခ်စ္ခင္ျခင္း " ၊ သို႔မဟုတ္ " ေမတၱာ ႏွင့္ ပညာ " လို႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္ ။

                   ဒီစကား ႏွစ္လံုးဟာ
ဗုဒၶဘာသာ ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပနိုင္ပါတယ္ ။

ဗုဒၶဘာသာ တရားက သဘာ၀တရားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္နိုင္ေရး

အတြက္ အျပည့္စံုဆံုး ဥာဏ္ပညာ အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ သင္ေပးပါ

တယ္ ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ျဖစ္နိုင္ေစရန္ ေမတၱာ

ကရုဏာတရား တိုးပြားေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ကိုလည္း သင္ေပးပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္
ဗုဒၶဘာသာ ကို

အေတြးအျမင္ ပညာရပ္လို႔ ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း သာမန္ အေတြးအျမင္ပညာ မဟုတ္ပါဘူး ။

ျမင့္ျမတ္ေသာ အေတြးအျမင္ပညာ ( Supreme Philosophy ) သာ ျဖစ္ပါတယ္ ။


ေမး ။             ။ ဗုဒၶ ဆိုတာ ဘယ္သူပါလလဲ ။

ေျဖ ။              ။ ခရစ္မေပၚမီ ၅၆၃ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း ( ကပၸိလ၀တ္ျပည္ ) ဘုရင္

သုေဒၶါန ႏွင့္ မိဖုရား မယ္ေတာ္မာယာ တို႔မွ သားကေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ပါတယ္ ။

ဒီမင္းသားေလးဟာ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ႏွင့္ ၾကီးျပင္းရေသာ္လဲ ေနာက္ဆံုးမွာ ေလာကီ

စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မေပးနိုင္ဘူးဆိုတာ ေတြ႔လာရတယ္ ။ ဒီမင္းသား

ဟာ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာသူေတြ႔ျမင္ရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြေၾကာင့္ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္မခ်မ္းမသာ

ျဖစ္ျပီး လူသားတို႔ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ကို ရွာဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ ။ အသက္၂၉ ႏွစ္

ရွိတဲ့အခါ ဒီမင္းသားဟာ သူ႔ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္ ( ယေသာဓရာ ) ႏွင့္ သားေတာ္ ( ရာဟုလာ ) ကို

ထားခဲ့ျပီးေတာ့ အဲဒီေခတ္က ဘာသာေရးဆရာၾကီးမ်ားရဲ႕အထံမွာ အသိပညာ ဆည္းပူးဖို႔ ထြက္

လာခဲ့တယ္ ။ သူတို႔ဟာ ဒီမင္းသားကို ေျမာက္ျမားစြာ သင္ၾကားေပးၾကေသာ္လဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္

ဆင္းရဲဒုကၡ ရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း ဇစ္ျမစ္ကို မသိၾကတဲ့အတြက္ ဒီဆင္းရဲဒုကၡကိုဘယ္လို ေက်ာ္

လြန္ေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း မသိၾကဘူး ။

                သိဒၶတၳမင္းသား ဟာ ( ဥရုေ၀လေတာ ) မွာ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ က်င့္စဥ္က

ဘုရား မျဖစ္ေသးပါ ။ ထိုအက်င့္မွားကို စြန္႔၍ အာနာပါနစ်န္ အေျခခံလ်က္ မဂၢင္ရွစ္တန္ ပြားမွ

သာ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ပါသည္ ။

                  ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရဲ႕ ၾကီးမားလွတဲ့ မဟာ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ ခႏၲီတရားေၾကာင့္

မ်ားစြာေသာ လူတို႔ဟာ တပည့္သာ၀ကအျဖစ္ ခံယူ ၾကပါတယ္ ။ သက္ေတာ္ ရွစ္ဆယ္ ျပည့္

ေတာ္မူေသာအခါ သဘာ၀အေလ်ာက္ အိုျခင္းတရား ၊ နာျခင္းတရားမ်ား ဖိစီးႏွိပ္စက္ ခံရ

ေသာ္လည္း ခ်မ္းေျမ့ေအးျငိမ္းလ်က္ပင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္ မူပါတယ္ ။


ေမး ။                  ။ ဗုဒၶဟာ သူ႔ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္နဲ႔သားေတာ္ ကို ပစ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ တာ၀န္

မဲ့ရာ မေရာက္ဘူးလား ။

ေျဖ ။                  ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ သူ႔ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္နဲ႔သားေတာ္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ပစ္ထားနိုင္

ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ သူအခ်န္ အၾကာၾကီး စဥ္းစားျပီး တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္ ။

ေနာက္ဆံုးက်မွ သူ႔မိသားစုကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္တာထက္ တစ္ေလာကလံုးရဲ႕ အက်ဳိးကို

ေဆာင္ရြက္တာက ပိုျပီး အက်ဳိးၾကီးမားတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီး ဒီလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါ ပဲ ။

ၾကီးမားတဲ့ မဟာကရုဏာေတာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာကို တစ္ေလာကလံုးရဲ႕ အက်ဳိးကို ေဆာင္ေစတာ

ပါပဲ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျပီး အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံမႈေၾကာင့္ တစ္ေလာကလံုး ၾကီးမားတဲ့

အက်ဳိးကို ယခုတိုင္ ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ တာ၀န္မမဲ့

ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္ ။ ဒါဟာ အၾကီးမားဆံုးေသာ စြန္႔လႊတ္မႈၾကီး ပါပဲ ။


ေမး ။              ။ ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္ စံသြားျပီဆိုေတာ့ သူက ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဘယ္လို ကူညီနိုင္ပါသလဲ ။

ေျဖ ။               ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ေတြ႔ရွိတဲ့ မိုက္ကယ္ဖာရာေဒး ဟာ ကြယ္လြန္သြားပါျပီ ။

သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ယခုတိုင္ ကူညီေနပါတယ္ ။ ေရာဂါေပါင္း

မ်ားစြာကို ကုသတဲ့ ကုထံုးေတြကို ေတြ႔ရွိတဲ့ လူး၀စ္ပါးစ္ခ်ား ဟာလည္း ကြယ္လြန္သြားပါျပီ ။

သို႔ေသာ္လည္း သူေတြ႔ရွိတဲ့ ကုထံုးေတြက ယခုတိုင္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္ေနဆဲပါပဲ ။

                  ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အနုပညာ မ်ားစြာကို တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီ ဟာလည္း

ေသသြားပါျပီ ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အႏုပညာေတြက လူေတြကို ယခုတိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ေပးေနဆဲပါ ပဲ ။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားနဲ႔ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၾကတာ

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာ္လည္း သူတို႔အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ရႈရတဲ့အခါမွာ

သူတို႔လို ေနထိုင္ ျပဳမူလိုစိတ္မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႏၲာန္မွာ တစ္ဖြားဖြား ေပၚလာပါတယ္ ။

                    ဟုတ္ပါတယ္ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္စံတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားပါျပီ ။

သို႔ေသာ္လည္း ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားဟာ ယခုတိုင္ လူေတြကို ကူညီေနဆဲပါ ။

ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ နမူနာေကာင္းေတြက လူေတြကို ယခုတိုင္အားတက္ေစတုန္းပါပဲ ။ သူ႔စကားေတာ္

ေတြက ယခုတိုင္ လူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြကို ေျပာင္းလဲေစတုန္းပါပဲ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာမွသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္

စံျပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ဒီလိုစြမ္းအားမ်ား ရွိေနနိုင္တာ ျဖစ္ပါ

တယ္ ။


ေမး ။                ။ ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား ( God ) လား ။

ေျဖ ။                ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ပါဘူး ။
ဗုဒၶျမတ္စြာက သူဟာ ထာ၀ရ

ဘုရားလို႔ ျဖစ္ေစ ၊ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕သားေတာ္လို႔ ျဖစ္ေစ ၊ ထာ၀ရဘုရားက လႊတ္လိုက္တဲ့

တမန္ေတာ္လို႔ ျဖစ္ေစ မမိန္႔ၾကားပါဘူး ။
ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ အလံုးစံုျပည့္စံုတဲ့ လူသားတစ္ဦးပါပဲ ။

ဒါေၾကာင့္ သူ႔လို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သူ႔လိုပဲ အလံုးစံု ျပည့္စံုသူမ်ား

ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါတယ္ ။


ေမး ။              ။ ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ရင္ ဘာေၾကာင့္ သူ႔ကို လူေတြက ရွိခိုး ကိုးကြယ္ေန

ၾကသလဲ ။

ေျဖ ။              ။ ကိုးကြယ္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ႕က တစ္စံုတစ္ခုေသာ တန္ခိုးရွင္

ဘုရားကို ( a God ) ကိုးကြယ္တဲ့အခါ အဲဒီဘုရားကို ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳၾကတယ္ ။ ဂုဏ္ျပဳၾက

တယ္ ။ တစ္စံုတစ္ရာ ပူေဇာ္ပသၾကတယ္ ။ ကိုယ္လိုတာကို ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းၾကတယ္ ။အဲဒီ

လို လုပ္ၾကတာကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာသံေတြကို အဲဒီဘုရားက ၾကားလိမ့္မယ္လို႔

ယံုၾကည္လို႔ ၊ ပူေဇာ္ပသတာကို လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ ၊ ဆုေတာင္းတာကို ျဖည့္ဆည္း

ေပလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ ပါပဲ ။

                     ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ေတာ့ ဒီလို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ မ်ဳိးကို မလုပ္ၾကပါဘူး ။

တစ္ျခား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ မိမိ တို႔ ေလးျမတ္ ၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး

သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာကို ရိုေသသမႈ ဂါ၀ရ ျပဳၾကတယ္ ။ ဆရာ အခန္းထဲ၀င္လာရင္ ေနရာက

ထ , ေပးၾကတယ္ ။ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ လူနဲ႔ေတြ႔ရင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္ ။ အမ်ဳိးသားသီခ်င္း

တီးရင္ မတ္တပ္၇ပ္ အေလးျပဳၾကတယ္ ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ရိုေသေလးစားမႈကို ျပတဲ့ အမူအရာ

ေတြပါပဲ ။ ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳမႈကို ေဖာ္ျပၾကတာ ျဖစ္တယ္ ။ ဒီလို အရိုအေသ ဂါ၀ရျပဳျပီး ရွိခိုး

ကိုးကြယ္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈ မ်ဳိးပါပဲ ။

          တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ျပီး ရင္ခြင္ထက္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ရြရြကေလးခ်ထားတဲ့ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္

ရဲ႕ မဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႏၲာန္

မွာ ျငိမ္းေအးမႈ နဲ႔ ေမတၱာတရား တိုးပြားေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို သတိေပးေနပါ

တယ္ ။ အေမႊးတိုင္ ရဲ႕ အေမႊးနံ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႏၲာန္မွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေစဖို႔

သတိေပးေနပါတယ္ ။ ဆီမီးကေတာ့ ပညာဆီမီး တန္ေဆာင္ထြန္းေျပာင္ေစဖို႔ သတိေပးပါတယ္။

ကပ္လွဴထားတဲ့ ပန္းမ်ားရဲ႕ ညွိဳးႏြမ္း ေၾကြက်သြားတဲ့ သေဘာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား အနိစၥတရား

ကို သတိရေစပါတယ္ ။ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕မွာ ဦးညြတ္ရွိခိုးျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တရားဓမၼ

ေဟာေျပာညႊန္ျပ ဆံုးမေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို

ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား ရဲ႕ ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈ

ပါပဲ ။


                                                            ဆက္ပါဦးမည္ ။


.........................................................................................................................................................
     

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား